اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های کیش است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : کاسپین
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 3 شب
لطفا برای رزرو تاریخ های دیگر با کانتر مربوطه هماهنگ گردد.
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) توضیحات
هتل سیمرغ کیش
Rate Rate Rate
HB
1,100,000 تومان
1,050,000 تومان
تاریخ رفت : 25 اسفند
هتل آریان کیش
Rate Rate Rate Rate
HB
1,300,000 تومان
1,200,000 تومان
تاریخ رفت : 26 اسفند
هلیا
Rate Rate Rate Rate
HB
1,370,000 تومان
1,300,000 تومان
تاریخ رفت : 26 اسفند
پارمیدا
Rate Rate Rate Rate Rate
HB
1,400,000 تومان
1,250,000 تومان
تاریخ رفت : 24و25 اسفند
پارمیدا
Rate Rate Rate Rate Rate
HB
1,450,000 تومان
1,300,000 تومان
تاریخ رفت : 26 اسفند
هتل شایان کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
1,500,000 تومان
1,360,000 تومان
تاریخ رفت : 25 اسفند
جزیره
هتل سان رایز کیش
Rate Rate Rate
BB
1,500,000 تومان
-
تاریخ رفت : 27 اسفند
بین المللی کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
1,550,000 تومان
1,450,000 تومان
تاریخ رفت : 25و26 اسفند
جزیره
هتل پارسیان کیش
Rate Rate Rate
BB
1,650,000 تومان
1,520,000 تومان
تاریخ رفت : 27 اسفند
هتل پارسیان کیش
Rate Rate Rate
BB
1,775,000 تومان
1,640,000 تومان
تاریخ رفت : 28 اسفند - 14 فروردین
هتل تعطیلات کیش
Rate Rate Rate
HB
1,800,000 تومان
1,650,000 تومان
تاریخ رفت : 28 اسفند - 10و11و12و13 فروردین
هتل سان رایز کیش
Rate Rate Rate
BB
1,800,000 تومان
-
تاریخ رفت : 28 اسفند - 14 فروردین
هتل آریان کیش
Rate Rate Rate Rate
HB
1,800,000 تومان
1,650,000 تومان
تاریخ رفت : 27 اسفند
هتل آرامش کیش
Rate Rate Rate
BB
1,825,000 تومان
1,635,000 تومان
تاریخ رفت : 28 اسفند
هتل تعطیلات کیش
Rate Rate Rate
HB
1,995,000 تومان
1,850,000 تومان
تاریخ رفت : 3و4و5و6و7و8و9 فروردین
هتل سیمرغ کیش
Rate Rate Rate
HB
2,000,000 تومان
1,850,000 تومان
تاریخ رفت : 28 اسفند
بین المللی کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
2,050,000 تومان
1,850,000 تومان
تاریخ رفت : 27 اسفند
جزیره
هلیا
Rate Rate Rate Rate
HB
2,050,000 تومان
1,700,000 تومان
تاریخ رفت : 27 اسفند
هتل سان رایز کیش
Rate Rate Rate
BB
2,100,000 تومان
-
تاریخ رفت : 7و8و10و11و13 فروردین
پارمیدا
Rate Rate Rate Rate Rate
HB
2,100,000 تومان
1,950,000 تومان
تاریخ رفت : 27 اسفند
هتل سیمرغ کیش
Rate Rate Rate
HB
2,125,000 تومان
2,000,000 تومان
تاریخ رفت : 4و5و6و7و8 فروردین
هتل پارسیان کیش
Rate Rate Rate
BB
2,125,000 تومان
1,900,000 تومان
تاریخ رفت : 12 فروردین
هتل تعطیلات کیش
Rate Rate Rate
HB
2,145,000 تومان
2,000,000 تومان
تاریخ رفت : 29 اسفند - 1 و 2 فروردین
هتل سیمرغ کیش
Rate Rate Rate
HB
2,150,000 تومان
2,000,000 تومان
تاریخ رفت : 1 فروردین
هتل آریان کیش
Rate Rate Rate Rate
HB
2,150,000 تومان
2,000,000 تومان
تاریخ رفت : 28 اسفند
هتل سیمرغ کیش
Rate Rate Rate
HB
2,200,000 تومان
2,050,000 تومان
تاریخ رفت : 9و10و11و12و13 فروردین
هتل آرامش کیش
Rate Rate Rate
BB
2,200,000 تومان
1,950,000 تومان
تاریخ رفت : 13 فروردین
هتل پارسیان کیش
Rate Rate Rate
BB
2,250,000 تومان
2,100,000 تومان
تاریخ رفت : 29 اسفند - 1و2و3و4و5و6و7و8و9و10و11و13 فروردین
هتل آرامش کیش
Rate Rate Rate
BB
2,275,000 تومان
2,035,000 تومان
تاریخ رفت : 11و12 فروردین
هتل آریان کیش
Rate Rate Rate Rate
HB
2,280,000 تومان
2,150,000 تومان
تاریخ رفت : 4و5و6و7و8 فروردین
هتل سان رایز کیش
Rate Rate Rate
BB
2,300,000 تومان
-
تاریخ رفت : 1و2و4و5 فروردین
هتل آرامش کیش
Rate Rate Rate
BB
2,325,000 تومان
2,100,000 تومان
تاریخ رفت : 29 اسفند - 2و3 فروردین
هتل آریان کیش
Rate Rate Rate Rate
HB
2,350,000 تومان
2,200,000 تومان
تاریخ رفت : 2و3و9و10و11و12و13 فروردین
هتل شایان کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
2,400,000 تومان
2,050,000 تومان
تاریخ رفت : 27 اسفند
جزیره
هتل مارینا پارک کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
HB
2,435,000 تومان
2,500,000 تومان
تاریخ رفت : 26 اسفند
2 تخته پارک - 2 تخته پارک با سرویس
میراژ
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
2,500,000 تومان
2,250,000 تومان
تاریخ رفت : 28 اسفند - 10و11و13 فروردین
دو تخته با سرویس
هلیا
Rate Rate Rate Rate
HB
2,550,000 تومان
2,200,000 تومان
تاریخ رفت : 4و5و6و7و8 فروردین
هتل ایران کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
2,600,000 تومان
2,400,000 تومان
تاریخ رفت : 29 اسفند - 4و6و7 فروردین
هتل ایران کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
2,600,000 تومان
2,500,000 تومان
تاریخ رفت : 8 فروردین
پارمیدا
Rate Rate Rate Rate Rate
HB
2,600,000 تومان
2,350,000 تومان
تاریخ رفت : 28 اسفند
میراژ
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
2,650,000 تومان
2,400,000 تومان
تاریخ رفت : 4و5و7و8 فروردین
دو تخته با سرویس
پارمیدا
Rate Rate Rate Rate Rate
HB
2,650,000 تومان
2,500,000 تومان
تاریخ رفت : 4و5و6و7و8 فروردین
هتل مارینا پارک کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
HB
2,650,000 تومان
2,700,000 تومان
تاریخ رفت : 27 اسفند
2 تخته پارک - 2 تخته پارک با سرویس
هلیا
Rate Rate Rate Rate
HB
2,650,000 تومان
2,250,000 تومان
تاریخ رفت : 1 فروردین
هتل ایران کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
2,700,000 تومان
2,500,000 تومان
تاریخ رفت : 3 فروردین
هتل ایران کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
2,700,000 تومان
2,500,000 تومان
تاریخ رفت : 3و9و10و11و12و13 فروردین
پارمیدا
Rate Rate Rate Rate Rate
HB
2,700,000 تومان
2,450,000 تومان
تاریخ رفت : 29 اسفند
هلیا
Rate Rate Rate Rate
HB
2,700,000 تومان
2,300,000 تومان
تاریخ رفت : 2و3و9و10و11و12و13 فروردین
میراژ
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
2,750,000 تومان
2,500,000 تومان
تاریخ رفت : 1و2 فروردین
دو تخته با سرویس
پارمیدا
Rate Rate Rate Rate Rate
HB
2,750,000 تومان
2,500,000 تومان
تاریخ رفت : 1 فروردین
پارمیدا
Rate Rate Rate Rate Rate
HB
2,800,000 تومان
2,550,000 تومان
تاریخ رفت : 2و3و9و10و11و12و13 فروردین
بین المللی کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
2,850,000 تومان
2,500,000 تومان
تاریخ رفت : 12 فروردین
جزیره
هتل شایان کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
2,900,000 تومان
2,520,000 تومان
تاریخ رفت : 28 اسفند
جزیره
هتل شایان کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
2,950,000 تومان
2,600,000 تومان
تاریخ رفت : 4 فروردین
جزیره
هتل شایان کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
2,950,000 تومان
2,600,000 تومان
تاریخ رفت : 7 فروردین
جزیره
هتل شایان کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
2,950,000 تومان
2,600,000 تومان
تاریخ رفت : 8 فروردین
جزیره
هتل شایان کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
2,950,000 تومان
2,600,000 تومان
تاریخ رفت : 5 فروردین
جزیره
بین المللی کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
3,000,000 تومان
2,650,000 تومان
تاریخ رفت : 29 اسفند - 1و2و3و4و5و6و7و8و9 فروردین
جزیره
هتل پارمیس کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
HB
3,020,000 تومان
2,830,000 تومان
تاریخ رفت : 28 اسفند
جزیره
هتل مارینا پارک کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
HB
3,020,000 تومان
3,100,000 تومان
تاریخ رفت : 28 اسفند
2 تخته پارک - 2 تخته پارک با سرویس
هتل شایان کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
3,050,000 تومان
2,670,000 تومان
تاریخ رفت : 1 فروردین
جزیره
هتل شایان کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
3,100,000 تومان
2,720,000 تومان
تاریخ رفت : 10 فروردین
جزیره
هتل شایان کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
3,100,000 تومان
2,720,000 تومان
تاریخ رفت : 13 فروردین
جزیره
هتل شایان کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
3,100,000 تومان
2,720,000 تومان
تاریخ رفت : 11 فروردین
جزیره
هتل شایان کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
3,100,000 تومان
2,720,000 تومان
تاریخ رفت : 2 فروردین
جزیره
هتل پارمیس کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
HB
3,120,000 تومان
2,930,000 تومان
تاریخ رفت : 4و5و6و7و8 فروردین
جزیره
هتل پارمیس کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
HB
3,220,000 تومان
3,030,000 تومان
تاریخ رفت : 2و3و9و10و11و12و13 فروردین
جزیره
هتل مارینا پارک کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
HB
3,220,000 تومان
2,930,000 تومان
تاریخ رفت : 13 فروردین
2 تخته پارک - 2 تخته پارک با سرویس
هتل مارینا پارک کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
HB
3,630,000 تومان
3,500,000 تومان
تاریخ رفت : 2و3و4و5و6و7و8و9و10و11 فروردین
2 تخته پارک - 2 تخته پارک با سرویس
نام هتل هتل سیمرغ کیش
Rate Rate Rate
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,100,000 تومان 1,050,000 تومان
توضیحات تاریخ رفت : 25 اسفند
نام هتل هتل آریان کیش
Rate Rate Rate Rate
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,300,000 تومان 1,200,000 تومان
توضیحات تاریخ رفت : 26 اسفند
نام هتل هلیا
Rate Rate Rate Rate
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,370,000 تومان 1,300,000 تومان
توضیحات تاریخ رفت : 26 اسفند
نام هتل پارمیدا
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,400,000 تومان 1,250,000 تومان
توضیحات تاریخ رفت : 24و25 اسفند
نام هتل پارمیدا
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,450,000 تومان 1,300,000 تومان
توضیحات تاریخ رفت : 26 اسفند
نام هتل هتل شایان کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,500,000 تومان 1,360,000 تومان
توضیحات تاریخ رفت : 25 اسفند
جزیره
نام هتل هتل سان رایز کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,500,000 تومان -
توضیحات تاریخ رفت : 27 اسفند
نام هتل بین المللی کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,550,000 تومان 1,450,000 تومان
توضیحات تاریخ رفت : 25و26 اسفند
جزیره
نام هتل هتل پارسیان کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,650,000 تومان 1,520,000 تومان
توضیحات تاریخ رفت : 27 اسفند
نام هتل هتل پارسیان کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,775,000 تومان 1,640,000 تومان
توضیحات تاریخ رفت : 28 اسفند - 14 فروردین
نام هتل هتل تعطیلات کیش
Rate Rate Rate
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,800,000 تومان 1,650,000 تومان
توضیحات تاریخ رفت : 28 اسفند - 10و11و12و13 فروردین
نام هتل هتل سان رایز کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,800,000 تومان -
توضیحات تاریخ رفت : 28 اسفند - 14 فروردین
نام هتل هتل آریان کیش
Rate Rate Rate Rate
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,800,000 تومان 1,650,000 تومان
توضیحات تاریخ رفت : 27 اسفند
نام هتل هتل آرامش کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,825,000 تومان 1,635,000 تومان
توضیحات تاریخ رفت : 28 اسفند
نام هتل هتل تعطیلات کیش
Rate Rate Rate
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,995,000 تومان 1,850,000 تومان
توضیحات تاریخ رفت : 3و4و5و6و7و8و9 فروردین
نام هتل هتل سیمرغ کیش
Rate Rate Rate
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,000,000 تومان 1,850,000 تومان
توضیحات تاریخ رفت : 28 اسفند
نام هتل بین المللی کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,050,000 تومان 1,850,000 تومان
توضیحات تاریخ رفت : 27 اسفند
جزیره
نام هتل هلیا
Rate Rate Rate Rate
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,050,000 تومان 1,700,000 تومان
توضیحات تاریخ رفت : 27 اسفند
نام هتل هتل سان رایز کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,100,000 تومان -
توضیحات تاریخ رفت : 7و8و10و11و13 فروردین
نام هتل پارمیدا
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,100,000 تومان 1,950,000 تومان
توضیحات تاریخ رفت : 27 اسفند
نام هتل هتل سیمرغ کیش
Rate Rate Rate
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,125,000 تومان 2,000,000 تومان
توضیحات تاریخ رفت : 4و5و6و7و8 فروردین
نام هتل هتل پارسیان کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,125,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات تاریخ رفت : 12 فروردین
نام هتل هتل تعطیلات کیش
Rate Rate Rate
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,145,000 تومان 2,000,000 تومان
توضیحات تاریخ رفت : 29 اسفند - 1 و 2 فروردین
نام هتل هتل سیمرغ کیش
Rate Rate Rate
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,150,000 تومان 2,000,000 تومان
توضیحات تاریخ رفت : 1 فروردین
نام هتل هتل آریان کیش
Rate Rate Rate Rate
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,150,000 تومان 2,000,000 تومان
توضیحات تاریخ رفت : 28 اسفند
نام هتل هتل سیمرغ کیش
Rate Rate Rate
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,200,000 تومان 2,050,000 تومان
توضیحات تاریخ رفت : 9و10و11و12و13 فروردین
نام هتل هتل آرامش کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,200,000 تومان 1,950,000 تومان
توضیحات تاریخ رفت : 13 فروردین
نام هتل هتل پارسیان کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,250,000 تومان 2,100,000 تومان
توضیحات تاریخ رفت : 29 اسفند - 1و2و3و4و5و6و7و8و9و10و11و13 فروردین
نام هتل هتل آرامش کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,275,000 تومان 2,035,000 تومان
توضیحات تاریخ رفت : 11و12 فروردین
نام هتل هتل آریان کیش
Rate Rate Rate Rate
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,280,000 تومان 2,150,000 تومان
توضیحات تاریخ رفت : 4و5و6و7و8 فروردین
نام هتل هتل سان رایز کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,300,000 تومان -
توضیحات تاریخ رفت : 1و2و4و5 فروردین
نام هتل هتل آرامش کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,325,000 تومان 2,100,000 تومان
توضیحات تاریخ رفت : 29 اسفند - 2و3 فروردین
نام هتل هتل آریان کیش
Rate Rate Rate Rate
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,350,000 تومان 2,200,000 تومان
توضیحات تاریخ رفت : 2و3و9و10و11و12و13 فروردین
نام هتل هتل شایان کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,400,000 تومان 2,050,000 تومان
توضیحات تاریخ رفت : 27 اسفند
جزیره
نام هتل هتل مارینا پارک کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,435,000 تومان 2,500,000 تومان
توضیحات تاریخ رفت : 26 اسفند
2 تخته پارک - 2 تخته پارک با سرویس
نام هتل میراژ
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,500,000 تومان 2,250,000 تومان
توضیحات تاریخ رفت : 28 اسفند - 10و11و13 فروردین
دو تخته با سرویس
نام هتل هلیا
Rate Rate Rate Rate
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,550,000 تومان 2,200,000 تومان
توضیحات تاریخ رفت : 4و5و6و7و8 فروردین
نام هتل هتل ایران کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,600,000 تومان 2,400,000 تومان
توضیحات تاریخ رفت : 29 اسفند - 4و6و7 فروردین
نام هتل هتل ایران کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,600,000 تومان 2,500,000 تومان
توضیحات تاریخ رفت : 8 فروردین
نام هتل پارمیدا
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,600,000 تومان 2,350,000 تومان
توضیحات تاریخ رفت : 28 اسفند
نام هتل میراژ
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,650,000 تومان 2,400,000 تومان
توضیحات تاریخ رفت : 4و5و7و8 فروردین
دو تخته با سرویس
نام هتل پارمیدا
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,650,000 تومان 2,500,000 تومان
توضیحات تاریخ رفت : 4و5و6و7و8 فروردین
نام هتل هتل مارینا پارک کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,650,000 تومان 2,700,000 تومان
توضیحات تاریخ رفت : 27 اسفند
2 تخته پارک - 2 تخته پارک با سرویس
نام هتل هلیا
Rate Rate Rate Rate
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,650,000 تومان 2,250,000 تومان
توضیحات تاریخ رفت : 1 فروردین
نام هتل هتل ایران کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,700,000 تومان 2,500,000 تومان
توضیحات تاریخ رفت : 3 فروردین
نام هتل هتل ایران کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,700,000 تومان 2,500,000 تومان
توضیحات تاریخ رفت : 3و9و10و11و12و13 فروردین
نام هتل پارمیدا
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,700,000 تومان 2,450,000 تومان
توضیحات تاریخ رفت : 29 اسفند
نام هتل هلیا
Rate Rate Rate Rate
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,700,000 تومان 2,300,000 تومان
توضیحات تاریخ رفت : 2و3و9و10و11و12و13 فروردین
نام هتل میراژ
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,750,000 تومان 2,500,000 تومان
توضیحات تاریخ رفت : 1و2 فروردین
دو تخته با سرویس
نام هتل پارمیدا
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,750,000 تومان 2,500,000 تومان
توضیحات تاریخ رفت : 1 فروردین
نام هتل پارمیدا
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,800,000 تومان 2,550,000 تومان
توضیحات تاریخ رفت : 2و3و9و10و11و12و13 فروردین
نام هتل بین المللی کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,850,000 تومان 2,500,000 تومان
توضیحات تاریخ رفت : 12 فروردین
جزیره
نام هتل هتل شایان کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,900,000 تومان 2,520,000 تومان
توضیحات تاریخ رفت : 28 اسفند
جزیره
نام هتل هتل شایان کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,950,000 تومان 2,600,000 تومان
توضیحات تاریخ رفت : 4 فروردین
جزیره
نام هتل هتل شایان کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,950,000 تومان 2,600,000 تومان
توضیحات تاریخ رفت : 7 فروردین
جزیره
نام هتل هتل شایان کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,950,000 تومان 2,600,000 تومان
توضیحات تاریخ رفت : 8 فروردین
جزیره
نام هتل هتل شایان کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,950,000 تومان 2,600,000 تومان
توضیحات تاریخ رفت : 5 فروردین
جزیره
نام هتل بین المللی کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 3,000,000 تومان 2,650,000 تومان
توضیحات تاریخ رفت : 29 اسفند - 1و2و3و4و5و6و7و8و9 فروردین
جزیره
نام هتل هتل پارمیس کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 3,020,000 تومان 2,830,000 تومان
توضیحات تاریخ رفت : 28 اسفند
جزیره
نام هتل هتل مارینا پارک کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 3,020,000 تومان 3,100,000 تومان
توضیحات تاریخ رفت : 28 اسفند
2 تخته پارک - 2 تخته پارک با سرویس
نام هتل هتل شایان کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 3,050,000 تومان 2,670,000 تومان
توضیحات تاریخ رفت : 1 فروردین
جزیره
نام هتل هتل شایان کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 3,100,000 تومان 2,720,000 تومان
توضیحات تاریخ رفت : 10 فروردین
جزیره
نام هتل هتل شایان کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 3,100,000 تومان 2,720,000 تومان
توضیحات تاریخ رفت : 13 فروردین
جزیره
نام هتل هتل شایان کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 3,100,000 تومان 2,720,000 تومان
توضیحات تاریخ رفت : 11 فروردین
جزیره
نام هتل هتل شایان کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 3,100,000 تومان 2,720,000 تومان
توضیحات تاریخ رفت : 2 فروردین
جزیره
نام هتل هتل پارمیس کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 3,120,000 تومان 2,930,000 تومان
توضیحات تاریخ رفت : 4و5و6و7و8 فروردین
جزیره
نام هتل هتل پارمیس کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 3,220,000 تومان 3,030,000 تومان
توضیحات تاریخ رفت : 2و3و9و10و11و12و13 فروردین
جزیره
نام هتل هتل مارینا پارک کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 3,220,000 تومان 2,930,000 تومان
توضیحات تاریخ رفت : 13 فروردین
2 تخته پارک - 2 تخته پارک با سرویس
نام هتل هتل مارینا پارک کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 3,630,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات تاریخ رفت : 2و3و4و5و6و7و8و9و10و11 فروردین
2 تخته پارک - 2 تخته پارک با سرویس
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کیش 3 لطفا برای رزرو تاریخ های دیگر با کانتر مربوطه هماهنگ گردد.
ردیف 1
به کیش
مدت اقامت 3
توضیحات لطفا برای رزرو تاریخ های دیگر با کانتر مربوطه هماهنگ گردد.
مدارک لازم
ردیف مدرک شرط
1 کپی شناسنامه الزامی
2 کپی کارت ملی الزامی
ردیف 1
مدرک کپی شناسنامه
شرط الزامی
ردیف 2
مدرک کپی کارت ملی
شرط الزامی
خدمات آژانس
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 3 شب و 4 روز اقامت
ردیف 1
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت 3 شب و 4 روز اقامت
تعداد
توضیحات
مسئولین تور
خانم رضایی
آقای موسوی
خانم پور حنیف
خانم فکور
توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور کیش به صورت هفتگی با قیمت مناسب*** 
هتل ها گارانتی و پروازها چارتر بوده و غیر قابل کنسلی میباشد. 
ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه 12:00 می باشد. 

(نرخ کودک 2 تا 5سال فقط هزینه پرواز را شامل میشود) 
(کودک 5سال به بالا بزرگسال محسوب میشود) 
*پکیج برای آخر هفته و ایام خاص و نمایشگاه ها دارای افزایش نرخ میباشد* 

برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است. 
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***