اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های بانکوک پوکت است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : ماهان
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 7 شب


هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
ROYAL CROWN
Rate Rate Rate
THE HERITAGE SATHORN
Rate Rate Rate
BB
BB
9,485,000 تومان
10,545,000 تومان
9,285,000 تومان
9,185,000 تومان
تمامی هتل های تایلند ON REQUEST می باشند.
I DEE
Rate Rate Rate
H RESIDDENCE
Rate Rate Rate
BB
BB
9,855,000 تومان
11,115,000 تومان
9,655,000 تومان
9,555,000 تومان
BARAMEE HIP
Rate Rate Rate
SHADI HOME
Rate Rate Rate
BB
BB
10,000,000 تومان
11,415,000 تومان
-
9,700,000 تومان
NEW NORDIC RATANA SUITE
Rate Rate Rate Rate
MIRAMAR
Rate Rate Rate Rate
BB
BB
10,165,000 تومان
11,640,000 تومان
-
-
PJ PATONG
Rate Rate Rate
MY HOTEL
Rate Rate Rate
BB
BB
10,215,000 تومان
11,840,000 تومان
10,015,000 تومان
9,915,000 تومان
PATONG BY RESIDENCE
Rate Rate Rate
FORUM PARK
Rate Rate Rate
BB
BB
10,315,000 تومان
11,940,000 تومان
10,115,000 تومان
10,015,000 تومان
PATONG HERITAGE
Rate Rate Rate Rate
FX MAKKASAN
Rate Rate Rate
BB
BB
10,565,000 تومان
12,440,000 تومان
10,365,000 تومان
10,265,000 تومان
GU
Rate Rate Rate
LEFENIX
Rate Rate Rate
BB
BB
10,765,000 تومان
12,840,000 تومان
10,565,000 تومان
10,455,000 تومان
THE MARINA PHUKET HOTEL
Rate Rate Rate Rate
BANGKOK PALACE
Rate Rate Rate Rate
BB
BB
10,855,000 تومان
13,015,000 تومان
-
10,555,000 تومان
THE ROYAL PARADISE
Rate Rate Rate Rate
PRINCE PALACE
Rate Rate Rate Rate
BB
BB
11,380,000 تومان
14,015,000 تومان
11,180,000 تومان
11,080,000 تومان
FISHERMAN
Rate Rate Rate Rate Rate
AVANI ATRIUM BANKOK
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
BB
11,655,000 تومان
14,515,000 تومان
-
11,355,000 تومان
PATONG BAY HILL
Rate Rate Rate Rate Rate
AL MEROZ
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
BB
12,190,000 تومان
15,590,000 تومان
-
11,890,000 تومان
DUANGJITT RESORT
Rate Rate Rate Rate
MERCURE MAKKASAN
Rate Rate Rate Rate
BB
BB
12,190,000 تومان
15,690,000 تومان
11,990,000 تومان
11,890,000 تومان
NOVOTEL VINTAGE
Rate Rate Rate Rate
MANDARIN CENTER
Rate Rate Rate Rate
BB
BB
13,015,000 تومان
17,340,000 تومان
-
-
THAVORN BEACH
Rate Rate Rate Rate Rate
ANANTARA SATHORN
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
BB
13,230,000 تومان
17,665,000 تومان
13,030,000 تومان
12,930,000 تومان
MARRIOTT RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
LAND MARK LAND CASTER
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
BB
15,340,000 تومان
21,890,000 تومان
15,140,000 تومان
15,040,000 تومان
نام هتل ROYAL CROWN
Rate Rate Rate
THE HERITAGE SATHORN
Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,485,000 تومان 10,545,000 تومان 9,285,000 تومان 9,185,000 تومان
توضیحات تمامی هتل های تایلند ON REQUEST می باشند.
نام هتل I DEE
Rate Rate Rate
H RESIDDENCE
Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,855,000 تومان 11,115,000 تومان 9,655,000 تومان 9,555,000 تومان
توضیحات
نام هتل BARAMEE HIP
Rate Rate Rate
SHADI HOME
Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,000,000 تومان 11,415,000 تومان - 9,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل NEW NORDIC RATANA SUITE
Rate Rate Rate Rate
MIRAMAR
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,165,000 تومان 11,640,000 تومان - -
توضیحات
نام هتل PJ PATONG
Rate Rate Rate
MY HOTEL
Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,215,000 تومان 11,840,000 تومان 10,015,000 تومان 9,915,000 تومان
توضیحات
نام هتل PATONG BY RESIDENCE
Rate Rate Rate
FORUM PARK
Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,315,000 تومان 11,940,000 تومان 10,115,000 تومان 10,015,000 تومان
توضیحات
نام هتل PATONG HERITAGE
Rate Rate Rate Rate
FX MAKKASAN
Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,565,000 تومان 12,440,000 تومان 10,365,000 تومان 10,265,000 تومان
توضیحات
نام هتل GU
Rate Rate Rate
LEFENIX
Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,765,000 تومان 12,840,000 تومان 10,565,000 تومان 10,455,000 تومان
توضیحات
نام هتل THE MARINA PHUKET HOTEL
Rate Rate Rate Rate
BANGKOK PALACE
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,855,000 تومان 13,015,000 تومان - 10,555,000 تومان
توضیحات
نام هتل THE ROYAL PARADISE
Rate Rate Rate Rate
PRINCE PALACE
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,380,000 تومان 14,015,000 تومان 11,180,000 تومان 11,080,000 تومان
توضیحات
نام هتل FISHERMAN
Rate Rate Rate Rate Rate
AVANI ATRIUM BANKOK
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,655,000 تومان 14,515,000 تومان - 11,355,000 تومان
توضیحات
نام هتل PATONG BAY HILL
Rate Rate Rate Rate Rate
AL MEROZ
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,190,000 تومان 15,590,000 تومان - 11,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل DUANGJITT RESORT
Rate Rate Rate Rate
MERCURE MAKKASAN
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,190,000 تومان 15,690,000 تومان 11,990,000 تومان 11,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل NOVOTEL VINTAGE
Rate Rate Rate Rate
MANDARIN CENTER
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,015,000 تومان 17,340,000 تومان - -
توضیحات
نام هتل THAVORN BEACH
Rate Rate Rate Rate Rate
ANANTARA SATHORN
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,230,000 تومان 17,665,000 تومان 13,030,000 تومان 12,930,000 تومان
توضیحات
نام هتل MARRIOTT RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
LAND MARK LAND CASTER
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,340,000 تومان 21,890,000 تومان 15,140,000 تومان 15,040,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 پوکت 3
2 بانکوک 4
ردیف 1
به پوکت
مدت اقامت 3
توضیحات
ردیف 2
به بانکوک
مدت اقامت 4
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک شرط
1 پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار الزامی
2 کپی شناسنامه الزامی
3 کپی کارت ملی الزامی
4 عکس 3*4 الزامی
5 صورتحساب بانکی الزامی
6 پر کردن فرم مشخصات فردی الزامی
7 آدرس+ شغل و شماره تلفن الزامی
ردیف 1
مدرک پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
شرط الزامی
ردیف 2
مدرک کپی شناسنامه
شرط الزامی
ردیف 3
مدرک کپی کارت ملی
شرط الزامی
ردیف 4
مدرک عکس 3*4
شرط الزامی
ردیف 5
مدرک صورتحساب بانکی
شرط الزامی
ردیف 6
مدرک پر کردن فرم مشخصات فردی
شرط الزامی
ردیف 7
مدرک آدرس+ شغل و شماره تلفن
شرط الزامی
خدمات آژانس
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 تور لیدر فارسی زبان
3 ویزای گروهی
4 بیمه مسافرتی
5 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت تور لیدر فارسی زبان
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت ویزای گروهی
تعداد
توضیحات
ردیف 4
خدمت بیمه مسافرتی
تعداد
توضیحات
ردیف 5
خدمت ترانسفر فرودگاهی
تعداد
توضیحات
مسئولین تور
خانم ارجمندی
آقای قاسملو
خانم شهسواری
توضیحات

*** تور تایلند پاتایا و تور ترکیبی تایلند با مناسب ترین قیمت با الفبای سفر ***

1-نرخ کودک زیر 2 سال 1/995/000 تومان می باشد. 
2-مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد. 
3.برخی از هتلها کودک با تخت پذیرش نمیکنند , برای همین برای آنها نرخی درج نشده است.
4.مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
5.بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و بعهده مسافر میباشد .
6.هتل و پرواز بصورت گارانتی می باشد ودر صورت کنسلی سوخت کامل می باشد.

7.پرداخت 50% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است .


***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***