0214935
اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های استانبول است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : ماهان
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 4 شب

هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
ARACH
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
3,645,000 تومان
4,510,000 تومان
3,425,000 تومان
2,745,000 تومان
هاربیه
GRAND MILAN
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
3,645,000 تومان
4,510,000 تومان
3,425,000 تومان
2,745,000 تومان
Special
KAYA MADRID
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
3,825,000 تومان
4,525,000 تومان
3,395,000 تومان
2,745,000 تومان
آکسارای
SABENA
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
3,825,000 تومان
4,525,000 تومان
3,500,000 تومان
2,745,000 تومان
HERTON
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
3,880,000 تومان
4,740,000 تومان
3,500,000 تومان
2,745,000 تومان
ALFA
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
4,050,000 تومان
5,290,000 تومان
3,400,000 تومان
2,745,000 تومان
MONTAGNAHERA
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
4,095,000 تومان
4,795,000 تومان
3,390,000 تومان
2,745,000 تومان
VIZON
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
4,210,000 تومان
5,615,000 تومان
3,510,000 تومان
2,745,000 تومان
ALL INN
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
4,210,000 تومان
5,615,000 تومان
3,510,000 تومان
2,745,000 تومان
GRAND HILARIUM
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
4,215,000 تومان
5,615,000 تومان
3,945,000 تومان
2,745,000 تومان
WHITE MONARCH
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
4,215,000 تومان
5,615,000 تومان
3,675,000 تومان
2,745,000 تومان
MIM
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
4,215,000 تومان
5,615,000 تومان
3,780,000 تومان
2,745,000 تومان
Grand Unal Hotel Istanbul
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
4,265,000 تومان
5,725,000 تومان
3,945,000 تومان
2,745,000 تومان
Special
KERVANSARAY
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
4,370,000 تومان
5,920,000 تومان
3,625,000 تومان
2,745,000 تومان
تکسیم
DORA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
4,430,000 تومان
6,050,000 تومان
3,620,000 تومان
2,745,000 تومان
دولاب دره
MARMARAY
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
4,430,000 تومان
5,830,000 تومان
3,835,000 تومان
2,745,000 تومان
ینی کاپی
ALL SEASONS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
4,480,000 تومان
6,160,000 تومان
3,670,000 تومان
2,745,000 تومان
GRAND HALIC
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
4,590,000 تومان
6,050,000 تومان
3,780,000 تومان
2,745,000 تومان
Special
TITANIC BUSINESS BAYRAMPASA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
4,710,000 تومان
6,600,000 تومان
3,790,000 تومان
2,745,000 تومان
بایرام پاشا
LION
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
4,800,000 تومان
6,785,000 تومان
3,810,000 تومان
2,745,000 تومان
Special
Surmeli
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
5,085,000 تومان
7,355,000 تومان
3,845,000 تومان
2,745,000 تومان
Special
SEMINAL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
5,175,000 تومان
7,530,000 تومان
4,180,000 تومان
2,745,000 تومان
تکسیم
Special
PALAZZO DONIZETTI
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
5,250,000 تومان
7,680,000 تومان
4,010,000 تومان
2,745,000 تومان
Special
CENTRAL PALACE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
5,360,000 تومان
7,900,000 تومان
3,810,000 تومان
2,745,000 تومان
پیشنهاد ویژه
Special
GOLDEN AGE1
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
5,420,000 تومان
8,025,000 تومان
4,180,000 تومان
2,745,000 تومان
تکسیم
Special
Holiday Inn Şişli
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
5,430,000 تومان
8,035,000 تومان
4,070,000 تومان
2,745,000 تومان
شیشلی
GRAND OZTANIK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
5,485,000 تومان
8,150,000 تومان
4,185,000 تومان
2,745,000 تومان
تکسیم
AVANTGARDE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
5,485,000 تومان
8,150,000 تومان
4,185,000 تومان
2,745,000 تومان
تکسیم
GREEN PARK TAKSIM
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
5,565,000 تومان
8,315,000 تومان
3,675,000 تومان
2,745,000 تومان
Special
TITANIC CITY HOTEL ISTANBUL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
5,610,000 تومان
8,400,000 تومان
4,120,000 تومان
2,745,000 تومان
تکسیم
MERCURE BOSPHORUS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
5,680,000 تومان
8,535,000 تومان
4,690,000 تومان
2,745,000 تومان
Special
GRAND CEVAHIR HOTEL ISTANBUL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
5,735,000 تومان
8,110,000 تومان
4,330,000 تومان
2,745,000 تومان
شیشلی
RADISSON BLU SISLI
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
6,920,000 تومان
11,010,000 تومان
4,440,000 تومان
2,745,000 تومان
Special
FRASER PLACE ANTHILL Hotel Istanbul
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
7,045,000 تومان
11,010,000 تومان
4,810,000 تومان
2,745,000 تومان
HILTON BOMONTI
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
7,345,000 تومان
11,810,000 تومان
4,430,000 تومان
2,745,000 تومان
NISH PALAS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
7,540,000 تومان
12,255,000 تومان
3,760,000 تومان
2,745,000 تومان
GRAND HYATT
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
7,910,000 تومان
12,995,000 تومان
4,315,000 تومان
2,745,000 تومان
Special
ISTANBUL CVK PARK BOSPHORUS HOTEL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
8,160,000 تومان
13,500,000 تومان
4,440,000 تومان
2,745,000 تومان
تکسیم
SWISS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
9,340,000 تومان
15,850,000 تومان
5,370,000 تومان
2,745,000 تومان
CIRAGAN PALACE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
13,245,000 تومان
21,925,000 تومان
-
2,745,000 تومان
نام هتل ARACH
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,645,000 تومان 4,510,000 تومان 3,425,000 تومان 2,745,000 تومان
توضیحات هاربیه
نام هتل GRAND MILAN
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,645,000 تومان 4,510,000 تومان 3,425,000 تومان 2,745,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
KAYA MADRID
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,825,000 تومان 4,525,000 تومان 3,395,000 تومان 2,745,000 تومان
توضیحات آکسارای
نام هتل SABENA
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,825,000 تومان 4,525,000 تومان 3,500,000 تومان 2,745,000 تومان
توضیحات
نام هتل HERTON
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,880,000 تومان 4,740,000 تومان 3,500,000 تومان 2,745,000 تومان
توضیحات
نام هتل ALFA
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,050,000 تومان 5,290,000 تومان 3,400,000 تومان 2,745,000 تومان
توضیحات
نام هتل MONTAGNAHERA
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,095,000 تومان 4,795,000 تومان 3,390,000 تومان 2,745,000 تومان
توضیحات
نام هتل VIZON
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,210,000 تومان 5,615,000 تومان 3,510,000 تومان 2,745,000 تومان
توضیحات
نام هتل ALL INN
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,210,000 تومان 5,615,000 تومان 3,510,000 تومان 2,745,000 تومان
توضیحات
نام هتل GRAND HILARIUM
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,215,000 تومان 5,615,000 تومان 3,945,000 تومان 2,745,000 تومان
توضیحات
نام هتل WHITE MONARCH
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,215,000 تومان 5,615,000 تومان 3,675,000 تومان 2,745,000 تومان
توضیحات
نام هتل MIM
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,215,000 تومان 5,615,000 تومان 3,780,000 تومان 2,745,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Unal Hotel Istanbul
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,265,000 تومان 5,725,000 تومان 3,945,000 تومان 2,745,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
KERVANSARAY
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,370,000 تومان 5,920,000 تومان 3,625,000 تومان 2,745,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل DORA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,430,000 تومان 6,050,000 تومان 3,620,000 تومان 2,745,000 تومان
توضیحات دولاب دره
نام هتل MARMARAY
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,430,000 تومان 5,830,000 تومان 3,835,000 تومان 2,745,000 تومان
توضیحات ینی کاپی
نام هتل ALL SEASONS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,480,000 تومان 6,160,000 تومان 3,670,000 تومان 2,745,000 تومان
توضیحات
نام هتل GRAND HALIC
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,590,000 تومان 6,050,000 تومان 3,780,000 تومان 2,745,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
TITANIC BUSINESS BAYRAMPASA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,710,000 تومان 6,600,000 تومان 3,790,000 تومان 2,745,000 تومان
توضیحات بایرام پاشا
نام هتل LION
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,800,000 تومان 6,785,000 تومان 3,810,000 تومان 2,745,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
Surmeli
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,085,000 تومان 7,355,000 تومان 3,845,000 تومان 2,745,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
SEMINAL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,175,000 تومان 7,530,000 تومان 4,180,000 تومان 2,745,000 تومان
توضیحات تکسیم
Special
نام هتل
PALAZZO DONIZETTI
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,250,000 تومان 7,680,000 تومان 4,010,000 تومان 2,745,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
CENTRAL PALACE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,360,000 تومان 7,900,000 تومان 3,810,000 تومان 2,745,000 تومان
توضیحات پیشنهاد ویژه
Special
نام هتل
GOLDEN AGE1
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,420,000 تومان 8,025,000 تومان 4,180,000 تومان 2,745,000 تومان
توضیحات تکسیم
Special
نام هتل
Holiday Inn Şişli
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,430,000 تومان 8,035,000 تومان 4,070,000 تومان 2,745,000 تومان
توضیحات شیشلی
نام هتل GRAND OZTANIK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,485,000 تومان 8,150,000 تومان 4,185,000 تومان 2,745,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل AVANTGARDE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,485,000 تومان 8,150,000 تومان 4,185,000 تومان 2,745,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل GREEN PARK TAKSIM
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,565,000 تومان 8,315,000 تومان 3,675,000 تومان 2,745,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
TITANIC CITY HOTEL ISTANBUL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,610,000 تومان 8,400,000 تومان 4,120,000 تومان 2,745,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل MERCURE BOSPHORUS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,680,000 تومان 8,535,000 تومان 4,690,000 تومان 2,745,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
GRAND CEVAHIR HOTEL ISTANBUL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,735,000 تومان 8,110,000 تومان 4,330,000 تومان 2,745,000 تومان
توضیحات شیشلی
نام هتل RADISSON BLU SISLI
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,920,000 تومان 11,010,000 تومان 4,440,000 تومان 2,745,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
FRASER PLACE ANTHILL Hotel Istanbul
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,045,000 تومان 11,010,000 تومان 4,810,000 تومان 2,745,000 تومان
توضیحات
نام هتل HILTON BOMONTI
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,345,000 تومان 11,810,000 تومان 4,430,000 تومان 2,745,000 تومان
توضیحات
نام هتل NISH PALAS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,540,000 تومان 12,255,000 تومان 3,760,000 تومان 2,745,000 تومان
توضیحات
نام هتل GRAND HYATT
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,910,000 تومان 12,995,000 تومان 4,315,000 تومان 2,745,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
ISTANBUL CVK PARK BOSPHORUS HOTEL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,160,000 تومان 13,500,000 تومان 4,440,000 تومان 2,745,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل SWISS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,340,000 تومان 15,850,000 تومان 5,370,000 تومان 2,745,000 تومان
توضیحات
نام هتل CIRAGAN PALACE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,245,000 تومان 21,925,000 تومان - 2,745,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
مدارک لازم
خدمات آژانس
مسئولین تور
اقای لطفیان
آقای عظیمی
خانم میرحمزه
آقای بهراد
خانم ابراهیمی
خانم کوهی
آقای پرک
خانم سلطانی
آقای اعتمادی
خانم اسماعیلی
توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور استانبول به صورت هفتگی با قیمت مناسب***

مجری مستقیم تور استانبول گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری استانبول 

نرخ کودک زیر 2 سال 550.000 تومان می باشد. /

***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***