اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های بلغارستان است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : ماهان
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 7 شب

هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
PALMA
Rate Rate Rate Rate
BB
7,195,000 تومان
9,095,000 تومان
5,395,000 تومان
3,345,000 تومان
PERLA HOTEL
Rate Rate Rate
BB
7,495,000 تومان
8,695,000 تومان
5,495,000 تومان
3,345,000 تومان
BONITA
Rate Rate Rate
BB
7,595,000 تومان
8,545,000 تومان
5,545,000 تومان
3,345,000 تومان
PERUNIKA
Rate Rate Rate
BB
7,995,000 تومان
9,745,000 تومان
5,745,000 تومان
3,345,000 تومان
SHIPKA
Rate Rate Rate Rate
BB
8,145,000 تومان
10,045,000 تومان
5,795,000 تومان
3,345,000 تومان
park view
PERLA HOTEL
Rate Rate Rate
All
8,945,000 تومان
10,145,000 تومان
6,195,000 تومان
4,095,000 تومان
GLORIA
Rate Rate Rate
All
8,945,000 تومان
11,345,000 تومان
6,195,000 تومان
3,345,000 تومان
BLUE SKY
Rate Rate Rate
All
8,945,000 تومان
-
6,195,000 تومان
3,345,000 تومان
large room
CENTRAL
Rate Rate Rate Rate
All
9,245,000 تومان
11,895,000 تومان
6,345,000 تومان
3,345,000 تومان
sea view همراه با آشپز ایرانی
LILIA
Rate Rate Rate Rate
BB
9,345,000 تومان
11,245,000 تومان
6,395,000 تومان
3,345,000 تومان
park view
BONITA
Rate Rate Rate
All
9,495,000 تومان
10,445,000 تومان
6,495,000 تومان
4,295,000 تومان
ROYAL
Rate Rate Rate Rate
All
9,995,000 تومان
12,745,000 تومان
6,745,000 تومان
3,345,000 تومان
park view
ATLAS
Rate Rate Rate Rate
U.All
10,695,000 تومان
16,045,000 تومان
7,095,000 تومان
3,345,000 تومان
ARENA MAR
Rate Rate Rate Rate
All
10,845,000 تومان
12,695,000 تومان
7,145,000 تومان
3,345,000 تومان
ADMIRAL
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
10,945,000 تومان
14,295,000 تومان
7,195,000 تومان
3,345,000 تومان
sea view
PALM BEACH
Rate Rate Rate Rate
All
10,945,000 تومان
12,295,000 تومان
7,195,000 تومان
3,345,000 تومان
free private beach
LILIA
Rate Rate Rate Rate
All
11,645,000 تومان
13,495,000 تومان
7,545,000 تومان
4,495,000 تومان
park view
KALIAKRA PALACE
Rate Rate Rate Rate
U.All
12,495,000 تومان
16,495,000 تومان
7,995,000 تومان
3,345,000 تومان
park view
ADMIRAL
Rate Rate Rate Rate Rate
HB
12,545,000 تومان
15,895,000 تومان
7,995,000 تومان
4,145,000 تومان
sea view
AZALIA
Rate Rate Rate Rate
U.All
13,245,000 تومان
18,445,000 تومان
8,345,000 تومان
3,345,000 تومان
ASTERA
Rate Rate Rate Rate
U.All
13,245,000 تومان
18,545,000 تومان
8,345,000 تومان
3,345,000 تومان
free private beach
ASTOR GARDEN
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
13,645,000 تومان
17,745,000 تومان
8,545,000 تومان
3,345,000 تومان
std park
MELIA GARAND HERMITAGE
Rate Rate Rate Rate Rate
All
14,145,000 تومان
18,845,000 تومان
8,795,000 تومان
3,345,000 تومان
park view
MELIA GARAND HERMITAGE
Rate Rate Rate Rate Rate
All
14,845,000 تومان
19,495,000 تومان
9,145,000 تومان
3,345,000 تومان
sea view
MELIA GARAND HERMITAGE
Rate Rate Rate Rate Rate
All
17,895,000 تومان
22,595,000 تومان
10,695,000 تومان
3,345,000 تومان
level room
MELIA GARAND HERMITAGE
Rate Rate Rate Rate Rate
All
20,595,000 تومان
-
11,995,000 تومان
3,345,000 تومان
junior suite
نام هتل PALMA
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,195,000 تومان 9,095,000 تومان 5,395,000 تومان 3,345,000 تومان
توضیحات
نام هتل PERLA HOTEL
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,495,000 تومان 8,695,000 تومان 5,495,000 تومان 3,345,000 تومان
توضیحات
نام هتل BONITA
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,595,000 تومان 8,545,000 تومان 5,545,000 تومان 3,345,000 تومان
توضیحات
نام هتل PERUNIKA
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,995,000 تومان 9,745,000 تومان 5,745,000 تومان 3,345,000 تومان
توضیحات
نام هتل SHIPKA
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,145,000 تومان 10,045,000 تومان 5,795,000 تومان 3,345,000 تومان
توضیحات park view
نام هتل PERLA HOTEL
Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,945,000 تومان 10,145,000 تومان 6,195,000 تومان 4,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل GLORIA
Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,945,000 تومان 11,345,000 تومان 6,195,000 تومان 3,345,000 تومان
توضیحات
نام هتل BLUE SKY
Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,945,000 تومان - 6,195,000 تومان 3,345,000 تومان
توضیحات large room
نام هتل CENTRAL
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,245,000 تومان 11,895,000 تومان 6,345,000 تومان 3,345,000 تومان
توضیحات sea view همراه با آشپز ایرانی
نام هتل LILIA
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,345,000 تومان 11,245,000 تومان 6,395,000 تومان 3,345,000 تومان
توضیحات park view
نام هتل BONITA
Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,495,000 تومان 10,445,000 تومان 6,495,000 تومان 4,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل ROYAL
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,995,000 تومان 12,745,000 تومان 6,745,000 تومان 3,345,000 تومان
توضیحات park view
نام هتل ATLAS
Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,695,000 تومان 16,045,000 تومان 7,095,000 تومان 3,345,000 تومان
توضیحات
نام هتل ARENA MAR
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,845,000 تومان 12,695,000 تومان 7,145,000 تومان 3,345,000 تومان
توضیحات
نام هتل ADMIRAL
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,945,000 تومان 14,295,000 تومان 7,195,000 تومان 3,345,000 تومان
توضیحات sea view
نام هتل PALM BEACH
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,945,000 تومان 12,295,000 تومان 7,195,000 تومان 3,345,000 تومان
توضیحات free private beach
نام هتل LILIA
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,645,000 تومان 13,495,000 تومان 7,545,000 تومان 4,495,000 تومان
توضیحات park view
نام هتل KALIAKRA PALACE
Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,495,000 تومان 16,495,000 تومان 7,995,000 تومان 3,345,000 تومان
توضیحات park view
نام هتل ADMIRAL
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,545,000 تومان 15,895,000 تومان 7,995,000 تومان 4,145,000 تومان
توضیحات sea view
نام هتل AZALIA
Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,245,000 تومان 18,445,000 تومان 8,345,000 تومان 3,345,000 تومان
توضیحات
نام هتل ASTERA
Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,245,000 تومان 18,545,000 تومان 8,345,000 تومان 3,345,000 تومان
توضیحات free private beach
نام هتل ASTOR GARDEN
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,645,000 تومان 17,745,000 تومان 8,545,000 تومان 3,345,000 تومان
توضیحات std park
نام هتل MELIA GARAND HERMITAGE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,145,000 تومان 18,845,000 تومان 8,795,000 تومان 3,345,000 تومان
توضیحات park view
نام هتل MELIA GARAND HERMITAGE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,845,000 تومان 19,495,000 تومان 9,145,000 تومان 3,345,000 تومان
توضیحات sea view
نام هتل MELIA GARAND HERMITAGE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,895,000 تومان 22,595,000 تومان 10,695,000 تومان 3,345,000 تومان
توضیحات level room
نام هتل MELIA GARAND HERMITAGE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 20,595,000 تومان - 11,995,000 تومان 3,345,000 تومان
توضیحات junior suite
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 وارنا 7
ردیف 1
به وارنا
مدت اقامت 7
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک شرط
1 آدرس+ شغل و شماره تلفن الزامی
2 پرینت حساب بانکی 3 ماه آخر الزامی
3 کپی پاسپورت الزامی
4 عکس 3*4 الزامی
5 پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار الزامی
6 گواهی اشتغال الزامی
7 پر کردن فرم مشخصات فردی الزامی
8 ضمانت برگشت از سفر الزامی
9 کپی صفحه اول پاسپورت و ویزا ها ( شنگن –بلغارستان-رومانی –قبرس-آمریکا-کانادا) الزامی
10 کپی شناسنامه صفحه اول و دوم الزامی
ردیف 1
مدرک آدرس+ شغل و شماره تلفن
شرط الزامی
ردیف 2
مدرک پرینت حساب بانکی 3 ماه آخر
شرط الزامی
ردیف 3
مدرک کپی پاسپورت
شرط الزامی
ردیف 4
مدرک عکس 3*4
شرط الزامی
ردیف 5
مدرک پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
شرط الزامی
ردیف 6
مدرک گواهی اشتغال
شرط الزامی
ردیف 7
مدرک پر کردن فرم مشخصات فردی
شرط الزامی
ردیف 8
مدرک ضمانت برگشت از سفر
شرط الزامی
ردیف 9
مدرک کپی صفحه اول پاسپورت و ویزا ها ( شنگن –بلغارستان-رومانی –قبرس-آمریکا-کانادا)
شرط الزامی
ردیف 10
مدرک کپی شناسنامه صفحه اول و دوم
شرط الزامی
خدمات آژانس
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 ترانسفر فرودگاهی
3 لیدر فارسی زبان
4 سیم کارت اعتباری
5 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت ترانسفر فرودگاهی
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت لیدر فارسی زبان
تعداد
توضیحات
ردیف 4
خدمت سیم کارت اعتباری
تعداد
توضیحات
ردیف 5
خدمت بیمه مسافرتی
تعداد
توضیحات
مسئولین تور
آقای عظیمی
توضیحات

***الفبای سفر مجری مستقیم تور های بلغارستان***

 • در تور بلغارستان وارنا مبلغ INF معادل 600/000تومان می باشد.
 • هزینه ی بیمه مسافرتی برای مسافرین بالای ۵۵ سال مازاد دریافت خواهد شد .
 • CHECK IN ساعت ۱۴:۰۰ و CHECK OUT ساعت ۱۲:۰۰ می باشد .
 • مسولیت کنترل پاسپورت به عهده آژانس ثبت نام کننده بوده و شرکت الفبای سفر پارسیان در قبال کنترل پاسپورت هر نوع ممنوعیت خروج از کشور مسئولیتی نخواهد داشت.
 • ارسال 70% از مبلغ تور هنگام درخواست الزامی می باشد. (در صورت تسویه کامل هیچ افزایش نرخی اعم از مابه التفاوت نرخ دلار دریافت نخواهد شد.)

 توجه : مدت اخذ ویزای بلغارستان 10 روز کاری می باشد .

در صورت درخواست پرواز بیزنس کلاس به ازای هر نفر مبلغ 2.000.000 تومان به نرخ پکیج اضافه می شود.

اقامت در اتاق ها و سوئیت های رو به دریا هتل MELLA GRAND HERMLLAGE

 • استقبال و پذیرش مسافران به صورت VIPتوسط کارکنان هتل MELLA GRAND HERMLLAGE
 • جایگاه انحصاری پذیرش هتل در طبقه (L)  همکف برای مسافران THELEVEL
 • جایگاه اختصاصی THELEVELدر رستوران طبقه (R)  براساس وعده های درخواستی مسافران
 • سالن انحصاری برای مسافران THELEVELجهت مطالعه و ریلکس کردن فقط برای افراد بزرگسال با خدمه مخصوص
 • سونا و حمام بخار (STEAM BATH) بسیار لوکس در طبقه Rبه صورت رایگان
 • مینی بار رایگان با شارژ روزانه
 • جایگاه ویژه THELEVELدر طبقه (8) به صورت روزانه برای صرف چای و نوشیدنی بین ساعت 14:30 الی 17:00
 • افزایش زمان تخلیه اتاق ها تا ساعت 16:00 با هماهنگی پذیرش هتل
 • افزایش زمان صرف صبحانه تا ساعت 11:30 فقط برای افراد THELEVELدر طبقه R
 • استفاده رایگان از قسمت اختصاصی THELEVELلب استخر و استفاده از صندلی و چترهای مخصوص این قسمت، استفاده از غذای مخصوص باغ که شامل صندلی های راحت و با دسترسی با SPAو جکوزی فقط برای مسافران اتاق های THELEVEL
 • سرویس رایگان و اختصاصی PRINTدر طبقه همکف (L)تا سقف 20 عدد کپی
 • استفاده رایگان از اینترنت و کامپیوتر به مدت یک ساعت در سالن اختصاصی LEVELدر طبقه (8)