اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های پوکت است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : ماهان
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 7 شب
تمامی هتل های تایلند ON REQUEST می باشند.
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
SHARAYA RESIDENCE PATONG
Rate Rate Rate
BB
6,400,000 تومان
7,195,000 تومان
6,200,000 تومان
6,100,000 تومان
تمامی هتل های تایلند ON REQUEST می باشند.
ROYAL CROWN
Rate Rate Rate
BB
6,635,000 تومان
7,535,000 تومان
6,435,000 تومان
6,335,000 تومان
I DEE
Rate Rate Rate
BB
6,745,000 تومان
7,740,000 تومان
6,545,000 تومان
6,445,000 تومان
BEL AIRE
Rate Rate Rate
BB
6,855,000 تومان
7,950,000 تومان
-
6,555,000 تومان
PHOENIX GRAND
Rate Rate Rate Rate
BB
7,155,000 تومان
8,545,000 تومان
-
6,855,000 تومان
BAUMANBURI
Rate Rate Rate Rate
BB
7,275,000 تومان
8,765,000 تومان
7,075,000 تومان
6,975,000 تومان
ASHLEE PLAZA
Rate Rate Rate Rate
BB
7,375,000 تومان
8,965,000 تومان
7,175,000 تومان
7,075,000 تومان
HYTON LEELA VADEE
Rate Rate Rate Rate
BB
7,475,000 تومان
9,165,000 تومان
-
7,175,000 تومان
AMATA PATONG
Rate Rate Rate Rate
BB
7,575,000 تومان
9,360,000 تومان
7,375,000 تومان
7,275,000 تومان
THE MARINA PHUKET HOTEL
Rate Rate Rate Rate
BB
7,765,000 تومان
9,755,000 تومان
7,565,000 تومان
7,465,000 تومان
FISHERMAN
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
8,255,000 تومان
10,740,000 تومان
8,055,000 تومان
7,955,000 تومان
DUANGJITT RESORT
Rate Rate Rate Rate
BB
9,330,000 تومان
12,910,000 تومان
9,130,000 تومان
9,030,000 تومان
PATONG BAY HILL
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
9,525,000 تومان
13,210,000 تومان
-
9,225,000 تومان
CREST RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
9,725,000 تومان
13,600,000 تومان
-
9,425,000 تومان
نام هتل SHARAYA RESIDENCE PATONG
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,400,000 تومان 7,195,000 تومان 6,200,000 تومان 6,100,000 تومان
توضیحات تمامی هتل های تایلند ON REQUEST می باشند.
نام هتل ROYAL CROWN
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,635,000 تومان 7,535,000 تومان 6,435,000 تومان 6,335,000 تومان
توضیحات
نام هتل I DEE
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,745,000 تومان 7,740,000 تومان 6,545,000 تومان 6,445,000 تومان
توضیحات
نام هتل BEL AIRE
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,855,000 تومان 7,950,000 تومان - 6,555,000 تومان
توضیحات
نام هتل PHOENIX GRAND
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,155,000 تومان 8,545,000 تومان - 6,855,000 تومان
توضیحات
نام هتل BAUMANBURI
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,275,000 تومان 8,765,000 تومان 7,075,000 تومان 6,975,000 تومان
توضیحات
نام هتل ASHLEE PLAZA
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,375,000 تومان 8,965,000 تومان 7,175,000 تومان 7,075,000 تومان
توضیحات
نام هتل HYTON LEELA VADEE
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,475,000 تومان 9,165,000 تومان - 7,175,000 تومان
توضیحات
نام هتل AMATA PATONG
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,575,000 تومان 9,360,000 تومان 7,375,000 تومان 7,275,000 تومان
توضیحات
نام هتل THE MARINA PHUKET HOTEL
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,765,000 تومان 9,755,000 تومان 7,565,000 تومان 7,465,000 تومان
توضیحات
نام هتل FISHERMAN
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,255,000 تومان 10,740,000 تومان 8,055,000 تومان 7,955,000 تومان
توضیحات
نام هتل DUANGJITT RESORT
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,330,000 تومان 12,910,000 تومان 9,130,000 تومان 9,030,000 تومان
توضیحات
نام هتل PATONG BAY HILL
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,525,000 تومان 13,210,000 تومان - 9,225,000 تومان
توضیحات
نام هتل CREST RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,725,000 تومان 13,600,000 تومان - 9,425,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 پوکت 7 تمامی هتل های تایلند ON REQUEST می باشند.
ردیف 1
به پوکت
مدت اقامت 7
توضیحات تمامی هتل های تایلند ON REQUEST می باشند.
مدارک لازم
ردیف مدرک شرط
1 پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار الزامی
2 کپی کارت ملی الزامی
3 کپی شناسنامه الزامی
4 عکس 3*4 الزامی
5 صورتحساب بانکی الزامی
6 آدرس+ شغل و شماره تلفن الزامی
7 پر کردن فرم مشخصات فردی الزامی
ردیف 1
مدرک پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
شرط الزامی
ردیف 2
مدرک کپی کارت ملی
شرط الزامی
ردیف 3
مدرک کپی شناسنامه
شرط الزامی
ردیف 4
مدرک عکس 3*4
شرط الزامی
ردیف 5
مدرک صورتحساب بانکی
شرط الزامی
ردیف 6
مدرک آدرس+ شغل و شماره تلفن
شرط الزامی
ردیف 7
مدرک پر کردن فرم مشخصات فردی
شرط الزامی
خدمات آژانس
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 تور لیدر فارسی زبان
3 ویزای گروهی
4 بلیط رفت و برگشت
5 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت تور لیدر فارسی زبان
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت ویزای گروهی
تعداد
توضیحات
ردیف 4
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 5
خدمت بیمه مسافرتی
تعداد
توضیحات
مسئولین تور
خانم ارجمندی
آقای قاسملو
خانم شهسواری
توضیحات

*** تور تایلند پاتایا و تور ترکیبی تایلند با مناسب ترین قیمت با الفبای سفر ***

1-نرخ کودک زیر 2 سال 990/000 تومان می باشد. 
2-مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد. 
3.برخی از هتلها کودک با تخت پذیرش نمیکنند , برای همین برای آنها نرخی درج نشده است.
4.مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
5.بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و بعهده مسافر میباشد .
6.هتل و پرواز بصورت گارانتی می باشد ودر صورت کنسلی سوخت کامل می باشد.

7.پرداخت 50% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است .


***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***