تور مشهد دی ماه 95

تهران
  • تاریخ رفت : 1395/10/11
((تورهای آخر هفته: شامل تمامی تورهایی می شود که برگشت آنها در روزهای جمعه و شنبه صورت پذیرد.))
مشهد
  • تاریخ پایان : 1395/10/30
  • ایرلاین : زاگرس
  • نوع سفر : هوایی
  • مدت اقامت : 2 شب
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مشهد 2
((تورهای آخر هفته: شامل تمامی تورهایی می شود که برگشت آنها در روزهای جمعه و شنبه صورت پذیرد.))
ردیف 1
به مشهد
مدت اقامت 2
توضیحات
((تورهای آخر هفته: شامل تمامی تورهایی می شود که برگشت آنها در روزهای جمعه و شنبه صورت پذیرد.))
ردیف مدرک شرط
1 کارت ملی الزامی
ردیف 1
مدرک کارت ملی
شرط الزامی
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
ردیف 1
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
خانم رضایی
آقای موسوی
***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور مشهد به صورت روزانه با قیمت مناسب***
تورها چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد.
ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه 12:00 می باشد.
تورهای آخر هفته دارای 50 هزار تومان افزایش نرخ میباشد.((تورهای آخر هفته: شامل تمامی تورهایی می شود که برگشت آنها در روزهای جمعه و شنبه صورت پذیرد.))
برای کسب اطلاعات بیشتر و یا رزرو در ایام تعطیل و ساعات غیر کاری با شماره 5666202-0919 تماس حاصل فرمایید.
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 19. پنج شنبه و جمعه ها 9 صبح الی 14.***
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) توضیحات
رازی

FB
310,000 تومان
370,000 تومان
310,000 تومان
شارین

FB
310,000 تومان
370,000 تومان
310,000 تومان
رازی

BB
345,000 تومان
425,000 تومان
345,000 تومان
صالح

BB
345,000 تومان
425,000 تومان
345,000 تومان
شارین

BB
350,000 تومان
425,000 تومان
350,000 تومان
آذر

BB
350,000 تومان
425,000 تومان
350,000 تومان
حافظ

FB
360,000 تومان
460,000 تومان
360,000 تومان
الوند

FB
370,000 تومان
430,000 تومان
365,000 تومان
کوثر

FB
390,000 تومان
470,000 تومان
380,000 تومان
عرش

FB
390,000 تومان
470,000 تومان
380,000 تومان
عماد

FB
410,000 تومان
540,000 تومان
410,000 تومان
منجی

FB
410,000 تومان
530,000 تومان
410,000 تومان
آپادانا

FB
435,000 تومان
570,000 تومان
435,000 تومان
کیانا

FB
590,000 تومان
870,000 تومان
590,000 تومان
درویشی

BB
750,000 تومان
1,185,000 تومان
750,000 تومان
نام هتل رازی

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 310,000 تومان 370,000 تومان 310,000 تومان
توضیحات
نام هتل شارین

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 310,000 تومان 370,000 تومان 310,000 تومان
توضیحات
نام هتل رازی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 345,000 تومان 425,000 تومان 345,000 تومان
توضیحات
نام هتل صالح

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 345,000 تومان 425,000 تومان 345,000 تومان
توضیحات
نام هتل شارین

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 350,000 تومان 425,000 تومان 350,000 تومان
توضیحات
نام هتل آذر

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 350,000 تومان 425,000 تومان 350,000 تومان
توضیحات
نام هتل حافظ

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 360,000 تومان 460,000 تومان 360,000 تومان
توضیحات
نام هتل الوند

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 370,000 تومان 430,000 تومان 365,000 تومان
توضیحات
نام هتل کوثر

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 390,000 تومان 470,000 تومان 380,000 تومان
توضیحات
نام هتل عرش

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 390,000 تومان 470,000 تومان 380,000 تومان
توضیحات
نام هتل عماد

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 410,000 تومان 540,000 تومان 410,000 تومان
توضیحات
نام هتل منجی

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 410,000 تومان 530,000 تومان 410,000 تومان
توضیحات
نام هتل آپادانا

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 435,000 تومان 570,000 تومان 435,000 تومان
توضیحات
نام هتل کیانا

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 590,000 تومان 870,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل درویشی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 750,000 تومان 1,185,000 تومان 750,000 تومان
توضیحات