اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های آنتالیا است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : ماهان و ایران ایر
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 6 شب
29و30 فروردین
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
AGON
Rate Rate Rate
BB
1,995,000 تومان
2,695,000 تومان
1,795,000 تومان
1,495,000 تومان


KEMER

HIMEROS HOTEL
Rate Rate Rate Rate
All
2,395,000 تومان
2,995,000 تومان
1,995,000 تومان
1,495,000 تومان
KEMER
LARA DINC
Rate Rate Rate
All
2,595,000 تومان
3,195,000 تومان
2,095,000 تومان
1,495,000 تومان
LARA
RAMADA RESORT SIDE
Rate Rate Rate Rate Rate
All
2,995,000 تومان
4,095,000 تومان
2,295,000 تومان
1,495,000 تومان
SIDE
LARA HADRIANUS
Rate Rate Rate
All
3,245,000 تومان
3,995,000 تومان
2,195,000 تومان
1,595,000 تومان
LARA
ARMAS LABADA BEACH
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
3,595,000 تومان
4,545,000 تومان
2,595,000 تومان
1,495,000 تومان
KEMER
Special
LARA FAMILY CLUB
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
3,745,000 تومان
-
-
-
FAMILY 5 PX
LUCIDA BEACH
Rate Rate Rate Rate Rate
All
3,795,000 تومان
4,845,000 تومان
2,395,000 تومان
1,595,000 تومان
KEMER
ALKOCLAR
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
3,895,000 تومان
5,045,000 تومان
2,895,000 تومان
1,495,000 تومان
GARDEN ROOM KEMER
GRAND RING
Rate Rate Rate Rate Rate
All
3,895,000 تومان
4,995,000 تومان
2,445,000 تومان
1,595,000 تومان
Special
LARA FAMILY CLUB
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
3,995,000 تومان
5,295,000 تومان
2,995,000 تومان
1,495,000 تومان
STD LARA
Special
SENSITIVE PREMIUM BELEK
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
3,995,000 تومان
5,295,000 تومان
2,995,000 تومان
1,495,000 تومان
BELEK
Special
LARA FAMILY CLUB
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
4,095,000 تومان
-
-
-
FAMILY 4 PX
ORANGE COUNTY ALANYA
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
4,295,000 تومان
5,695,000 تومان
3,095,000 تومان
1,495,000 تومان
ALANYA
ALKOCLAR
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
4,495,000 تومان
5,845,000 تومان
2,695,000 تومان
1,595,000 تومان
STD ROOM KEMER
ORANGE COUNTY KEMER
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
4,695,000 تومان
6,095,000 تومان
2,795,000 تومان
1,595,000 تومان
KEMER
SHERWOOD DREAMS RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
5,595,000 تومان
7,545,000 تومان
2,995,000 تومان
1,595,000 تومان
BELEK
CONCORD
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
6,095,000 تومان
8,295,000 تومان
3,095,000 تومان
1,595,000 تومان
LARA
Special
ASTERIA KREMLIN PALACE
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
7,095,000 تومان
10,295,000 تومان
3,595,000 تومان
1,595,000 تومان
LARA
GRANADA
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
7,345,000 تومان
10,145,000 تومان
3,695,000 تومان
1,595,000 تومان
BELEK
SELECTUM LUXURY
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
7,995,000 تومان
11,745,000 تومان
3,995,000 تومان
1,595,000 تومان
BELEK
نام هتل AGON
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,995,000 تومان 2,695,000 تومان 1,795,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات

KEMER

نام هتل HIMEROS HOTEL
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,395,000 تومان 2,995,000 تومان 1,995,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات KEMER
نام هتل LARA DINC
Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,595,000 تومان 3,195,000 تومان 2,095,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات LARA
نام هتل RAMADA RESORT SIDE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,995,000 تومان 4,095,000 تومان 2,295,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات SIDE
نام هتل LARA HADRIANUS
Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,245,000 تومان 3,995,000 تومان 2,195,000 تومان 1,595,000 تومان
توضیحات LARA
نام هتل ARMAS LABADA BEACH
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,595,000 تومان 4,545,000 تومان 2,595,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات KEMER
Special
نام هتل
LARA FAMILY CLUB
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,745,000 تومان - - -
توضیحات FAMILY 5 PX
نام هتل LUCIDA BEACH
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,795,000 تومان 4,845,000 تومان 2,395,000 تومان 1,595,000 تومان
توضیحات KEMER
نام هتل ALKOCLAR
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,895,000 تومان 5,045,000 تومان 2,895,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات GARDEN ROOM KEMER
نام هتل GRAND RING
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,895,000 تومان 4,995,000 تومان 2,445,000 تومان 1,595,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
LARA FAMILY CLUB
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,995,000 تومان 5,295,000 تومان 2,995,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات STD LARA
Special
نام هتل
SENSITIVE PREMIUM BELEK
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,995,000 تومان 5,295,000 تومان 2,995,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات BELEK
Special
نام هتل
LARA FAMILY CLUB
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,095,000 تومان - - -
توضیحات FAMILY 4 PX
نام هتل ORANGE COUNTY ALANYA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,295,000 تومان 5,695,000 تومان 3,095,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات ALANYA
نام هتل ALKOCLAR
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,495,000 تومان 5,845,000 تومان 2,695,000 تومان 1,595,000 تومان
توضیحات STD ROOM KEMER
نام هتل ORANGE COUNTY KEMER
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,695,000 تومان 6,095,000 تومان 2,795,000 تومان 1,595,000 تومان
توضیحات KEMER
نام هتل SHERWOOD DREAMS RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,595,000 تومان 7,545,000 تومان 2,995,000 تومان 1,595,000 تومان
توضیحات BELEK
نام هتل CONCORD
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,095,000 تومان 8,295,000 تومان 3,095,000 تومان 1,595,000 تومان
توضیحات LARA
Special
نام هتل
ASTERIA KREMLIN PALACE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,095,000 تومان 10,295,000 تومان 3,595,000 تومان 1,595,000 تومان
توضیحات LARA
نام هتل GRANADA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,345,000 تومان 10,145,000 تومان 3,695,000 تومان 1,595,000 تومان
توضیحات BELEK
نام هتل SELECTUM LUXURY
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,995,000 تومان 11,745,000 تومان 3,995,000 تومان 1,595,000 تومان
توضیحات BELEK
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6 29و30 فروردین
ردیف 1
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات 29و30 فروردین
مدارک لازم
ردیف مدرک شرط
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار الزامی
ردیف 1
مدرک گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
شرط الزامی
خدمات آژانس
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 تور لیدر فارسی زبان
3 بلیط رفت و برگشت
4 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت تور لیدر فارسی زبان
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 4
خدمت بیمه مسافرتی
تعداد
توضیحات
مسئولین تور
آقای پرک
خانم ارجمندی
آقای قاسملو
خانم رحمانی
خانم اصفهانی
توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور آنتالیا به صورت هفتگی با قیمت مناسب***

مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا

نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

* نرخ کودک زیر 2 سال 295.000 تومان می باشد. 

برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***

***استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.

***ترنسفر از فرودگاه دنیزلی تا هتل زمینی میباشد.

در ساعات غیر اداری با شماره  09195666203 تماس حاصل فرمایید.