اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های آنتالیا است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : ماهان و ایران ایر
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 6 شب
*تاریخ رفت : 23 اسفند با پرواز ایران ایر - 24 اسفند با پرواز ماهان / تمامی هتل های آنتالیا ON REQUEST می باشند ( فرودگاه دنیزلی) / *پکیج برای تاریخ 23 اسفند با این نرخ می باشد و برای تاریخ 24 اسفند پکیج شامل 200/000 هزار تومان افزایش نرخ می باشد .
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
AGON
Rate Rate Rate
BB
2,190,000 تومان
2,890,000 تومان
1,795,000 تومان
1,795,000 تومان


KEMER

AGON
Rate Rate Rate
HB
2,440,000 تومان
3,290,000 تومان
1,795,000 تومان
1,795,000 تومان
KEMER
LARA HADRIANUS
Rate Rate Rate
All
2,990,000 تومان
3,890,000 تومان
1,890,000 تومان
1,795,000 تومان
LARA
CENDER
Rate Rate Rate Rate
All
3,190,000 تومان
3,990,000 تومان
2,090,000 تومان
1,795,000 تومان
CITY
Special
SENSITIVE PREMIUM BELEK
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
3,790,000 تومان
4,890,000 تومان
2,190,000 تومان
1,795,000 تومان
BELEK
Special
RAMADA RESORT LARA
Rate Rate Rate Rate Rate
All
3,990,000 تومان
5,190,000 تومان
2,290,000 تومان
1,795,000 تومان
LARA
KARMIR RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
All
4,590,000 تومان
6,690,000 تومان
2,690,000 تومان
1,795,000 تومان
KEMER
CLUB SERA
Rate Rate Rate Rate Rate
All
4,590,000 تومان
6,690,000 تومان
2,690,000 تومان
1,795,000 تومان
ELEGANCE ROOM
ORANGE COUNTY KEMER
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
5,440,000 تومان
7,340,000 تومان
2,690,000 تومان
1,795,000 تومان
KEMER
LIBERTY
Rate Rate Rate Rate Rate
All
5,890,000 تومان
7,940,000 تومان
2,690,000 تومان
1,795,000 تومان
LARA
KAYA BELEK
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
6,490,000 تومان
8,490,000 تومان
2,790,000 تومان
1,795,000 تومان
BELEK
Special
ADALYA ELITE LARA
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
6,540,000 تومان
8,940,000 تومان
2,890,000 تومان
1,795,000 تومان
LARA
SHERWOOD BREEZES LARA
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
6,940,000 تومان
9,640,000 تومان
2,990,000 تومان
1,795,000 تومان
LARA
DELPHINE BE GRAND
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
7,290,000 تومان
10,590,000 تومان
2,990,000 تومان
1,795,000 تومان


LARA

TITANIC BEACH LARA
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
7,590,000 تومان
10,790,000 تومان
2,990,000 تومان
1,795,000 تومان
LARA
RIXOS SUNGATE
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
7,990,000 تومان
11,490,000 تومان
3,290,000 تومان
1,795,000 تومان


KEMER

TITANIC DELUXE
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
8,490,000 تومان
11,790,000 تومان
3,490,000 تومان
1,795,000 تومان
BELEK
DELPHIN IMPERIAL
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
8,490,000 تومان
11,790,000 تومان
3,490,000 تومان
1,795,000 تومان
LARA
نام هتل AGON
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,190,000 تومان 2,890,000 تومان 1,795,000 تومان 1,795,000 تومان
توضیحات

KEMER

نام هتل AGON
Rate Rate Rate
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,440,000 تومان 3,290,000 تومان 1,795,000 تومان 1,795,000 تومان
توضیحات KEMER
نام هتل LARA HADRIANUS
Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان 3,890,000 تومان 1,890,000 تومان 1,795,000 تومان
توضیحات LARA
نام هتل CENDER
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,190,000 تومان 3,990,000 تومان 2,090,000 تومان 1,795,000 تومان
توضیحات CITY
Special
نام هتل
SENSITIVE PREMIUM BELEK
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,790,000 تومان 4,890,000 تومان 2,190,000 تومان 1,795,000 تومان
توضیحات BELEK
Special
نام هتل
RAMADA RESORT LARA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,990,000 تومان 5,190,000 تومان 2,290,000 تومان 1,795,000 تومان
توضیحات LARA
نام هتل KARMIR RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,590,000 تومان 6,690,000 تومان 2,690,000 تومان 1,795,000 تومان
توضیحات KEMER
نام هتل CLUB SERA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,590,000 تومان 6,690,000 تومان 2,690,000 تومان 1,795,000 تومان
توضیحات ELEGANCE ROOM
نام هتل ORANGE COUNTY KEMER
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,440,000 تومان 7,340,000 تومان 2,690,000 تومان 1,795,000 تومان
توضیحات KEMER
نام هتل LIBERTY
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,890,000 تومان 7,940,000 تومان 2,690,000 تومان 1,795,000 تومان
توضیحات LARA
نام هتل KAYA BELEK
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,490,000 تومان 8,490,000 تومان 2,790,000 تومان 1,795,000 تومان
توضیحات BELEK
Special
نام هتل
ADALYA ELITE LARA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,540,000 تومان 8,940,000 تومان 2,890,000 تومان 1,795,000 تومان
توضیحات LARA
نام هتل SHERWOOD BREEZES LARA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,940,000 تومان 9,640,000 تومان 2,990,000 تومان 1,795,000 تومان
توضیحات LARA
نام هتل DELPHINE BE GRAND
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,290,000 تومان 10,590,000 تومان 2,990,000 تومان 1,795,000 تومان
توضیحات

LARA

نام هتل TITANIC BEACH LARA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,590,000 تومان 10,790,000 تومان 2,990,000 تومان 1,795,000 تومان
توضیحات LARA
نام هتل RIXOS SUNGATE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,990,000 تومان 11,490,000 تومان 3,290,000 تومان 1,795,000 تومان
توضیحات

KEMER

نام هتل TITANIC DELUXE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,490,000 تومان 11,790,000 تومان 3,490,000 تومان 1,795,000 تومان
توضیحات BELEK
نام هتل DELPHIN IMPERIAL
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,490,000 تومان 11,790,000 تومان 3,490,000 تومان 1,795,000 تومان
توضیحات LARA
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6 *تاریخ رفت : 23 اسفند با پرواز ایران ایر - 24 اسفند با پرواز ماهان /

تمامی هتل های آنتالیا ON REQUEST می باشند ( فرودگاه دنیزلی) /

*پکیج برای تاریخ 23 اسفند با این نرخ می باشد و برای تاریخ 24 اسفند پکیج شامل 200/000 هزار تومان افزایش نرخ می باشد .
ردیف 1
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات *تاریخ رفت : 23 اسفند با پرواز ایران ایر - 24 اسفند با پرواز ماهان /

تمامی هتل های آنتالیا ON REQUEST می باشند ( فرودگاه دنیزلی) /

*پکیج برای تاریخ 23 اسفند با این نرخ می باشد و برای تاریخ 24 اسفند پکیج شامل 200/000 هزار تومان افزایش نرخ می باشد .
مدارک لازم
ردیف مدرک شرط
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار الزامی
ردیف 1
مدرک گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
شرط الزامی
خدمات آژانس
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 تور لیدر فارسی زبان
3 بلیط رفت و برگشت
4 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت تور لیدر فارسی زبان
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 4
خدمت بیمه مسافرتی
تعداد
توضیحات
مسئولین تور
آقای پرک
خانم ارجمندی
آقای قاسملو
خانم رحمانی
خانم اصفهانی
توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور آنتالیا به صورت هفتگی با قیمت مناسب***

مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا

نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

* نرخ کودک زیر 2 سال 195.000 تومان می باشد. 

*تاریخ رفت : 23 اسفند با پرواز ایران ایر - 24 اسفند با پرواز ماهان

*پکیج برای تاریخ 23 اسفند با این نرخ می باشد و برای تاریخ 24 اسفند پکیج شامل 200/000 هزار تومان افزایش نرخ می باشد .

برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***

***استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.

***ترنسفر از فرودگاه دنیزلی تا هتل زمینی میباشد.

در ساعات غیر اداری با شماره  09195666203 تماس حاصل فرمایید.