اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های کیش است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : تابان
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 3 شب
بلیط رفت و برگشت - اقامت با صبحانه - استقبال فرودگاهی - تخفیف کلیه تفریحات دریایی - پارک دلفین ها و باغ پرندگان و رستوران ها /پکیج آخر هفته و ایام تعطیلات دارای افزایش نرخ میباشد
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) توضیحات
هتل پانیذ کیش
Rate Rate
BB
1,665,000 تومان
1,890,000 تومان
1,655,000 تومان
هتل ققنوس کیش
Rate Rate
BB
1,665,000 تومان
1,890,000 تومان
1,640,000 تومان
هتل خاتم کیش
Rate Rate Rate
BB
1,675,000 تومان
1,900,000 تومان
1,650,000 تومان
هتل آفتاب شرق کیش
Rate Rate Rate
BB
1,690,000 تومان
1,930,000 تومان
1,670,000 تومان
محوطه ارم
Rate Rate Rate
BB
1,705,000 تومان
1,965,000 تومان
1,690,000 تومان
هتل فانوس کیش
Rate Rate
BB
1,705,000 تومان
1,960,000 تومان
1,690,000 تومان
هتل ستاره کیش
Rate Rate
BB
1,735,000 تومان
2,020,000 تومان
1,690,000 تومان
هتل تماشا کیش
Rate Rate
BB
1,760,000 تومان
2,080,000 تومان
1,740,000 تومان
هتل لوتوس کیش
Rate Rate Rate
BB
1,785,000 تومان
2,120,000 تومان
1,770,000 تومان
سوئیت شخصی
Rate Rate Rate
N/A
1,805,000 تومان
2,170,000 تومان
1,790,000 تومان
گراند
Rate Rate Rate
BB
1,830,000 تومان
2,210,000 تومان
1,820,000 تومان
هتل بزرگ ارم کیش
Rate Rate Rate Rate
BB
1,870,000 تومان
2,290,000 تومان
1,840,000 تومان
هتل سارا کیش
Rate Rate Rate Rate
BB
1,900,000 تومان
2,350,000 تومان
1,890,000 تومان
هتل آرامش کیش
Rate Rate Rate
BB
1,930,000 تومان
2,410,000 تومان
1,890,000 تومان
هتل آنا کیش
Rate Rate Rate
BB
1,945,000 تومان
2,440,000 تومان
1,930,000 تومان
گامبرون
Rate Rate Rate
BB
1,950,000 تومان
2,460,000 تومان
1,940,000 تومان
هتل پارسیان کیش
Rate Rate Rate
BB
1,965,000 تومان
2,480,000 تومان
1,940,000 تومان
فلامینگو
Rate Rate Rate Rate
BB
1,990,000 تومان
2,545,000 تومان
1,980,000 تومان
ویلایی
هتل ایران کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
2,100,000 تومان
2,750,000 تومان
2,090,000 تومان
کوروش
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
2,320,000 تومان
3,190,000 تومان
2,290,000 تومان
هتل پارمیس کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
2,330,000 تومان
3,210,000 تومان
2,290,000 تومان
هتل شایان کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
2,370,000 تومان
3,285,000 تومان
2,340,000 تومان
کابانا
هتل شایگان کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
2,375,000 تومان
3,300,000 تومان
2,340,000 تومان
ویدا
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
2,445,000 تومان
3,445,000 تومان
2,390,000 تومان
هتل داریوش کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
2,785,000 تومان
4,120,000 تومان
2,740,000 تومان
نام هتل هتل پانیذ کیش
Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,665,000 تومان 1,890,000 تومان 1,655,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ققنوس کیش
Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,665,000 تومان 1,890,000 تومان 1,640,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل خاتم کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,675,000 تومان 1,900,000 تومان 1,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آفتاب شرق کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,690,000 تومان 1,930,000 تومان 1,670,000 تومان
توضیحات
نام هتل محوطه ارم
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,705,000 تومان 1,965,000 تومان 1,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل فانوس کیش
Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,705,000 تومان 1,960,000 تومان 1,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ستاره کیش
Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,735,000 تومان 2,020,000 تومان 1,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل تماشا کیش
Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,760,000 تومان 2,080,000 تومان 1,740,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل لوتوس کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,785,000 تومان 2,120,000 تومان 1,770,000 تومان
توضیحات
نام هتل سوئیت شخصی
Rate Rate Rate
خدمت N/A
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,805,000 تومان 2,170,000 تومان 1,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل گراند
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,830,000 تومان 2,210,000 تومان 1,820,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل بزرگ ارم کیش
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,870,000 تومان 2,290,000 تومان 1,840,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سارا کیش
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,900,000 تومان 2,350,000 تومان 1,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آرامش کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,930,000 تومان 2,410,000 تومان 1,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آنا کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,945,000 تومان 2,440,000 تومان 1,930,000 تومان
توضیحات
نام هتل گامبرون
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,950,000 تومان 2,460,000 تومان 1,940,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پارسیان کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,965,000 تومان 2,480,000 تومان 1,940,000 تومان
توضیحات
نام هتل فلامینگو
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,990,000 تومان 2,545,000 تومان 1,980,000 تومان
توضیحات ویلایی
نام هتل هتل ایران کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,100,000 تومان 2,750,000 تومان 2,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل کوروش
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,320,000 تومان 3,190,000 تومان 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پارمیس کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,330,000 تومان 3,210,000 تومان 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل شایان کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,370,000 تومان 3,285,000 تومان 2,340,000 تومان
توضیحات کابانا
نام هتل هتل شایگان کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,375,000 تومان 3,300,000 تومان 2,340,000 تومان
توضیحات
نام هتل ویدا
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,445,000 تومان 3,445,000 تومان 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل داریوش کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,785,000 تومان 4,120,000 تومان 2,740,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کیش 3 بلیط رفت و برگشت - اقامت با صبحانه - استقبال فرودگاهی - تخفیف کلیه تفریحات دریایی - پارک دلفین ها و باغ پرندگان و رستوران ها

/پکیج آخر هفته و ایام تعطیلات دارای افزایش نرخ میباشد
ردیف 1
به کیش
مدت اقامت 3
توضیحات بلیط رفت و برگشت - اقامت با صبحانه - استقبال فرودگاهی - تخفیف کلیه تفریحات دریایی - پارک دلفین ها و باغ پرندگان و رستوران ها

/پکیج آخر هفته و ایام تعطیلات دارای افزایش نرخ میباشد
مدارک لازم
ردیف مدرک شرط
1 شناسنامه الزامی
2 کارت ملی الزامی
ردیف 1
مدرک شناسنامه
شرط الزامی
ردیف 2
مدرک کارت ملی
شرط الزامی
خدمات آژانس
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
ردیف 1
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
مسئولین تور
خانم رضایی
آقای موسوی
خانم پور حنیف
خانم فکور
توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور کیش به صورت هفتگی با قیمت مناسب***
هتل ها گارانتی و پروازها چارتر بوده و غیر قابل کنسلی میباشد.
ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه 12:00 می باشد.

(نرخ کودک 2 تا 5سال فقط هزینه پرواز را شامل میشود)
(کودک 5سال به بالا بزرگسال محسوب میشود)
*پکیج برای آخر هفته و ایام خاص و نمایشگاه ها دارای افزایش نرخ میباشد*

برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***