اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های پوکت است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : ماهان
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 7 شب


هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
MP HOTEL
Rate Rate Rate
PATONG HOLIDAY
Rate Rate Rate
BB
BB
6,400,000 تومان
7,335,000 تومان
6,200,000 تومان
6,100,000 تومان
SAWADI SUN SHINE
Rate Rate
SHARAYA RESIDENCE PATONG
Rate Rate Rate
BB
BB
6,675,000 تومان
7,415,000 تومان
6,475,000 تومان
6,375,000 تومان
THE SUN RESORT
Rate Rate Rate
ROYAL CROWN
Rate Rate Rate
BB
BB
6,940,000 تومان
7,935,000 تومان
6,740,000 تومان
6,640,000 تومان
MIND RESORT
Rate Rate Rate
BEL AIRE
Rate Rate Rate
BB
BB
7,185,000 تومان
8,410,000 تومان
6,985,000 تومان
6,885,000 تومان
WIZ
Rate Rate Rate
I DEE
Rate Rate Rate
BB
BB
7,265,000 تومان
8,570,000 تومان
7,065,000 تومان
6,965,000 تومان
Special
THE GRAND DAY NIGHT HOTEL
Rate Rate Rate
PJ PATONG
Rate Rate Rate
BB
BB
7,410,000 تومان
8,845,000 تومان
7,210,000 تومان
7,110,000 تومان
Special
FX HOTEL
Rate Rate Rate Rate
PHOENIX GRAND
Rate Rate Rate Rate
BB
BB
7,420,000 تومان
8,855,000 تومان
-
7,120,000 تومان
WELCOME PLAZA
Rate Rate Rate
Andatel Grande Patong
Rate Rate Rate Rate
BB
BB
7,455,000 تومان
8,930,000 تومان
-
7,155,000 تومان
NEW NORDIC
Rate Rate Rate Rate
NEW NORDIC RATANA SUITE
Rate Rate Rate Rate
BB
BB
7,485,000 تومان
8,980,000 تومان
7,285,000 تومان
7,185,000 تومان
Special
BOUTIQUE CITY
Rate Rate Rate Rate
ARAYA BEACH
Rate Rate Rate Rate
BB
BB
7,625,000 تومان
9,245,000 تومان
-
7,325,000 تومان
RIZIN
Rate Rate Rate Rate Rate
BAUMANBURI
Rate Rate Rate Rate
BB
BB
7,720,000 تومان
9,425,000 تومان
7,520,000 تومان
7,420,000 تومان
FLORAL DOLPHIN
Rate Rate Rate Rate
PATONG HERITAGE
Rate Rate Rate Rate
BB
BB
7,825,000 تومان
9,670,000 تومان
7,625,000 تومان
7,525,000 تومان
CENTARA NOVA
Rate Rate Rate Rate Rate
ASHLEE PLAZA
Rate Rate Rate Rate
BB
BB
7,915,000 تومان
9,810,000 تومان
-
7,615,000 تومان
PATTAYA SEA VIEW
Rate Rate Rate Rate
HYTON LEELA VADEE
Rate Rate Rate Rate
BB
BB
8,015,000 تومان
10,000,000 تومان
-
7,715,000 تومان
CITRUS GRANDE
Rate Rate Rate Rate Rate
FISHERMAN
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
BB
8,595,000 تومان
11,165,000 تومان
-
8,295,000 تومان
AMARI RESIDENCES PATTAYA
Rate Rate Rate Rate
PATONG BAY HILL
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
BB
9,480,000 تومان
12,900,000 تومان
9,280,000 تومان
9,180,000 تومان
INTERCONTINENTAL PATTAYA
Rate Rate Rate Rate Rate
CREST RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
BB
11,220,000 تومان
16,375,000 تومان
-
10,920,000 تومان
نام هتل MP HOTEL
Rate Rate Rate
PATONG HOLIDAY
Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,400,000 تومان 7,335,000 تومان 6,200,000 تومان 6,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل SAWADI SUN SHINE
Rate Rate
SHARAYA RESIDENCE PATONG
Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,675,000 تومان 7,415,000 تومان 6,475,000 تومان 6,375,000 تومان
توضیحات
نام هتل THE SUN RESORT
Rate Rate Rate
ROYAL CROWN
Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,940,000 تومان 7,935,000 تومان 6,740,000 تومان 6,640,000 تومان
توضیحات
نام هتل MIND RESORT
Rate Rate Rate
BEL AIRE
Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,185,000 تومان 8,410,000 تومان 6,985,000 تومان 6,885,000 تومان
توضیحات
نام هتل WIZ
Rate Rate Rate
I DEE
Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,265,000 تومان 8,570,000 تومان 7,065,000 تومان 6,965,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
THE GRAND DAY NIGHT HOTEL
Rate Rate Rate
PJ PATONG
Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,410,000 تومان 8,845,000 تومان 7,210,000 تومان 7,110,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
FX HOTEL
Rate Rate Rate Rate
PHOENIX GRAND
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,420,000 تومان 8,855,000 تومان - 7,120,000 تومان
توضیحات
نام هتل WELCOME PLAZA
Rate Rate Rate
Andatel Grande Patong
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,455,000 تومان 8,930,000 تومان - 7,155,000 تومان
توضیحات
نام هتل NEW NORDIC
Rate Rate Rate Rate
NEW NORDIC RATANA SUITE
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,485,000 تومان 8,980,000 تومان 7,285,000 تومان 7,185,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
BOUTIQUE CITY
Rate Rate Rate Rate
ARAYA BEACH
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,625,000 تومان 9,245,000 تومان - 7,325,000 تومان
توضیحات
نام هتل RIZIN
Rate Rate Rate Rate Rate
BAUMANBURI
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,720,000 تومان 9,425,000 تومان 7,520,000 تومان 7,420,000 تومان
توضیحات
نام هتل FLORAL DOLPHIN
Rate Rate Rate Rate
PATONG HERITAGE
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,825,000 تومان 9,670,000 تومان 7,625,000 تومان 7,525,000 تومان
توضیحات
نام هتل CENTARA NOVA
Rate Rate Rate Rate Rate
ASHLEE PLAZA
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,915,000 تومان 9,810,000 تومان - 7,615,000 تومان
توضیحات
نام هتل PATTAYA SEA VIEW
Rate Rate Rate Rate
HYTON LEELA VADEE
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,015,000 تومان 10,000,000 تومان - 7,715,000 تومان
توضیحات
نام هتل CITRUS GRANDE
Rate Rate Rate Rate Rate
FISHERMAN
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,595,000 تومان 11,165,000 تومان - 8,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل AMARI RESIDENCES PATTAYA
Rate Rate Rate Rate
PATONG BAY HILL
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,480,000 تومان 12,900,000 تومان 9,280,000 تومان 9,180,000 تومان
توضیحات
نام هتل INTERCONTINENTAL PATTAYA
Rate Rate Rate Rate Rate
CREST RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,220,000 تومان 16,375,000 تومان - 10,920,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 پاتایا 3
2 پوکت 4
ردیف 1
به پاتایا
مدت اقامت 3
توضیحات
ردیف 2
به پوکت
مدت اقامت 4
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک شرط
1 پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار الزامی
2 کپی کارت ملی الزامی
3 کپی شناسنامه الزامی
4 عکس 3*4 الزامی
5 صورتحساب بانکی الزامی
6 آدرس+ شغل و شماره تلفن الزامی
7 پر کردن فرم مشخصات فردی الزامی
ردیف 1
مدرک پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
شرط الزامی
ردیف 2
مدرک کپی کارت ملی
شرط الزامی
ردیف 3
مدرک کپی شناسنامه
شرط الزامی
ردیف 4
مدرک عکس 3*4
شرط الزامی
ردیف 5
مدرک صورتحساب بانکی
شرط الزامی
ردیف 6
مدرک آدرس+ شغل و شماره تلفن
شرط الزامی
ردیف 7
مدرک پر کردن فرم مشخصات فردی
شرط الزامی
خدمات آژانس
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 تور لیدر فارسی زبان
3 ویزای گروهی
4 بلیط رفت و برگشت
5 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت تور لیدر فارسی زبان
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت ویزای گروهی
تعداد
توضیحات
ردیف 4
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 5
خدمت بیمه مسافرتی
تعداد
توضیحات
مسئولین تور
خانم ارجمندی
آقای قاسملو
توضیحات

*** تور تایلند پاتایا و تور ترکیبی تایلند با مناسب ترین قیمت با الفبای سفر ***

1-نرخ کودک زیر 2 سال 990/000 تومان می باشد. 
2-مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد. 
3.برخی از هتلها کودک با تخت پذیرش نمیکنند , برای همین برای آنها نرخی درج نشده است.
4.مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
5.بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و بعهده مسافر میباشد .
6.هتل و پرواز بصورت گارانتی می باشد ودر صورت کنسلی سوخت کامل می باشد.

7.پرداخت 50% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است .


***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***