تور گرجستان اسفند 95 تابان (3شب)

تهران
  • تاریخ رفت : 1395/12/02
پرواز تابان ساعت رفت : 08:00 و برگشت 11:30 پکیج برای رفت 9و12و19 اسفند 200.000 تومان افزایش نرخ دارد
تفلیس
  • تاریخ پایان : 1395/12/16
  • ایرلاین : تابان
  • نوع سفر : هوایی
  • مدت اقامت : 3 شب
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 تفلیس 3
پرواز تابان
ساعت رفت : 08:00 و برگشت 11:30
پکیج برای رفت 9و12و19 اسفند 200.000 تومان افزایش نرخ دارد

ردیف 1
به تفلیس
مدت اقامت 3
توضیحات
پرواز تابان
ساعت رفت : 08:00 و برگشت 11:30
پکیج برای رفت 9و12و19 اسفند 200.000 تومان افزایش نرخ دارد

ردیف مدرک شرط
1 پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار الزامی
2 آدرس+ شغل و شماره تلفن الزامی
ردیف 1
مدرک پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
شرط الزامی
ردیف 2
مدرک آدرس+ شغل و شماره تلفن
شرط الزامی
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 لیدر فارسی زبان
3 بلیط رفت و برگشت
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت لیدر فارسی زبان
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
خانم دهقان
خانم حرفه گر
***الفبای سفر مجری و چارتر کننده تور گرجستان و تور لحظه آخری گرجستان به صورت روزانه ***
-نرخ کودک زیر 2 سال 200.000 تومان می باشد.


***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 19. پنج شنبه و جمعه ها 9 صبح الی 14.***
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
LIKE


BB
775,000 تومان 870,000 تومان 750,000 تومان 590,000 تومان
HILTOP


BB
775,000 تومان 870,000 تومان 750,000 تومان 590,000 تومان
GARDEN


BB
795,000 تومان 925,000 تومان 775,000 تومان 590,000 تومان
CENTRAL


BB
815,000 تومان 950,000 تومان 775,000 تومان 590,000 تومان
GNG


BB
850,000 تومان 1,030,000 تومان 775,000 تومان 590,000 تومان
ELLEGANCE


BB
865,000 تومان 1,055,000 تومان 850,000 تومان 590,000 تومان
FUND


BB
880,000 تومان 1,075,000 تومان 850,000 تومان 590,000 تومان
RESIDENT HILL


BB
895,000 تومان 1,075,000 تومان 850,000 تومان 590,000 تومان
COLOMBI


BB
925,000 تومان 1,180,000 تومان 850,000 تومان 590,000 تومان
GOLDEN PALACE


BB
990,000 تومان 1,310,000 تومان 850,000 تومان 590,000 تومان
VILTON


BB
990,000 تومان 1,310,000 تومان 850,000 تومان 590,000 تومان
CRON PALACE


BB
1,045,000 تومان 1,410,000 تومان 990,000 تومان 590,000 تومان
MERCURE


BB
1,240,000 تومان 1,810,000 تومان 1,045,000 تومان 590,000 تومان
RADISSON BLU


BB
1,495,000 تومان 2,320,000 تومان 1,110,000 تومان 590,000 تومان
THE BILTMORE


BB
1,555,000 تومان 2,440,000 تومان 1,310,000 تومان 590,000 تومان
نام هتل LIKE

خدمت
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 775,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل HILTOP

خدمت
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 775,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل GARDEN

خدمت
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 925,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 775,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل CENTRAL

خدمت
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 815,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 775,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل GNG

خدمت
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 775,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل ELLEGANCE

خدمت
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 865,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,055,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل FUND

خدمت
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,075,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل RESIDENT HILL

خدمت
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,075,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل COLOMBI

خدمت
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 925,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل GOLDEN PALACE

خدمت
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل VILTON

خدمت
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل CRON PALACE

خدمت
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,045,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل MERCURE

خدمت
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,045,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل RADISSON BLU

خدمت
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,110,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل THE BILTMORE

خدمت
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,555,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 590,000 تومان
توضیحات