تور هند (گوا) بهمن 95 (ماهان)

تهران
  • تاریخ رفت : 2017/02/16
پرواز هر پنجشنبه
گوا
  • تاریخ پایان : 2017/02/17
  • ایرلاین : ماهان
  • نوع سفر : هوایی
  • مدت اقامت : 7 شب
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 گوا 7 پرواز هر پنجشنبه
ردیف 1
به گوا
مدت اقامت 7
توضیحات پرواز هر پنجشنبه
ردیف مدرک شرط
1 پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار الزامی
2 کپی شناسنامه الزالمی
3 کپی کارت ملی الزامی
4 درج امضاء معتبر شخص بر روی گذرنامه الزامی
5 پر کردن فرم مشخصات فردی الزامی
6 2 قطعه عکس رنگی 3*4 الزامی
ردیف 1
مدرک پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
شرط الزامی
ردیف 2
مدرک کپی شناسنامه
شرط الزالمی
ردیف 3
مدرک کپی کارت ملی
شرط الزامی
ردیف 4
مدرک درج امضاء معتبر شخص بر روی گذرنامه
شرط الزامی
ردیف 5
مدرک پر کردن فرم مشخصات فردی
شرط الزامی
ردیف 6
مدرک 2 قطعه عکس رنگی 3*4
شرط الزامی
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 تور لیدر فارسی زبان
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت تور لیدر فارسی زبان
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت ترانسفر فرودگاهی
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
تعداد
توضیحات
خانم جعفریان
خانم افتخاری
خانم پیرهادی
خانم باقری
خانم قاسم زاده
خانم موسوی
الفبای سفر برگزار کننده تور هند (گوا ) با نرخ ویژه

نرخ کودک زیر دوسال 500.000 تومان می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن خانم جعفریان 09196230434 تماس حاصل فرمایید.
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 19. پنج شنبه و جمعه ها 9 صبح الی 14.***
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
RESORT MELLO ROSA
Rate Rate Rate
BB
1,795,000 تومان
2,295,000 تومان
1,495,000 تومان
1,295,000 تومان
NAGOA GRANDE
Rate Rate Rate Rate
BB
2,145,000 تومان
2,995,000 تومان
1,645,000 تومان
1,295,000 تومان
SANDALWOOD
Rate Rate Rate Rate
BB
2,295,000 تومان
3,395,000 تومان
1,695,000 تومان
1,295,000 تومان
LA GULIS
Rate Rate Rate Rate
All
2,695,000 تومان
4,045,000 تومان
1,845,000 تومان
1,295,000 تومان
NAGOA GRANDE
Rate Rate Rate Rate
All
2,745,000 تومان
4,145,000 تومان
1,895,000 تومان
1,295,000 تومان
FORTUNE REGINA
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
2,795,000 تومان
4,095,000 تومان
1,895,000 تومان
1,295,000 تومان
SANDALWOOD
Rate Rate Rate Rate
All
2,895,000 تومان
4,045,000 تومان
1,945,000 تومان
1,295,000 تومان
SUN VILLAGE
Rate Rate Rate Rate
All
2,945,000 تومان
4,095,000 تومان
1,995,000 تومان
1,295,000 تومان
COUNTRY INN
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
2,945,000 تومان
4,545,000 تومان
1,945,000 تومان
1,295,000 تومان
RESORT RIO
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
3,145,000 تومان
4,445,000 تومان
1,995,000 تومان
1,295,000 تومان
FORTUNE REGINA
Rate Rate Rate Rate Rate
All
3,145,000 تومان
4,895,000 تومان
2,045,000 تومان
1,295,000 تومان
CIDADE DE GOA
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
3,345,000 تومان
5,345,000 تومان
2,095,000 تومان
1,295,000 تومان
RESORT RIO
Rate Rate Rate Rate Rate
All
3,595,000 تومان
5,345,000 تومان
2,195,000 تومان
1,295,000 تومان
COUNTRY INN
Rate Rate Rate Rate Rate
All
3,595,000 تومان
6,095,000 تومان
2,195,000 تومان
1,295,000 تومان
GRAND HYATT
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
3,995,000 تومان
6,545,000 تومان
2,345,000 تومان
1,295,000 تومان
CIDADE DE GOA
Rate Rate Rate Rate Rate
All
4,345,000 تومان
6,445,000 تومان
2,495,000 تومان
1,295,000 تومان
PARK HYATT
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
4,895,000 تومان
8,095,000 تومان
2,695,000 تومان
1,295,000 تومان
نام هتل RESORT MELLO ROSA
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,795,000 تومان 2,295,000 تومان 1,495,000 تومان 1,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل NAGOA GRANDE
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,145,000 تومان 2,995,000 تومان 1,645,000 تومان 1,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل SANDALWOOD
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,295,000 تومان 3,395,000 تومان 1,695,000 تومان 1,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل LA GULIS
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,695,000 تومان 4,045,000 تومان 1,845,000 تومان 1,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل NAGOA GRANDE
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,745,000 تومان 4,145,000 تومان 1,895,000 تومان 1,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل FORTUNE REGINA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,795,000 تومان 4,095,000 تومان 1,895,000 تومان 1,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل SANDALWOOD
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,895,000 تومان 4,045,000 تومان 1,945,000 تومان 1,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل SUN VILLAGE
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,945,000 تومان 4,095,000 تومان 1,995,000 تومان 1,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل COUNTRY INN
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,945,000 تومان 4,545,000 تومان 1,945,000 تومان 1,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل RESORT RIO
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,145,000 تومان 4,445,000 تومان 1,995,000 تومان 1,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل FORTUNE REGINA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,145,000 تومان 4,895,000 تومان 2,045,000 تومان 1,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل CIDADE DE GOA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,345,000 تومان 5,345,000 تومان 2,095,000 تومان 1,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل RESORT RIO
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,595,000 تومان 5,345,000 تومان 2,195,000 تومان 1,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل COUNTRY INN
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,595,000 تومان 6,095,000 تومان 2,195,000 تومان 1,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل GRAND HYATT
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,995,000 تومان 6,545,000 تومان 2,345,000 تومان 1,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل CIDADE DE GOA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,345,000 تومان 6,445,000 تومان 2,495,000 تومان 1,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل PARK HYATT
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,895,000 تومان 8,095,000 تومان 2,695,000 تومان 1,295,000 تومان
توضیحات