اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های بدروم است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : ماهان
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 6 شب

هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
YELKEN MANDALINCI
Rate Rate Rate Rate
All
5,195,000 تومان
6,545,000 تومان
3,845,000 تومان
3,295,000 تومان
std آفر استثنایی
TENDA
Rate Rate Rate
All
6,145,000 تومان
7,345,000 تومان
4,945,000 تومان
3,595,000 تومان
std
TIANA BEACH
Rate Rate Rate Rate
All
6,345,000 تومان
7,595,000 تومان
5,045,000 تومان
3,595,000 تومان
std
GREEN BEACH
Rate Rate Rate Rate Rate
All
6,745,000 تومان
8,745,000 تومان
4,795,000 تومان
3,295,000 تومان
club آفر استثنایی
AYAZ AQUA BEACH
Rate Rate Rate Rate
All
6,795,000 تومان
8,345,000 تومان
5,295,000 تومان
3,595,000 تومان
run of the house
GREEN BEACH
Rate Rate Rate Rate Rate
All
7,195,000 تومان
9,395,000 تومان
5,045,000 تومان
3,295,000 تومان
std آفر استثنایی
JASMIN BEACH
Rate Rate Rate Rate
All
7,795,000 تومان
9,795,000 تومان
5,745,000 تومان
3,595,000 تومان
club
YASMIN
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
8,095,000 تومان
10,895,000 تومان
5,295,000 تومان
3,295,000 تومان
club آفر استثنایی
KAIRABA BODRUM PRINCESS
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
8,245,000 تومان
10,595,000 تومان
5,995,000 تومان
3,595,000 تومان
std land view
BODRUM HOLIDAY RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
8,345,000 تومان
10,645,000 تومان
6,045,000 تومان
3,595,000 تومان
club
LABRANDA TMT BODRUM
Rate Rate Rate Rate Rate
All
8,445,000 تومان
10,795,000 تومان
7,445,000 تومان
3,595,000 تومان
std
ROYAL ASARLIK
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
8,545,000 تومان
10,945,000 تومان
6,145,000 تومان
3,595,000 تومان
std land view
YASMIN
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
8,545,000 تومان
11,595,000 تومان
5,495,000 تومان
3,295,000 تومان
std آفر استثنایی
BODRUM BAY RESORT
Rate Rate Rate Rate
All
8,595,000 تومان
11,095,000 تومان
6,195,000 تومان
3,595,000 تومان
club
KAIRABA BODRUM PRINCESS
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
8,645,000 تومان
11,095,000 تومان
6,195,000 تومان
3,595,000 تومان
std sea view
BODRUM HOLIDAY RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
8,845,000 تومان
13,945,000 تومان
6,295,000 تومان
3,595,000 تومان
std
ROYAL ASARLIK
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
8,845,000 تومان
11,395,000 تومان
6,295,000 تومان
3,595,000 تومان
std sea view
LABRANDA TMT BODRUM
Rate Rate Rate Rate Rate
All
8,845,000 تومان
-
6,295,000 تومان
3,595,000 تومان
superior
DIAMOND OF BODRUM
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
9,045,000 تومان
11,645,000 تومان
6,395,000 تومان
3,595,000 تومان
std
BODRUM BAY RESORT
Rate Rate Rate Rate
All
9,045,000 تومان
11,645,000 تومان
6,395,000 تومان
3,595,000 تومان
std
DIAMOND OF BODRUM
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
9,295,000 تومان
12,095,000 تومان
6,545,000 تومان
3,595,000 تومان
std sea view
ISIS BODRUM
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
9,695,000 تومان
12,695,000 تومان
6,745,000 تومان
3,595,000 تومان
club
GRAND PARK
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
9,695,000 تومان
13,295,000 تومان
6,745,000 تومان
3,595,000 تومان
std land view
LABLANCH RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
9,795,000 تومان
12,845,000 تومان
6,795,000 تومان
3,595,000 تومان
std land view
ASTERIA BODRUM
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
10,095,000 تومان
13,895,000 تومان
6,895,000 تومان
3,595,000 تومان
std land view
ISIS BODRUM
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
10,195,000 تومان
13,395,000 تومان
6,945,000 تومان
3,595,000 تومان
club sea view
BAIA
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
10,195,000 تومان
13,395,000 تومان
6,945,000 تومان
3,595,000 تومان
std land view
SAMARA
Rate Rate Rate Rate Rate
All
10,295,000 تومان
13,545,000 تومان
6,995,000 تومان
3,595,000 تومان
std
BODRUM PARK RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
10,295,000 تومان
13,545,000 تومان
6,995,000 تومان
3,595,000 تومان
club
LABLANCH RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
10,295,000 تومان
13,545,000 تومان
6,995,000 تومان
3,595,000 تومان
std sea view
GRAND PARK
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
10,295,000 تومان
13,545,000 تومان
6,995,000 تومان
3,595,000 تومان
superior sea view
ISIS BODRUM
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
10,645,000 تومان
14,095,000 تومان
7,195,000 تومان
3,595,000 تومان
std
BODRUM PARK RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
10,745,000 تومان
14,245,000 تومان
7,245,000 تومان
3,595,000 تومان
std
ASTERIA BODRUM
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
11,045,000 تومان
15,445,000 تومان
7,395,000 تومان
3,595,000 تومان
std sea view
BAIA
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
11,145,000 تومان
14,845,000 تومان
7,445,000 تومان
3,595,000 تومان
std sea view
THOR ALKOCLAR
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
11,145,000 تومان
14,845,000 تومان
-
-
SUPERIOR
THOR ALKOCLAR
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
11,745,000 تومان
15,695,000 تومان
-
-
jacuzzi
LABLANCH ISLAND
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
12,695,000 تومان
17,145,000 تومان
8,295,000 تومان
3,595,000 تومان
std land view
LABLANCH ISLAND
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
13,145,000 تومان
17,845,000 تومان
8,445,000 تومان
3,595,000 تومان
std sea view
KEFALUKA
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
14,495,000 تومان
19,895,000 تومان
9,145,000 تومان
3,595,000 تومان
std sea view
نام هتل YELKEN MANDALINCI
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,195,000 تومان 6,545,000 تومان 3,845,000 تومان 3,295,000 تومان
توضیحات std آفر استثنایی
نام هتل TENDA
Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,145,000 تومان 7,345,000 تومان 4,945,000 تومان 3,595,000 تومان
توضیحات std
نام هتل TIANA BEACH
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,345,000 تومان 7,595,000 تومان 5,045,000 تومان 3,595,000 تومان
توضیحات std
نام هتل GREEN BEACH
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,745,000 تومان 8,745,000 تومان 4,795,000 تومان 3,295,000 تومان
توضیحات club آفر استثنایی
نام هتل AYAZ AQUA BEACH
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,795,000 تومان 8,345,000 تومان 5,295,000 تومان 3,595,000 تومان
توضیحات run of the house
نام هتل GREEN BEACH
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,195,000 تومان 9,395,000 تومان 5,045,000 تومان 3,295,000 تومان
توضیحات std آفر استثنایی
نام هتل JASMIN BEACH
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,795,000 تومان 9,795,000 تومان 5,745,000 تومان 3,595,000 تومان
توضیحات club
نام هتل YASMIN
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,095,000 تومان 10,895,000 تومان 5,295,000 تومان 3,295,000 تومان
توضیحات club آفر استثنایی
نام هتل KAIRABA BODRUM PRINCESS
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,245,000 تومان 10,595,000 تومان 5,995,000 تومان 3,595,000 تومان
توضیحات std land view
نام هتل BODRUM HOLIDAY RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,345,000 تومان 10,645,000 تومان 6,045,000 تومان 3,595,000 تومان
توضیحات club
نام هتل LABRANDA TMT BODRUM
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,445,000 تومان 10,795,000 تومان 7,445,000 تومان 3,595,000 تومان
توضیحات std
نام هتل ROYAL ASARLIK
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,545,000 تومان 10,945,000 تومان 6,145,000 تومان 3,595,000 تومان
توضیحات std land view
نام هتل YASMIN
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,545,000 تومان 11,595,000 تومان 5,495,000 تومان 3,295,000 تومان
توضیحات std آفر استثنایی
نام هتل BODRUM BAY RESORT
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,595,000 تومان 11,095,000 تومان 6,195,000 تومان 3,595,000 تومان
توضیحات club
نام هتل KAIRABA BODRUM PRINCESS
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,645,000 تومان 11,095,000 تومان 6,195,000 تومان 3,595,000 تومان
توضیحات std sea view
نام هتل BODRUM HOLIDAY RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,845,000 تومان 13,945,000 تومان 6,295,000 تومان 3,595,000 تومان
توضیحات std
نام هتل ROYAL ASARLIK
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,845,000 تومان 11,395,000 تومان 6,295,000 تومان 3,595,000 تومان
توضیحات std sea view
نام هتل LABRANDA TMT BODRUM
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,845,000 تومان - 6,295,000 تومان 3,595,000 تومان
توضیحات superior
نام هتل DIAMOND OF BODRUM
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,045,000 تومان 11,645,000 تومان 6,395,000 تومان 3,595,000 تومان
توضیحات std
نام هتل BODRUM BAY RESORT
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,045,000 تومان 11,645,000 تومان 6,395,000 تومان 3,595,000 تومان
توضیحات std
نام هتل DIAMOND OF BODRUM
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,295,000 تومان 12,095,000 تومان 6,545,000 تومان 3,595,000 تومان
توضیحات std sea view
نام هتل ISIS BODRUM
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,695,000 تومان 12,695,000 تومان 6,745,000 تومان 3,595,000 تومان
توضیحات club
نام هتل GRAND PARK
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,695,000 تومان 13,295,000 تومان 6,745,000 تومان 3,595,000 تومان
توضیحات std land view
نام هتل LABLANCH RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,795,000 تومان 12,845,000 تومان 6,795,000 تومان 3,595,000 تومان
توضیحات std land view
نام هتل ASTERIA BODRUM
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,095,000 تومان 13,895,000 تومان 6,895,000 تومان 3,595,000 تومان
توضیحات std land view
نام هتل ISIS BODRUM
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,195,000 تومان 13,395,000 تومان 6,945,000 تومان 3,595,000 تومان
توضیحات club sea view
نام هتل BAIA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,195,000 تومان 13,395,000 تومان 6,945,000 تومان 3,595,000 تومان
توضیحات std land view
نام هتل SAMARA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,295,000 تومان 13,545,000 تومان 6,995,000 تومان 3,595,000 تومان
توضیحات std
نام هتل BODRUM PARK RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,295,000 تومان 13,545,000 تومان 6,995,000 تومان 3,595,000 تومان
توضیحات club
نام هتل LABLANCH RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,295,000 تومان 13,545,000 تومان 6,995,000 تومان 3,595,000 تومان
توضیحات std sea view
نام هتل GRAND PARK
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,295,000 تومان 13,545,000 تومان 6,995,000 تومان 3,595,000 تومان
توضیحات superior sea view
نام هتل ISIS BODRUM
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,645,000 تومان 14,095,000 تومان 7,195,000 تومان 3,595,000 تومان
توضیحات std
نام هتل BODRUM PARK RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,745,000 تومان 14,245,000 تومان 7,245,000 تومان 3,595,000 تومان
توضیحات std
نام هتل ASTERIA BODRUM
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,045,000 تومان 15,445,000 تومان 7,395,000 تومان 3,595,000 تومان
توضیحات std sea view
نام هتل BAIA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,145,000 تومان 14,845,000 تومان 7,445,000 تومان 3,595,000 تومان
توضیحات std sea view
نام هتل THOR ALKOCLAR
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,145,000 تومان 14,845,000 تومان - -
توضیحات SUPERIOR
نام هتل THOR ALKOCLAR
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,745,000 تومان 15,695,000 تومان - -
توضیحات jacuzzi
نام هتل LABLANCH ISLAND
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,695,000 تومان 17,145,000 تومان 8,295,000 تومان 3,595,000 تومان
توضیحات std land view
نام هتل LABLANCH ISLAND
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,145,000 تومان 17,845,000 تومان 8,445,000 تومان 3,595,000 تومان
توضیحات std sea view
نام هتل KEFALUKA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,495,000 تومان 19,895,000 تومان 9,145,000 تومان 3,595,000 تومان
توضیحات std sea view
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 بدروم 6
ردیف 1
به بدروم
مدت اقامت 6
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک شرط
1 پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار الزامی
ردیف 1
مدرک پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
شرط الزامی
خدمات آژانس
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 لیدر فارسی زبان
3 ترانسفر فرودگاهی
4 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت لیدر فارسی زبان
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت ترانسفر فرودگاهی
تعداد
توضیحات
ردیف 4
خدمت بیمه مسافرتی
تعداد
توضیحات
مسئولین تور
خانم ارجمندی
آقای قاسملو
خانم رحمانی
خانم اصفهانی
آقای پرک
خانم حسنی
خانم رستمی
توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور بدروم به صورت هفتگی با قیمت مناسب***

مجری مستقیم تور کوش آداسی گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری کوش آداسی و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر کوش آداسی

نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

* نرخ کودک زیر 2 سال 300/000 تومان می باشد. 

برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***

***استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.

در ساعات غیر اداری با شماره  09195666203 تماس حاصل فرمایید.