اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های بانکوک پوکت است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : ماهان
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 7 شب


هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
HAPPY LAND
Rate Rate Rate
PATONG HOLIDAY
Rate Rate Rate
BB
BB
6,400,000 تومان
7,495,000 تومان
6,200,000 تومان
6,100,000 تومان
H2
Rate Rate Rate
SHARAYA RESIDENCE PATONG
Rate Rate Rate
BB
BB
6,555,000 تومان
7,380,000 تومان
6,355,000 تومان
6,255,000 تومان
THE HERITAGE SATHORN
Rate Rate Rate
ROYAL CROWN
Rate Rate Rate
BB
BB
6,745,000 تومان
7,740,000 تومان
-
6,445,000 تومان
H RESIDDENCE
Rate Rate Rate
I DEE
Rate Rate Rate
BB
BB
6,810,000 تومان
7,845,000 تومان
6,610,000 تومان
6,510,000 تومان
SHADI HOME
Rate Rate Rate
BEL AIRE
Rate Rate Rate
BB
BB
7,015,000 تومان
8,280,000 تومان
6,815,000 تومان
6,715,000 تومان
MY HOTEL
Rate Rate Rate
PJ PATONG
Rate Rate Rate
BB
BB
7,285,000 تومان
8,800,000 تومان
-
6,985,000 تومان
MIRAMAR
Rate Rate Rate Rate
Andatel Grande Patong
Rate Rate Rate Rate
BB
BB
7,335,000 تومان
8,900,000 تومان
-
7,035,000 تومان
MA
Rate Rate Rate Rate
PHOENIX GRAND
Rate Rate Rate Rate
BB
BB
7,430,000 تومان
9,075,000 تومان
-
7,130,000 تومان
OMNI TOWER
Rate Rate Rate Rate
NEW NORDIC RATANA SUITE
Rate Rate Rate Rate
BB
BB
7,585,000 تومان
9,415,000 تومان
7,385,000 تومان
7,285,000 تومان
IBIS SATHORN
Rate Rate Rate
IBIS
Rate Rate Rate
BB
BB
7,595,000 تومان
9,425,000 تومان
7,395,000 تومان
7,295,000 تومان
BANGKOK PALACE
Rate Rate Rate Rate
BAUMANBURI
Rate Rate Rate Rate
BB
BB
7,635,000 تومان
9,465,000 تومان
-
7,335,000 تومان
RAMADA D MA
Rate Rate Rate Rate
ARAYA BEACH
Rate Rate Rate Rate
BB
BB
7,720,000 تومان
9,640,000 تومان
7,520,000 تومان
7,420,000 تومان
PRINCE PALACE
Rate Rate Rate Rate
PATONG HERITAGE
Rate Rate Rate Rate
BB
BB
7,820,000 تومان
9,880,000 تومان
7,620,000 تومان
7,520,000 تومان
AVANI ATRIUM BANKOK
Rate Rate Rate Rate Rate
FISHERMAN
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
BB
8,710,000 تومان
11,590,000 تومان
8,510,000 تومان
8,410,000 تومان
SUKOSOL
Rate Rate Rate Rate Rate
PATONG BAY HILL
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
BB
9,720,000 تومان
13,570,000 تومان
-
9,420,000 تومان
LAND MARK LAND CASTER
Rate Rate Rate Rate Rate
CREST RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
BB
10,365,000 تومان
15,380,000 تومان
10,165,000 تومان
10,065,000 تومان
نام هتل HAPPY LAND
Rate Rate Rate
PATONG HOLIDAY
Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,400,000 تومان 7,495,000 تومان 6,200,000 تومان 6,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل H2
Rate Rate Rate
SHARAYA RESIDENCE PATONG
Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,555,000 تومان 7,380,000 تومان 6,355,000 تومان 6,255,000 تومان
توضیحات
نام هتل THE HERITAGE SATHORN
Rate Rate Rate
ROYAL CROWN
Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,745,000 تومان 7,740,000 تومان - 6,445,000 تومان
توضیحات
نام هتل H RESIDDENCE
Rate Rate Rate
I DEE
Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,810,000 تومان 7,845,000 تومان 6,610,000 تومان 6,510,000 تومان
توضیحات
نام هتل SHADI HOME
Rate Rate Rate
BEL AIRE
Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,015,000 تومان 8,280,000 تومان 6,815,000 تومان 6,715,000 تومان
توضیحات
نام هتل MY HOTEL
Rate Rate Rate
PJ PATONG
Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,285,000 تومان 8,800,000 تومان - 6,985,000 تومان
توضیحات
نام هتل MIRAMAR
Rate Rate Rate Rate
Andatel Grande Patong
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,335,000 تومان 8,900,000 تومان - 7,035,000 تومان
توضیحات
نام هتل MA
Rate Rate Rate Rate
PHOENIX GRAND
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,430,000 تومان 9,075,000 تومان - 7,130,000 تومان
توضیحات
نام هتل OMNI TOWER
Rate Rate Rate Rate
NEW NORDIC RATANA SUITE
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,585,000 تومان 9,415,000 تومان 7,385,000 تومان 7,285,000 تومان
توضیحات
نام هتل IBIS SATHORN
Rate Rate Rate
IBIS
Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,595,000 تومان 9,425,000 تومان 7,395,000 تومان 7,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل BANGKOK PALACE
Rate Rate Rate Rate
BAUMANBURI
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,635,000 تومان 9,465,000 تومان - 7,335,000 تومان
توضیحات
نام هتل RAMADA D MA
Rate Rate Rate Rate
ARAYA BEACH
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,720,000 تومان 9,640,000 تومان 7,520,000 تومان 7,420,000 تومان
توضیحات
نام هتل PRINCE PALACE
Rate Rate Rate Rate
PATONG HERITAGE
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,820,000 تومان 9,880,000 تومان 7,620,000 تومان 7,520,000 تومان
توضیحات
نام هتل AVANI ATRIUM BANKOK
Rate Rate Rate Rate Rate
FISHERMAN
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,710,000 تومان 11,590,000 تومان 8,510,000 تومان 8,410,000 تومان
توضیحات
نام هتل SUKOSOL
Rate Rate Rate Rate Rate
PATONG BAY HILL
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,720,000 تومان 13,570,000 تومان - 9,420,000 تومان
توضیحات
نام هتل LAND MARK LAND CASTER
Rate Rate Rate Rate Rate
CREST RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,365,000 تومان 15,380,000 تومان 10,165,000 تومان 10,065,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 بانکوک 3
2 پوکت 4
ردیف 1
به بانکوک
مدت اقامت 3
توضیحات
ردیف 2
به پوکت
مدت اقامت 4
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک شرط
1 عکس 3*4 الزامی
2 کپی شناسنامه الزامی
3 کپی کارت ملی الزامی
4 پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار الزامی
5 پر کردن فرم مشخصات فردی الزامی
6 صورتحساب بانکی الزامی
7 آدرس+ شغل و شماره تلفن الزامی
ردیف 1
مدرک عکس 3*4
شرط الزامی
ردیف 2
مدرک کپی شناسنامه
شرط الزامی
ردیف 3
مدرک کپی کارت ملی
شرط الزامی
ردیف 4
مدرک پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
شرط الزامی
ردیف 5
مدرک پر کردن فرم مشخصات فردی
شرط الزامی
ردیف 6
مدرک صورتحساب بانکی
شرط الزامی
ردیف 7
مدرک آدرس+ شغل و شماره تلفن
شرط الزامی
خدمات آژانس
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 تور لیدر فارسی زبان
3 بلیط رفت و برگشت
4 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت تور لیدر فارسی زبان
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 4
خدمت بیمه مسافرتی
تعداد
توضیحات
مسئولین تور
خانم ارجمندی
آقای قاسملو
خانم شهسواری
توضیحات

*** تور تایلند پاتایا و تور ترکیبی تایلند با مناسب ترین قیمت با الفبای سفر *** 

1-نرخ کودک زیر 2 سال 990/000 تومان می باشد. 
2-مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد. 
3.کلیه پکیجها به صورت چارتری می باشد و در صورت کنسلی از طرف مسافرین عزیز سوخت کامل می باشد. 

4.بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و بعهده مسافر میباشد .
5.پرداخت 50% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است .
6.هتل و پرواز به صورت چارتر وغیر قابل استرداد می باشند .


***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***