تور گرجستان اسفند 95 تابان (7شب)

تهران
  • تاریخ رفت : 1395/12/19
پکیج برای رفت 19 اسفند 200.000 تومان افزایش نرخ دارد پرواز تابان ساعت رفت : 08:00 و برگشت 11:30
تفلیس
  • تاریخ پایان : 1395/12/26
  • ایرلاین : تابان
  • نوع سفر : هوایی
  • مدت اقامت : 7 شب
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 تفلیس 7 پکیج برای رفت 19 اسفند 200.000 تومان افزایش نرخ دارد
پرواز تابان
ساعت رفت : 08:00 و برگشت 11:30

ردیف 1
به تفلیس
مدت اقامت 7
توضیحات پکیج برای رفت 19 اسفند 200.000 تومان افزایش نرخ دارد
پرواز تابان
ساعت رفت : 08:00 و برگشت 11:30

ردیف مدرک شرط
1 پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار الزامی
2 آدرس+ شغل و شماره تلفن الزامی
ردیف 1
مدرک پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
شرط الزامی
ردیف 2
مدرک آدرس+ شغل و شماره تلفن
شرط الزامی
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 لیدر فارسی زبان
3 بلیط رفت و برگشت
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت لیدر فارسی زبان
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
خانم دهقان
خانم حرفه گر
***الفبای سفر مجری و چارتر کننده تور گرجستان و تور لحظه آخری گرجستان به صورت روزانه ***
-نرخ کودک زیر 2 سال 200.000 تومان می باشد.


***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 19. پنج شنبه و جمعه ها 9 صبح الی 14.***
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
LIKE

BB
915,000 تومان
1,150,000 تومان
870,000 تومان
590,000 تومان
HILTOP

BB
915,000 تومان
1,150,000 تومان
870,000 تومان
590,000 تومان
CENTRAL

BB
1,015,000 تومان
1,330,000 تومان
915,000 تومان
590,000 تومان
GNG

BB
1,090,000 تومان
1,510,000 تومان
915,000 تومان
590,000 تومان
FUND

BB
1,160,000 تومان
1,615,000 تومان
1,090,000 تومان
590,000 تومان
RESIDENT HILL

BB
1,195,000 تومان
1,615,000 تومان
1,090,000 تومان
590,000 تومان
COLOMBI

BB
1,430,000 تومان
2,170,000 تومان
1,090,000 تومان
590,000 تومان
VILTON

BB
1,430,000 تومان
2,170,000 تومان
1,090,000 تومان
590,000 تومان
MUSEUM

BB
2,000,000 تومان
3,330,000 تومان
1,545,000 تومان
590,000 تومان
HOLIDAY INN

BB
2,315,000 تومان
3,920,000 تومان
1,710,000 تومان
590,000 تومان
RADISSON BLU

BB
2,595,000 تومان
4,520,000 تومان
1,710,000 تومان
590,000 تومان
THE BILTMORE

BB
2,735,000 تومان
4,800,000 تومان
2,150,000 تومان
590,000 تومان
نام هتل LIKE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 915,000 تومان 1,150,000 تومان 870,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل HILTOP

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 915,000 تومان 1,150,000 تومان 870,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل CENTRAL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,015,000 تومان 1,330,000 تومان 915,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل GNG

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,090,000 تومان 1,510,000 تومان 915,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل FUND

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,160,000 تومان 1,615,000 تومان 1,090,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل RESIDENT HILL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,195,000 تومان 1,615,000 تومان 1,090,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل COLOMBI

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,430,000 تومان 2,170,000 تومان 1,090,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل VILTON

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,430,000 تومان 2,170,000 تومان 1,090,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل MUSEUM

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,000,000 تومان 3,330,000 تومان 1,545,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل HOLIDAY INN

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,315,000 تومان 3,920,000 تومان 1,710,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل RADISSON BLU

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,595,000 تومان 4,520,000 تومان 1,710,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل THE BILTMORE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,735,000 تومان 4,800,000 تومان 2,150,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات