0214935
اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های استانبول است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه

تور لحظه آخری استانبول 10 خرداد 98 (3شب)برداشتم 11 خرداد

ایرلاین : معراج
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 3 شب

هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
HERTON
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
2,355,000 تومان
2,885,000 تومان
2,350,000 تومان
1,795,000 تومان
ARACH
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
2,410,000 تومان
2,980,000 تومان
2,310,000 تومان
1,795,000 تومان
هاربیه
SABENA
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
2,435,000 تومان
2,965,000 تومان
2,430,000 تومان
1,795,000 تومان
VIZON
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
2,500,000 تومان
3,170,000 تومان
2,450,000 تومان
1,795,000 تومان
Special
KAYA MADRID
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
2,550,000 تومان
3,175,000 تومان
2,545,000 تومان
1,795,000 تومان
آکسارای
ALL INN
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
2,610,000 تومان
3,375,000 تومان
2,365,000 تومان
1,795,000 تومان
WHITE MONARCH
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
2,610,000 تومان
3,375,000 تومان
2,365,000 تومان
1,795,000 تومان
ALFA
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
2,655,000 تومان
3,470,000 تومان
2,415,000 تومان
1,795,000 تومان
آکسارای
DORA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
2,700,000 تومان
3,615,000 تومان
2,415,000 تومان
1,795,000 تومان
دولاب دره
BLUEWAY CITY
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
2,740,000 تومان
3,610,000 تومان
2,450,000 تومان
1,795,000 تومان
دولاب دره
Special
KERVANSARAY
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
2,765,000 تومان
3,685,000 تومان
2,600,000 تومان
1,795,000 تومان
تکسیم
ALL SEASONS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
2,795,000 تومان
3,615,000 تومان
2,315,000 تومان
1,795,000 تومان
SULTAN
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
2,835,000 تومان
3,365,000 تومان
2,595,000 تومان
1,795,000 تومان
GRAND HALIC
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
2,845,000 تومان
3,660,000 تومان
2,610,000 تومان
1,795,000 تومان
شیشانه
MARMARAY
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
2,845,000 تومان
3,615,000 تومان
2,700,000 تومان
1,795,000 تومان
ینی کاپی
Grand Unal Hotel Istanbul
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
2,845,000 تومان
3,855,000 تومان
2,655,000 تومان
1,795,000 تومان
ینی کاپی
GRAND HILARIUM
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
2,895,000 تومان
3,950,000 تومان
2,750,000 تومان
1,795,000 تومان
FERONYA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
2,940,000 تومان
4,045,000 تومان
2,750,000 تومان
1,795,000 تومان
تکسیم
GRAND OZTANIK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
3,035,000 تومان
4,225,000 تومان
2,660,000 تومان
1,795,000 تومان
تکسیم
AVANTGARDE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
3,035,000 تومان
4,225,000 تومان
2,660,000 تومان
1,795,000 تومان
تکسیم
BVS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
3,035,000 تومان
4,235,000 تومان
2,700,000 تومان
1,795,000 تومان
LAMARTIN
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
3,085,000 تومان
4,335,000 تومان
2,655,000 تومان
1,795,000 تومان
Special
TITANIC BUSINESS BAYRAMPASA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
3,095,000 تومان
4,345,000 تومان
2,615,000 تومان
1,795,000 تومان
بایرام پاشا
Special
SEMINAL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
3,145,000 تومان
4,440,000 تومان
2,550,000 تومان
1,795,000 تومان
تکسیم
Special
CENTRAL PALACE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
3,200,000 تومان
4,550,000 تومان
2,820,000 تومان
1,795,000 تومان
تکسیم
Special
GOLDEN AGE1
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
3,310,000 تومان
4,765,000 تومان
2,715,000 تومان
1,795,000 تومان
تکسیم
Special
PALAZZO DONIZETTI
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
3,385,000 تومان
4,825,000 تومان
2,855,000 تومان
1,795,000 تومان
پرا
Special
GRAND CEVAHIR HOTEL ISTANBUL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
3,525,000 تومان
4,725,000 تومان
2,855,000 تومان
1,795,000 تومان
شیشلی
Special
TITANIC DOWNTOWN Beyoğlu
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
3,585,000 تومان
5,315,000 تومان
2,995,000 تومان
1,795,000 تومان
بی اوغلو
Special
Holiday Inn Şişli
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
3,585,000 تومان
5,315,000 تومان
2,995,000 تومان
1,795,000 تومان
شیشلی
Special
TITANIC CITY HOTEL ISTANBUL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
3,845,000 تومان
5,845,000 تومان
3,035,000 تومان
1,795,000 تومان
تکسیم
MERCURE BOSPHORUS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
4,075,000 تومان
6,285,000 تومان
2,995,000 تومان
1,795,000 تومان
HILTON BOMONTI
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
4,290,000 تومان
6,510,000 تومان
2,995,000 تومان
1,795,000 تومان
بومونتی
Special
ISTANBUL CVK PARK BOSPHORUS HOTEL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
4,775,000 تومان
7,640,000 تومان
2,995,000 تومان
1,795,000 تومان
تکسیم
MARRIOTT SISLI
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
4,775,000 تومان
7,640,000 تومان
2,995,000 تومان
1,795,000 تومان
شیشلی
NISH PALAS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
4,935,000 تومان
8,015,000 تومان
2,670,000 تومان
1,795,000 تومان
شیشلی
GRAND HYATT
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
5,425,000 تومان
7,800,000 تومان
3,210,000 تومان
1,795,000 تومان
تکسیم
نام هتل HERTON
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,355,000 تومان 2,885,000 تومان 2,350,000 تومان 1,795,000 تومان
توضیحات
نام هتل ARACH
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,410,000 تومان 2,980,000 تومان 2,310,000 تومان 1,795,000 تومان
توضیحات هاربیه
نام هتل SABENA
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,435,000 تومان 2,965,000 تومان 2,430,000 تومان 1,795,000 تومان
توضیحات
نام هتل VIZON
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,500,000 تومان 3,170,000 تومان 2,450,000 تومان 1,795,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
KAYA MADRID
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,550,000 تومان 3,175,000 تومان 2,545,000 تومان 1,795,000 تومان
توضیحات آکسارای
نام هتل ALL INN
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,610,000 تومان 3,375,000 تومان 2,365,000 تومان 1,795,000 تومان
توضیحات
نام هتل WHITE MONARCH
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,610,000 تومان 3,375,000 تومان 2,365,000 تومان 1,795,000 تومان
توضیحات
نام هتل ALFA
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,655,000 تومان 3,470,000 تومان 2,415,000 تومان 1,795,000 تومان
توضیحات آکسارای
نام هتل DORA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,700,000 تومان 3,615,000 تومان 2,415,000 تومان 1,795,000 تومان
توضیحات دولاب دره
نام هتل BLUEWAY CITY
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,740,000 تومان 3,610,000 تومان 2,450,000 تومان 1,795,000 تومان
توضیحات دولاب دره
Special
نام هتل
KERVANSARAY
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,765,000 تومان 3,685,000 تومان 2,600,000 تومان 1,795,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل ALL SEASONS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,795,000 تومان 3,615,000 تومان 2,315,000 تومان 1,795,000 تومان
توضیحات
نام هتل SULTAN
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,835,000 تومان 3,365,000 تومان 2,595,000 تومان 1,795,000 تومان
توضیحات
نام هتل GRAND HALIC
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,845,000 تومان 3,660,000 تومان 2,610,000 تومان 1,795,000 تومان
توضیحات شیشانه
نام هتل MARMARAY
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,845,000 تومان 3,615,000 تومان 2,700,000 تومان 1,795,000 تومان
توضیحات ینی کاپی
نام هتل Grand Unal Hotel Istanbul
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,845,000 تومان 3,855,000 تومان 2,655,000 تومان 1,795,000 تومان
توضیحات ینی کاپی
نام هتل GRAND HILARIUM
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,895,000 تومان 3,950,000 تومان 2,750,000 تومان 1,795,000 تومان
توضیحات
نام هتل FERONYA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,940,000 تومان 4,045,000 تومان 2,750,000 تومان 1,795,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل GRAND OZTANIK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,035,000 تومان 4,225,000 تومان 2,660,000 تومان 1,795,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل AVANTGARDE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,035,000 تومان 4,225,000 تومان 2,660,000 تومان 1,795,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل BVS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,035,000 تومان 4,235,000 تومان 2,700,000 تومان 1,795,000 تومان
توضیحات
نام هتل LAMARTIN
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,085,000 تومان 4,335,000 تومان 2,655,000 تومان 1,795,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
TITANIC BUSINESS BAYRAMPASA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,095,000 تومان 4,345,000 تومان 2,615,000 تومان 1,795,000 تومان
توضیحات بایرام پاشا
Special
نام هتل
SEMINAL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,145,000 تومان 4,440,000 تومان 2,550,000 تومان 1,795,000 تومان
توضیحات تکسیم
Special
نام هتل
CENTRAL PALACE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,200,000 تومان 4,550,000 تومان 2,820,000 تومان 1,795,000 تومان
توضیحات تکسیم
Special
نام هتل
GOLDEN AGE1
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,310,000 تومان 4,765,000 تومان 2,715,000 تومان 1,795,000 تومان
توضیحات تکسیم
Special
نام هتل
PALAZZO DONIZETTI
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,385,000 تومان 4,825,000 تومان 2,855,000 تومان 1,795,000 تومان
توضیحات پرا
Special
نام هتل
GRAND CEVAHIR HOTEL ISTANBUL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,525,000 تومان 4,725,000 تومان 2,855,000 تومان 1,795,000 تومان
توضیحات شیشلی
Special
نام هتل
TITANIC DOWNTOWN Beyoğlu
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,585,000 تومان 5,315,000 تومان 2,995,000 تومان 1,795,000 تومان
توضیحات بی اوغلو
Special
نام هتل
Holiday Inn Şişli
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,585,000 تومان 5,315,000 تومان 2,995,000 تومان 1,795,000 تومان
توضیحات شیشلی
Special
نام هتل
TITANIC CITY HOTEL ISTANBUL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,845,000 تومان 5,845,000 تومان 3,035,000 تومان 1,795,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل MERCURE BOSPHORUS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,075,000 تومان 6,285,000 تومان 2,995,000 تومان 1,795,000 تومان
توضیحات
نام هتل HILTON BOMONTI
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,290,000 تومان 6,510,000 تومان 2,995,000 تومان 1,795,000 تومان
توضیحات بومونتی
Special
نام هتل
ISTANBUL CVK PARK BOSPHORUS HOTEL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,775,000 تومان 7,640,000 تومان 2,995,000 تومان 1,795,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل MARRIOTT SISLI
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,775,000 تومان 7,640,000 تومان 2,995,000 تومان 1,795,000 تومان
توضیحات شیشلی
نام هتل NISH PALAS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,935,000 تومان 8,015,000 تومان 2,670,000 تومان 1,795,000 تومان
توضیحات شیشلی
نام هتل GRAND HYATT
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,425,000 تومان 7,800,000 تومان 3,210,000 تومان 1,795,000 تومان
توضیحات تکسیم
مسیر تور
مدارک لازم
خدمات آژانس
مسئولین تور
اقای لطفیان
آقای عظیمی
خانم میرحمزه
آقای بهراد
خانم ابراهیمی
آقای پرک
خانم سلطانی
آقای اعتمادی
توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور استانبول به صورت هفتگی با قیمت مناسب***

مجری مستقیم تور استانبول گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری استانبول و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر استانبول با پرواز معراج/ نرخ کودک زیر 2 سال 200.000 تومان می باشد. /

***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***