اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های کیش است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : زاگرس
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 3 شب
بلیط رفت و برگشت - اقامت با صبحانه - استقبال فرودگاهی - تخفیف کلیه تفریحات دریایی - پارک دلفین ها و باغ پرندگان و رستوران ها /پکیج آخر هفته و ایام تعطیلات و نمایشگاه ها دارای افزایش نرخ میباشد.
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) توضیحات
هتل فانوس کیش
Rate Rate
BB
1,185,000 تومان
1,440,000 تومان
1,140,000 تومان


این پکیج آخر هفته و در ایام تعطیلات و نمایشگاه ها دارای افزایش نرخ میباشد.

ON REQUEST

سوئیت شخصی شهرک صدف

N/A
1,195,000 تومان
1,455,000 تومان
1,110,000 تومان


ON REQUEST

هتل آفتاب شرق کیش
Rate Rate Rate
BB
1,230,000 تومان
1,530,000 تومان
1,190,000 تومان


ON REQUEST

هتل ققنوس کیش
Rate Rate
BB
1,260,000 تومان
1,590,000 تومان
1,190,000 تومان


ON REQUEST

هتل پانیذ کیش
Rate Rate
BB
1,275,000 تومان
1,620,000 تومان
1,200,000 تومان


ON REQUEST

هتل خاتم کیش
Rate Rate Rate
BB
1,285,000 تومان
1,640,000 تومان
1,215,000 تومان


ON REQUEST

هتل تماشا کیش
Rate Rate
BB
1,290,000 تومان
1,650,000 تومان
1,210,000 تومان


ON REQUEST

هتل تعطیلات کیش
Rate Rate Rate
BB
1,295,000 تومان
1,660,000 تومان
1,225,000 تومان


ON REQUEST

هتل لوتوس کیش
Rate Rate Rate
BB
1,320,000 تومان
1,710,000 تومان
1,230,000 تومان


ON REQUEST

هتل جام جم کیش
Rate Rate Rate
BB
1,370,000 تومان
1,810,000 تومان
1,270,000 تومان


ON REQUEST

گراند
Rate Rate Rate
BB
1,380,000 تومان
1,830,000 تومان
1,270,000 تومان


ON REQUEST

هتل سان رایز کیش
Rate Rate Rate
BB
1,390,000 تومان
1,845,000 تومان
1,285,000 تومان


ON REQUEST

هتل شباویز کیش
Rate Rate Rate
BB
1,395,000 تومان
1,860,000 تومان
1,240,000 تومان


ON REQUEST

هتل سورینت مریم کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
1,410,000 تومان
1,890,000 تومان
1,330,000 تومان


ON REQUEST

گامبرون
Rate Rate Rate
BB
1,425,000 تومان
1,920,000 تومان
1,360,000 تومان


ON REQUEST

هتل آنا کیش
Rate Rate Rate
BB
1,425,000 تومان
1,920,000 تومان
1,365,000 تومان


ON REQUEST

هتل ستاره کیش
Rate Rate
BB
1,440,000 تومان
1,950,000 تومان
1,360,000 تومان


ON REQUEST

محوطه ارم
Rate Rate Rate
BB
1,465,000 تومان
2,000,000 تومان
1,360,000 تومان


ON REQUEST

هتل قائم کیش
Rate Rate Rate
BB
1,470,000 تومان
2,010,000 تومان
1,340,000 تومان


ON REQUEST

هتل سیمرغ کیش
Rate Rate Rate
BB
1,530,000 تومان
2,130,000 تومان
1,370,000 تومان


ON REQUEST

هتل پارسیان کیش
Rate Rate Rate
BB
1,540,000 تومان
2,145,000 تومان
1,385,000 تومان


ON REQUEST

هتل آرامش کیش
Rate Rate Rate
BB
1,540,000 تومان
2,145,000 تومان
1,385,000 تومان


ON REQUEST

هتل آرامیس کیش
Rate Rate Rate Rate
BB
1,545,000 تومان
2,160,000 تومان
1,400,000 تومان


ON REQUEST

فلامینگو
Rate Rate Rate Rate
BB
1,560,000 تومان
2,190,000 تومان
1,450,000 تومان


ویلایی

ON REQUEST

هتل سارا کیش
Rate Rate Rate Rate
BB
1,610,000 تومان
2,280,000 تومان
1,480,000 تومان


ON REQUEST

هتل شایان کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
1,635,000 تومان
2,335,000 تومان
1,525,000 تومان


کابانا

ON REQUEST

هتل بزرگ ارم کیش
Rate Rate Rate Rate
BB
1,785,000 تومان
2,640,000 تومان
1,645,000 تومان


ON REQUEST

صدف
Rate Rate Rate Rate
BB
1,830,000 تومان
2,430,000 تومان
1,630,000 تومان


ON REQUEST

میراژ
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
1,880,000 تومان
2,825,000 تومان
1,725,000 تومان


ON REQUEST

بین المللی کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
1,935,000 تومان
1,880,000 تومان
1,880,000 تومان


ON REQUEST

هتل شایگان کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
1,950,000 تومان
2,970,000 تومان
1,715,000 تومان


ON REQUEST

هتل ایران کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
1,980,000 تومان
3,030,000 تومان
1,830,000 تومان


ON REQUEST

هتل پارمیس کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
HB
2,055,000 تومان
3,180,000 تومان
1,880,000 تومان


استاندارد

ON REQUEST

هتل داریوش کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
2,160,000 تومان
3,390,000 تومان
2,045,000 تومان


ON REQUEST

هتل مارینا پارک کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
HB
2,920,000 تومان
4,910,000 تومان
2,695,000 تومان


اتاق استاندارد

ON REQUEST

ترنج
Rate Rate Rate Rate Rate
HB
3,415,000 تومان
5,900,000 تومان
2,870,000 تومان


اتاق استاندارد

ON REQUEST

نام هتل هتل فانوس کیش
Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,185,000 تومان 1,440,000 تومان 1,140,000 تومان
توضیحات

این پکیج آخر هفته و در ایام تعطیلات و نمایشگاه ها دارای افزایش نرخ میباشد.

ON REQUEST

نام هتل سوئیت شخصی شهرک صدف

خدمت N/A
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,195,000 تومان 1,455,000 تومان 1,110,000 تومان
توضیحات

ON REQUEST

نام هتل هتل آفتاب شرق کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,230,000 تومان 1,530,000 تومان 1,190,000 تومان
توضیحات

ON REQUEST

نام هتل هتل ققنوس کیش
Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,260,000 تومان 1,590,000 تومان 1,190,000 تومان
توضیحات

ON REQUEST

نام هتل هتل پانیذ کیش
Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,275,000 تومان 1,620,000 تومان 1,200,000 تومان
توضیحات

ON REQUEST

نام هتل هتل خاتم کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,285,000 تومان 1,640,000 تومان 1,215,000 تومان
توضیحات

ON REQUEST

نام هتل هتل تماشا کیش
Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,290,000 تومان 1,650,000 تومان 1,210,000 تومان
توضیحات

ON REQUEST

نام هتل هتل تعطیلات کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,295,000 تومان 1,660,000 تومان 1,225,000 تومان
توضیحات

ON REQUEST

نام هتل هتل لوتوس کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,320,000 تومان 1,710,000 تومان 1,230,000 تومان
توضیحات

ON REQUEST

نام هتل هتل جام جم کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,370,000 تومان 1,810,000 تومان 1,270,000 تومان
توضیحات

ON REQUEST

نام هتل گراند
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,380,000 تومان 1,830,000 تومان 1,270,000 تومان
توضیحات

ON REQUEST

نام هتل هتل سان رایز کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,390,000 تومان 1,845,000 تومان 1,285,000 تومان
توضیحات

ON REQUEST

نام هتل هتل شباویز کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,395,000 تومان 1,860,000 تومان 1,240,000 تومان
توضیحات

ON REQUEST

نام هتل هتل سورینت مریم کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,410,000 تومان 1,890,000 تومان 1,330,000 تومان
توضیحات

ON REQUEST

نام هتل گامبرون
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,425,000 تومان 1,920,000 تومان 1,360,000 تومان
توضیحات

ON REQUEST

نام هتل هتل آنا کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,425,000 تومان 1,920,000 تومان 1,365,000 تومان
توضیحات

ON REQUEST

نام هتل هتل ستاره کیش
Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,440,000 تومان 1,950,000 تومان 1,360,000 تومان
توضیحات

ON REQUEST

نام هتل محوطه ارم
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,465,000 تومان 2,000,000 تومان 1,360,000 تومان
توضیحات

ON REQUEST

نام هتل هتل قائم کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,470,000 تومان 2,010,000 تومان 1,340,000 تومان
توضیحات

ON REQUEST

نام هتل هتل سیمرغ کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,530,000 تومان 2,130,000 تومان 1,370,000 تومان
توضیحات

ON REQUEST

نام هتل هتل پارسیان کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,540,000 تومان 2,145,000 تومان 1,385,000 تومان
توضیحات

ON REQUEST

نام هتل هتل آرامش کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,540,000 تومان 2,145,000 تومان 1,385,000 تومان
توضیحات

ON REQUEST

نام هتل هتل آرامیس کیش
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,545,000 تومان 2,160,000 تومان 1,400,000 تومان
توضیحات

ON REQUEST

نام هتل فلامینگو
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,560,000 تومان 2,190,000 تومان 1,450,000 تومان
توضیحات

ویلایی

ON REQUEST

نام هتل هتل سارا کیش
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,610,000 تومان 2,280,000 تومان 1,480,000 تومان
توضیحات

ON REQUEST

نام هتل هتل شایان کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,635,000 تومان 2,335,000 تومان 1,525,000 تومان
توضیحات

کابانا

ON REQUEST

نام هتل هتل بزرگ ارم کیش
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,785,000 تومان 2,640,000 تومان 1,645,000 تومان
توضیحات

ON REQUEST

نام هتل صدف
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,830,000 تومان 2,430,000 تومان 1,630,000 تومان
توضیحات

ON REQUEST

نام هتل میراژ
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,880,000 تومان 2,825,000 تومان 1,725,000 تومان
توضیحات

ON REQUEST

نام هتل بین المللی کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,935,000 تومان 1,880,000 تومان 1,880,000 تومان
توضیحات

ON REQUEST

نام هتل هتل شایگان کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,950,000 تومان 2,970,000 تومان 1,715,000 تومان
توضیحات

ON REQUEST

نام هتل هتل ایران کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,980,000 تومان 3,030,000 تومان 1,830,000 تومان
توضیحات

ON REQUEST

نام هتل هتل پارمیس کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,055,000 تومان 3,180,000 تومان 1,880,000 تومان
توضیحات

استاندارد

ON REQUEST

نام هتل هتل داریوش کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,160,000 تومان 3,390,000 تومان 2,045,000 تومان
توضیحات

ON REQUEST

نام هتل هتل مارینا پارک کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,920,000 تومان 4,910,000 تومان 2,695,000 تومان
توضیحات

اتاق استاندارد

ON REQUEST

نام هتل ترنج
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 3,415,000 تومان 5,900,000 تومان 2,870,000 تومان
توضیحات

اتاق استاندارد

ON REQUEST

مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کیش 3 بلیط رفت و برگشت - اقامت با صبحانه - استقبال فرودگاهی - تخفیف کلیه تفریحات دریایی - پارک دلفین ها و باغ پرندگان و رستوران ها

/پکیج آخر هفته و ایام تعطیلات و نمایشگاه ها دارای افزایش نرخ میباشد.
ردیف 1
به کیش
مدت اقامت 3
توضیحات بلیط رفت و برگشت - اقامت با صبحانه - استقبال فرودگاهی - تخفیف کلیه تفریحات دریایی - پارک دلفین ها و باغ پرندگان و رستوران ها

/پکیج آخر هفته و ایام تعطیلات و نمایشگاه ها دارای افزایش نرخ میباشد.
مدارک لازم
ردیف مدرک شرط
1 شناسنامه الزامی
2 کارت ملی الزامی
ردیف 1
مدرک شناسنامه
شرط الزامی
ردیف 2
مدرک کارت ملی
شرط الزامی
خدمات آژانس
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 3 شب و 4 روز اقامت
ردیف 1
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت 3 شب و 4 روز اقامت
تعداد
توضیحات
مسئولین تور
خانم رضایی
آقای موسوی
خانم پور حنیف
خانم فکور
توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور کیش به صورت هفتگی با قیمت مناسب***
هتل ها گارانتی و پروازها چارتر بوده و غیر قابل کنسلی میباشد.
ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه 12:00 می باشد.

(نرخ کودک 2 تا 5سال فقط هزینه پرواز را شامل میشود)
(کودک 5سال به بالا بزرگسال محسوب میشود)
*پکیج برای آخر هفته و ایام خاص و نمایشگاه ها دارای افزایش نرخ میباشد*

برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***