اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های پوکت است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : عمان ایر
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 7 شب


هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
BARAMEE HIP
Rate Rate Rate
WELCOME PLAZA
Rate Rate Rate
BB
BB
10,280,000 تومان
11,800,000 تومان
-
8,800,000 تومان


تاریخ رفت : 29 اسفند

تمامی هتل های تایلند ON REQUEST می باشند.

THE CRIB PATONG
Rate Rate Rate
MANITA BOUTIQUE
Rate Rate Rate
BB
BB
10,410,000 تومان
12,260,000 تومان
-
8,900,000 تومان
LA VINTAGE
Rate Rate Rate Rate
HOLIDAY RESORT
Rate Rate Rate Rate
BB
BB
10,680,000 تومان
12,850,000 تومان
10,065,000 تومان
8,940,000 تومان
THE GIG
Rate Rate Rate Rate
IBIS PATTAYA
Rate Rate Rate
BB
BB
10,880,000 تومان
13,200,000 تومان
10,200,000 تومان
9,020,000 تومان
FISHERMAN
Rate Rate Rate Rate Rate
CENTRA PATTAYA
Rate Rate Rate Rate
BB
BB
11,000,000 تومان
13,450,000 تومان
10,360,000 تومان
9,090,000 تومان
IBIS
Rate Rate Rate
M PATTAYA
Rate Rate Rate Rate
BB
BB
11,290,000 تومان
14,000,000 تومان
10,650,000 تومان
9,250,000 تومان
CENTARA BLUE MARINE
Rate Rate Rate Rate
VISTA
Rate Rate Rate Rate
BB
BB
11,500,000 تومان
14,430,000 تومان
10,830,000 تومان
9,300,000 تومان
DEEVANA PANTONG
Rate Rate Rate Rate
GOLDEN TULIP BEACH
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
BB
11,700,000 تومان
14,790,000 تومان
10,980,000 تومان
9,400,000 تومان
HYATT PLACE
Rate Rate Rate Rate
SEASON FIVE
Rate Rate Rate Rate
BB
BB
11,850,000 تومان
15,100,000 تومان
11,120,000 تومان
9,450,000 تومان
PATONG BAY HILL
Rate Rate Rate Rate Rate
CENTARA GRAND PHRATAMNAK
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
BB
12,000,000 تومان
15,400,000 تومان
11,275,000 تومان
9,490,000 تومان
DAWA
Rate Rate Rate Rate Rate
WELCOME WORLD
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
BB
12,200,000 تومان
15,760,000 تومان
11,480,000 تومان
9,580,000 تومان
HOLIDAY INN EXPRESS
Rate Rate Rate Rate
THE HERITAGE
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
BB
12,450,000 تومان
16,250,000 تومان
11,630,000 تومان
9,600,000 تومان
MILLENIUM
Rate Rate Rate Rate Rate
PULLMAN
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
BB
12,680,000 تومان
16,770,000 تومان
11,880,000 تومان
9,730,000 تومان
DUANGJITT RESORT
Rate Rate Rate Rate
PULLMAN
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
BB
12,790,000 تومان
16,970,000 تومان
11,970,000 تومان
9,755,000 تومان
PHUCKET GRACELAND
Rate Rate Rate Rate
MERCURE PATTAYA HOTEL
Rate Rate Rate Rate
BB
BB
13,150,000 تومان
17,750,000 تومان
12,300,000 تومان
9,870,000 تومان
NOVOTEL RESORT
Rate Rate Rate Rate
DUSIT THANI
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
BB
13,330,000 تومان
18,090,000 تومان
12,450,000 تومان
9,930,000 تومان
AVISTA HIDEAWAY
Rate Rate Rate Rate Rate
DUSIT THANI
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
BB
13,890,000 تومان
19,200,000 تومان
12,970,000 تومان
10,170,000 تومان
AVISTA HIDEAWAY
Rate Rate Rate Rate Rate
MOVENPICK SIAM
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
BB
14,150,000 تومان
19,700,000 تومان
-
10,260,000 تومان
HYATT REGENCY
Rate Rate Rate Rate Rate
ROYAL CLIFF
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
BB
14,650,000 تومان
20,725,000 تومان
-
10,430,000 تومان
نام هتل BARAMEE HIP
Rate Rate Rate
WELCOME PLAZA
Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,280,000 تومان 11,800,000 تومان - 8,800,000 تومان
توضیحات

تاریخ رفت : 29 اسفند

تمامی هتل های تایلند ON REQUEST می باشند.

نام هتل THE CRIB PATONG
Rate Rate Rate
MANITA BOUTIQUE
Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,410,000 تومان 12,260,000 تومان - 8,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل LA VINTAGE
Rate Rate Rate Rate
HOLIDAY RESORT
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,680,000 تومان 12,850,000 تومان 10,065,000 تومان 8,940,000 تومان
توضیحات
نام هتل THE GIG
Rate Rate Rate Rate
IBIS PATTAYA
Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,880,000 تومان 13,200,000 تومان 10,200,000 تومان 9,020,000 تومان
توضیحات
نام هتل FISHERMAN
Rate Rate Rate Rate Rate
CENTRA PATTAYA
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,000,000 تومان 13,450,000 تومان 10,360,000 تومان 9,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل IBIS
Rate Rate Rate
M PATTAYA
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,290,000 تومان 14,000,000 تومان 10,650,000 تومان 9,250,000 تومان
توضیحات
نام هتل CENTARA BLUE MARINE
Rate Rate Rate Rate
VISTA
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,500,000 تومان 14,430,000 تومان 10,830,000 تومان 9,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل DEEVANA PANTONG
Rate Rate Rate Rate
GOLDEN TULIP BEACH
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,700,000 تومان 14,790,000 تومان 10,980,000 تومان 9,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل HYATT PLACE
Rate Rate Rate Rate
SEASON FIVE
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,850,000 تومان 15,100,000 تومان 11,120,000 تومان 9,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل PATONG BAY HILL
Rate Rate Rate Rate Rate
CENTARA GRAND PHRATAMNAK
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,000,000 تومان 15,400,000 تومان 11,275,000 تومان 9,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل DAWA
Rate Rate Rate Rate Rate
WELCOME WORLD
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,200,000 تومان 15,760,000 تومان 11,480,000 تومان 9,580,000 تومان
توضیحات
نام هتل HOLIDAY INN EXPRESS
Rate Rate Rate Rate
THE HERITAGE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,450,000 تومان 16,250,000 تومان 11,630,000 تومان 9,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل MILLENIUM
Rate Rate Rate Rate Rate
PULLMAN
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,680,000 تومان 16,770,000 تومان 11,880,000 تومان 9,730,000 تومان
توضیحات
نام هتل DUANGJITT RESORT
Rate Rate Rate Rate
PULLMAN
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,790,000 تومان 16,970,000 تومان 11,970,000 تومان 9,755,000 تومان
توضیحات
نام هتل PHUCKET GRACELAND
Rate Rate Rate Rate
MERCURE PATTAYA HOTEL
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,150,000 تومان 17,750,000 تومان 12,300,000 تومان 9,870,000 تومان
توضیحات
نام هتل NOVOTEL RESORT
Rate Rate Rate Rate
DUSIT THANI
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,330,000 تومان 18,090,000 تومان 12,450,000 تومان 9,930,000 تومان
توضیحات
نام هتل AVISTA HIDEAWAY
Rate Rate Rate Rate Rate
DUSIT THANI
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,890,000 تومان 19,200,000 تومان 12,970,000 تومان 10,170,000 تومان
توضیحات
نام هتل AVISTA HIDEAWAY
Rate Rate Rate Rate Rate
MOVENPICK SIAM
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,150,000 تومان 19,700,000 تومان - 10,260,000 تومان
توضیحات
نام هتل HYATT REGENCY
Rate Rate Rate Rate Rate
ROYAL CLIFF
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,650,000 تومان 20,725,000 تومان - 10,430,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 پوکت 4
2 پاتایا 3
ردیف 1
به پوکت
مدت اقامت 4
توضیحات
ردیف 2
به پاتایا
مدت اقامت 3
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک شرط
1 پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار الزامی
2 کپی شناسنامه الزامی
3 کپی کارت ملی الزامی
4 عکس 3*4 الزامی
5 صورتحساب بانکی الزامی
6 آدرس+ شغل و شماره تلفن الزامی
7 پر کردن فرم مشخصات فردی الزامی
ردیف 1
مدرک پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
شرط الزامی
ردیف 2
مدرک کپی شناسنامه
شرط الزامی
ردیف 3
مدرک کپی کارت ملی
شرط الزامی
ردیف 4
مدرک عکس 3*4
شرط الزامی
ردیف 5
مدرک صورتحساب بانکی
شرط الزامی
ردیف 6
مدرک آدرس+ شغل و شماره تلفن
شرط الزامی
ردیف 7
مدرک پر کردن فرم مشخصات فردی
شرط الزامی
خدمات آژانس
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 ترانسفر فرودگاهی
3 لیدر فارسی زبان
4 ویزای توریستی
ردیف 1
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت ترانسفر فرودگاهی
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت لیدر فارسی زبان
تعداد
توضیحات
ردیف 4
خدمت ویزای توریستی
تعداد
توضیحات
مسئولین تور
خانم ارجمندی
آقای قاسملو
خانم شهسواری
توضیحات

** تور تایلند پاتایا و تور ترکیبی تایلند با مناسب ترین قیمت با الفبای سفر ***

1-نرخ کودک زیر 2 سال 2/470/000 تومان می باشد. 
2-مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد. 
3.کلیه پکیجها به صورت چارتری می باشد و در صورت کنسلی از طرف مسافرین عزیز سوخت کامل می باشد. 

4.برخی از هتلها کودک با تخت پذیرش نمیکنند , برای همین برای آنها نرخی درج نشده است.

5.بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و بعهده مسافر میباشد .
6.پرداخت 50% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است .
7.هتل و پرواز به صورت چارتر وغیر قابل استرداد می باشند .

***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***