اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های استانبول است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : معراج و پگاسوس
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 4 شب
پکیج برای رفت 29،28 اسفند و 2،1 فروردین مبلغ 500 هزار تومان افزایش نرخ دارد . / در صورت درخواست پرواز پگاسوس صبح به شب 200.000 تومان به پکیج اضافه میشود.
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Special
KAYA MADRID
Rate Rate Rate
BB
3,795,000 تومان
4,615,000 تومان
3,730,000 تومان
2,895,000 تومان


پکیج برای رفت 5 فروردین 500/000 تومان افزایش نرخ دارد

آکسارای

Prens
Rate Rate Rate
BB
3,885,000 تومان
4,720,000 تومان
3,785,000 تومان
2,895,000 تومان
ینی کاپی
Grand Unal Hotel Istanbul
Rate Rate Rate
BB
4,310,000 تومان
5,655,000 تومان
3,990,000 تومان
2,895,000 تومان
ینی کاپی
KLASS
Rate Rate Rate Rate
BB
4,355,000 تومان
5,760,000 تومان
4,045,000 تومان
2,895,000 تومان
لاللی
Special
TITANIC BUSINESS BAYRAMPASA
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
4,510,000 تومان
6,070,000 تومان
4,200,000 تومان
2,895,000 تومان
بایرام پاشا
KAJ
Rate Rate Rate Rate
BB
4,565,000 تومان
6,175,000 تومان
4,095,000 تومان
2,895,000 تومان
هاربیه
LION
Rate Rate Rate Rate
BB
4,825,000 تومان
6,695,000 تومان
4,145,000 تومان
2,895,000 تومان
تکسیم
FERONYA
Rate Rate Rate Rate
BB
4,925,000 تومان
6,695,000 تومان
4,145,000 تومان
2,895,000 تومان
تکسیم
Special
GRAND CEVAHIR
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
5,030,000 تومان
7,110,000 تومان
4,250,000 تومان
2,895,000 تومان
شیشلی
Special
Holiday Inn Şişli
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
5,030,000 تومان
7,110,000 تومان
4,460,000 تومان
2,895,000 تومان
شیشلی
Special
TITANIC DOWNTOWN Beyoğlu
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
5,135,000 تومان
7,320,000 تومان
4,410,000 تومان
2,895,000 تومان
بی اوغلو
Special
PALAZZO DONIZETTI
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
5,345,000 تومان
7,735,000 تومان
4,510,000 تومان
2,895,000 تومان
نزدیک تکسیم
Special
GOLDEN AGE1
Rate Rate Rate Rate
BB
5,410,000 تومان
7,870,000 تومان
4,570,000 تومان
2,895,000 تومان
تکسیم
Special
CENTRAL PALACE
Rate Rate Rate Rate
BB
5,410,000 تومان
7,870,000 تومان
4,570,000 تومان
2,895,000 تومان
تکسیم
Special
TITANIC CITY
Rate Rate Rate Rate
BB
5,710,000 تومان
8,470,000 تومان
4,750,000 تومان
2,895,000 تومان
تکسیم
Special
CVK PARK BOSPHORUS
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
6,610,000 تومان
10,270,000 تومان
5,050,000 تومان
2,895,000 تومان
تکسیم
Special
نام هتل
KAYA MADRID
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,795,000 تومان 4,615,000 تومان 3,730,000 تومان 2,895,000 تومان
توضیحات

پکیج برای رفت 5 فروردین 500/000 تومان افزایش نرخ دارد

آکسارای

نام هتل Prens
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,885,000 تومان 4,720,000 تومان 3,785,000 تومان 2,895,000 تومان
توضیحات ینی کاپی
نام هتل Grand Unal Hotel Istanbul
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,310,000 تومان 5,655,000 تومان 3,990,000 تومان 2,895,000 تومان
توضیحات ینی کاپی
نام هتل KLASS
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,355,000 تومان 5,760,000 تومان 4,045,000 تومان 2,895,000 تومان
توضیحات لاللی
Special
نام هتل
TITANIC BUSINESS BAYRAMPASA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,510,000 تومان 6,070,000 تومان 4,200,000 تومان 2,895,000 تومان
توضیحات بایرام پاشا
نام هتل KAJ
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,565,000 تومان 6,175,000 تومان 4,095,000 تومان 2,895,000 تومان
توضیحات هاربیه
نام هتل LION
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,825,000 تومان 6,695,000 تومان 4,145,000 تومان 2,895,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل FERONYA
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,925,000 تومان 6,695,000 تومان 4,145,000 تومان 2,895,000 تومان
توضیحات تکسیم
Special
نام هتل
GRAND CEVAHIR
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,030,000 تومان 7,110,000 تومان 4,250,000 تومان 2,895,000 تومان
توضیحات شیشلی
Special
نام هتل
Holiday Inn Şişli
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,030,000 تومان 7,110,000 تومان 4,460,000 تومان 2,895,000 تومان
توضیحات شیشلی
Special
نام هتل
TITANIC DOWNTOWN Beyoğlu
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,135,000 تومان 7,320,000 تومان 4,410,000 تومان 2,895,000 تومان
توضیحات بی اوغلو
Special
نام هتل
PALAZZO DONIZETTI
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,345,000 تومان 7,735,000 تومان 4,510,000 تومان 2,895,000 تومان
توضیحات نزدیک تکسیم
Special
نام هتل
GOLDEN AGE1
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,410,000 تومان 7,870,000 تومان 4,570,000 تومان 2,895,000 تومان
توضیحات تکسیم
Special
نام هتل
CENTRAL PALACE
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,410,000 تومان 7,870,000 تومان 4,570,000 تومان 2,895,000 تومان
توضیحات تکسیم
Special
نام هتل
TITANIC CITY
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,710,000 تومان 8,470,000 تومان 4,750,000 تومان 2,895,000 تومان
توضیحات تکسیم
Special
نام هتل
CVK PARK BOSPHORUS
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,610,000 تومان 10,270,000 تومان 5,050,000 تومان 2,895,000 تومان
توضیحات تکسیم
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 استانبول 4 پکیج برای رفت 29،28 اسفند و 2،1 فروردین مبلغ 500 هزار تومان افزایش نرخ دارد . /

در صورت درخواست پرواز پگاسوس صبح به شب 200.000 تومان به پکیج اضافه میشود.
ردیف 1
به استانبول
مدت اقامت 4
توضیحات پکیج برای رفت 29،28 اسفند و 2،1 فروردین مبلغ 500 هزار تومان افزایش نرخ دارد . /

در صورت درخواست پرواز پگاسوس صبح به شب 200.000 تومان به پکیج اضافه میشود.
مدارک لازم
ردیف مدرک شرط
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار الزامی
ردیف 1
مدرک گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
شرط الزامی
خدمات آژانس
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 لیدر فارسی زبان
3 بلیط رفت و برگشت
4 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت لیدر فارسی زبان
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 4
خدمت بیمه مسافرتی
تعداد
توضیحات
مسئولین تور
اقای لطفیان
آقای عظیمی
خانم میرحمزه
آقای بهراد
خانم ابراهیمی
خانم رحمانی
خانم کوهی
خانم اصفهانی
آقای پرک
آقای اعتمادی
خانم سلطانی
توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور استانبول به صورت هفتگی با قیمت مناسب***

مجری مستقیم تور استانبول گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری استانبول و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر استانبول با پرواز معراج
نرخ کودک زیر 2 سال 295.000 تومان می باشد.


***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***