تور گرجستان اسفند 95 تابان (3شب)

تهران
  • تاریخ رفت : 2017/03/06
پرواز تابان ساعت رفت : 08:00 و برگشت 11:30 پکیج برای رفت 19 اسفند 200.000 تومان افزایش نرخ دارد
تفلیس
  • تاریخ پایان : 2017/03/16
  • ایرلاین : تابان
  • نوع سفر : هوایی
  • مدت اقامت : 3 شب
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 تفلیس 3
پرواز تابان
ساعت رفت : 08:00 و برگشت 11:30
پکیج برای رفت 19 اسفند 200.000 تومان افزایش نرخ دارد
ردیف 1
به تفلیس
مدت اقامت 3
توضیحات
پرواز تابان
ساعت رفت : 08:00 و برگشت 11:30
پکیج برای رفت 19 اسفند 200.000 تومان افزایش نرخ دارد
ردیف مدرک شرط
1 پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار الزامی
2 آدرس+ شغل و شماره تلفن الزامی
ردیف 1
مدرک پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
شرط الزامی
ردیف 2
مدرک آدرس+ شغل و شماره تلفن
شرط الزامی
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 لیدر فارسی زبان
3 بلیط رفت و برگشت
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت لیدر فارسی زبان
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
خانم دهقان
خانم حرفه گر
***الفبای سفر مجری و چارتر کننده تور گرجستان و تور لحظه آخری گرجستان به صورت روزانه ***
-نرخ کودک زیر 2 سال 200.000 تومان می باشد.


***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 19. پنج شنبه و جمعه ها 9 صبح الی 14.***
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
LIKE
Rate Rate Rate
BB
775,000 تومان
870,000 تومان
750,000 تومان
590,000 تومان
HILTOP
Rate Rate Rate
BB
775,000 تومان
870,000 تومان
750,000 تومان
590,000 تومان
GARDEN
Rate Rate Rate
BB
795,000 تومان
925,000 تومان
775,000 تومان
590,000 تومان
CENTRAL
Rate Rate Rate
BB
815,000 تومان
950,000 تومان
775,000 تومان
590,000 تومان
GNG
Rate Rate Rate Rate
BB
850,000 تومان
1,030,000 تومان
775,000 تومان
590,000 تومان
ELLEGANCE
Rate Rate Rate
BB
865,000 تومان
1,055,000 تومان
850,000 تومان
590,000 تومان
FUND
Rate Rate Rate
BB
880,000 تومان
1,075,000 تومان
850,000 تومان
590,000 تومان
RESIDENT HILL
Rate Rate Rate
BB
895,000 تومان
1,075,000 تومان
850,000 تومان
590,000 تومان
GOLDEN PALACE
Rate Rate Rate Rate
BB
990,000 تومان
1,310,000 تومان
850,000 تومان
590,000 تومان
COLOMBI
Rate Rate Rate Rate
BB
990,000 تومان
1,310,000 تومان
850,000 تومان
590,000 تومان
VILTON
Rate Rate Rate Rate
BB
990,000 تومان
1,310,000 تومان
850,000 تومان
590,000 تومان
CRON PALACE
Rate Rate Rate Rate
BB
1,045,000 تومان
1,410,000 تومان
990,000 تومان
590,000 تومان
MERCURE
Rate Rate Rate Rate
BB
1,375,000 تومان
2,060,000 تومان
1,110,000 تومان
590,000 تومان
RADISSON BLU
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
1,495,000 تومان
2,320,000 تومان
1,110,000 تومان
590,000 تومان
THE BILTMORE
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
1,555,000 تومان
2,440,000 تومان
1,310,000 تومان
590,000 تومان
نام هتل LIKE
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 775,000 تومان 870,000 تومان 750,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل HILTOP
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 775,000 تومان 870,000 تومان 750,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل GARDEN
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 795,000 تومان 925,000 تومان 775,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل CENTRAL
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 815,000 تومان 950,000 تومان 775,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل GNG
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 850,000 تومان 1,030,000 تومان 775,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل ELLEGANCE
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 865,000 تومان 1,055,000 تومان 850,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل FUND
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 880,000 تومان 1,075,000 تومان 850,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل RESIDENT HILL
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 895,000 تومان 1,075,000 تومان 850,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل GOLDEN PALACE
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 990,000 تومان 1,310,000 تومان 850,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل COLOMBI
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 990,000 تومان 1,310,000 تومان 850,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل VILTON
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 990,000 تومان 1,310,000 تومان 850,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل CRON PALACE
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,045,000 تومان 1,410,000 تومان 990,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل MERCURE
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,375,000 تومان 2,060,000 تومان 1,110,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل RADISSON BLU
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,495,000 تومان 2,320,000 تومان 1,110,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل THE BILTMORE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,555,000 تومان 2,440,000 تومان 1,310,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات