اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های آنتالیا است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : سان اکسپرس
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 6 شب
تاریخ رفت : 28 دی
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
BELKON
Rate Rate Rate Rate
All
2,785,000 تومان
3,755,000 تومان
2,475,000 تومان
2,190,000 تومان
PALOMA FORESTA
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
2,990,000 تومان
5,130,000 تومان
2,790,000 تومان
2,190,000 تومان
آفر استثنائی
CENDER
Rate Rate Rate Rate
All
2,990,000 تومان
4,240,000 تومان
2,620,000 تومان
2,190,000 تومان
KARMIR RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
All
2,990,000 تومان
4,875,000 تومان
2,690,000 تومان
2,190,000 تومان
آفر استثنائی
GRAND PARK LARA
Rate Rate Rate Rate
All
3,190,000 تومان
5,210,000 تومان
2,990,000 تومان
2,190,000 تومان
آفر استثنائی
CLUB SERA
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
3,190,000 تومان
5,035,000 تومان
2,990,000 تومان
2,190,000 تومان
ELEGANCE
LARA
آفر استثنائی
Special
FAME RESIDENCE LARA
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
3,450,000 تومان
5,380,000 تومان
2,990,000 تومان
2,190,000 تومان
آفر استثنائی
RIXOS DOWN TOWN
Rate Rate Rate Rate Rate
All
3,450,000 تومان
5,545,000 تومان
2,990,000 تومان
2,190,000 تومان
آفر استثنائی
MIRACLE
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
3,450,000 تومان
5,215,000 تومان
2,990,000 تومان
2,190,000 تومان
آفر استثنائی
CONCORD DELUXE
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
3,450,000 تومان
5,630,000 تومان
2,990,000 تومان
2,190,000 تومان
آفر استثنائی
RIXOS DOWN TOWN
Rate Rate Rate Rate Rate
All
3,550,000 تومان
6,010,000 تومان
2,990,000 تومان
2,190,000 تومان
SEA VIEW
آفر استثنائی
SHERWOOD BREEZES LARA
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
3,590,000 تومان
5,535,000 تومان
2,990,000 تومان
2,190,000 تومان
آفر استثنائی
BAIA
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
3,590,000 تومان
5,535,000 تومان
2,990,000 تومان
2,190,000 تومان
آفر استثنائی
RIXOS BELDIBI
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
3,690,000 تومان
5,620,000 تومان
2,990,000 تومان
2,190,000 تومان
آفر استثنائی
CLUB FALCON
Rate Rate Rate Rate
All
3,745,000 تومان
5,910,000 تومان
2,955,000 تومان
2,190,000 تومان
RAMADA PLAZA
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
3,840,000 تومان
6,480,000 تومان
3,000,000 تومان
2,190,000 تومان
SEALIFE
Rate Rate Rate Rate Rate
All
3,840,000 تومان
5,535,000 تومان
3,000,000 تومان
2,190,000 تومان
RIXOS SUNGATE
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
3,950,000 تومان
8,835,000 تومان
2,990,000 تومان
2,190,000 تومان
آفر استثنائی
Special
TITANIC BEACH LARA
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
3,990,000 تومان
6,345,000 تومان
2,990,000 تومان
2,190,000 تومان
آفر استثنائی
Special
ADALYA ELITE LARA
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
3,990,000 تومان
5,940,000 تومان
2,990,000 تومان
2,190,000 تومان
آفر استثنائی
PORTO BELLO
Rate Rate Rate Rate Rate
All
4,080,000 تومان
5,940,000 تومان
3,120,000 تومان
2,190,000 تومان
Special
GRANADA LUXURY BELEK HOTEL
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
4,190,000 تومان
6,185,000 تومان
3,195,000 تومان
2,190,000 تومان
BELLIS
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
4,225,000 تومان
6,765,000 تومان
3,195,000 تومان
2,190,000 تومان
DELPHINE BE GRAND
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
4,320,000 تومان
6,345,000 تومان
3,240,000 تومان
2,190,000 تومان
TITANIC DELUXE
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
4,390,000 تومان
6,835,000 تومان
2,990,000 تومان
2,190,000 تومان
آفر استثنائی
PAPILION AYSCHA
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
4,420,000 تومان
7,270,000 تومان
3,290,000 تومان
2,190,000 تومان
SPICE
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
4,850,000 تومان
7,840,000 تومان
3,510,000 تومان
2,190,000 تومان
RIXOS PERMIUM
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
5,090,000 تومان
8,210,000 تومان
3,190,000 تومان
2,190,000 تومان
آفر استثنائی
DELPHIN IMPERIAL
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
5,090,000 تومان
7,645,000 تومان
3,625,000 تومان
2,190,000 تومان
SUNEO SIDE
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
6,780,000 تومان
9,630,000 تومان
4,010,000 تومان
2,190,000 تومان
CORNELIA DIAMOND
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
6,780,000 تومان
9,630,000 تومان
4,010,000 تومان
2,190,000 تومان
CALISTA LUXURY
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
7,020,000 تومان
9,990,000 تومان
4,110,000 تومان
2,190,000 تومان
THE LAND OF LEGEND
Rate Rate Rate Rate Rate
All
7,740,000 تومان
13,860,000 تومان
4,395,000 تومان
2,190,000 تومان
نام هتل BELKON
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,785,000 تومان 3,755,000 تومان 2,475,000 تومان 2,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل PALOMA FORESTA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان 5,130,000 تومان 2,790,000 تومان 2,190,000 تومان
توضیحات آفر استثنائی
نام هتل CENDER
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان 4,240,000 تومان 2,620,000 تومان 2,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل KARMIR RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان 4,875,000 تومان 2,690,000 تومان 2,190,000 تومان
توضیحات آفر استثنائی
نام هتل GRAND PARK LARA
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,190,000 تومان 5,210,000 تومان 2,990,000 تومان 2,190,000 تومان
توضیحات آفر استثنائی
نام هتل CLUB SERA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,190,000 تومان 5,035,000 تومان 2,990,000 تومان 2,190,000 تومان
توضیحات ELEGANCE
LARA
آفر استثنائی
Special
نام هتل
FAME RESIDENCE LARA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,450,000 تومان 5,380,000 تومان 2,990,000 تومان 2,190,000 تومان
توضیحات آفر استثنائی
نام هتل RIXOS DOWN TOWN
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,450,000 تومان 5,545,000 تومان 2,990,000 تومان 2,190,000 تومان
توضیحات آفر استثنائی
نام هتل MIRACLE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,450,000 تومان 5,215,000 تومان 2,990,000 تومان 2,190,000 تومان
توضیحات آفر استثنائی
نام هتل CONCORD DELUXE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,450,000 تومان 5,630,000 تومان 2,990,000 تومان 2,190,000 تومان
توضیحات آفر استثنائی
نام هتل RIXOS DOWN TOWN
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,550,000 تومان 6,010,000 تومان 2,990,000 تومان 2,190,000 تومان
توضیحات SEA VIEW
آفر استثنائی
نام هتل SHERWOOD BREEZES LARA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,590,000 تومان 5,535,000 تومان 2,990,000 تومان 2,190,000 تومان
توضیحات آفر استثنائی
نام هتل BAIA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,590,000 تومان 5,535,000 تومان 2,990,000 تومان 2,190,000 تومان
توضیحات آفر استثنائی
نام هتل RIXOS BELDIBI
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,690,000 تومان 5,620,000 تومان 2,990,000 تومان 2,190,000 تومان
توضیحات آفر استثنائی
نام هتل CLUB FALCON
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,745,000 تومان 5,910,000 تومان 2,955,000 تومان 2,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل RAMADA PLAZA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,840,000 تومان 6,480,000 تومان 3,000,000 تومان 2,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل SEALIFE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,840,000 تومان 5,535,000 تومان 3,000,000 تومان 2,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل RIXOS SUNGATE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,950,000 تومان 8,835,000 تومان 2,990,000 تومان 2,190,000 تومان
توضیحات آفر استثنائی
Special
نام هتل
TITANIC BEACH LARA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,990,000 تومان 6,345,000 تومان 2,990,000 تومان 2,190,000 تومان
توضیحات آفر استثنائی
Special
نام هتل
ADALYA ELITE LARA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,990,000 تومان 5,940,000 تومان 2,990,000 تومان 2,190,000 تومان
توضیحات آفر استثنائی
نام هتل PORTO BELLO
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,080,000 تومان 5,940,000 تومان 3,120,000 تومان 2,190,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
GRANADA LUXURY BELEK HOTEL
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,190,000 تومان 6,185,000 تومان 3,195,000 تومان 2,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل BELLIS
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,225,000 تومان 6,765,000 تومان 3,195,000 تومان 2,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل DELPHINE BE GRAND
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,320,000 تومان 6,345,000 تومان 3,240,000 تومان 2,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل TITANIC DELUXE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,390,000 تومان 6,835,000 تومان 2,990,000 تومان 2,190,000 تومان
توضیحات آفر استثنائی
نام هتل PAPILION AYSCHA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,420,000 تومان 7,270,000 تومان 3,290,000 تومان 2,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل SPICE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,850,000 تومان 7,840,000 تومان 3,510,000 تومان 2,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل RIXOS PERMIUM
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,090,000 تومان 8,210,000 تومان 3,190,000 تومان 2,190,000 تومان
توضیحات آفر استثنائی
نام هتل DELPHIN IMPERIAL
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,090,000 تومان 7,645,000 تومان 3,625,000 تومان 2,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل SUNEO SIDE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,780,000 تومان 9,630,000 تومان 4,010,000 تومان 2,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل CORNELIA DIAMOND
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,780,000 تومان 9,630,000 تومان 4,010,000 تومان 2,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل CALISTA LUXURY
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,020,000 تومان 9,990,000 تومان 4,110,000 تومان 2,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل THE LAND OF LEGEND
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,740,000 تومان 13,860,000 تومان 4,395,000 تومان 2,190,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6 تاریخ رفت : 28 دی
ردیف 1
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات تاریخ رفت : 28 دی
مدارک لازم
ردیف مدرک شرط
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار الزامی
ردیف 1
مدرک گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
شرط الزامی
خدمات آژانس
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 تور لیدر فارسی زبان
3 بلیط رفت و برگشت
4 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت تور لیدر فارسی زبان
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 4
خدمت بیمه مسافرتی
تعداد
توضیحات
مسئولین تور
خانم رحمانی
خانم اصفهانی
توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور آنتالیا به صورت هفتگی با قیمت مناسب***

مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
نرخ کودک زیر 2 سال 290/000 تومان می باشد. 

در هتل های زنجیره ای رویال و کارمیر کودک بالای 9 سال بزرگسال محسوب می شود.

برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***

جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات غیر اداری با شماره  09195666203 تماس حاصل فرمایید.