تور گرجستان اسفند 95 تابان (3شب)

تهران
  • تاریخ رفت : 1395/12/16
پرواز تابان ساعت رفت : 08:00 و برگشت 11:30 پکیج برای رفت 19 اسفند 200.000 تومان افزایش نرخ دارد
تفلیس
  • تاریخ پایان : 1395/12/26
  • ایرلاین : تابان
  • نوع سفر : هوایی
  • مدت اقامت : 3 شب
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 تفلیس 3
پرواز تابان
ساعت رفت : 08:00 و برگشت 11:30
پکیج برای رفت 19 اسفند 200.000 تومان افزایش نرخ دارد
ردیف 1
به تفلیس
مدت اقامت 3
توضیحات
پرواز تابان
ساعت رفت : 08:00 و برگشت 11:30
پکیج برای رفت 19 اسفند 200.000 تومان افزایش نرخ دارد
ردیف مدرک شرط
1 پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار الزامی
2 آدرس+ شغل و شماره تلفن الزامی
ردیف 1
مدرک پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
شرط الزامی
ردیف 2
مدرک آدرس+ شغل و شماره تلفن
شرط الزامی
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 لیدر فارسی زبان
3 بلیط رفت و برگشت
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت لیدر فارسی زبان
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
خانم دهقان
خانم حرفه گر
***الفبای سفر مجری و چارتر کننده تور گرجستان و تور لحظه آخری گرجستان به صورت روزانه ***
-نرخ کودک زیر 2 سال 200.000 تومان می باشد.


***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 19. پنج شنبه و جمعه ها 9 صبح الی 14.***
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
LIKE

BB
775,000 تومان
870,000 تومان
750,000 تومان
590,000 تومان
HILTOP

BB
775,000 تومان
870,000 تومان
750,000 تومان
590,000 تومان
GARDEN

BB
795,000 تومان
925,000 تومان
775,000 تومان
590,000 تومان
CENTRAL

BB
815,000 تومان
950,000 تومان
775,000 تومان
590,000 تومان
GNG

BB
850,000 تومان
1,030,000 تومان
775,000 تومان
590,000 تومان
ELLEGANCE

BB
865,000 تومان
1,055,000 تومان
850,000 تومان
590,000 تومان
FUND

BB
880,000 تومان
1,075,000 تومان
850,000 تومان
590,000 تومان
RESIDENT HILL

BB
895,000 تومان
1,075,000 تومان
850,000 تومان
590,000 تومان
GOLDEN PALACE

BB
990,000 تومان
1,310,000 تومان
850,000 تومان
590,000 تومان
COLOMBI

BB
990,000 تومان
1,310,000 تومان
850,000 تومان
590,000 تومان
VILTON

BB
990,000 تومان
1,310,000 تومان
850,000 تومان
590,000 تومان
CRON PALACE

BB
1,045,000 تومان
1,410,000 تومان
990,000 تومان
590,000 تومان
MERCURE

BB
1,375,000 تومان
2,060,000 تومان
1,110,000 تومان
590,000 تومان
RADISSON BLU

BB
1,495,000 تومان
2,320,000 تومان
1,110,000 تومان
590,000 تومان
THE BILTMORE

BB
1,555,000 تومان
2,440,000 تومان
1,310,000 تومان
590,000 تومان
نام هتل LIKE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 775,000 تومان
870,000 تومان
750,000 تومان
590,000 تومان
توضیحات
نام هتل HILTOP

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 775,000 تومان
870,000 تومان
750,000 تومان
590,000 تومان
توضیحات
نام هتل GARDEN

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 795,000 تومان
925,000 تومان
775,000 تومان
590,000 تومان
توضیحات
نام هتل CENTRAL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 815,000 تومان
950,000 تومان
775,000 تومان
590,000 تومان
توضیحات
نام هتل GNG

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 850,000 تومان
1,030,000 تومان
775,000 تومان
590,000 تومان
توضیحات
نام هتل ELLEGANCE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 865,000 تومان
1,055,000 تومان
850,000 تومان
590,000 تومان
توضیحات
نام هتل FUND

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 880,000 تومان
1,075,000 تومان
850,000 تومان
590,000 تومان
توضیحات
نام هتل RESIDENT HILL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 895,000 تومان
1,075,000 تومان
850,000 تومان
590,000 تومان
توضیحات
نام هتل GOLDEN PALACE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 990,000 تومان
1,310,000 تومان
850,000 تومان
590,000 تومان
توضیحات
نام هتل COLOMBI

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 990,000 تومان
1,310,000 تومان
850,000 تومان
590,000 تومان
توضیحات
نام هتل VILTON

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 990,000 تومان
1,310,000 تومان
850,000 تومان
590,000 تومان
توضیحات
نام هتل CRON PALACE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,045,000 تومان
1,410,000 تومان
990,000 تومان
590,000 تومان
توضیحات
نام هتل MERCURE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,375,000 تومان
2,060,000 تومان
1,110,000 تومان
590,000 تومان
توضیحات
نام هتل RADISSON BLU

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,495,000 تومان
2,320,000 تومان
1,110,000 تومان
590,000 تومان
توضیحات
نام هتل THE BILTMORE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,555,000 تومان
2,440,000 تومان
1,310,000 تومان
590,000 تومان
توضیحات