اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های آنتالیا است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : ایران ایر
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 6 شب

هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
MERA PARK
Rate Rate Rate
BB
3,995,000 تومان
5,245,000 تومان
3,395,000 تومان
2,995,000 تومان
ANTALYA
BELKON
Rate Rate Rate Rate
All
4,295,000 تومان
5,095,000 تومان
3,495,000 تومان
2,995,000 تومان
BELEK
LARA DINC
Rate Rate Rate
All
4,795,000 تومان
5,795,000 تومان
3,745,000 تومان
2,995,000 تومان
LARA
MELISSA RESIDENCE
Rate Rate Rate Rate
All
4,795,000 تومان
6,495,000 تومان
3,745,000 تومان
2,995,000 تومان
KEMER
HIMEROS BEACH HOTEL
Rate Rate Rate Rate
All
4,795,000 تومان
5,825,000 تومان
3,745,000 تومان
2,995,000 تومان
KEMER
ARMIR PALACE
Rate Rate Rate Rate
All
4,895,000 تومان
5,895,000 تومان
3,795,000 تومان
2,995,000 تومان
KEMER
RIOS
Rate Rate Rate Rate
All
5,145,000 تومان
6,395,000 تومان
3,945,000 تومان
-
KEMER
LARA HADRIANUS
Rate Rate Rate Rate
All
5,245,000 تومان
6,495,000 تومان
3,995,000 تومان
2,995,000 تومان
LARA
ARMAS GUL BEACH
Rate Rate Rate Rate
All
5,645,000 تومان
7,095,000 تومان
4,195,000 تومان
2,995,000 تومان
ANEX ROOM
ARMAS GUL BEACH
Rate Rate Rate Rate
All
5,845,000 تومان
7,345,000 تومان
4,295,000 تومان
2,995,000 تومان
STD
ARMAS LABADA BEACH
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
6,495,000 تومان
8,395,000 تومان
4,645,000 تومان
2,995,000 تومان
KEMER
ARMAS KAPLAN
Rate Rate Rate Rate Rate
All
6,495,000 تومان
8,395,000 تومان
4,645,000 تومان
2,995,000 تومان
KEMER
Special
GRAND MIRAMOR
Rate Rate Rate Rate
All
6,595,000 تومان
8,495,000 تومان
4,695,000 تومان
2,995,000 تومان
KEMER
CENDER
Rate Rate Rate Rate
All
6,695,000 تومان
8,695,000 تومان
4,695,000 تومان
2,995,000 تومان
STD
Special
SENSITIVE PREMIUM BELEK
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
6,895,000 تومان
8,995,000 تومان
4,845,000 تومان
2,995,000 تومان
BELEK
RAMADA RESORT SIDE
Rate Rate Rate Rate Rate
All
7,345,000 تومان
10,495,000 تومان
5,095,000 تومان
2,995,000 تومان
STD
Trans Atlantik
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
7,395,000 تومان
9,495,000 تومان
5,345,000 تومان
2,995,000 تومان
KEMER
RAMADA RESORT SIDE
Rate Rate Rate Rate Rate
All
7,495,000 تومان
10,795,000 تومان
5,195,000 تومان
2,995,000 تومان
SUPERIOR
WIND OF LARA
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
8,445,000 تومان
11,295,000 تومان
5,595,000 تومان
2,995,000 تومان
LARA
KARMIR RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
All
8,895,000 تومان
13,245,000 تومان
5,845,000 تومان
2,995,000 تومان
KEMER
ORANGE COUNTY ALANYA
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
9,545,000 تومان
16,195,000 تومان
6,245,000 تومان
2,995,000 تومان
ALANYA
AMARA PRESTIGE ELITE
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
9,595,000 تومان
13,095,000 تومان
6,145,000 تومان
2,995,000 تومان
KEMER
Special
LARA FAMILY CLUB
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
9,695,000 تومان
13,145,000 تومان
6,195,000 تومان
2,995,000 تومان
STD LARA
Special
RAMADA RESORT LARA
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
9,945,000 تومان
13,595,000 تومان
6,345,000 تومان
2,995,000 تومان
STD
GRAND PARK LARA
Rate Rate Rate Rate
U.All
10,095,000 تومان
15,895,000 تومان
10,095,000 تومان
-
STD
ORANGE COUNTY BELEK
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
10,095,000 تومان
13,695,000 تومان
6,395,000 تومان
2,995,000 تومان
BELEK
CRYSTAL WATERWORLD
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
10,645,000 تومان
14,545,000 تومان
6,695,000 تومان
2,995,000 تومان
BELEK
VENEZIA PALACE
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
10,845,000 تومان
14,845,000 تومان
6,795,000 تومان
2,995,000 تومان
KONDU
Special
ASTERIA KREMLIN PALACE
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
10,895,000 تومان
15,795,000 تومان
6,795,000 تومان
2,995,000 تومان
KONDU
SHERWOOD DREAMS RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
10,995,000 تومان
15,145,000 تومان
6,895,000 تومان
2,995,000 تومان
BELEK
ASTERIA BELEK
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
11,295,000 تومان
16,495,000 تومان
6,995,000 تومان
2,995,000 تومان
BELEK
GRAND PARK KEMER
Rate Rate Rate Rate Rate
All
11,395,000 تومان
16,595,000 تومان
7,095,000 تومان
2,995,000 تومان
KEMER
LIBERTY
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
11,595,000 تومان
15,995,000 تومان
7,195,000 تومان
2,995,000 تومان
LARA
ORANGE COUNTY KEMER
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
12,445,000 تومان
22,145,000 تومان
7,845,000 تومان
2,995,000 تومان
KEMER
BAIA
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
13,795,000 تومان
19,345,000 تومان
8,295,000 تومان
2,995,000 تومان
LARA
SUSESI
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
15,425,000 تومان
24,725,000 تومان
9,495,000 تومان
3,090,000 تومان
TITANIC BEACH
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
16,695,000 تومان
23,695,000 تومان
9,795,000 تومان
2,995,000 تومان
LARA
TITANIC DELUXE
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
17,245,000 تومان
24,545,000 تومان
9,995,000 تومان
2,995,000 تومان
BELEK
نام هتل MERA PARK
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,995,000 تومان 5,245,000 تومان 3,395,000 تومان 2,995,000 تومان
توضیحات ANTALYA
نام هتل BELKON
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,295,000 تومان 5,095,000 تومان 3,495,000 تومان 2,995,000 تومان
توضیحات BELEK
نام هتل LARA DINC
Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,795,000 تومان 5,795,000 تومان 3,745,000 تومان 2,995,000 تومان
توضیحات LARA
نام هتل MELISSA RESIDENCE
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,795,000 تومان 6,495,000 تومان 3,745,000 تومان 2,995,000 تومان
توضیحات KEMER
نام هتل HIMEROS BEACH HOTEL
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,795,000 تومان 5,825,000 تومان 3,745,000 تومان 2,995,000 تومان
توضیحات KEMER
نام هتل ARMIR PALACE
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,895,000 تومان 5,895,000 تومان 3,795,000 تومان 2,995,000 تومان
توضیحات KEMER
نام هتل RIOS
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,145,000 تومان 6,395,000 تومان 3,945,000 تومان -
توضیحات KEMER
نام هتل LARA HADRIANUS
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,245,000 تومان 6,495,000 تومان 3,995,000 تومان 2,995,000 تومان
توضیحات LARA
نام هتل ARMAS GUL BEACH
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,645,000 تومان 7,095,000 تومان 4,195,000 تومان 2,995,000 تومان
توضیحات ANEX ROOM
نام هتل ARMAS GUL BEACH
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,845,000 تومان 7,345,000 تومان 4,295,000 تومان 2,995,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل ARMAS LABADA BEACH
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,495,000 تومان 8,395,000 تومان 4,645,000 تومان 2,995,000 تومان
توضیحات KEMER
نام هتل ARMAS KAPLAN
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,495,000 تومان 8,395,000 تومان 4,645,000 تومان 2,995,000 تومان
توضیحات KEMER
Special
نام هتل
GRAND MIRAMOR
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,595,000 تومان 8,495,000 تومان 4,695,000 تومان 2,995,000 تومان
توضیحات KEMER
نام هتل CENDER
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,695,000 تومان 8,695,000 تومان 4,695,000 تومان 2,995,000 تومان
توضیحات STD
Special
نام هتل
SENSITIVE PREMIUM BELEK
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,895,000 تومان 8,995,000 تومان 4,845,000 تومان 2,995,000 تومان
توضیحات BELEK
نام هتل RAMADA RESORT SIDE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,345,000 تومان 10,495,000 تومان 5,095,000 تومان 2,995,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل Trans Atlantik
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,395,000 تومان 9,495,000 تومان 5,345,000 تومان 2,995,000 تومان
توضیحات KEMER
نام هتل RAMADA RESORT SIDE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,495,000 تومان 10,795,000 تومان 5,195,000 تومان 2,995,000 تومان
توضیحات SUPERIOR
نام هتل WIND OF LARA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,445,000 تومان 11,295,000 تومان 5,595,000 تومان 2,995,000 تومان
توضیحات LARA
نام هتل KARMIR RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,895,000 تومان 13,245,000 تومان 5,845,000 تومان 2,995,000 تومان
توضیحات KEMER
نام هتل ORANGE COUNTY ALANYA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,545,000 تومان 16,195,000 تومان 6,245,000 تومان 2,995,000 تومان
توضیحات ALANYA
نام هتل AMARA PRESTIGE ELITE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,595,000 تومان 13,095,000 تومان 6,145,000 تومان 2,995,000 تومان
توضیحات KEMER
Special
نام هتل
LARA FAMILY CLUB
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,695,000 تومان 13,145,000 تومان 6,195,000 تومان 2,995,000 تومان
توضیحات STD LARA
Special
نام هتل
RAMADA RESORT LARA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,945,000 تومان 13,595,000 تومان 6,345,000 تومان 2,995,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل GRAND PARK LARA
Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,095,000 تومان 15,895,000 تومان 10,095,000 تومان -
توضیحات STD
نام هتل ORANGE COUNTY BELEK
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,095,000 تومان 13,695,000 تومان 6,395,000 تومان 2,995,000 تومان
توضیحات BELEK
نام هتل CRYSTAL WATERWORLD
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,645,000 تومان 14,545,000 تومان 6,695,000 تومان 2,995,000 تومان
توضیحات BELEK
نام هتل VENEZIA PALACE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,845,000 تومان 14,845,000 تومان 6,795,000 تومان 2,995,000 تومان
توضیحات KONDU
Special
نام هتل
ASTERIA KREMLIN PALACE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,895,000 تومان 15,795,000 تومان 6,795,000 تومان 2,995,000 تومان
توضیحات KONDU
نام هتل SHERWOOD DREAMS RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,995,000 تومان 15,145,000 تومان 6,895,000 تومان 2,995,000 تومان
توضیحات BELEK
نام هتل ASTERIA BELEK
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,295,000 تومان 16,495,000 تومان 6,995,000 تومان 2,995,000 تومان
توضیحات BELEK
نام هتل GRAND PARK KEMER
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,395,000 تومان 16,595,000 تومان 7,095,000 تومان 2,995,000 تومان
توضیحات KEMER
نام هتل LIBERTY
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,595,000 تومان 15,995,000 تومان 7,195,000 تومان 2,995,000 تومان
توضیحات LARA
نام هتل ORANGE COUNTY KEMER
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,445,000 تومان 22,145,000 تومان 7,845,000 تومان 2,995,000 تومان
توضیحات KEMER
نام هتل BAIA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,795,000 تومان 19,345,000 تومان 8,295,000 تومان 2,995,000 تومان
توضیحات LARA
نام هتل SUSESI
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,425,000 تومان 24,725,000 تومان 9,495,000 تومان 3,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل TITANIC BEACH
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,695,000 تومان 23,695,000 تومان 9,795,000 تومان 2,995,000 تومان
توضیحات LARA
نام هتل TITANIC DELUXE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,245,000 تومان 24,545,000 تومان 9,995,000 تومان 2,995,000 تومان
توضیحات BELEK
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6
ردیف 1
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک شرط
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار الزامی
ردیف 1
مدرک گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
شرط الزامی
خدمات آژانس
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 تور لیدر فارسی زبان
3 بلیط رفت و برگشت
4 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت تور لیدر فارسی زبان
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 4
خدمت بیمه مسافرتی
تعداد
توضیحات
مسئولین تور
آقای پرک
خانم ارجمندی
آقای قاسملو
خانم رحمانی
توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور آنتالیا به صورت هفتگی با قیمت مناسب***

مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا

نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

* نرخ کودک زیر 2 سال 295.000 تومان می باشد. 

برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***

***استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.

***ترنسفر از فرودگاه دنیزلی تا هتل زمینی میباشد.

در ساعات غیر اداری با شماره  09195666203 تماس حاصل فرمایید.