اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های کوش آداسی است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : سان اکسپرس
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 6 شب

هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
L AMBIANCE
Rate Rate Rate Rate
All
5,120,000 تومان
6,675,000 تومان
4,310,000 تومان
3,990,000 تومان
GRAND KURDOGLU
Rate Rate Rate Rate
HB
5,300,000 تومان
7,170,000 تومان
4,400,000 تومان
3,990,000 تومان
DABAKLAR
Rate Rate Rate Rate
HB
5,300,000 تومان
7,170,000 تومان
4,400,000 تومان
3,990,000 تومان
BELMARE
Rate Rate Rate Rate
All
5,720,000 تومان
7,910,000 تومان
4,610,000 تومان
3,990,000 تومان
THE PANORAMA HILL
Rate Rate Rate Rate
All
6,320,000 تومان
8,965,000 تومان
4,910,000 تومان
3,990,000 تومان
LABRANDA EPHESUS PRINCES
Rate Rate Rate Rate Rate
All
7,340,000 تومان
10,760,000 تومان
5,420,000 تومان
3,990,000 تومان
ARIACLAROUS
Rate Rate Rate Rate Rate
All
7,700,000 تومان
11,395,000 تومان
5,600,000 تومان
3,990,000 تومان
CLUB ROOM
TUSAN BEACH
Rate Rate Rate Rate Rate
All
7,880,000 تومان
11,710,000 تومان
5,690,000 تومان
3,990,000 تومان
RICHMOND EPHESUS
Rate Rate Rate Rate Rate
All
8,720,000 تومان
13,190,000 تومان
6,110,000 تومان
3,990,000 تومان
PINE BAY
Rate Rate Rate Rate Rate
All
8,900,000 تومان
13,510,000 تومان
6,200,000 تومان
3,990,000 تومان
AQUA FANTASY
Rate Rate Rate Rate Rate
All
9,200,000 تومان
14,035,000 تومان
6,350,000 تومان
3,990,000 تومان
KORUMAR EPHESUS
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
9,500,000 تومان
14,560,000 تومان
6,500,000 تومان
3,990,000 تومان
SEA LIGHT
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
9,500,000 تومان
14,560,000 تومان
6,500,000 تومان
3,990,000 تومان
PALM WNGS EPHESUS
Rate Rate Rate Rate Rate
All
9,500,000 تومان
14,560,000 تومان
6,500,000 تومان
3,990,000 تومان
SUNIS EFES ROYAL PALACE
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
9,800,000 تومان
15,090,000 تومان
6,650,000 تومان
3,990,000 تومان
AMARA SEA LIGHT
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
10,100,000 تومان
15,620,000 تومان
6,800,000 تومان
3,990,000 تومان
نام هتل L AMBIANCE
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,120,000 تومان 6,675,000 تومان 4,310,000 تومان 3,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل GRAND KURDOGLU
Rate Rate Rate Rate
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,300,000 تومان 7,170,000 تومان 4,400,000 تومان 3,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل DABAKLAR
Rate Rate Rate Rate
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,300,000 تومان 7,170,000 تومان 4,400,000 تومان 3,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل BELMARE
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,720,000 تومان 7,910,000 تومان 4,610,000 تومان 3,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل THE PANORAMA HILL
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,320,000 تومان 8,965,000 تومان 4,910,000 تومان 3,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل LABRANDA EPHESUS PRINCES
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,340,000 تومان 10,760,000 تومان 5,420,000 تومان 3,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل ARIACLAROUS
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,700,000 تومان 11,395,000 تومان 5,600,000 تومان 3,990,000 تومان
توضیحات CLUB ROOM
نام هتل TUSAN BEACH
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,880,000 تومان 11,710,000 تومان 5,690,000 تومان 3,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل RICHMOND EPHESUS
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,720,000 تومان 13,190,000 تومان 6,110,000 تومان 3,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل PINE BAY
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,900,000 تومان 13,510,000 تومان 6,200,000 تومان 3,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل AQUA FANTASY
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,200,000 تومان 14,035,000 تومان 6,350,000 تومان 3,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل KORUMAR EPHESUS
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,500,000 تومان 14,560,000 تومان 6,500,000 تومان 3,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل SEA LIGHT
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,500,000 تومان 14,560,000 تومان 6,500,000 تومان 3,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل PALM WNGS EPHESUS
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,500,000 تومان 14,560,000 تومان 6,500,000 تومان 3,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل SUNIS EFES ROYAL PALACE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,800,000 تومان 15,090,000 تومان 6,650,000 تومان 3,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل AMARA SEA LIGHT
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,100,000 تومان 15,620,000 تومان 6,800,000 تومان 3,990,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کوش آداسی 6
ردیف 1
به کوش آداسی
مدت اقامت 6
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک شرط
1 پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار الزامی
ردیف 1
مدرک پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
شرط الزامی
خدمات آژانس
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 ترانسفر فرودگاهی
3 لیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت ترانسفر فرودگاهی
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت لیدر فارسی زبان
تعداد
توضیحات
ردیف 4
خدمت بیمه مسافرتی
تعداد
توضیحات
مسئولین تور
آقای پرک
خانم ارجمندی
آقای قاسملو
خانم رحمانی
خانم حسنی
خانم رستمی
توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور کوش آداسی به صورت هفتگی با قیمت مناسب***

مجری مستقیم تور کوش آداسی گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری کوش آداسی و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر کوش آداسی

نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

* نرخ کودک زیر 2 سال 400/000 تومان می باشد. 

برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***

***استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.

در ساعات غیر اداری با شماره  09195666203 تماس حاصل فرمایید.