اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های استانبول است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : قشم ایر
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 4 شب

هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
SABENA
Rate Rate Rate
BB
3,490,000 تومان
4,385,000 تومان
3,210,000 تومان
2,545,000 تومان
ARACH
Rate Rate Rate
BB
3,510,000 تومان
4,410,000 تومان
3,285,000 تومان
2,545,000 تومان
هاربیه
HERTON
Rate Rate Rate
BB
3,565,000 تومان
4,520,000 تومان
3,345,000 تومان
2,545,000 تومان
GRAND LIZA
Rate Rate Rate
BB
3,625,000 تومان
4,630,000 تومان
3,065,000 تومان
2,545,000 تومان
Special
KAYA MADRID
Rate Rate Rate
BB
3,790,000 تومان
4,965,000 تومان
3,230,000 تومان
2,545,000 تومان
آکسارای
ALFA
Rate Rate Rate
BB
3,800,000 تومان
4,975,000 تومان
3,520,000 تومان
2,545,000 تومان
ALL INN
Rate Rate Rate
BB
3,800,000 تومان
4,975,000 تومان
3,520,000 تومان
2,545,000 تومان
WHITE MONARCH
Rate Rate Rate Rate
BB
3,960,000 تومان
5,300,000 تومان
3,510,000 تومان
2,545,000 تومان
BLUEWAY CITY
Rate Rate Rate
BB
4,015,000 تومان
5,415,000 تومان
3,510,000 تومان
2,545,000 تومان
DORA
Rate Rate Rate Rate
BB
4,135,000 تومان
5,650,000 تومان
3,800,000 تومان
2,545,000 تومان
دولاب دره
Grand Unal Hotel Istanbul
Rate Rate Rate
BB
4,135,000 تومان
5,650,000 تومان
3,800,000 تومان
2,545,000 تومان
ینی کاپی
Special
KERVANSARAY
Rate Rate Rate Rate
BB
4,300,000 تومان
5,965,000 تومان
3,470,000 تومان
2,545,000 تومان
تکسیم
FERONYA
Rate Rate Rate Rate
BB
4,300,000 تومان
5,985,000 تومان
3,800,000 تومان
2,545,000 تومان
تکسیم
MARMARAY
Rate Rate Rate Rate
BB
4,300,000 تومان
5,985,000 تومان
3,800,000 تومان
2,545,000 تومان
ینی کاپی
GRAND HILARIUM
Rate Rate Rate Rate
BB
4,300,000 تومان
5,985,000 تومان
3,800,000 تومان
2,545,000 تومان
ALL SEASONS
Rate Rate Rate Rate
BB
4,360,000 تومان
6,095,000 تومان
3,520,000 تومان
2,545,000 تومان
Special
TITANIC BUSINESS BAYRAMPASA
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
4,425,000 تومان
6,220,000 تومان
3,645,000 تومان
2,545,000 تومان
بایرام پاشا
GRAND HALIC
Rate Rate Rate Rate
BB
4,585,000 تومان
6,210,000 تومان
3,635,000 تومان
2,545,000 تومان
KONAK
Rate Rate Rate Rate
BB
4,640,000 تومان
6,655,000 تومان
3,635,000 تومان
2,545,000 تومان
Special
CENTRAL PALACE
Rate Rate Rate Rate
BB
4,810,000 تومان
6,990,000 تومان
3,595,000 تومان
2,545,000 تومان
تکسیم
Special
TITANIC DOWNTOWN Beyoğlu
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
4,810,000 تومان
6,990,000 تومان
3,595,000 تومان
2,545,000 تومان
بی اوغلو
Special
SEMINAL
Rate Rate Rate Rate
BB
4,940,000 تومان
7,245,000 تومان
4,045,000 تومان
2,545,000 تومان
تکسیم
BVS
Rate Rate Rate Rate
BB
5,035,000 تومان
7,440,000 تومان
3,800,000 تومان
2,545,000 تومان
Special
GOLDEN AGE1
Rate Rate Rate Rate
BB
5,195,000 تومان
7,755,000 تومان
4,045,000 تومان
2,545,000 تومان
تکسیم
GRAND OZTANIK
Rate Rate Rate Rate
BB
5,195,000 تومان
7,755,000 تومان
4,045,000 تومان
2,545,000 تومان
تکسیم
AVANTGARDE
Rate Rate Rate Rate
BB
5,195,000 تومان
7,755,000 تومان
4,045,000 تومان
2,545,000 تومان
تکسیم
LAMARTIN
Rate Rate Rate Rate
BB
5,200,000 تومان
7,775,000 تومان
4,080,000 تومان
2,545,000 تومان
Special
GRAND CEVAHIR
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
5,325,000 تومان
7,450,000 تومان
4,090,000 تومان
2,545,000 تومان
شیشلی
Special
TITANIC CITY
Rate Rate Rate Rate
BB
5,455,000 تومان
8,270,000 تومان
4,045,000 تومان
2,545,000 تومان
تکسیم
Special
Holiday Inn Şişli
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
5,465,000 تومان
8,280,000 تومان
3,925,000 تومان
2,545,000 تومان
شیشلی
RADISSON BLU SISLI
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
6,295,000 تومان
9,945,000 تومان
4,120,000 تومان
2,545,000 تومان
HILTON BOMONTI
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
6,415,000 تومان
9,935,000 تومان
4,300,000 تومان
2,545,000 تومان
MERCURE BOSPHORUS
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
6,425,000 تومان
10,135,000 تومان
4,310,000 تومان
2,545,000 تومان
MARRIOTT SISLI
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
7,255,000 تومان
11,865,000 تومان
4,950,000 تومان
2,545,000 تومان
NISH PALAS
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
7,510,000 تومان
12,375,000 تومان
3,610,000 تومان
2,545,000 تومان
GRAND HYATT
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
8,025,000 تومان
11,865,000 تومان
4,185,000 تومان
2,545,000 تومان
Special
CVK PARK BOSPHORUS
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
9,045,000 تومان
15,445,000 تومان
4,375,000 تومان
2,545,000 تومان
تکسیم
SWISS
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
10,840,000 تومان
18,775,000 تومان
5,270,000 تومان
2,545,000 تومان
CIRAGAN PALACE
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
13,465,000 تومان
22,485,000 تومان
-
2,545,000 تومان
نام هتل SABENA
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,490,000 تومان 4,385,000 تومان 3,210,000 تومان 2,545,000 تومان
توضیحات
نام هتل ARACH
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,510,000 تومان 4,410,000 تومان 3,285,000 تومان 2,545,000 تومان
توضیحات هاربیه
نام هتل HERTON
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,565,000 تومان 4,520,000 تومان 3,345,000 تومان 2,545,000 تومان
توضیحات
نام هتل GRAND LIZA
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,625,000 تومان 4,630,000 تومان 3,065,000 تومان 2,545,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
KAYA MADRID
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,790,000 تومان 4,965,000 تومان 3,230,000 تومان 2,545,000 تومان
توضیحات آکسارای
نام هتل ALFA
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,800,000 تومان 4,975,000 تومان 3,520,000 تومان 2,545,000 تومان
توضیحات
نام هتل ALL INN
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,800,000 تومان 4,975,000 تومان 3,520,000 تومان 2,545,000 تومان
توضیحات
نام هتل WHITE MONARCH
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,960,000 تومان 5,300,000 تومان 3,510,000 تومان 2,545,000 تومان
توضیحات
نام هتل BLUEWAY CITY
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,015,000 تومان 5,415,000 تومان 3,510,000 تومان 2,545,000 تومان
توضیحات
نام هتل DORA
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,135,000 تومان 5,650,000 تومان 3,800,000 تومان 2,545,000 تومان
توضیحات دولاب دره
نام هتل Grand Unal Hotel Istanbul
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,135,000 تومان 5,650,000 تومان 3,800,000 تومان 2,545,000 تومان
توضیحات ینی کاپی
Special
نام هتل
KERVANSARAY
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,300,000 تومان 5,965,000 تومان 3,470,000 تومان 2,545,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل FERONYA
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,300,000 تومان 5,985,000 تومان 3,800,000 تومان 2,545,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل MARMARAY
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,300,000 تومان 5,985,000 تومان 3,800,000 تومان 2,545,000 تومان
توضیحات ینی کاپی
نام هتل GRAND HILARIUM
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,300,000 تومان 5,985,000 تومان 3,800,000 تومان 2,545,000 تومان
توضیحات
نام هتل ALL SEASONS
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,360,000 تومان 6,095,000 تومان 3,520,000 تومان 2,545,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
TITANIC BUSINESS BAYRAMPASA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,425,000 تومان 6,220,000 تومان 3,645,000 تومان 2,545,000 تومان
توضیحات بایرام پاشا
نام هتل GRAND HALIC
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,585,000 تومان 6,210,000 تومان 3,635,000 تومان 2,545,000 تومان
توضیحات
نام هتل KONAK
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,640,000 تومان 6,655,000 تومان 3,635,000 تومان 2,545,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
CENTRAL PALACE
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,810,000 تومان 6,990,000 تومان 3,595,000 تومان 2,545,000 تومان
توضیحات تکسیم
Special
نام هتل
TITANIC DOWNTOWN Beyoğlu
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,810,000 تومان 6,990,000 تومان 3,595,000 تومان 2,545,000 تومان
توضیحات بی اوغلو
Special
نام هتل
SEMINAL
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,940,000 تومان 7,245,000 تومان 4,045,000 تومان 2,545,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل BVS
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,035,000 تومان 7,440,000 تومان 3,800,000 تومان 2,545,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
GOLDEN AGE1
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,195,000 تومان 7,755,000 تومان 4,045,000 تومان 2,545,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل GRAND OZTANIK
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,195,000 تومان 7,755,000 تومان 4,045,000 تومان 2,545,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل AVANTGARDE
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,195,000 تومان 7,755,000 تومان 4,045,000 تومان 2,545,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل LAMARTIN
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,200,000 تومان 7,775,000 تومان 4,080,000 تومان 2,545,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
GRAND CEVAHIR
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,325,000 تومان 7,450,000 تومان 4,090,000 تومان 2,545,000 تومان
توضیحات شیشلی
Special
نام هتل
TITANIC CITY
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,455,000 تومان 8,270,000 تومان 4,045,000 تومان 2,545,000 تومان
توضیحات تکسیم
Special
نام هتل
Holiday Inn Şişli
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,465,000 تومان 8,280,000 تومان 3,925,000 تومان 2,545,000 تومان
توضیحات شیشلی
نام هتل RADISSON BLU SISLI
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,295,000 تومان 9,945,000 تومان 4,120,000 تومان 2,545,000 تومان
توضیحات
نام هتل HILTON BOMONTI
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,415,000 تومان 9,935,000 تومان 4,300,000 تومان 2,545,000 تومان
توضیحات
نام هتل MERCURE BOSPHORUS
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,425,000 تومان 10,135,000 تومان 4,310,000 تومان 2,545,000 تومان
توضیحات
نام هتل MARRIOTT SISLI
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,255,000 تومان 11,865,000 تومان 4,950,000 تومان 2,545,000 تومان
توضیحات
نام هتل NISH PALAS
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,510,000 تومان 12,375,000 تومان 3,610,000 تومان 2,545,000 تومان
توضیحات
نام هتل GRAND HYATT
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,025,000 تومان 11,865,000 تومان 4,185,000 تومان 2,545,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
CVK PARK BOSPHORUS
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,045,000 تومان 15,445,000 تومان 4,375,000 تومان 2,545,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل SWISS
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,840,000 تومان 18,775,000 تومان 5,270,000 تومان 2,545,000 تومان
توضیحات
نام هتل CIRAGAN PALACE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,465,000 تومان 22,485,000 تومان - 2,545,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 استانبول 4
ردیف 1
به استانبول
مدت اقامت 4
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک شرط
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار الزامی
ردیف 1
مدرک گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
شرط الزامی
خدمات آژانس
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 لیدر فارسی زبان
3 بلیط رفت و برگشت
4 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت لیدر فارسی زبان
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 4
خدمت بیمه مسافرتی
تعداد
توضیحات
مسئولین تور
اقای لطفیان
آقای عظیمی
خانم میرحمزه
آقای بهراد
خانم ابراهیمی
آقای پرک
خانم سلطانی
آقای اعتمادی
خانم کوهی
خانم اسماعیلی
توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور استانبول به صورت هفتگی با قیمت مناسب***

مجری مستقیم تور استانبول گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری استانبول 

نرخ کودک زیر 2 سال 550.000 تومان می باشد. /

***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***