0214935
اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های آنتالیا است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : ایران ایر
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 6 شب

هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
MERA PARK
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
3,995,000 تومان
5,245,000 تومان
3,395,000 تومان
2,995,000 تومان
ANTALYA
BELKON
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
4,295,000 تومان
5,095,000 تومان
3,495,000 تومان
2,995,000 تومان
BELEK
LARA DINC ANTALTA HOTEL
Rateicon Rateicon Rateicon
All
4,795,000 تومان
5,795,000 تومان
3,745,000 تومان
2,995,000 تومان
LARA
MELISSA RESIDENCE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
4,795,000 تومان
6,495,000 تومان
3,745,000 تومان
2,995,000 تومان
KEMER
HIMEROS BEACH HOTEL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
4,795,000 تومان
5,825,000 تومان
3,745,000 تومان
2,995,000 تومان
KEMER
ARMIR PALACE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
4,895,000 تومان
5,895,000 تومان
3,795,000 تومان
2,995,000 تومان
KEMER
RIOS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
5,145,000 تومان
6,395,000 تومان
3,945,000 تومان
-
KEMER
Special
LARA HADRIANUS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
5,245,000 تومان
6,495,000 تومان
3,995,000 تومان
2,995,000 تومان
LARA
ARMAS GUL BEACH
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
5,645,000 تومان
7,095,000 تومان
4,195,000 تومان
2,995,000 تومان
ANEX ROOM
ARMAS GUL BEACH
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
5,845,000 تومان
7,345,000 تومان
4,295,000 تومان
2,995,000 تومان
STD
ARMAS LABADA BEACH
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
6,495,000 تومان
8,395,000 تومان
4,645,000 تومان
2,995,000 تومان
KEMER
ARMAS KAPLAN
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
6,495,000 تومان
8,395,000 تومان
4,645,000 تومان
2,995,000 تومان
KEMER
Special
GRAND MIRAMOR
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
6,595,000 تومان
8,495,000 تومان
4,695,000 تومان
2,995,000 تومان
KEMER
CENDER
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
6,695,000 تومان
8,695,000 تومان
4,695,000 تومان
2,995,000 تومان
STD
SENSITIVE PREMIUM BELEK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
6,895,000 تومان
8,995,000 تومان
4,845,000 تومان
2,995,000 تومان
BELEK
Special
RAMADA RESORT SIDE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
7,345,000 تومان
10,495,000 تومان
5,095,000 تومان
2,995,000 تومان
STD
Trans Atlantik
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
7,395,000 تومان
9,495,000 تومان
5,345,000 تومان
2,995,000 تومان
KEMER
Special
RAMADA RESORT SIDE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
7,495,000 تومان
10,795,000 تومان
5,195,000 تومان
2,995,000 تومان
SUPERIOR
WIND OF LARA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
8,445,000 تومان
11,295,000 تومان
5,595,000 تومان
2,995,000 تومان
LARA
KARMIR RESORT
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
8,895,000 تومان
13,245,000 تومان
5,845,000 تومان
2,995,000 تومان
KEMER
Special
AMARA PRESTIGE ELITE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
9,595,000 تومان
13,095,000 تومان
6,145,000 تومان
2,995,000 تومان
KEMER
LARA FAMILY CLUB
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
9,695,000 تومان
13,145,000 تومان
6,195,000 تومان
2,995,000 تومان
STD LARA
RAMADA RESORT LARA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
9,945,000 تومان
13,595,000 تومان
6,345,000 تومان
2,995,000 تومان
STD
Special
GRAND PARK LARA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
10,095,000 تومان
15,895,000 تومان
10,095,000 تومان
-
STD
ORANGE COUNTY BELEK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
10,095,000 تومان
13,695,000 تومان
6,395,000 تومان
2,995,000 تومان
BELEK
CRYSTAL WATERWORLD
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
10,645,000 تومان
14,545,000 تومان
6,695,000 تومان
2,995,000 تومان
BELEK
VENEZIA PALACE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
10,845,000 تومان
14,845,000 تومان
6,795,000 تومان
2,995,000 تومان
KONDU
ASTERIA KREMLIN PALACE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
10,895,000 تومان
15,795,000 تومان
6,795,000 تومان
2,995,000 تومان
KONDU
Special
SHERWOOD DREAMS RESORT
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
10,995,000 تومان
15,145,000 تومان
6,895,000 تومان
2,995,000 تومان
BELEK
ASTERIA BELEK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
11,295,000 تومان
16,495,000 تومان
6,995,000 تومان
2,995,000 تومان
BELEK
GRAND PARK KEMER
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
11,395,000 تومان
16,595,000 تومان
7,095,000 تومان
2,995,000 تومان
KEMER
Special
LIBERTY
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
11,595,000 تومان
15,995,000 تومان
7,195,000 تومان
2,995,000 تومان
LARA
ORANGE COUNTY KEMER
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
12,445,000 تومان
22,145,000 تومان
7,845,000 تومان
2,995,000 تومان
KEMER
BAIA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
13,795,000 تومان
19,345,000 تومان
8,295,000 تومان
2,995,000 تومان
LARA
SUSESI
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
15,425,000 تومان
24,725,000 تومان
9,495,000 تومان
3,090,000 تومان
TITANIC BEACH
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
16,695,000 تومان
23,695,000 تومان
9,795,000 تومان
2,995,000 تومان
LARA
Special
TITANIC DELUXE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
17,245,000 تومان
24,545,000 تومان
9,995,000 تومان
2,995,000 تومان
BELEK
نام هتل MERA PARK
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,995,000 تومان 5,245,000 تومان 3,395,000 تومان 2,995,000 تومان
توضیحات ANTALYA
نام هتل BELKON
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,295,000 تومان 5,095,000 تومان 3,495,000 تومان 2,995,000 تومان
توضیحات BELEK
نام هتل LARA DINC ANTALTA HOTEL
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,795,000 تومان 5,795,000 تومان 3,745,000 تومان 2,995,000 تومان
توضیحات LARA
نام هتل MELISSA RESIDENCE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,795,000 تومان 6,495,000 تومان 3,745,000 تومان 2,995,000 تومان
توضیحات KEMER
نام هتل HIMEROS BEACH HOTEL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,795,000 تومان 5,825,000 تومان 3,745,000 تومان 2,995,000 تومان
توضیحات KEMER
نام هتل ARMIR PALACE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,895,000 تومان 5,895,000 تومان 3,795,000 تومان 2,995,000 تومان
توضیحات KEMER
نام هتل RIOS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,145,000 تومان 6,395,000 تومان 3,945,000 تومان -
توضیحات KEMER
Special
نام هتل
LARA HADRIANUS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,245,000 تومان 6,495,000 تومان 3,995,000 تومان 2,995,000 تومان
توضیحات LARA
نام هتل ARMAS GUL BEACH
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,645,000 تومان 7,095,000 تومان 4,195,000 تومان 2,995,000 تومان
توضیحات ANEX ROOM
نام هتل ARMAS GUL BEACH
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,845,000 تومان 7,345,000 تومان 4,295,000 تومان 2,995,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل ARMAS LABADA BEACH
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,495,000 تومان 8,395,000 تومان 4,645,000 تومان 2,995,000 تومان
توضیحات KEMER
نام هتل ARMAS KAPLAN
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,495,000 تومان 8,395,000 تومان 4,645,000 تومان 2,995,000 تومان
توضیحات KEMER
Special
نام هتل
GRAND MIRAMOR
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,595,000 تومان 8,495,000 تومان 4,695,000 تومان 2,995,000 تومان
توضیحات KEMER
نام هتل CENDER
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,695,000 تومان 8,695,000 تومان 4,695,000 تومان 2,995,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل SENSITIVE PREMIUM BELEK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,895,000 تومان 8,995,000 تومان 4,845,000 تومان 2,995,000 تومان
توضیحات BELEK
Special
نام هتل
RAMADA RESORT SIDE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,345,000 تومان 10,495,000 تومان 5,095,000 تومان 2,995,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل Trans Atlantik
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,395,000 تومان 9,495,000 تومان 5,345,000 تومان 2,995,000 تومان
توضیحات KEMER
Special
نام هتل
RAMADA RESORT SIDE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,495,000 تومان 10,795,000 تومان 5,195,000 تومان 2,995,000 تومان
توضیحات SUPERIOR
نام هتل WIND OF LARA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,445,000 تومان 11,295,000 تومان 5,595,000 تومان 2,995,000 تومان
توضیحات LARA
نام هتل KARMIR RESORT
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,895,000 تومان 13,245,000 تومان 5,845,000 تومان 2,995,000 تومان
توضیحات KEMER
Special
نام هتل
ORANGE COUNTY ALANYA
Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,545,000 تومان 16,195,000 تومان 6,245,000 تومان 2,995,000 تومان
توضیحات ALANYA
نام هتل AMARA PRESTIGE ELITE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,595,000 تومان 13,095,000 تومان 6,145,000 تومان 2,995,000 تومان
توضیحات KEMER
نام هتل LARA FAMILY CLUB
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,695,000 تومان 13,145,000 تومان 6,195,000 تومان 2,995,000 تومان
توضیحات STD LARA
نام هتل RAMADA RESORT LARA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,945,000 تومان 13,595,000 تومان 6,345,000 تومان 2,995,000 تومان
توضیحات STD
Special
نام هتل
GRAND PARK LARA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,095,000 تومان 15,895,000 تومان 10,095,000 تومان -
توضیحات STD
نام هتل ORANGE COUNTY BELEK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,095,000 تومان 13,695,000 تومان 6,395,000 تومان 2,995,000 تومان
توضیحات BELEK
نام هتل CRYSTAL WATERWORLD
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,645,000 تومان 14,545,000 تومان 6,695,000 تومان 2,995,000 تومان
توضیحات BELEK
نام هتل VENEZIA PALACE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,845,000 تومان 14,845,000 تومان 6,795,000 تومان 2,995,000 تومان
توضیحات KONDU
نام هتل ASTERIA KREMLIN PALACE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,895,000 تومان 15,795,000 تومان 6,795,000 تومان 2,995,000 تومان
توضیحات KONDU
Special
نام هتل
SHERWOOD DREAMS RESORT
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,995,000 تومان 15,145,000 تومان 6,895,000 تومان 2,995,000 تومان
توضیحات BELEK
نام هتل ASTERIA BELEK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,295,000 تومان 16,495,000 تومان 6,995,000 تومان 2,995,000 تومان
توضیحات BELEK
نام هتل GRAND PARK KEMER
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,395,000 تومان 16,595,000 تومان 7,095,000 تومان 2,995,000 تومان
توضیحات KEMER
Special
نام هتل
LIBERTY
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,595,000 تومان 15,995,000 تومان 7,195,000 تومان 2,995,000 تومان
توضیحات LARA
نام هتل ORANGE COUNTY KEMER
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,445,000 تومان 22,145,000 تومان 7,845,000 تومان 2,995,000 تومان
توضیحات KEMER
نام هتل BAIA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,795,000 تومان 19,345,000 تومان 8,295,000 تومان 2,995,000 تومان
توضیحات LARA
نام هتل SUSESI
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,425,000 تومان 24,725,000 تومان 9,495,000 تومان 3,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل TITANIC BEACH
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,695,000 تومان 23,695,000 تومان 9,795,000 تومان 2,995,000 تومان
توضیحات LARA
Special
نام هتل
TITANIC DELUXE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,245,000 تومان 24,545,000 تومان 9,995,000 تومان 2,995,000 تومان
توضیحات BELEK
مسیر تور
مدارک لازم
خدمات آژانس
مسئولین تور
آقای پرک
خانم ارجمندی
آقای قاسملو
خانم رحمانی
توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور آنتالیا به صورت هفتگی با قیمت مناسب***

مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا

نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

* نرخ کودک زیر 2 سال 295.000 تومان می باشد. 

برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***

***استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.

***ترنسفر از فرودگاه دنیزلی تا هتل زمینی میباشد.

در ساعات غیر اداری با شماره  09195666203 تماس حاصل فرمایید.