اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های آنتالیا است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : ماهان
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 6 شب
تمامی هتل های آنتالیا ON REQUEST می باشند ( فرودگاه دنیزلی)
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
AGON
Rate Rate Rate
BB
1,590,000 تومان
1,790,000 تومان
1,495,000 تومان
1,495,000 تومان


KEMER

AGON
Rate Rate Rate
HB
1,690,000 تومان
1,890,000 تومان
1,545,000 تومان
1,545,000 تومان
KEMER
LARA DINC
Rate Rate Rate
BB
1,790,000 تومان
1,990,000 تومان
1,545,000 تومان
1,545,000 تومان


LARA

LARA DINC
Rate Rate Rate
All
2,090,000 تومان
2,490,000 تومان
1,545,000 تومان
1,545,000 تومان
LARA
LARA HADRIANUS
Rate Rate Rate Rate
BB
2,190,000 تومان
2,590,000 تومان
1,545,000 تومان
1,545,000 تومان
LARA
LARA HADRIANUS
Rate Rate Rate Rate
HB
2,290,000 تومان
2,890,000 تومان
1,545,000 تومان
1,545,000 تومان
LARA
HOLIDAY INN
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
2,390,000 تومان
2,990,000 تومان
1,545,000 تومان
1,545,000 تومان
CITY
LARA HADRIANUS
Rate Rate Rate Rate
All
2,490,000 تومان
3,040,000 تومان
1,545,000 تومان
1,545,000 تومان
LARA
HOLIDAY INN
Rate Rate Rate Rate Rate
HB
2,690,000 تومان
3,140,000 تومان
1,545,000 تومان
1,545,000 تومان
CITY
MARITIM SARAY
Rate Rate Rate Rate Rate
All
2,740,000 تومان
3,240,000 تومان
1,545,000 تومان
1,545,000 تومان
SIDE
SARP
Rate Rate Rate Rate
FB
2,790,000 تومان
3,290,000 تومان
1,545,000 تومان
1,545,000 تومان
BELEK
Special
SENSITIVE PREMIUM BELEK
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
2,890,000 تومان
3,690,000 تومان
1,545,000 تومان
1,545,000 تومان
BELEK
KARMIR RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
All
2,990,000 تومان
3,790,000 تومان
1,545,000 تومان
1,545,000 تومان
KEMER
HOLIDAY INN
Rate Rate Rate Rate Rate
FB
3,040,000 تومان
3,890,000 تومان
1,545,000 تومان
1,545,000 تومان
CITY
CLUB SERA
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
3,190,000 تومان
3,990,000 تومان
1,545,000 تومان
1,545,000 تومان


ELEGANCE ROOM

GRAND PARK LARA
Rate Rate Rate Rate
All
3,440,000 تومان
4,390,000 تومان
1,545,000 تومان
1,545,000 تومان


FAMILY 4 PX: 3/295/000

FAMILY 5,6 PX: 3/095/000

MIRACLE
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
3,540,000 تومان
4,490,000 تومان
1,545,000 تومان
1,545,000 تومان


LARA

Special
FAME RESIDENCE LARA
Rate Rate Rate Rate Rate
All
3,590,000 تومان
4,990,000 تومان
1,545,000 تومان
1,545,000 تومان


LARA

ASKA LARA
Rate Rate Rate Rate Rate
All
3,590,000 تومان
4,540,000 تومان
1,545,000 تومان
1,545,000 تومان
LARA
SHERWOOD BREEZES LARA
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
3,640,000 تومان
5,090,000 تومان
1,545,000 تومان
1,545,000 تومان
LARA
RAMADA PLAZA
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
3,640,000 تومان
4,890,000 تومان
1,545,000 تومان
1,545,000 تومان
CITY
BAIA
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
3,690,000 تومان
4,840,000 تومان
1,545,000 تومان
1,545,000 تومان
LARA
RAMADA PLAZA
Rate Rate Rate Rate Rate
HB
3,690,000 تومان
5,190,000 تومان
1,545,000 تومان
1,545,000 تومان
CITY
Special
ADALYA ELITE LARA
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
3,790,000 تومان
4,890,000 تومان
1,545,000 تومان
1,545,000 تومان
LARA
RAMADA PLAZA
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
3,990,000 تومان
5,490,000 تومان
1,545,000 تومان
1,545,000 تومان
CITY
Special
GRANADA LUXURY BELEK HOTEL
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
4,090,000 تومان
5,290,000 تومان
1,545,000 تومان
1,545,000 تومان
BELEK
Special
TITANIC BEACH LARA
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
4,190,000 تومان
5,340,000 تومان
1,545,000 تومان
1,545,000 تومان
LARA
DELPHINE BE GRAND
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
4,340,000 تومان
5,690,000 تومان
1,545,000 تومان
1,545,000 تومان


LARA

RIXOS SUNGATE
Rate Rate Rate Rate Rate
All
4,590,000 تومان
5,940,000 تومان
1,545,000 تومان
1,545,000 تومان


KEMER

TITANIC DELUXE
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
4,690,000 تومان
6,240,000 تومان
1,545,000 تومان
1,545,000 تومان
BELEK
DELPHIN IMPERIAL
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
5,390,000 تومان
7,140,000 تومان
1,545,000 تومان
1,545,000 تومان


LARA

BARUT LARA
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
5,590,000 تومان
7,340,000 تومان
1,545,000 تومان
1,545,000 تومان
LARA
نام هتل AGON
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,590,000 تومان 1,790,000 تومان 1,495,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات

KEMER

نام هتل AGON
Rate Rate Rate
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,690,000 تومان 1,890,000 تومان 1,545,000 تومان 1,545,000 تومان
توضیحات KEMER
نام هتل LARA DINC
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,790,000 تومان 1,990,000 تومان 1,545,000 تومان 1,545,000 تومان
توضیحات

LARA

نام هتل LARA DINC
Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,090,000 تومان 2,490,000 تومان 1,545,000 تومان 1,545,000 تومان
توضیحات LARA
نام هتل LARA HADRIANUS
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,190,000 تومان 2,590,000 تومان 1,545,000 تومان 1,545,000 تومان
توضیحات LARA
نام هتل LARA HADRIANUS
Rate Rate Rate Rate
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,290,000 تومان 2,890,000 تومان 1,545,000 تومان 1,545,000 تومان
توضیحات LARA
نام هتل HOLIDAY INN
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,390,000 تومان 2,990,000 تومان 1,545,000 تومان 1,545,000 تومان
توضیحات CITY
نام هتل LARA HADRIANUS
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,490,000 تومان 3,040,000 تومان 1,545,000 تومان 1,545,000 تومان
توضیحات LARA
نام هتل HOLIDAY INN
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,690,000 تومان 3,140,000 تومان 1,545,000 تومان 1,545,000 تومان
توضیحات CITY
نام هتل MARITIM SARAY
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,740,000 تومان 3,240,000 تومان 1,545,000 تومان 1,545,000 تومان
توضیحات SIDE
نام هتل SARP
Rate Rate Rate Rate
خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,790,000 تومان 3,290,000 تومان 1,545,000 تومان 1,545,000 تومان
توضیحات BELEK
Special
نام هتل
SENSITIVE PREMIUM BELEK
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,890,000 تومان 3,690,000 تومان 1,545,000 تومان 1,545,000 تومان
توضیحات BELEK
نام هتل KARMIR RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان 3,790,000 تومان 1,545,000 تومان 1,545,000 تومان
توضیحات KEMER
نام هتل HOLIDAY INN
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,040,000 تومان 3,890,000 تومان 1,545,000 تومان 1,545,000 تومان
توضیحات CITY
نام هتل CLUB SERA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,190,000 تومان 3,990,000 تومان 1,545,000 تومان 1,545,000 تومان
توضیحات

ELEGANCE ROOM

نام هتل GRAND PARK LARA
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,440,000 تومان 4,390,000 تومان 1,545,000 تومان 1,545,000 تومان
توضیحات

FAMILY 4 PX: 3/295/000

FAMILY 5,6 PX: 3/095/000

نام هتل MIRACLE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,540,000 تومان 4,490,000 تومان 1,545,000 تومان 1,545,000 تومان
توضیحات

LARA

Special
نام هتل
FAME RESIDENCE LARA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,590,000 تومان 4,990,000 تومان 1,545,000 تومان 1,545,000 تومان
توضیحات

LARA

نام هتل ASKA LARA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,590,000 تومان 4,540,000 تومان 1,545,000 تومان 1,545,000 تومان
توضیحات LARA
نام هتل SHERWOOD BREEZES LARA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,640,000 تومان 5,090,000 تومان 1,545,000 تومان 1,545,000 تومان
توضیحات LARA
نام هتل RAMADA PLAZA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,640,000 تومان 4,890,000 تومان 1,545,000 تومان 1,545,000 تومان
توضیحات CITY
نام هتل BAIA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,690,000 تومان 4,840,000 تومان 1,545,000 تومان 1,545,000 تومان
توضیحات LARA
نام هتل RAMADA PLAZA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,690,000 تومان 5,190,000 تومان 1,545,000 تومان 1,545,000 تومان
توضیحات CITY
Special
نام هتل
ADALYA ELITE LARA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,790,000 تومان 4,890,000 تومان 1,545,000 تومان 1,545,000 تومان
توضیحات LARA
نام هتل RAMADA PLAZA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,990,000 تومان 5,490,000 تومان 1,545,000 تومان 1,545,000 تومان
توضیحات CITY
Special
نام هتل
GRANADA LUXURY BELEK HOTEL
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,090,000 تومان 5,290,000 تومان 1,545,000 تومان 1,545,000 تومان
توضیحات BELEK
Special
نام هتل
TITANIC BEACH LARA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,190,000 تومان 5,340,000 تومان 1,545,000 تومان 1,545,000 تومان
توضیحات LARA
نام هتل DELPHINE BE GRAND
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,340,000 تومان 5,690,000 تومان 1,545,000 تومان 1,545,000 تومان
توضیحات

LARA

نام هتل RIXOS SUNGATE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,590,000 تومان 5,940,000 تومان 1,545,000 تومان 1,545,000 تومان
توضیحات

KEMER

نام هتل TITANIC DELUXE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,690,000 تومان 6,240,000 تومان 1,545,000 تومان 1,545,000 تومان
توضیحات BELEK
نام هتل DELPHIN IMPERIAL
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,390,000 تومان 7,140,000 تومان 1,545,000 تومان 1,545,000 تومان
توضیحات

LARA

نام هتل BARUT LARA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,590,000 تومان 7,340,000 تومان 1,545,000 تومان 1,545,000 تومان
توضیحات LARA
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6

تمامی هتل های آنتالیا ON REQUEST می باشند ( فرودگاه دنیزلی)
ردیف 1
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات

تمامی هتل های آنتالیا ON REQUEST می باشند ( فرودگاه دنیزلی)
مدارک لازم
ردیف مدرک شرط
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار الزامی
ردیف 1
مدرک گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
شرط الزامی
خدمات آژانس
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 تور لیدر فارسی زبان
3 بلیط رفت و برگشت
4 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت تور لیدر فارسی زبان
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 4
خدمت بیمه مسافرتی
تعداد
توضیحات
مسئولین تور
خانم رحمانی
خانم اصفهانی
آقای پرک
خانم ارجمندی
آقای قاسملو
توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور آنتالیا به صورت هفتگی با قیمت مناسب***

مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا

نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

* نرخ کودک زیر 2 سال 195.000 تومان می باشد. 

برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***

***استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.

***ترنسفر از فرودگاه دنیزلی تا هتل زمینی میباشد.

در ساعات غیر اداری با شماره  09195666203 تماس حاصل فرمایید.