تور گرجستان اسفند 95 تابان (4شب)

تهران
  • تاریخ رفت : 1395/12/19
تفلیس
  • تاریخ پایان : 1395/12/23
  • ایرلاین : تابان
  • نوع سفر : هوایی
  • مدت اقامت : 0 شب
ردیف به مدت اقامت توضیحات
ردیف مدرک شرط
1 پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار الزامی
2 آدرس+ شغل و شماره تلفن الزامی
ردیف 1
مدرک پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
شرط الزامی
ردیف 2
مدرک آدرس+ شغل و شماره تلفن
شرط الزامی
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 لیدر فارسی زبان
3 بلیط رفت و برگشت
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت لیدر فارسی زبان
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
خانم دهقان
خانم حرفه گر
***الفبای سفر مجری و چارتر کننده تور گرجستان و تور لحظه آخری گرجستان به صورت روزانه ***
-نرخ کودک زیر 2 سال 200.000 تومان می باشد.


***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 19. پنج شنبه و جمعه ها 9 صبح الی 14.***
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
LIKE

BB
810,000 تومان
940,000 تومان
780,000 تومان
590,000 تومان
HILTOP

BB
810,000 تومان
940,000 تومان
780,000 تومان
590,000 تومان
CENTRAL

BB
865,000 تومان
1,045,000 تومان
810,000 تومان
590,000 تومان
GNG

BB
910,000 تومان
1,150,000 تومان
810,000 تومان
590,000 تومان
FUND

BB
950,000 تومان
1,210,000 تومان
910,000 تومان
590,000 تومان
RESIDENT HILL

BB
970,000 تومان
1,210,000 تومان
910,000 تومان
590,000 تومان
GOLDEN PALACE

BB
1,100,000 تومان
1,525,000 تومان
910,000 تومان
590,000 تومان
COLOMBI

BB
1,100,000 تومان
1,525,000 تومان
910,000 تومان
590,000 تومان
VILTON

BB
1,100,000 تومان
1,525,000 تومان
910,000 تومان
590,000 تومان
MUSEUM

BB
1,430,000 تومان
2,190,000 تومان
1,170,000 تومان
590,000 تومان
HOLIDAY INN

BB
1,610,000 تومان
2,525,000 تومان
1,260,000 تومان
590,000 تومان
MERCURE

BB
1,610,000 تومان
2,525,000 تومان
1,260,000 تومان
590,000 تومان
RADISSON BLU

BB
1,770,000 تومان
2,870,000 تومان
1,260,000 تومان
590,000 تومان
THE BILTMORE

BB
1,850,000 تومان
3,030,000 تومان
1,520,000 تومان
590,000 تومان
نام هتل LIKE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 810,000 تومان 940,000 تومان 780,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل HILTOP

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 810,000 تومان 940,000 تومان 780,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل CENTRAL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 865,000 تومان 1,045,000 تومان 810,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل GNG

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 910,000 تومان 1,150,000 تومان 810,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل FUND

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 950,000 تومان 1,210,000 تومان 910,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل RESIDENT HILL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 970,000 تومان 1,210,000 تومان 910,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل GOLDEN PALACE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,100,000 تومان 1,525,000 تومان 910,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل COLOMBI

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,100,000 تومان 1,525,000 تومان 910,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل VILTON

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,100,000 تومان 1,525,000 تومان 910,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل MUSEUM

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,430,000 تومان 2,190,000 تومان 1,170,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل HOLIDAY INN

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,610,000 تومان 2,525,000 تومان 1,260,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل MERCURE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,610,000 تومان 2,525,000 تومان 1,260,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل RADISSON BLU

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,770,000 تومان 2,870,000 تومان 1,260,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل THE BILTMORE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,850,000 تومان 3,030,000 تومان 1,520,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات