اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های آنتالیا است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : سان اکسپرس
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 6 شب
10 و 11 خرداد
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
BELKON
Rate Rate Rate Rate
All
6,015,000 تومان
7,460,000 تومان
5,260,000 تومان
4,490,000 تومان
BELEK
Trans Atlantik
Rate Rate Rate Rate Rate
All
7,815,000 تومان
10,385,000 تومان
6,160,000 تومان
4,490,000 تومان
KEMER
IMPERIAL SUNLAND
Rate Rate Rate Rate Rate
All
8,100,000 تومان
10,850,000 تومان
6,300,000 تومان
4,490,000 تومان
KEMER
ORANGE COUNTY KEMER
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
8,965,000 تومان
12,255,000 تومان
6,735,000 تومان
4,490,000 تومان
KEMER
KARMIR RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
All
9,180,000 تومان
13,620,000 تومان
6,840,000 تومان
4,490,000 تومان
KEMER
GRAND PARK KEMER
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
9,180,000 تومان
13,115,000 تومان
6,840,000 تومان
4,490,000 تومان
KEMER
CLUB SERA
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
9,540,000 تومان
13,740,000 تومان
7,020,000 تومان
4,490,000 تومان
ELEGANCE
LARA
FAME RESIDENCE KEMER
Rate Rate Rate Rate Rate
All
9,540,000 تومان
13,740,000 تومان
7,020,000 تومان
4,490,000 تومان
KEMER
KERVANSARAY LARA
Rate Rate Rate Rate
All
9,685,000 تومان
13,425,000 تومان
7,095,000 تومان
4,490,000 تومان
LARA
RIXOS DOWN TOWN
Rate Rate Rate Rate Rate
All
10,260,000 تومان
15,610,000 تومان
7,380,000 تومان
4,490,000 تومان
CENTER
Special
ASTERIA KREMLIN PALACE
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
10,480,000 تومان
15,360,000 تومان
7,490,000 تومان
4,490,000 تومان
LARA
Special
FAME RESIDENCE LARA
Rate Rate Rate Rate Rate
All
10,910,000 تومان
16,110,000 تومان
7,705,000 تومان
4,490,000 تومان
LARA
MIRACLE
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
11,340,000 تومان
16,115,000 تومان
7,920,000 تومان
4,490,000 تومان
LARA
SPICE
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
11,630,000 تومان
16,585,000 تومان
8,065,000 تومان
4,490,000 تومان
BELEK
Special
GRANADA LUXURY BELEK HOTEL
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
11,700,000 تومان
16,700,000 تومان
8,100,000 تومان
4,490,000 تومان
BELEK
Special
ADALYA ELITE LARA
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
12,060,000 تومان
17,285,000 تومان
8,280,000 تومان
4,490,000 تومان
LARA
Special
TITANIC BEACH LARA
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
12,420,000 تومان
17,870,000 تومان
8,460,000 تومان
4,490,000 تومان
LARA
BAIA
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
12,420,000 تومان
17,870,000 تومان
8,460,000 تومان
4,490,000 تومان
LARA
TITANIC DELUXE
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
13,500,000 تومان
19,625,000 تومان
9,000,000 تومان
4,490,000 تومان
BELEK
THE LAND OF LEGEND
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
13,500,000 تومان
21,575,000 تومان
9,000,000 تومان
4,490,000 تومان
BELEK
BELLIS
Rate Rate Rate Rate Rate
All
13,575,000 تومان
24,660,000 تومان
9,040,000 تومان
4,490,000 تومان
BELEK
ADAM & EVE
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
13,575,000 تومان
19,745,000 تومان
9,040,000 تومان
4,490,000 تومان
DESIGNE LAND
SELECTUM LUXURY
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
14,000,000 تومان
21,475,000 تومان
9,255,000 تومان
4,490,000 تومان
BELEK
ROYAL SEGINUS
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
14,080,000 تومان
20,565,000 تومان
12,480,000 تومان
4,490,000 تومان
LARA
ROYAL HOLIDAY
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
14,080,000 تومان
20,565,000 تومان
12,480,000 تومان
4,490,000 تومان
LARA
ROYAL WINGS
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
14,080,000 تومان
20,565,000 تومان
12,480,000 تومان
4,490,000 تومان
LARA
RIXOS SUNGATE
Rate Rate Rate Rate Rate
All
14,940,000 تومان
24,230,000 تومان
9,720,000 تومان
4,490,000 تومان
KEMER
RIXOS PERMIUM
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
16,885,000 تومان
27,810,000 تومان
10,695,000 تومان
4,490,000 تومان
BELEK
DELPHINE BE GRAND
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
17,605,000 تومان
26,295,000 تومان
11,055,000 تومان
4,490,000 تومان
LARA
DELPHIN IMPERIAL
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
17,605,000 تومان
26,295,000 تومان
11,055,000 تومان
4,490,000 تومان
LARA
CALISTA LUXURY
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
19,405,000 تومان
29,220,000 تومان
11,955,000 تومان
4,490,000 تومان
BELEK
نام هتل BELKON
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,015,000 تومان 7,460,000 تومان 5,260,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات BELEK
نام هتل Trans Atlantik
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,815,000 تومان 10,385,000 تومان 6,160,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات KEMER
نام هتل IMPERIAL SUNLAND
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,100,000 تومان 10,850,000 تومان 6,300,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات KEMER
نام هتل ORANGE COUNTY KEMER
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,965,000 تومان 12,255,000 تومان 6,735,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات KEMER
نام هتل KARMIR RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,180,000 تومان 13,620,000 تومان 6,840,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات KEMER
نام هتل GRAND PARK KEMER
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,180,000 تومان 13,115,000 تومان 6,840,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات KEMER
نام هتل CLUB SERA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,540,000 تومان 13,740,000 تومان 7,020,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات ELEGANCE
LARA
نام هتل FAME RESIDENCE KEMER
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,540,000 تومان 13,740,000 تومان 7,020,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات KEMER
نام هتل KERVANSARAY LARA
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,685,000 تومان 13,425,000 تومان 7,095,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات LARA
نام هتل RIXOS DOWN TOWN
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,260,000 تومان 15,610,000 تومان 7,380,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات CENTER
Special
نام هتل
ASTERIA KREMLIN PALACE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,480,000 تومان 15,360,000 تومان 7,490,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات LARA
Special
نام هتل
FAME RESIDENCE LARA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,910,000 تومان 16,110,000 تومان 7,705,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات LARA
نام هتل MIRACLE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,340,000 تومان 16,115,000 تومان 7,920,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات LARA
نام هتل SPICE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,630,000 تومان 16,585,000 تومان 8,065,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات BELEK
Special
نام هتل
GRANADA LUXURY BELEK HOTEL
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,700,000 تومان 16,700,000 تومان 8,100,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات BELEK
Special
نام هتل
ADALYA ELITE LARA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,060,000 تومان 17,285,000 تومان 8,280,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات LARA
Special
نام هتل
TITANIC BEACH LARA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,420,000 تومان 17,870,000 تومان 8,460,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات LARA
نام هتل BAIA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,420,000 تومان 17,870,000 تومان 8,460,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات LARA
نام هتل TITANIC DELUXE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,500,000 تومان 19,625,000 تومان 9,000,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات BELEK
نام هتل THE LAND OF LEGEND
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,500,000 تومان 21,575,000 تومان 9,000,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات BELEK
نام هتل BELLIS
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,575,000 تومان 24,660,000 تومان 9,040,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات BELEK
نام هتل ADAM & EVE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,575,000 تومان 19,745,000 تومان 9,040,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات DESIGNE LAND
نام هتل SELECTUM LUXURY
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,000,000 تومان 21,475,000 تومان 9,255,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات BELEK
نام هتل ROYAL SEGINUS
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,080,000 تومان 20,565,000 تومان 12,480,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات LARA
نام هتل ROYAL HOLIDAY
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,080,000 تومان 20,565,000 تومان 12,480,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات LARA
نام هتل ROYAL WINGS
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,080,000 تومان 20,565,000 تومان 12,480,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات LARA
نام هتل RIXOS SUNGATE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,940,000 تومان 24,230,000 تومان 9,720,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات KEMER
نام هتل RIXOS PERMIUM
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,885,000 تومان 27,810,000 تومان 10,695,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات BELEK
نام هتل DELPHINE BE GRAND
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,605,000 تومان 26,295,000 تومان 11,055,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات LARA
نام هتل DELPHIN IMPERIAL
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,605,000 تومان 26,295,000 تومان 11,055,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات LARA
نام هتل CALISTA LUXURY
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 19,405,000 تومان 29,220,000 تومان 11,955,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات BELEK
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6 10 و 11 خرداد
ردیف 1
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات 10 و 11 خرداد
مدارک لازم
ردیف مدرک شرط
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار الزامی
ردیف 1
مدرک گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
شرط الزامی
خدمات آژانس
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 تور لیدر فارسی زبان
3 بلیط رفت و برگشت
4 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت تور لیدر فارسی زبان
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 4
خدمت بیمه مسافرتی
تعداد
توضیحات
مسئولین تور
آقای پرک
خانم ارجمندی
آقای قاسملو
خانم رحمانی
خانم اصفهانی
توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور آنتالیا به صورت هفتگی با قیمت مناسب***

مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
نرخ کودک زیر 2 سال 400/000 تومان می باشد. 

در هتل های زنجیره ای رویال و کارمیر کودک بالای 9 سال بزرگسال محسوب می شود.

برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***

جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات غیر اداری با شماره  09195666203 تماس حاصل فرمایید.