اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های استانبول است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : معراج
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 5 شب

هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
GORUR
Rate Rate Rate
BB
1,825,000 تومان
2,260,000 تومان
1,820,000 تومان
1,345,000 تومان
فاتیح ، اون کاپانی
MARAL
Rate Rate Rate
BB
1,875,000 تومان
2,370,000 تومان
1,820,000 تومان
1,345,000 تومان
آکسارای
SABENA
Rate Rate Rate
BB
1,985,000 تومان
2,590,000 تومان
1,820,000 تومان
1,345,000 تومان
توپکاپی
Special
KAYA MADRID
Rate Rate Rate
BB
1,985,000 تومان
2,590,000 تومان
1,875,000 تومان
1,345,000 تومان
آکسارای
GRAND LIZA
Rate Rate Rate
BB
2,040,000 تومان
2,700,000 تومان
1,985,000 تومان
1,345,000 تومان
آکسارای
Prens
Rate Rate Rate
BB
2,040,000 تومان
2,700,000 تومان
2,040,000 تومان
1,345,000 تومان
ینی کاپی
WHITE MONARCH
Rate Rate Rate Rate
BB
2,215,000 تومان
3,040,000 تومان
1,885,000 تومان
1,345,000 تومان
شیشلی
BLUEWAY CITY
Rate Rate Rate
BB
2,270,000 تومان
3,150,000 تومان
1,885,000 تومان
1,345,000 تومان
دولاب دره
KAJ
Rate Rate Rate Rate
BB
2,325,000 تومان
3,260,000 تومان
1,940,000 تومان
1,345,000 تومان
هاربیه
CUENTO
Rate Rate Rate
BB
2,325,000 تومان
3,260,000 تومان
2,050,000 تومان
1,345,000 تومان
تکسیم
My Bade Hotel Istanbul
Rate Rate Rate Rate
BB
2,325,000 تومان
3,260,000 تومان
1,940,000 تومان
1,345,000 تومان
شیشلی
DORA
Rate Rate Rate Rate
BB
2,380,000 تومان
3,370,000 تومان
2,160,000 تومان
1,345,000 تومان
دولاب دره
LION
Rate Rate Rate Rate
BB
2,435,000 تومان
3,480,000 تومان
1,995,000 تومان
1,345,000 تومان
تکسیم
GRAND HILARIUM
Rate Rate Rate Rate
BB
2,435,000 تومان
3,480,000 تومان
2,435,000 تومان
1,345,000 تومان
ینی کاپی
FERONIYA
Rate Rate Rate Rate
BB
2,490,000 تومان
3,590,000 تومان
2,110,000 تومان
1,345,000 تومان
تکسیم
ALL SEASONS
Rate Rate Rate Rate
BB
2,545,000 تومان
3,700,000 تومان
1,995,000 تومان
1,345,000 تومان
فیندیک زاده
Special
KERVANSARAY
Rate Rate Rate Rate
BB
2,555,000 تومان
3,585,000 تومان
2,035,000 تومان
1,345,000 تومان
تکسیم
MARMARAY
Rate Rate Rate Rate
BB
2,600,000 تومان
3,810,000 تومان
2,050,000 تومان
1,345,000 تومان
ینی کاپی
GREEN PARK MERTER
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
2,610,000 تومان
3,820,000 تومان
2,115,000 تومان
1,345,000 تومان
مرتر
Grand Unal Hotel Istanbul
Rate Rate Rate
BB
2,615,000 تومان
3,845,000 تومان
2,615,000 تومان
1,345,000 تومان
ینی کاپی
KLASS
Rate Rate Rate Rate
BB
2,700,000 تومان
4,020,000 تومان
2,100,000 تومان
1,345,000 تومان
لاللی
GREEN PARK TAKSIM
Rate Rate Rate Rate
BB
2,710,000 تومان
4,030,000 تومان
2,110,000 تومان
1,345,000 تومان
تکسیم
LAMARTIN
Rate Rate Rate Rate
BB
2,765,000 تومان
4,030,000 تومان
2,050,000 تومان
1,345,000 تومان
تکسیم
Special
TITANIC BUSINESS BAYRAMPASA
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
2,775,000 تومان
4,150,000 تومان
2,280,000 تومان
1,345,000 تومان
بایرام پاشا
Special
TITANIC DOWNTOWN Beyoğlu
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
2,775,000 تومان
4,150,000 تومان
2,280,000 تومان
1,345,000 تومان
بی اوغلو
Special
GOLDEN AGE1
Rate Rate Rate Rate
BB
2,810,000 تومان
4,230,000 تومان
2,485,000 تومان
1,345,000 تومان
تکسیم
Special
CENTRAL PALACE
Rate Rate Rate Rate
BB
2,810,000 تومان
4,230,000 تومان
2,485,000 تومان
1,345,000 تومان
تکسیم
BVS
Rate Rate Rate Rate
BB
2,875,000 تومان
4,360,000 تومان
2,160,000 تومان
1,345,000 تومان
جهانگیر
GRAND HALIC
Rate Rate Rate Rate
BB
2,875,000 تومان
4,030,000 تومان
2,600,000 تومان
1,345,000 تومان
شیشانه
Special
PALAZZO DONIZETTI
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
2,885,000 تومان
4,370,000 تومان
2,335,000 تومان
1,345,000 تومان
پرا
GRAND OZTANIK
Rate Rate Rate Rate
BB
2,940,000 تومان
4,485,000 تومان
2,230,000 تومان
1,345,000 تومان
تکسیم
Special
TITANIC CITY
Rate Rate Rate Rate
BB
3,260,000 تومان
5,135,000 تومان
2,485,000 تومان
1,345,000 تومان
تکسیم
Special
GRAND CEVAHIR
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
3,270,000 تومان
4,920,000 تومان
2,445,000 تومان
1,345,000 تومان
شیشلی
Special
Holiday Inn Şişli
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
3,725,000 تومان
6,045,000 تومان
2,690,000 تومان
1,345,000 تومان
شیشلی
MERCURE BOMONTI
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
3,785,000 تومان
6,175,000 تومان
2,690,000 تومان
1,345,000 تومان
عثمان بی ، بومونتی
Elite World Istanbul Hotel
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
3,915,000 تومان
5,785,000 تومان
2,755,000 تومان
1,345,000 تومان
تکسیم
Special
CVK PARK BOSPHORUS
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
5,210,000 تومان
8,885,000 تومان
3,145,000 تومان
1,345,000 تومان
تکسیم
نام هتل GORUR
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,825,000 تومان 2,260,000 تومان 1,820,000 تومان 1,345,000 تومان
توضیحات فاتیح ، اون کاپانی
نام هتل MARAL
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,875,000 تومان 2,370,000 تومان 1,820,000 تومان 1,345,000 تومان
توضیحات آکسارای
نام هتل SABENA
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,985,000 تومان 2,590,000 تومان 1,820,000 تومان 1,345,000 تومان
توضیحات توپکاپی
Special
نام هتل
KAYA MADRID
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,985,000 تومان 2,590,000 تومان 1,875,000 تومان 1,345,000 تومان
توضیحات آکسارای
نام هتل GRAND LIZA
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,040,000 تومان 2,700,000 تومان 1,985,000 تومان 1,345,000 تومان
توضیحات آکسارای
نام هتل Prens
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,040,000 تومان 2,700,000 تومان 2,040,000 تومان 1,345,000 تومان
توضیحات ینی کاپی
نام هتل WHITE MONARCH
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,215,000 تومان 3,040,000 تومان 1,885,000 تومان 1,345,000 تومان
توضیحات شیشلی
نام هتل BLUEWAY CITY
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,270,000 تومان 3,150,000 تومان 1,885,000 تومان 1,345,000 تومان
توضیحات دولاب دره
نام هتل KAJ
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,325,000 تومان 3,260,000 تومان 1,940,000 تومان 1,345,000 تومان
توضیحات هاربیه
نام هتل CUENTO
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,325,000 تومان 3,260,000 تومان 2,050,000 تومان 1,345,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل My Bade Hotel Istanbul
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,325,000 تومان 3,260,000 تومان 1,940,000 تومان 1,345,000 تومان
توضیحات شیشلی
نام هتل DORA
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,380,000 تومان 3,370,000 تومان 2,160,000 تومان 1,345,000 تومان
توضیحات دولاب دره
نام هتل LION
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,435,000 تومان 3,480,000 تومان 1,995,000 تومان 1,345,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل GRAND HILARIUM
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,435,000 تومان 3,480,000 تومان 2,435,000 تومان 1,345,000 تومان
توضیحات ینی کاپی
نام هتل FERONIYA
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,490,000 تومان 3,590,000 تومان 2,110,000 تومان 1,345,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل ALL SEASONS
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,545,000 تومان 3,700,000 تومان 1,995,000 تومان 1,345,000 تومان
توضیحات فیندیک زاده
Special
نام هتل
KERVANSARAY
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,555,000 تومان 3,585,000 تومان 2,035,000 تومان 1,345,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل MARMARAY
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,600,000 تومان 3,810,000 تومان 2,050,000 تومان 1,345,000 تومان
توضیحات ینی کاپی
نام هتل GREEN PARK MERTER
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,610,000 تومان 3,820,000 تومان 2,115,000 تومان 1,345,000 تومان
توضیحات مرتر
نام هتل Grand Unal Hotel Istanbul
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,615,000 تومان 3,845,000 تومان 2,615,000 تومان 1,345,000 تومان
توضیحات ینی کاپی
نام هتل KLASS
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,700,000 تومان 4,020,000 تومان 2,100,000 تومان 1,345,000 تومان
توضیحات لاللی
نام هتل GREEN PARK TAKSIM
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,710,000 تومان 4,030,000 تومان 2,110,000 تومان 1,345,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل LAMARTIN
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,765,000 تومان 4,030,000 تومان 2,050,000 تومان 1,345,000 تومان
توضیحات تکسیم
Special
نام هتل
TITANIC BUSINESS BAYRAMPASA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,775,000 تومان 4,150,000 تومان 2,280,000 تومان 1,345,000 تومان
توضیحات بایرام پاشا
Special
نام هتل
TITANIC DOWNTOWN Beyoğlu
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,775,000 تومان 4,150,000 تومان 2,280,000 تومان 1,345,000 تومان
توضیحات بی اوغلو
Special
نام هتل
GOLDEN AGE1
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,810,000 تومان 4,230,000 تومان 2,485,000 تومان 1,345,000 تومان
توضیحات تکسیم
Special
نام هتل
CENTRAL PALACE
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,810,000 تومان 4,230,000 تومان 2,485,000 تومان 1,345,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل BVS
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,875,000 تومان 4,360,000 تومان 2,160,000 تومان 1,345,000 تومان
توضیحات جهانگیر
نام هتل GRAND HALIC
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,875,000 تومان 4,030,000 تومان 2,600,000 تومان 1,345,000 تومان
توضیحات شیشانه
Special
نام هتل
PALAZZO DONIZETTI
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,885,000 تومان 4,370,000 تومان 2,335,000 تومان 1,345,000 تومان
توضیحات پرا
نام هتل GRAND OZTANIK
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,940,000 تومان 4,485,000 تومان 2,230,000 تومان 1,345,000 تومان
توضیحات تکسیم
Special
نام هتل
TITANIC CITY
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,260,000 تومان 5,135,000 تومان 2,485,000 تومان 1,345,000 تومان
توضیحات تکسیم
Special
نام هتل
GRAND CEVAHIR
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,270,000 تومان 4,920,000 تومان 2,445,000 تومان 1,345,000 تومان
توضیحات شیشلی
Special
نام هتل
Holiday Inn Şişli
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,725,000 تومان 6,045,000 تومان 2,690,000 تومان 1,345,000 تومان
توضیحات شیشلی
نام هتل MERCURE BOMONTI
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,785,000 تومان 6,175,000 تومان 2,690,000 تومان 1,345,000 تومان
توضیحات عثمان بی ، بومونتی
نام هتل Elite World Istanbul Hotel
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,915,000 تومان 5,785,000 تومان 2,755,000 تومان 1,345,000 تومان
توضیحات تکسیم
Special
نام هتل
CVK PARK BOSPHORUS
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,210,000 تومان 8,885,000 تومان 3,145,000 تومان 1,345,000 تومان
توضیحات تکسیم
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 استانبول 5
ردیف 1
به استانبول
مدت اقامت 5
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک شرط
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار الزامی
ردیف 1
مدرک گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
شرط الزامی
خدمات آژانس
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 لیدر فارسی زبان
3 بلیط رفت و برگشت
4 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت لیدر فارسی زبان
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 4
خدمت بیمه مسافرتی
تعداد
توضیحات
مسئولین تور
اقای لطفیان
آقای عظیمی
خانم میرحمزه
آقای بهراد
خانم ابراهیمی
خانم رحمانی
خانم کوهی
خانم اصفهانی
آقای پرک
توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور استانبول به صورت هفتگی با قیمت مناسب***

مجری مستقیم تور استانبول گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری استانبول و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر استانبول با پرواز معراج
نرخ کودک زیر 2 سال 199.000 تومان می باشد.


***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 9 صبح الی 14.***