اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های استانبول است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : معراج و پگاسوس
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 6 شب
در صورت درخواست پرواز پگاسوس صبح به شب 200.000 تومان به پکیج اضافه میشود.
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
GORUR
Rate Rate Rate
BB
3,875,000 تومان
5,455,000 تومان
3,775,000 تومان
2,595,000 تومان
GRAND LIZA
Rate Rate Rate
BB
4,030,000 تومان
5,455,000 تومان
3,775,000 تومان
2,595,000 تومان
Special
KAYAMADRID
Rate Rate Rate
BB
4,115,000 تومان
5,625,000 تومان
3,775,000 تومان
2,595,000 تومان
آکسارای
SABENA
Rate Rate Rate
BB
4,115,000 تومان
5,290,000 تومان
3,695,000 تومان
2,595,000 تومان
توپکاپی
ARACH
Rate Rate Rate
BB
4,195,000 تومان
5,795,000 تومان
3,610,000 تومان
2,595,000 تومان
Prens
Rate Rate Rate
BB
4,535,000 تومان
6,465,000 تومان
4,280,000 تومان
2,595,000 تومان
ینی کاپی
ALFA
Rate Rate Rate
BB
4,870,000 تومان
7,055,000 تومان
4,030,000 تومان
2,595,000 تومان
GRAND HILARIUM
Rate Rate Rate Rate
BB
4,955,000 تومان
7,310,000 تومان
4,030,000 تومان
2,595,000 تومان
ینی کاپی
Special
KERVANSARAY
Rate Rate Rate Rate
BB
5,000,000 تومان
7,400,000 تومان
4,040,000 تومان
2,595,000 تومان
تکسیم
FERONIYA
Rate Rate Rate Rate
BB
5,120,000 تومان
7,555,000 تومان
4,195,000 تومان
2,595,000 تومان
My Bade Hotel Istanbul
Rate Rate Rate Rate
BB
5,210,000 تومان
7,555,000 تومان
4,030,000 تومان
2,595,000 تومان
شیشلی
Special
TITANIC BUSINESS BAYRAMPASA
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
5,290,000 تومان
7,975,000 تومان
4,115,000 تومان
2,595,000 تومان
بایرام پاشا
MARMARAY
Rate Rate Rate Rate
BB
5,290,000 تومان
7,975,000 تومان
4,030,000 تومان
2,595,000 تومان
DORA
Rate Rate Rate Rate
BB
5,375,000 تومان
8,145,000 تومان
4,115,000 تومان
2,595,000 تومان
دولاب دره
GRAND HALIC
Rate Rate Rate Rate
BB
5,625,000 تومان
8,650,000 تومان
4,115,000 تومان
2,595,000 تومان
شیشانه
LION
Rate Rate Rate Rate
BB
5,675,000 تومان
8,745,000 تومان
4,040,000 تومان
2,595,000 تومان
تکسیم
Special
SEMINAL
Rate Rate Rate Rate
BB
5,675,000 تومان
8,745,000 تومان
3,945,000 تومان
2,595,000 تومان
پیشنهاد ویژه
WHITE MONARCH
Rate Rate Rate Rate
BB
5,795,000 تومان
8,815,000 تومان
4,365,000 تومان
2,595,000 تومان
شیشلی
KLASS
Rate Rate Rate Rate
BB
5,875,000 تومان
8,145,000 تومان
4,365,000 تومان
2,595,000 تومان
لاللی
Special
CENTRAL PALACE
Rate Rate Rate Rate
BB
5,960,000 تومان
9,320,000 تومان
4,715,000 تومان
2,595,000 تومان
Special
PALAZZO DONIZETTI
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
5,960,000 تومان
9,320,000 تومان
4,615,000 تومان
2,595,000 تومان
Special
Holiday Inn Şişli
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
6,055,000 تومان
9,515,000 تومان
4,715,000 تومان
2,595,000 تومان
شیشلی
Special
GOLDEN AGE1
Rate Rate Rate Rate
BB
6,155,000 تومان
9,710,000 تومان
4,910,000 تومان
2,595,000 تومان
تکسیم
Special
TITANIC DOWNTOWN Beyoğlu
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
6,250,000 تومان
9,710,000 تومان
4,715,000 تومان
2,595,000 تومان
GRAND OZTANIK
Rate Rate Rate Rate
BB
6,250,000 تومان
9,895,000 تومان
5,000,000 تومان
2,595,000 تومان
تکسیم
AVANTGARDE
Rate Rate Rate Rate
BB
6,250,000 تومان
9,895,000 تومان
5,000,000 تومان
2,595,000 تومان
DOUBLE TREE BY HILTON
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
6,345,000 تومان
10,090,000 تومان
4,615,000 تومان
2,595,000 تومان
پیاله پاشا
MERCURE
Rate Rate Rate Rate
BB
6,730,000 تومان
10,855,000 تومان
4,810,000 تومان
2,595,000 تومان
تکسیم
Special
TITANIC CITY
Rate Rate Rate Rate
BB
6,825,000 تومان
10,855,000 تومان
4,715,000 تومان
2,595,000 تومان
METROPOLITIAN TAKSIM
Rate Rate Rate Rate
BB
6,825,000 تومان
10,855,000 تومان
4,810,000 تومان
2,595,000 تومان
تکسیم
RADISSON BLU SISLI
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
7,310,000 تومان
12,010,000 تومان
4,810,000 تومان
2,595,000 تومان
شیشلی
GRAND CEVAHIR
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
7,310,000 تومان
11,085,000 تومان
4,870,000 تومان
2,595,000 تومان
MARRIOTT SISLI
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
7,785,000 تومان
12,775,000 تومان
5,290,000 تومان
2,595,000 تومان
شیشلی
NISH PALAS
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
8,170,000 تومان
13,930,000 تومان
3,560,000 تومان
2,595,000 تومان
شیشلی
HILTON BOMONTI
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
8,265,000 تومان
12,775,000 تومان
5,770,000 تومان
2,595,000 تومان
Special
CVK PARK BOSPHORUS
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
8,360,000 تومان
14,120,000 تومان
5,290,000 تومان
2,595,000 تومان
GRAND HYATT
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
8,455,000 تومان
14,315,000 تومان
5,960,000 تومان
2,595,000 تومان
SWISS
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
8,840,000 تومان
14,890,000 تومان
6,440,000 تومان
2,595,000 تومان
CIRAGAN PALACE
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
15,845,000 تومان
25,450,000 تومان
9,800,000 تومان
2,595,000 تومان
نام هتل GORUR
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,875,000 تومان 5,455,000 تومان 3,775,000 تومان 2,595,000 تومان
توضیحات
نام هتل GRAND LIZA
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,030,000 تومان 5,455,000 تومان 3,775,000 تومان 2,595,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
KAYAMADRID
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,115,000 تومان 5,625,000 تومان 3,775,000 تومان 2,595,000 تومان
توضیحات آکسارای
نام هتل SABENA
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,115,000 تومان 5,290,000 تومان 3,695,000 تومان 2,595,000 تومان
توضیحات توپکاپی
نام هتل ARACH
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,195,000 تومان 5,795,000 تومان 3,610,000 تومان 2,595,000 تومان
توضیحات
نام هتل Prens
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,535,000 تومان 6,465,000 تومان 4,280,000 تومان 2,595,000 تومان
توضیحات ینی کاپی
نام هتل ALFA
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,870,000 تومان 7,055,000 تومان 4,030,000 تومان 2,595,000 تومان
توضیحات
نام هتل GRAND HILARIUM
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,955,000 تومان 7,310,000 تومان 4,030,000 تومان 2,595,000 تومان
توضیحات ینی کاپی
Special
نام هتل
KERVANSARAY
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,000,000 تومان 7,400,000 تومان 4,040,000 تومان 2,595,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل FERONIYA
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,120,000 تومان 7,555,000 تومان 4,195,000 تومان 2,595,000 تومان
توضیحات
نام هتل My Bade Hotel Istanbul
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,210,000 تومان 7,555,000 تومان 4,030,000 تومان 2,595,000 تومان
توضیحات شیشلی
Special
نام هتل
TITANIC BUSINESS BAYRAMPASA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,290,000 تومان 7,975,000 تومان 4,115,000 تومان 2,595,000 تومان
توضیحات بایرام پاشا
نام هتل MARMARAY
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,290,000 تومان 7,975,000 تومان 4,030,000 تومان 2,595,000 تومان
توضیحات
نام هتل DORA
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,375,000 تومان 8,145,000 تومان 4,115,000 تومان 2,595,000 تومان
توضیحات دولاب دره
نام هتل GRAND HALIC
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,625,000 تومان 8,650,000 تومان 4,115,000 تومان 2,595,000 تومان
توضیحات شیشانه
نام هتل LION
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,675,000 تومان 8,745,000 تومان 4,040,000 تومان 2,595,000 تومان
توضیحات تکسیم
Special
نام هتل
SEMINAL
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,675,000 تومان 8,745,000 تومان 3,945,000 تومان 2,595,000 تومان
توضیحات پیشنهاد ویژه
نام هتل WHITE MONARCH
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,795,000 تومان 8,815,000 تومان 4,365,000 تومان 2,595,000 تومان
توضیحات شیشلی
نام هتل KLASS
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,875,000 تومان 8,145,000 تومان 4,365,000 تومان 2,595,000 تومان
توضیحات لاللی
Special
نام هتل
CENTRAL PALACE
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,960,000 تومان 9,320,000 تومان 4,715,000 تومان 2,595,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
PALAZZO DONIZETTI
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,960,000 تومان 9,320,000 تومان 4,615,000 تومان 2,595,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
Holiday Inn Şişli
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,055,000 تومان 9,515,000 تومان 4,715,000 تومان 2,595,000 تومان
توضیحات شیشلی
Special
نام هتل
GOLDEN AGE1
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,155,000 تومان 9,710,000 تومان 4,910,000 تومان 2,595,000 تومان
توضیحات تکسیم
Special
نام هتل
TITANIC DOWNTOWN Beyoğlu
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,250,000 تومان 9,710,000 تومان 4,715,000 تومان 2,595,000 تومان
توضیحات
نام هتل GRAND OZTANIK
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,250,000 تومان 9,895,000 تومان 5,000,000 تومان 2,595,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل AVANTGARDE
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,250,000 تومان 9,895,000 تومان 5,000,000 تومان 2,595,000 تومان
توضیحات
نام هتل DOUBLE TREE BY HILTON
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,345,000 تومان 10,090,000 تومان 4,615,000 تومان 2,595,000 تومان
توضیحات پیاله پاشا
نام هتل MERCURE
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,730,000 تومان 10,855,000 تومان 4,810,000 تومان 2,595,000 تومان
توضیحات تکسیم
Special
نام هتل
TITANIC CITY
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,825,000 تومان 10,855,000 تومان 4,715,000 تومان 2,595,000 تومان
توضیحات
نام هتل METROPOLITIAN TAKSIM
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,825,000 تومان 10,855,000 تومان 4,810,000 تومان 2,595,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل RADISSON BLU SISLI
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,310,000 تومان 12,010,000 تومان 4,810,000 تومان 2,595,000 تومان
توضیحات شیشلی
نام هتل GRAND CEVAHIR
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,310,000 تومان 11,085,000 تومان 4,870,000 تومان 2,595,000 تومان
توضیحات
نام هتل MARRIOTT SISLI
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,785,000 تومان 12,775,000 تومان 5,290,000 تومان 2,595,000 تومان
توضیحات شیشلی
نام هتل NISH PALAS
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,170,000 تومان 13,930,000 تومان 3,560,000 تومان 2,595,000 تومان
توضیحات شیشلی
نام هتل HILTON BOMONTI
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,265,000 تومان 12,775,000 تومان 5,770,000 تومان 2,595,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
CVK PARK BOSPHORUS
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,360,000 تومان 14,120,000 تومان 5,290,000 تومان 2,595,000 تومان
توضیحات
نام هتل GRAND HYATT
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,455,000 تومان 14,315,000 تومان 5,960,000 تومان 2,595,000 تومان
توضیحات
نام هتل SWISS
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,840,000 تومان 14,890,000 تومان 6,440,000 تومان 2,595,000 تومان
توضیحات
نام هتل CIRAGAN PALACE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,845,000 تومان 25,450,000 تومان 9,800,000 تومان 2,595,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 استانبول 6 در صورت درخواست پرواز پگاسوس صبح به شب 200.000 تومان به پکیج اضافه میشود.
ردیف 1
به استانبول
مدت اقامت 6
توضیحات در صورت درخواست پرواز پگاسوس صبح به شب 200.000 تومان به پکیج اضافه میشود.
مدارک لازم
ردیف مدرک شرط
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار الزامی
ردیف 1
مدرک گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
شرط الزامی
خدمات آژانس
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 لیدر فارسی زبان
3 بلیط رفت و برگشت
4 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت لیدر فارسی زبان
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 4
خدمت بیمه مسافرتی
تعداد
توضیحات
مسئولین تور
اقای لطفیان
آقای عظیمی
خانم میرحمزه
آقای بهراد
خانم ابراهیمی
خانم کوهی
خانم اصفهانی
آقای پرک
خانم سلطانی
آقای اعتمادی
توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور استانبول به صورت هفتگی با قیمت مناسب***

مجری مستقیم تور استانبول گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری استانبول و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر استانبول با پرواز معراج / 

نرخ کودک زیر 2 سال 295.000 تومان می باشد.

 در صورت درخواست پرواز پگاسوس صبح به شب 200.000 تومان به پکیج اضافه میشود.

***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***