تور گرجستان اسفند 95 تابان (7شب)

تهران
  • تاریخ رفت : 1395/12/02
پرواز تابان ساعت رفت : 08:00 و برگشت 11:30 پکیج برای رفت 9و12و19 اسفند 200.000 تومان افزایش نرخ دارد
تفلیس
  • تاریخ پایان : 1395/12/16
  • ایرلاین : تابان
  • نوع سفر : هوایی
  • مدت اقامت : 7 شب
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 تفلیس 7
پرواز تابان
ساعت رفت : 08:00 و برگشت 11:30

پکیج برای رفت 9و12و19 اسفند 200.000 تومان افزایش نرخ دارد
ردیف 1
به تفلیس
مدت اقامت 7
توضیحات
پرواز تابان
ساعت رفت : 08:00 و برگشت 11:30

پکیج برای رفت 9و12و19 اسفند 200.000 تومان افزایش نرخ دارد
ردیف مدرک شرط
1 پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار الزامی
2 آدرس+ شغل و شماره تلفن الزامی
ردیف 1
مدرک پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
شرط الزامی
ردیف 2
مدرک آدرس+ شغل و شماره تلفن
شرط الزامی
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 لیدر فارسی زبان
3 بلیط رفت و برگشت
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت لیدر فارسی زبان
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
خانم دهقان
خانم حرفه گر
***الفبای سفر مجری و چارتر کننده تور گرجستان و تور لحظه آخری گرجستان به صورت روزانه ***
-نرخ کودک زیر 2 سال 200.000 تومان می باشد.


***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 19. پنج شنبه و جمعه ها 9 صبح الی 14.***
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
LIKE


BB
915,000 تومان 1,150,000 تومان 870,000 تومان 590,000 تومان
HILTOP


BB
915,000 تومان 1,150,000 تومان 870,000 تومان 590,000 تومان
CENTRAL


BB
1,015,000 تومان 1,330,000 تومان 915,000 تومان 590,000 تومان
GNG


BB
1,090,000 تومان 1,510,000 تومان 915,000 تومان 590,000 تومان
FUND


BB
1,160,000 تومان 1,615,000 تومان 1,090,000 تومان 590,000 تومان
RESIDENT HILL


BB
1,195,000 تومان 1,615,000 تومان 1,090,000 تومان 590,000 تومان
COLOMBI


BB
1,265,000 تومان 1,860,000 تومان 1,090,000 تومان 590,000 تومان
VILTON


BB
1,430,000 تومان 2,170,000 تومان 1,090,000 تومان 590,000 تومان
MUSEUM


BB
2,000,000 تومان 3,330,000 تومان 1,545,000 تومان 590,000 تومان
HOLIDAY INN


BB
2,150,000 تومان 3,620,000 تومان 1,710,000 تومان 590,000 تومان
RADISSON BLU


BB
2,595,000 تومان 4,520,000 تومان 1,710,000 تومان 590,000 تومان
THE BILTMORE


BB
2,735,000 تومان 4,800,000 تومان 2,150,000 تومان 590,000 تومان
نام هتل LIKE

خدمت
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 915,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل HILTOP

خدمت
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 915,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل CENTRAL

خدمت
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,015,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 915,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل GNG

خدمت
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 915,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل FUND

خدمت
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,615,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل RESIDENT HILL

خدمت
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,615,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل COLOMBI

خدمت
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,265,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل VILTON

خدمت
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل MUSEUM

خدمت
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,545,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل HOLIDAY INN

خدمت
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل RADISSON BLU

خدمت
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل THE BILTMORE

خدمت
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,735,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 590,000 تومان
توضیحات