0214935
اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های بلغارستان است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : ماهان
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 7 شب

هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
PALMA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
7,845,000 تومان
10,245,000 تومان
5,645,000 تومان
3,345,000 تومان
PERLA HOTEL
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
8,395,000 تومان
9,995,000 تومان
5,895,000 تومان
3,345,000 تومان
BONITA
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
8,445,000 تومان
10,445,000 تومان
5,995,000 تومان
3,345,000 تومان
SHIPKA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
9,195,000 تومان
11,695,000 تومان
6,295,000 تومان
3,345,000 تومان
park view
PERLA HOTEL
Rateicon Rateicon Rateicon
All
9,845,000 تومان
11,445,000 تومان
6,645,000 تومان
4,045,000 تومان
BONITA
Rateicon Rateicon Rateicon
All
10,295,000 تومان
12,295,000 تومان
6,895,000 تومان
4,245,000 تومان
CENTRAL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
10,345,000 تومان
12,995,000 تومان
6,895,000 تومان
3,345,000 تومان
sea view
LILIA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
10,495,000 تومان
14,745,000 تومان
6,995,000 تومان
3,345,000 تومان
park view
PALM BEACH
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
11,245,000 تومان
13,345,000 تومان
7,345,000 تومان
3,345,000 تومان
free private beach
ROYAL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
11,845,000 تومان
15,545,000 تومان
7,645,000 تومان
3,345,000 تومان
park view
ATLAS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
11,945,000 تومان
16,195,000 تومان
7,695,000 تومان
3,345,000 تومان
ARENA MAR
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
12,345,000 تومان
14,495,000 تومان
7,895,000 تومان
3,345,000 تومان
ADMIRAL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
12,495,000 تومان
16,995,000 تومان
7,945,000 تومان
3,345,000 تومان
sea view
LILIA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
12,745,000 تومان
16,995,000 تومان
8,095,000 تومان
4,445,000 تومان
park view
ASTERA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
14,195,000 تومان
19,495,000 تومان
8,845,000 تومان
3,345,000 تومان
free private beach
AZALIA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
14,495,000 تومان
21,345,000 تومان
8,945,000 تومان
3,345,000 تومان
KALIAKRA PALACE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
14,745,000 تومان
19,895,000 تومان
9,095,000 تومان
3,345,000 تومان
park
MELIA GARAND HERMITAGE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
15,795,000 تومان
21,745,000 تومان
9,645,000 تومان
3,345,000 تومان
park view
ASTOR GARDEN
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
15,945,000 تومان
21,345,000 تومان
9,695,000 تومان
3,345,000 تومان
std park
MELIA GARAND HERMITAGE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
16,445,000 تومان
22,445,000 تومان
9,945,000 تومان
3,345,000 تومان
sea view
MELIA GARAND HERMITAGE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
20,445,000 تومان
26,395,000 تومان
11,945,000 تومان
3,345,000 تومان
level room
MELIA GARAND HERMITAGE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
23,745,000 تومان
-
11,945,000 تومان
3,345,000 تومان
junior suite
نام هتل PALMA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,845,000 تومان 10,245,000 تومان 5,645,000 تومان 3,345,000 تومان
توضیحات
نام هتل PERLA HOTEL
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,395,000 تومان 9,995,000 تومان 5,895,000 تومان 3,345,000 تومان
توضیحات
نام هتل BONITA
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,445,000 تومان 10,445,000 تومان 5,995,000 تومان 3,345,000 تومان
توضیحات
نام هتل SHIPKA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,195,000 تومان 11,695,000 تومان 6,295,000 تومان 3,345,000 تومان
توضیحات park view
نام هتل PERLA HOTEL
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,845,000 تومان 11,445,000 تومان 6,645,000 تومان 4,045,000 تومان
توضیحات
نام هتل BONITA
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,295,000 تومان 12,295,000 تومان 6,895,000 تومان 4,245,000 تومان
توضیحات
نام هتل CENTRAL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,345,000 تومان 12,995,000 تومان 6,895,000 تومان 3,345,000 تومان
توضیحات sea view
نام هتل LILIA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,495,000 تومان 14,745,000 تومان 6,995,000 تومان 3,345,000 تومان
توضیحات park view
نام هتل PALM BEACH
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,245,000 تومان 13,345,000 تومان 7,345,000 تومان 3,345,000 تومان
توضیحات free private beach
نام هتل ROYAL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,845,000 تومان 15,545,000 تومان 7,645,000 تومان 3,345,000 تومان
توضیحات park view
نام هتل ATLAS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,945,000 تومان 16,195,000 تومان 7,695,000 تومان 3,345,000 تومان
توضیحات
نام هتل ARENA MAR
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,345,000 تومان 14,495,000 تومان 7,895,000 تومان 3,345,000 تومان
توضیحات
نام هتل ADMIRAL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,495,000 تومان 16,995,000 تومان 7,945,000 تومان 3,345,000 تومان
توضیحات sea view
نام هتل LILIA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,745,000 تومان 16,995,000 تومان 8,095,000 تومان 4,445,000 تومان
توضیحات park view
نام هتل ASTERA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,195,000 تومان 19,495,000 تومان 8,845,000 تومان 3,345,000 تومان
توضیحات free private beach
نام هتل AZALIA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,495,000 تومان 21,345,000 تومان 8,945,000 تومان 3,345,000 تومان
توضیحات
نام هتل KALIAKRA PALACE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,745,000 تومان 19,895,000 تومان 9,095,000 تومان 3,345,000 تومان
توضیحات park
نام هتل MELIA GARAND HERMITAGE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,795,000 تومان 21,745,000 تومان 9,645,000 تومان 3,345,000 تومان
توضیحات park view
نام هتل ASTOR GARDEN
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,945,000 تومان 21,345,000 تومان 9,695,000 تومان 3,345,000 تومان
توضیحات std park
نام هتل MELIA GARAND HERMITAGE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,445,000 تومان 22,445,000 تومان 9,945,000 تومان 3,345,000 تومان
توضیحات sea view
نام هتل MELIA GARAND HERMITAGE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 20,445,000 تومان 26,395,000 تومان 11,945,000 تومان 3,345,000 تومان
توضیحات level room
نام هتل MELIA GARAND HERMITAGE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 23,745,000 تومان - 11,945,000 تومان 3,345,000 تومان
توضیحات junior suite
مسیر تور
مدارک لازم
خدمات آژانس
مسئولین تور
آقای عظیمی
توضیحات

***الفبای سفر مجری مستقیم تور های بلغارستان***

 • در تور بلغارستان وارنا مبلغ INF معادل 600/000 تومان می باشد.
 • هزینه ی بیمه مسافرتی برای مسافرین بالای ۵۵ سال مازاد دریافت خواهد شد.
 • CHECK IN ساعت ۱۴:۰۰ و CHECK OUT ساعت ۱۲:۰۰ می باشد.
 • مسولیت کنترل پاسپورت به عهده آژانس ثبت نام کننده بوده و شرکت الفبای سفر پارسیان در قبال کنترل پاسپورت هر نوع ممنوعیت خروج از کشور مسئولیتی نخواهد داشت.
 • ارسال 70% از مبلغ تور هنگام درخواست الزامی می باشد. (در صورت تسویه کامل هیچ افزایش نرخی اعم از مابه التفاوت نرخ دلار دریافت نخواهد شد.)

توجه : مدت اخذ ویزای بلغارستان 10 روز کاری می باشد .

در صورت درخواست پرواز بیزنس کلاس به ازای هر نفر مبلغ 2.000.000 تومان به نرخ پکیج اضافه می شود.

اقامت در اتاق ها و سوئیت های رو به دریا هتل MELLA GRAND HERMLLAGE 

 • استقبال و پذیرش مسافران به صورت VIP توسط کارکنان هتل MELLA GRAND HERMLLAGE
 • جایگاه انحصاری پذیرش هتل در طبقه (L) همکف برای مسافران THELEVEL
 • جایگاه اختصاصی THELEVEL در رستوران طبقه (R) براساس وعده های درخواستی مسافران
 • سالن انحصاری برای مسافران THELEVEL جهت مطالعه و ریلکس کردن فقط برای افراد بزرگسال با خدمه مخصوص
 • سونا و حمام بخار (STEAM BATH) بسیار لوکس در طبقه Rبه صورت رایگان
 • مینی بار رایگان با شارژ روزانه
 • جایگاه ویژه THELEVEL در طبقه (8) به صورت روزانه برای صرف چای و نوشیدنی بین ساعت 14:30 الی 17:00
 • افزایش زمان تخلیه اتاق ها تا ساعت 16:00 با هماهنگی پذیرش هتل
 • افزایش زمان صرف صبحانه تا ساعت 11:30 فقط برای افراد THELEVEL در طبقه R
 • استفاده رایگان از قسمت اختصاصی THELEVEL لب استخر و استفاده از صندلی و چتر های مخصوص این قسمت، استفاده از غذای مخصوص باغ که شامل صندلی های راحت و با دسترسی با SPA و جکوزی فقط برای مسافران اتاق های THELEVEL
 • سرویس رایگان و اختصاصی PRINT در طبقه همکف (L) تا سقف 20 عدد کپی
 • استفاده رایگان از اینترنت و کامپیوتر به مدت یک ساعت در سالن اختصاصی LEVEL در طبقه (8)