اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های بدروم است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : ماهان
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 6 شب

هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
TENDA
Rate Rate Rate
All
4,945,000 تومان
6,145,000 تومان
3,795,000 تومان
2,595,000 تومان
std
ONURA HOLIDAY VILLAGE
Rate Rate Rate Rate
All
5,345,000 تومان
6,745,000 تومان
3,995,000 تومان
2,595,000 تومان
std
YELKEN MANDALINCI
Rate Rate Rate Rate
All
6,395,000 تومان
8,295,000 تومان
4,495,000 تومان
2,595,000 تومان
std
AYAZ AQUA BEACH
Rate Rate Rate Rate
All
6,795,000 تومان
8,945,000 تومان
4,695,000 تومان
2,595,000 تومان
std
MANDARIN RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
All
6,995,000 تومان
9,145,000 تومان
4,795,000 تومان
2,595,000 تومان
std
BODRUM BAY RESORT
Rate Rate Rate Rate
All
7,045,000 تومان
9,295,000 تومان
4,845,000 تومان
2,595,000 تومان
club
BODRUM BAY RESORT
Rate Rate Rate Rate
All
7,295,000 تومان
9,645,000 تومان
4,945,000 تومان
2,595,000 تومان
std
GREEN BEACH
Rate Rate Rate Rate Rate
All
7,595,000 تومان
10,145,000 تومان
5,095,000 تومان
2,595,000 تومان
club
DIAMOND OF BODRUM
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
7,895,000 تومان
10,495,000 تومان
5,245,000 تومان
2,595,000 تومان
std
GREEN BEACH
Rate Rate Rate Rate Rate
All
8,045,000 تومان
10,745,000 تومان
5,295,000 تومان
2,595,000 تومان
STD
KAIRABA BLUE DREAM
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
8,195,000 تومان
10,995,000 تومان
5,395,000 تومان
2,595,000 تومان
std
DIAMOND OF BODRUM
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
8,295,000 تومان
-
5,445,000 تومان
2,595,000 تومان
std sea view
ISIS BODRUM
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
8,445,000 تومان
11,345,000 تومان
5,495,000 تومان
2,595,000 تومان
club
YASMIN
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
8,495,000 تومان
11,495,000 تومان
5,545,000 تومان
2,595,000 تومان
club
KADIKALE
Rate Rate Rate Rate Rate
All
8,495,000 تومان
-
5,545,000 تومان
2,595,000 تومان
std
KAIRABA BODRUM PRINCESS
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
8,495,000 تومان
11,495,000 تومان
5,545,000 تومان
2,595,000 تومان
std
KAIRABA BLUE DREAM
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
8,595,000 تومان
11,595,000 تومان
5,595,000 تومان
2,595,000 تومان
std sea view
KADIKALE
Rate Rate Rate Rate Rate
All
8,695,000 تومان
11,695,000 تومان
5,645,000 تومان
2,595,000 تومان
std sea view
KAIRABA BODRUM PRINCESS
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
8,745,000 تومان
11,845,000 تومان
5,695,000 تومان
2,595,000 تومان
std sea view
YASMIN
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
8,895,000 تومان
12,095,000 تومان
5,745,000 تومان
2,595,000 تومان
std
SUNDANCE RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
9,145,000 تومان
12,445,000 تومان
5,895,000 تومان
2,595,000 تومان
std
ROYAL ASARLIK
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
9,495,000 تومان
12,945,000 تومان
6,045,000 تومان
2,595,000 تومان
std
SUNDANCE RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
9,495,000 تومان
12,945,000 تومان
6,045,000 تومان
2,595,000 تومان
std sea view
LABRANDA TMT BODRUM
Rate Rate Rate Rate Rate
All
9,495,000 تومان
12,945,000 تومان
6,045,000 تومان
2,595,000 تومان
std
THOR ALKOCLAR
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
9,645,000 تومان
13,195,000 تومان
-
-
std
GRAND PARK
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
9,895,000 تومان
14,295,000 تومان
6,245,000 تومان
2,595,000 تومان
std
SAMARA
Rate Rate Rate Rate Rate
All
9,895,000 تومان
13,545,000 تومان
6,245,000 تومان
2,595,000 تومان
std
ROYAL ASARLIK
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
9,895,000 تومان
13,545,000 تومان
6,245,000 تومان
2,595,000 تومان
std sea view
DUJA BODRUM
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
9,895,000 تومان
13,545,000 تومان
6,245,000 تومان
2,595,000 تومان
club
LABRANDA TMT BODRUM
Rate Rate Rate Rate Rate
All
9,945,000 تومان
-
6,295,000 تومان
2,595,000 تومان
superior land view
THOR ALKOCLAR
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
9,995,000 تومان
13,645,000 تومان
-
-
SUPERIOR
BAIA
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
10,295,000 تومان
14,145,000 تومان
6,445,000 تومان
2,595,000 تومان
std
BAIA
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
10,695,000 تومان
14,745,000 تومان
6,645,000 تومان
2,595,000 تومان
std sea view
GRAND PARK
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
10,695,000 تومان
15,545,000 تومان
6,645,000 تومان
2,595,000 تومان
std sea view
LABLANCH ISLAND
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
13,545,000 تومان
18,995,000 تومان
8,095,000 تومان
2,595,000 تومان
std
LABLANCH ISLAND
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
13,945,000 تومان
19,595,000 تومان
8,295,000 تومان
2,595,000 تومان
std sea view
KEFALUKA
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
14,895,000 تومان
21,095,000 تومان
8,745,000 تومان
2,595,000 تومان
std
VOGUE BODRUM
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
17,195,000 تومان
27,395,000 تومان
9,895,000 تومان
2,595,000 تومان
garden room
HILTON
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
17,595,000 تومان
25,095,000 تومان
10,095,000 تومان
2,595,000 تومان
std
VOGUE BODRUM
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
18,645,000 تومان
29,895,000 تومان
10,595,000 تومان
2,595,000 تومان
superior
HILTON
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
18,795,000 تومان
26,895,000 تومان
10,695,000 تومان
2,595,000 تومان
std sea view
VOGUE BODRUM
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
20,245,000 تومان
32,595,000 تومان
11,445,000 تومان
2,595,000 تومان
superior sea view
نام هتل TENDA
Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,945,000 تومان 6,145,000 تومان 3,795,000 تومان 2,595,000 تومان
توضیحات std
نام هتل ONURA HOLIDAY VILLAGE
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,345,000 تومان 6,745,000 تومان 3,995,000 تومان 2,595,000 تومان
توضیحات std
نام هتل YELKEN MANDALINCI
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,395,000 تومان 8,295,000 تومان 4,495,000 تومان 2,595,000 تومان
توضیحات std
نام هتل AYAZ AQUA BEACH
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,795,000 تومان 8,945,000 تومان 4,695,000 تومان 2,595,000 تومان
توضیحات std
نام هتل MANDARIN RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان 9,145,000 تومان 4,795,000 تومان 2,595,000 تومان
توضیحات std
نام هتل BODRUM BAY RESORT
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,045,000 تومان 9,295,000 تومان 4,845,000 تومان 2,595,000 تومان
توضیحات club
نام هتل BODRUM BAY RESORT
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,295,000 تومان 9,645,000 تومان 4,945,000 تومان 2,595,000 تومان
توضیحات std
نام هتل GREEN BEACH
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,595,000 تومان 10,145,000 تومان 5,095,000 تومان 2,595,000 تومان
توضیحات club
نام هتل DIAMOND OF BODRUM
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,895,000 تومان 10,495,000 تومان 5,245,000 تومان 2,595,000 تومان
توضیحات std
نام هتل GREEN BEACH
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,045,000 تومان 10,745,000 تومان 5,295,000 تومان 2,595,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل KAIRABA BLUE DREAM
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,195,000 تومان 10,995,000 تومان 5,395,000 تومان 2,595,000 تومان
توضیحات std
نام هتل DIAMOND OF BODRUM
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,295,000 تومان - 5,445,000 تومان 2,595,000 تومان
توضیحات std sea view
نام هتل ISIS BODRUM
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,445,000 تومان 11,345,000 تومان 5,495,000 تومان 2,595,000 تومان
توضیحات club
نام هتل YASMIN
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,495,000 تومان 11,495,000 تومان 5,545,000 تومان 2,595,000 تومان
توضیحات club
نام هتل KADIKALE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,495,000 تومان - 5,545,000 تومان 2,595,000 تومان
توضیحات std
نام هتل KAIRABA BODRUM PRINCESS
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,495,000 تومان 11,495,000 تومان 5,545,000 تومان 2,595,000 تومان
توضیحات std
نام هتل KAIRABA BLUE DREAM
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,595,000 تومان 11,595,000 تومان 5,595,000 تومان 2,595,000 تومان
توضیحات std sea view
نام هتل KADIKALE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,695,000 تومان 11,695,000 تومان 5,645,000 تومان 2,595,000 تومان
توضیحات std sea view
نام هتل KAIRABA BODRUM PRINCESS
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,745,000 تومان 11,845,000 تومان 5,695,000 تومان 2,595,000 تومان
توضیحات std sea view
نام هتل YASMIN
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,895,000 تومان 12,095,000 تومان 5,745,000 تومان 2,595,000 تومان
توضیحات std
نام هتل SUNDANCE RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,145,000 تومان 12,445,000 تومان 5,895,000 تومان 2,595,000 تومان
توضیحات std
نام هتل ROYAL ASARLIK
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,495,000 تومان 12,945,000 تومان 6,045,000 تومان 2,595,000 تومان
توضیحات std
نام هتل SUNDANCE RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,495,000 تومان 12,945,000 تومان 6,045,000 تومان 2,595,000 تومان
توضیحات std sea view
نام هتل LABRANDA TMT BODRUM
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,495,000 تومان 12,945,000 تومان 6,045,000 تومان 2,595,000 تومان
توضیحات std
نام هتل THOR ALKOCLAR
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,645,000 تومان 13,195,000 تومان - -
توضیحات std
نام هتل GRAND PARK
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,895,000 تومان 14,295,000 تومان 6,245,000 تومان 2,595,000 تومان
توضیحات std
نام هتل SAMARA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,895,000 تومان 13,545,000 تومان 6,245,000 تومان 2,595,000 تومان
توضیحات std
نام هتل ROYAL ASARLIK
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,895,000 تومان 13,545,000 تومان 6,245,000 تومان 2,595,000 تومان
توضیحات std sea view
نام هتل DUJA BODRUM
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,895,000 تومان 13,545,000 تومان 6,245,000 تومان 2,595,000 تومان
توضیحات club
نام هتل LABRANDA TMT BODRUM
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,945,000 تومان - 6,295,000 تومان 2,595,000 تومان
توضیحات superior land view
نام هتل THOR ALKOCLAR
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,995,000 تومان 13,645,000 تومان - -
توضیحات SUPERIOR
نام هتل BAIA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,295,000 تومان 14,145,000 تومان 6,445,000 تومان 2,595,000 تومان
توضیحات std
نام هتل BAIA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,695,000 تومان 14,745,000 تومان 6,645,000 تومان 2,595,000 تومان
توضیحات std sea view
نام هتل GRAND PARK
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,695,000 تومان 15,545,000 تومان 6,645,000 تومان 2,595,000 تومان
توضیحات std sea view
نام هتل LABLANCH ISLAND
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,545,000 تومان 18,995,000 تومان 8,095,000 تومان 2,595,000 تومان
توضیحات std
نام هتل LABLANCH ISLAND
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,945,000 تومان 19,595,000 تومان 8,295,000 تومان 2,595,000 تومان
توضیحات std sea view
نام هتل KEFALUKA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,895,000 تومان 21,095,000 تومان 8,745,000 تومان 2,595,000 تومان
توضیحات std
نام هتل VOGUE BODRUM
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,195,000 تومان 27,395,000 تومان 9,895,000 تومان 2,595,000 تومان
توضیحات garden room
نام هتل HILTON
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,595,000 تومان 25,095,000 تومان 10,095,000 تومان 2,595,000 تومان
توضیحات std
نام هتل VOGUE BODRUM
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,645,000 تومان 29,895,000 تومان 10,595,000 تومان 2,595,000 تومان
توضیحات superior
نام هتل HILTON
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,795,000 تومان 26,895,000 تومان 10,695,000 تومان 2,595,000 تومان
توضیحات std sea view
نام هتل VOGUE BODRUM
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 20,245,000 تومان 32,595,000 تومان 11,445,000 تومان 2,595,000 تومان
توضیحات superior sea view
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 بدروم 6
ردیف 1
به بدروم
مدت اقامت 6
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک شرط
1 پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار الزامی
ردیف 1
مدرک پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
شرط الزامی
خدمات آژانس
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 لیدر فارسی زبان
3 ترانسفر فرودگاهی
4 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت لیدر فارسی زبان
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت ترانسفر فرودگاهی
تعداد
توضیحات
ردیف 4
خدمت بیمه مسافرتی
تعداد
توضیحات
مسئولین تور
خانم ارجمندی
آقای قاسملو
خانم رحمانی
خانم اصفهانی
آقای پرک
خانم حسنی
خانم رستمی
توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور بدروم به صورت هفتگی با قیمت مناسب***

مجری مستقیم تور کوش آداسی گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری کوش آداسی و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر کوش آداسی

نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

* نرخ کودک زیر 2 سال 300/000 تومان می باشد. 

برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***

***استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.

در ساعات غیر اداری با شماره  09195666203 تماس حاصل فرمایید.