اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های بانکوک پوکت است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : ماهان
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 7 شب


هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
THE HERITAGE SATHORN
Rate Rate Rate
ROYAL CROWN
Rate Rate Rate
BB
BB
7,375,000 تومان
8,585,000 تومان
7,175,000 تومان
7,075,000 تومان


تاریخ رفت : 24 اسفند

تمامی هتل های تایلند ON REQUEST می باشند.

H RESIDDENCE
Rate Rate Rate
I DEE
Rate Rate Rate
BB
BB
7,650,000 تومان
9,030,000 تومان
7,450,000 تومان
7,350,000 تومان
SHADI HOME
Rate Rate Rate
BARAMEE HIP
Rate Rate Rate
BB
BB
7,805,000 تومان
9,350,000 تومان
7,605,000 تومان
7,505,000 تومان
MIRAMAR
Rate Rate Rate Rate
NEW NORDIC RATANA SUITE
Rate Rate Rate Rate
BB
BB
8,025,000 تومان
9,690,000 تومان
-
-
MY HOTEL
Rate Rate Rate
BEL AIRE
Rate Rate Rate
BB
BB
8,085,000 تومان
9,910,000 تومان
7,885,000 تومان
7,785,000 تومان
FORUM PARK
Rate Rate Rate
PATONG BY RESIDENCE
Rate Rate Rate
BB
BB
8,145,000 تومان
9,930,000 تومان
-
7,845,000 تومان
FX MAKKASAN
Rate Rate Rate
AMATA PATONG
Rate Rate Rate Rate
BB
BB
8,335,000 تومان
10,300,000 تومان
8,135,000 تومان
8,035,000 تومان
BANGKOK PALACE
Rate Rate Rate Rate
HYTON LEELA VADEE
Rate Rate Rate Rate
BB
BB
8,545,000 تومان
10,725,000 تومان
-
8,245,000 تومان
LEFENIX
Rate Rate Rate
GU
Rate Rate Rate
BB
BB
8,665,000 تومان
10,965,000 تومان
-
8,365,000 تومان
PRINCE PALACE
Rate Rate Rate Rate
ARAYA BEACH
Rate Rate Rate Rate
BB
BB
8,865,000 تومان
11,310,000 تومان
-
8,565,000 تومان
AVANI ATRIUM BANKOK
Rate Rate Rate Rate Rate
FISHERMAN
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
BB
9,560,000 تومان
12,660,000 تومان
-
9,260,000 تومان
MERCURE MAKKASAN
Rate Rate Rate Rate
SWISSOTEL
Rate Rate Rate Rate
BB
BB
9,665,000 تومان
12,960,000 تومان
-
9,365,000 تومان
MANDARIN CENTER
Rate Rate Rate Rate
ANDAMAN EMBRACE PATONG
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
BB
10,170,000 تومان
13,970,000 تومان
-
-
AL MEROZ
Rate Rate Rate Rate Rate
PATONG BAY HILL
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
BB
10,200,000 تومان
13,940,000 تومان
-
9,900,000 تومان
ANANTARA SATHORN
Rate Rate Rate Rate Rate
CREST RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
BB
10,830,000 تومان
15,190,000 تومان
10,630,000 تومان
10,530,000 تومان
LAND MARK LAND CASTER
Rate Rate Rate Rate Rate
AVISTA HIDEAWAY
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
BB
12,075,000 تومان
17,690,000 تومان
-
11,775,000 تومان
نام هتل THE HERITAGE SATHORN
Rate Rate Rate
ROYAL CROWN
Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,375,000 تومان 8,585,000 تومان 7,175,000 تومان 7,075,000 تومان
توضیحات

تاریخ رفت : 24 اسفند

تمامی هتل های تایلند ON REQUEST می باشند.

نام هتل H RESIDDENCE
Rate Rate Rate
I DEE
Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,650,000 تومان 9,030,000 تومان 7,450,000 تومان 7,350,000 تومان
توضیحات
نام هتل SHADI HOME
Rate Rate Rate
BARAMEE HIP
Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,805,000 تومان 9,350,000 تومان 7,605,000 تومان 7,505,000 تومان
توضیحات
نام هتل MIRAMAR
Rate Rate Rate Rate
NEW NORDIC RATANA SUITE
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,025,000 تومان 9,690,000 تومان - -
توضیحات
نام هتل MY HOTEL
Rate Rate Rate
BEL AIRE
Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,085,000 تومان 9,910,000 تومان 7,885,000 تومان 7,785,000 تومان
توضیحات
نام هتل FORUM PARK
Rate Rate Rate
PATONG BY RESIDENCE
Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,145,000 تومان 9,930,000 تومان - 7,845,000 تومان
توضیحات
نام هتل FX MAKKASAN
Rate Rate Rate
AMATA PATONG
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,335,000 تومان 10,300,000 تومان 8,135,000 تومان 8,035,000 تومان
توضیحات
نام هتل BANGKOK PALACE
Rate Rate Rate Rate
HYTON LEELA VADEE
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,545,000 تومان 10,725,000 تومان - 8,245,000 تومان
توضیحات
نام هتل LEFENIX
Rate Rate Rate
GU
Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,665,000 تومان 10,965,000 تومان - 8,365,000 تومان
توضیحات
نام هتل PRINCE PALACE
Rate Rate Rate Rate
ARAYA BEACH
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,865,000 تومان 11,310,000 تومان - 8,565,000 تومان
توضیحات
نام هتل AVANI ATRIUM BANKOK
Rate Rate Rate Rate Rate
FISHERMAN
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,560,000 تومان 12,660,000 تومان - 9,260,000 تومان
توضیحات
نام هتل MERCURE MAKKASAN
Rate Rate Rate Rate
SWISSOTEL
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,665,000 تومان 12,960,000 تومان - 9,365,000 تومان
توضیحات
نام هتل MANDARIN CENTER
Rate Rate Rate Rate
ANDAMAN EMBRACE PATONG
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,170,000 تومان 13,970,000 تومان - -
توضیحات
نام هتل AL MEROZ
Rate Rate Rate Rate Rate
PATONG BAY HILL
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,200,000 تومان 13,940,000 تومان - 9,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل ANANTARA SATHORN
Rate Rate Rate Rate Rate
CREST RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,830,000 تومان 15,190,000 تومان 10,630,000 تومان 10,530,000 تومان
توضیحات
نام هتل LAND MARK LAND CASTER
Rate Rate Rate Rate Rate
AVISTA HIDEAWAY
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,075,000 تومان 17,690,000 تومان - 11,775,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 بانکوک 4
2 پوکت 3
ردیف 1
به بانکوک
مدت اقامت 4
توضیحات
ردیف 2
به پوکت
مدت اقامت 3
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک شرط
1 عکس 3*4 الزامی
2 کپی شناسنامه الزامی
3 کپی کارت ملی الزامی
4 پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار الزامی
5 پر کردن فرم مشخصات فردی الزامی
6 صورتحساب بانکی الزامی
7 آدرس+ شغل و شماره تلفن الزامی
ردیف 1
مدرک عکس 3*4
شرط الزامی
ردیف 2
مدرک کپی شناسنامه
شرط الزامی
ردیف 3
مدرک کپی کارت ملی
شرط الزامی
ردیف 4
مدرک پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
شرط الزامی
ردیف 5
مدرک پر کردن فرم مشخصات فردی
شرط الزامی
ردیف 6
مدرک صورتحساب بانکی
شرط الزامی
ردیف 7
مدرک آدرس+ شغل و شماره تلفن
شرط الزامی
خدمات آژانس
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 تور لیدر فارسی زبان
3 بلیط رفت و برگشت
4 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت تور لیدر فارسی زبان
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 4
خدمت بیمه مسافرتی
تعداد
توضیحات
مسئولین تور
خانم ارجمندی
آقای قاسملو
خانم شهسواری
توضیحات

*** تور تایلند پاتایا و تور ترکیبی تایلند با مناسب ترین قیمت با الفبای سفر *** 

1-نرخ کودک زیر 2 سال 1/990/000 تومان می باشد. 
2-مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد. 
3.کلیه پکیجها به صورت چارتری می باشد و در صورت کنسلی از طرف مسافرین عزیز سوخت کامل می باشد. 

4.بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و بعهده مسافر میباشد .
5.پرداخت 50% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است .
6.هتل و پرواز به صورت چارتر وغیر قابل استرداد می باشند .


***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***