اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های بانکوک پاتایا است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : ماهان
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 7 شب


هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
HAPPY LAND
Rate Rate Rate
MP HOTEL
Rate Rate Rate
BB
BB
5,200,000 تومان
6,040,000 تومان
5,200,000 تومان
5,200,000 تومان
H2
Rate Rate Rate
SAWADI SUN SHINE
Rate Rate
BB
BB
5,375,000 تومان
6,255,000 تومان
5,375,000 تومان
5,375,000 تومان
THE HERITAGE SATHORN
Rate Rate Rate
THE SUN RESORT
Rate Rate Rate
BB
BB
5,510,000 تومان
6,510,000 تومان
5,510,000 تومان
5,510,000 تومان
H RESIDDENCE
Rate Rate Rate
WIZ
Rate Rate Rate
BB
BB
5,725,000 تومان
6,930,000 تومان
5,725,000 تومان
5,725,000 تومان
SHADI HOME
Rate Rate Rate
MIND RESORT
Rate Rate Rate
BB
BB
5,950,000 تومان
7,385,000 تومان
5,950,000 تومان
5,950,000 تومان
MY HOTEL
Rate Rate Rate
GRAND DAY NIGHT
Rate Rate Rate
BB
BB
6,110,000 تومان
7,680,000 تومان
6,110,000 تومان
6,110,000 تومان
Special
MIRAMAR
Rate Rate Rate Rate
FX HOTEL
Rate Rate Rate Rate
BB
BB
6,155,000 تومان
7,775,000 تومان
-
6,155,000 تومان
MA
Rate Rate Rate Rate
NEW NORDIC
Rate Rate Rate Rate
BB
BB
6,250,000 تومان
7,955,000 تومان
6,250,000 تومان
6,250,000 تومان
IBIS SATHORN
Rate Rate Rate
MANITA BOUTIQUE
Rate Rate Rate
BB
BB
6,265,000 تومان
7,985,000 تومان
6,265,000 تومان
6,265,000 تومان
Special
OMNI TOWER
Rate Rate Rate Rate
BOUTIQUE CITY
Rate Rate Rate Rate
BB
BB
6,515,000 تومان
8,515,000 تومان
-
6,515,000 تومان
BANGKOK PALACE
Rate Rate Rate Rate
RIZIN
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
BB
6,680,000 تومان
8,800,000 تومان
6,680,000 تومان
6,680,000 تومان
RAMADA D MA
Rate Rate Rate Rate
FLORAL DOLPHIN
Rate Rate Rate Rate
BB
BB
6,890,000 تومان
9,210,000 تومان
6,890,000 تومان
6,890,000 تومان
PRINCE PALACE
Rate Rate Rate Rate
CENTARA NOVA
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
BB
6,990,000 تومان
9,445,000 تومان
-
6,990,000 تومان
AVANI ATRIUM
Rate Rate Rate Rate Rate
CITRUS GRANDE
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
BB
7,535,000 تومان
10,475,000 تومان
-
7,535,000 تومان
SUKOSOL
Rate Rate Rate Rate Rate
AMARI RESIDENCES PATTAYA
Rate Rate Rate Rate
BB
BB
8,155,000 تومان
11,660,000 تومان
-
8,155,000 تومان
LAND MARK LAND CASTER
Rate Rate Rate Rate Rate
INTERCONTINENTAL PATTAYA
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
BB
10,785,000 تومان
16,880,000 تومان
10,785,000 تومان
10,785,000 تومان
نام هتل HAPPY LAND
Rate Rate Rate
MP HOTEL
Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,200,000 تومان 6,040,000 تومان 5,200,000 تومان 5,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل H2
Rate Rate Rate
SAWADI SUN SHINE
Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,375,000 تومان 6,255,000 تومان 5,375,000 تومان 5,375,000 تومان
توضیحات
نام هتل THE HERITAGE SATHORN
Rate Rate Rate
THE SUN RESORT
Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,510,000 تومان 6,510,000 تومان 5,510,000 تومان 5,510,000 تومان
توضیحات
نام هتل H RESIDDENCE
Rate Rate Rate
WIZ
Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,725,000 تومان 6,930,000 تومان 5,725,000 تومان 5,725,000 تومان
توضیحات
نام هتل SHADI HOME
Rate Rate Rate
MIND RESORT
Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,950,000 تومان 7,385,000 تومان 5,950,000 تومان 5,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل MY HOTEL
Rate Rate Rate
GRAND DAY NIGHT
Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,110,000 تومان 7,680,000 تومان 6,110,000 تومان 6,110,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
MIRAMAR
Rate Rate Rate Rate
FX HOTEL
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,155,000 تومان 7,775,000 تومان - 6,155,000 تومان
توضیحات
نام هتل MA
Rate Rate Rate Rate
NEW NORDIC
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,250,000 تومان 7,955,000 تومان 6,250,000 تومان 6,250,000 تومان
توضیحات
نام هتل IBIS SATHORN
Rate Rate Rate
MANITA BOUTIQUE
Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,265,000 تومان 7,985,000 تومان 6,265,000 تومان 6,265,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
OMNI TOWER
Rate Rate Rate Rate
BOUTIQUE CITY
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,515,000 تومان 8,515,000 تومان - 6,515,000 تومان
توضیحات
نام هتل BANGKOK PALACE
Rate Rate Rate Rate
RIZIN
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,680,000 تومان 8,800,000 تومان 6,680,000 تومان 6,680,000 تومان
توضیحات
نام هتل RAMADA D MA
Rate Rate Rate Rate
FLORAL DOLPHIN
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,890,000 تومان 9,210,000 تومان 6,890,000 تومان 6,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل PRINCE PALACE
Rate Rate Rate Rate
CENTARA NOVA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,990,000 تومان 9,445,000 تومان - 6,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل AVANI ATRIUM
Rate Rate Rate Rate Rate
CITRUS GRANDE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,535,000 تومان 10,475,000 تومان - 7,535,000 تومان
توضیحات
نام هتل SUKOSOL
Rate Rate Rate Rate Rate
AMARI RESIDENCES PATTAYA
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,155,000 تومان 11,660,000 تومان - 8,155,000 تومان
توضیحات
نام هتل LAND MARK LAND CASTER
Rate Rate Rate Rate Rate
INTERCONTINENTAL PATTAYA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,785,000 تومان 16,880,000 تومان 10,785,000 تومان 10,785,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 بانکوک 3
2 پاتایا 4
ردیف 1
به بانکوک
مدت اقامت 3
توضیحات
ردیف 2
به پاتایا
مدت اقامت 4
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک شرط
1 عکس 3*4 الزامی
2 کپی شناسنامه الزامی
3 کپی کارت ملی الزامی
4 پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار الزامی
5 آدرس+ شغل و شماره تلفن الزامی
6 صورتحساب بانکی الزامی
7 پر کردن فرم مشخصات فردی الزامی
ردیف 1
مدرک عکس 3*4
شرط الزامی
ردیف 2
مدرک کپی شناسنامه
شرط الزامی
ردیف 3
مدرک کپی کارت ملی
شرط الزامی
ردیف 4
مدرک پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
شرط الزامی
ردیف 5
مدرک آدرس+ شغل و شماره تلفن
شرط الزامی
ردیف 6
مدرک صورتحساب بانکی
شرط الزامی
ردیف 7
مدرک پر کردن فرم مشخصات فردی
شرط الزامی
خدمات آژانس
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 لیدر فارسی زبان
3 بلیط رفت و برگشت
4 ویزای گروهی
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت لیدر فارسی زبان
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 4
خدمت ویزای گروهی
تعداد
توضیحات
مسئولین تور
خانم ارجمندی
آقای قاسملو
خانم شهسواری
توضیحات

*** تور تایلند پاتایا و تور ترکیبی تایلند با مناسب ترین قیمت با الفبای سفر ***

1-نرخ کودک زیر 2 سال 990/000 تومان می باشد.
2-مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
3.کلیه پکیجها به صورت چارتری می باشد و در صورت کنسلی از طرف مسافرین عزیز سوخت کامل می باشد. 

4.برخی از هتلها کودک با تخت پذیرش نمیکنند , برای همین برای آنها نرخی درج نشده است.

5.بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و بعهده مسافر میباشد .
6.پرداخت 50% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است .
7.هتل و پرواز به صورت چارتر وغیر قابل استرداد می باشند .

***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***