0214935
اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های کیش است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : تابان
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 3 شب
بلیط رفت و برگشت - اقامت با صبحانه - استقبال فرودگاهی - تخفیف کلیه تفریحات دریایی - پارک دلفین ها و باغ پرندگان و رستوران ها /پکیج آخر هفته و ایام تعطیلات دارای افزایش نرخ میباشد
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) توضیحات
سوئیت شخصی شهرک صدف

N/A
940,000 تومان
1,040,000 تومان
930,000 تومان
هتل پانیذ کیش
Rateicon Rateicon
BB
1,050,000 تومان
1,260,000 تومان
1,040,000 تومان
هتل تعطیلات کیش
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
1,065,000 تومان
1,290,000 تومان
1,050,000 تومان
هتل گلدیس کیش
Rateicon Rateicon
BB
1,080,000 تومان
1,320,000 تومان
1,070,000 تومان
هتل تماشا کیش
Rateicon Rateicon
BB
1,110,000 تومان
1,380,000 تومان
1,100,000 تومان
هتل پارس نیک کیش
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
1,110,000 تومان
1,380,000 تومان
1,100,000 تومان
محوطه ارم
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
1,135,000 تومان
1,425,000 تومان
1,120,000 تومان
هتل لوتوس کیش
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
1,135,000 تومان
1,420,000 تومان
1,120,000 تومان
گراند
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
1,180,000 تومان
1,510,000 تومان
1,170,000 تومان
گامبرون
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
1,290,000 تومان
1,740,000 تومان
1,280,000 تومان
هتل آریان کیش
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
1,300,000 تومان
1,750,000 تومان
1,180,000 تومان
هتل آنا کیش
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
1,345,000 تومان
1,840,000 تومان
1,330,000 تومان
فلامینگو
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
1,410,000 تومان
1,960,000 تومان
1,400,000 تومان
ویلایی
هتل ایران کیش
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
1,525,000 تومان
2,200,000 تومان
1,500,000 تومان
ویدا
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
1,575,000 تومان
2,300,000 تومان
1,550,000 تومان
هتل شایان کیش
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
1,685,000 تومان
2,520,000 تومان
1,650,000 تومان
هتل مارینا پارک کیش
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
HB
1,990,000 تومان
3,130,000 تومان
1,950,000 تومان
ترنج
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
HB
3,055,000 تومان
5,260,000 تومان
3,000,000 تومان
نام هتل سوئیت شخصی شهرک صدف

خدمت N/A
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 940,000 تومان 1,040,000 تومان 930,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پانیذ کیش
Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,050,000 تومان 1,260,000 تومان 1,040,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل تعطیلات کیش
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,065,000 تومان 1,290,000 تومان 1,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل گلدیس کیش
Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,080,000 تومان 1,320,000 تومان 1,070,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل تماشا کیش
Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,110,000 تومان 1,380,000 تومان 1,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پارس نیک کیش
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,110,000 تومان 1,380,000 تومان 1,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل محوطه ارم
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,135,000 تومان 1,425,000 تومان 1,120,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل لوتوس کیش
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,135,000 تومان 1,420,000 تومان 1,120,000 تومان
توضیحات
نام هتل گراند
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,180,000 تومان 1,510,000 تومان 1,170,000 تومان
توضیحات
نام هتل گامبرون
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,290,000 تومان 1,740,000 تومان 1,280,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آریان کیش
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,300,000 تومان 1,750,000 تومان 1,180,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آنا کیش
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,345,000 تومان 1,840,000 تومان 1,330,000 تومان
توضیحات
نام هتل فلامینگو
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,410,000 تومان 1,960,000 تومان 1,400,000 تومان
توضیحات ویلایی
نام هتل هتل ایران کیش
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,525,000 تومان 2,200,000 تومان 1,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل ویدا
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,575,000 تومان 2,300,000 تومان 1,550,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل شایان کیش
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,685,000 تومان 2,520,000 تومان 1,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل مارینا پارک کیش
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,990,000 تومان 3,130,000 تومان 1,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل ترنج
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 3,055,000 تومان 5,260,000 تومان 3,000,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
مدارک لازم
خدمات آژانس
مسئولین تور
خانم رضایی
آقای موسوی
خانم پور حنیف
خانم فکور
توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور کیش به صورت هفتگی با قیمت مناسب***
هتل ها گارانتی و پروازها چارتر بوده و غیر قابل کنسلی میباشد.
ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه 12:00 می باشد.

(نرخ کودک 2 تا 5سال فقط هزینه پرواز را شامل میشود)
(کودک 5سال به بالا بزرگسال محسوب میشود)
*پکیج برای آخر هفته و ایام خاص و نمایشگاه ها دارای افزایش نرخ میباشد*

برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***