تور مشهد 24 دی 95(3 شب)

تهران
  • تاریخ رفت : 1395/10/24
((تورهای آخر هفته: شامل تمامی تورهایی می شود که برگشت آنها در روزهای جمعه و شنبه صورت پذیرد.))
مشهد
  • تاریخ پایان : 1395/10/27
  • ایرلاین : ایران ایرتور
  • نوع سفر : هوایی
  • مدت اقامت : 3 شب
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مشهد 3 ((تورهای آخر هفته: شامل تمامی تورهایی می شود که برگشت آنها در روزهای جمعه و شنبه صورت پذیرد.))
ردیف 1
به مشهد
مدت اقامت 3
توضیحات ((تورهای آخر هفته: شامل تمامی تورهایی می شود که برگشت آنها در روزهای جمعه و شنبه صورت پذیرد.))
ردیف مدرک شرط
1 کارت ملی الزامی
ردیف 1
مدرک کارت ملی
شرط الزامی
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
ردیف 1
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
خانم رضایی
آقای موسوی
***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور مشهد به صورت روزانه با قیمت مناسب***
تورها چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد.
ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه 12:00 می باشد.
تورهای آخر هفته دارای 50 هزار تومان افزایش نرخ میباشد.((تورهای آخر هفته: شامل تمامی تورهایی می شود که برگشت آنها در روزهای جمعه و شنبه صورت پذیرد.))
برای کسب اطلاعات بیشتر و یا رزرو در ایام تعطیل و ساعات غیر کاری با شماره 5666202-0919 تماس حاصل فرمایید.
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 19. پنج شنبه و جمعه ها 9 صبح الی 14.***
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) توضیحات
صدف


BB
280,000 تومان 280,000 تومان 420,000 تومان
شارین


BB
295,000 تومان 295,000 تومان 355,000 تومان
آذر


BB
295,000 تومان 295,000 تومان 355,000 تومان
شارین


FB
325,000 تومان 325,000 تومان 385,000 تومان
کوثر


FB
340,000 تومان 340,000 تومان 420,000 تومان
زیتون


FB
355,000 تومان 355,000 تومان 445,000 تومان
الوند


FB
360,000 تومان 360,000 تومان 450,000 تومان
حافظ


FB
375,000 تومان 375,000 تومان 500,000 تومان
نیما


FB
385,000 تومان 385,000 تومان 535,000 تومان
آپادانا


FB
410,000 تومان 410,000 تومان 560,000 تومان
هلیا


FB
445,000 تومان 445,000 تومان 625,000 تومان
منجی


FB
460,000 تومان 460,000 تومان 630,000 تومان
تارا


FB
475,000 تومان 475,000 تومان 685,000 تومان
سهند


FB
510,000 تومان 480,000 تومان 690,000 تومان
کیانا


FB
595,000 تومان 595,000 تومان 765,000 تومان
سی نور


FB
690,000 تومان 690,000 تومان 790,000 تومان
نام هتل صدف

خدمت
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 280,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل شارین

خدمت
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 295,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 355,000 تومان
توضیحات
نام هتل آذر

خدمت
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 295,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 355,000 تومان
توضیحات
نام هتل شارین

خدمت
FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 325,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 325,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 385,000 تومان
توضیحات
نام هتل کوثر

خدمت
FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 340,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل زیتون

خدمت
FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 355,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 355,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 445,000 تومان
توضیحات
نام هتل الوند

خدمت
FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 360,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 450,000 تومان
توضیحات
نام هتل حافظ

خدمت
FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 375,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 375,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 500,000 تومان
توضیحات
نام هتل نیما

خدمت
FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 385,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 385,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 535,000 تومان
توضیحات
نام هتل آپادانا

خدمت
FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 410,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 560,000 تومان
توضیحات
نام هتل هلیا

خدمت
FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 445,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 445,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 625,000 تومان
توضیحات
نام هتل منجی

خدمت
FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 460,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 630,000 تومان
توضیحات
نام هتل تارا

خدمت
FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 475,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 475,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 685,000 تومان
توضیحات
نام هتل سهند

خدمت
FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 510,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 690,000 تومان
توضیحات
نام هتل کیانا

خدمت
FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 595,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 765,000 تومان
توضیحات
نام هتل سی نور

خدمت
FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 690,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 790,000 تومان
توضیحات