تور مشهد 24 دی 95

تهران
  • تاریخ رفت : 1395/10/24
((تورهای آخر هفته: شامل تمامی تورهایی می شود که برگشت آنها در روزهای جمعه و شنبه صورت پذیرد.))
مشهد
  • تاریخ پایان : 1395/10/26
  • ایرلاین : ایران ایرتور
  • نوع سفر : هوایی
  • مدت اقامت : 2 شب
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مشهد 2 ((تورهای آخر هفته: شامل تمامی تورهایی می شود که برگشت آنها در روزهای جمعه و شنبه صورت پذیرد.))
ردیف 1
به مشهد
مدت اقامت 2
توضیحات ((تورهای آخر هفته: شامل تمامی تورهایی می شود که برگشت آنها در روزهای جمعه و شنبه صورت پذیرد.))
ردیف مدرک شرط
1 کارت ملی الزامی
ردیف 1
مدرک کارت ملی
شرط الزامی
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
ردیف 1
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
خانم رضایی
آقای موسوی
***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور مشهد به صورت روزانه با قیمت مناسب***
تورها چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد.
ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه 12:00 می باشد.
تورهای آخر هفته دارای 50 هزار تومان افزایش نرخ میباشد.((تورهای آخر هفته: شامل تمامی تورهایی می شود که برگشت آنها در روزهای جمعه و شنبه صورت پذیرد.))
برای کسب اطلاعات بیشتر و یا رزرو در ایام تعطیل و ساعات غیر کاری با شماره 5666202-0919 تماس حاصل فرمایید.
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 19. پنج شنبه و جمعه ها 9 صبح الی 14.***
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) توضیحات
صدف

BB
270,000 تومان
360,000 تومان
270,000 تومان
شارین

BB
280,000 تومان
320,000 تومان
280,000 تومان
آذر

BB
280,000 تومان
320,000 تومان
280,000 تومان
شارین

FB
300,000 تومان
340,000 تومان
300,000 تومان
کوثر

FB
310,000 تومان
360,000 تومان
310,000 تومان
الوند

FB
320,000 تومان
380,000 تومان
320,000 تومان
زیتون

FB
320,000 تومان
380,000 تومان
320,000 تومان
حافظ

FB
340,000 تومان
420,000 تومان
340,000 تومان
نیما

FB
340,000 تومان
440,000 تومان
340,000 تومان
آپادانا

FB
360,000 تومان
450,000 تومان
360,000 تومان
هلیا

FB
380,000 تومان
500,000 تومان
380,000 تومان
منجی

FB
390,000 تومان
500,000 تومان
390,000 تومان
تارا

FB
400,000 تومان
540,000 تومان
400,000 تومان
سهند

FB
420,000 تومان
540,000 تومان
400,000 تومان
کیانا

FB
480,000 تومان
590,000 تومان
480,000 تومان
سی نور

FB
540,000 تومان
610,000 تومان
540,000 تومان
نام هتل صدف

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 270,000 تومان 360,000 تومان 270,000 تومان
توضیحات
نام هتل شارین

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 280,000 تومان 320,000 تومان 280,000 تومان
توضیحات
نام هتل آذر

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 280,000 تومان 320,000 تومان 280,000 تومان
توضیحات
نام هتل شارین

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 300,000 تومان 340,000 تومان 300,000 تومان
توضیحات
نام هتل کوثر

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 310,000 تومان 360,000 تومان 310,000 تومان
توضیحات
نام هتل الوند

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 320,000 تومان 380,000 تومان 320,000 تومان
توضیحات
نام هتل زیتون

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 320,000 تومان 380,000 تومان 320,000 تومان
توضیحات
نام هتل حافظ

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 340,000 تومان 420,000 تومان 340,000 تومان
توضیحات
نام هتل نیما

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 340,000 تومان 440,000 تومان 340,000 تومان
توضیحات
نام هتل آپادانا

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 360,000 تومان 450,000 تومان 360,000 تومان
توضیحات
نام هتل هلیا

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 380,000 تومان 500,000 تومان 380,000 تومان
توضیحات
نام هتل منجی

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 390,000 تومان 500,000 تومان 390,000 تومان
توضیحات
نام هتل تارا

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 400,000 تومان 540,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل سهند

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 420,000 تومان 540,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل کیانا

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 480,000 تومان 590,000 تومان 480,000 تومان
توضیحات
نام هتل سی نور

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 540,000 تومان 610,000 تومان 540,000 تومان
توضیحات