اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های آنتالیا است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : سان اکسپرس
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 6 شب
تاریخ رفت : 28 اسفند - 6و7و8و9و10و11 فروردین / اعتبار پکیج تا 19 اسفند
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
LARA HADRIANUS
Rate Rate Rate
All
6,090,000 تومان
7,510,000 تومان
5,520,000 تومان
4,800,000 تومان
LARA
CENDER
Rate Rate Rate Rate
All
6,090,000 تومان
7,510,000 تومان
5,520,000 تومان
4,800,000 تومان
CENTER
LIMAK LIMRA
Rate Rate Rate Rate Rate
All
6,690,000 تومان
8,790,000 تومان
5,820,000 تومان
4,800,000 تومان
دارای استخر آب گرم
PARK ROOM
KARMIR RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
All
6,870,000 تومان
9,370,000 تومان
5,910,000 تومان
4,800,000 تومان
دارای استخر آب گرم
AKKA ALLINDA
Rate Rate Rate Rate Rate
All
6,930,000 تومان
9,015,000 تومان
5,940,000 تومان
4,800,000 تومان
KEMER
GRAND PARK LARA
Rate Rate Rate Rate
All
6,990,000 تومان
9,370,000 تومان
5,970,000 تومان
4,800,000 تومان
دارای استخر آب گرم
AKKA ANTEDON
Rate Rate Rate Rate Rate
All
7,410,000 تومان
9,880,000 تومان
6,180,000 تومان
4,800,000 تومان
KEMER
CRYSTAL DELUXE
Rate Rate Rate Rate Rate
All
7,470,000 تومان
9,990,000 تومان
6,210,000 تومان
4,800,000 تومان
KEMER
SHERWOOD DREAMS RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
7,470,000 تومان
9,990,000 تومان
6,210,000 تومان
4,800,000 تومان
BELEK
PALOMA FORESTA
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
7,650,000 تومان
10,310,000 تومان
5,990,000 تومان
4,800,000 تومان
دارای استخر آب گرم
KERVANSARAY LARA
Rate Rate Rate Rate
All
7,650,000 تومان
10,310,000 تومان
6,300,000 تومان
4,800,000 تومان
دارای استخر آب گرم
CRYSTAL SUNRISE
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
7,650,000 تومان
10,310,000 تومان
6,300,000 تومان
4,800,000 تومان
دارای استخر آب گرم
SIDE
KAYA BELEK
Rate Rate Rate Rate Rate
All
7,830,000 تومان
10,635,000 تومان
6,390,000 تومان
4,800,000 تومان
دارای استخر آب گرم
BAIA
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
8,070,000 تومان
11,070,000 تومان
5,990,000 تومان
4,800,000 تومان
دارای استخر آب گرم
SPICE
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
8,430,000 تومان
11,715,000 تومان
5,990,000 تومان
4,800,000 تومان
دارای استخر آب گرم
TRENDY LARA
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
8,550,000 تومان
12,365,000 تومان
6,750,000 تومان
4,800,000 تومان
دارای استخر آب گرم
SHERWOOD BREEZES LARA
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
8,670,000 تومان
12,150,000 تومان
6,810,000 تومان
4,800,000 تومان
دارای استخر آب گرم
XANADU RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
8,850,000 تومان
12,940,000 تومان
6,900,000 تومان
4,800,000 تومان
دارای استخر آب گرم
RIXOS BELDIBI
Rate Rate Rate Rate Rate
All
8,850,000 تومان
13,410,000 تومان
5,990,000 تومان
4,800,000 تومان
KEMER
AMARA DOLCEVITA
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
8,910,000 تومان
12,580,000 تومان
6,930,000 تومان
4,800,000 تومان
دارای استخر آب گرم
SUSESI
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
8,970,000 تومان
12,690,000 تومان
6,960,000 تومان
4,800,000 تومان
BELEK
Special
TITANIC BEACH LARA
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
9,150,000 تومان
13,010,000 تومان
5,990,000 تومان
4,800,000 تومان
دارای استخر آب گرم
RIXOS DOWN TOWN
Rate Rate Rate Rate Rate
All
9,150,000 تومان
14,020,000 تومان
5,990,000 تومان
4,800,000 تومان
CENTER
Special
GRANADA LUXURY BELEK HOTEL
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
9,270,000 تومان
13,230,000 تومان
5,990,000 تومان
4,800,000 تومان
دارای استخر آب گرم
CORNELIA DELUXE
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
9,510,000 تومان
14,210,000 تومان
5,990,000 تومان
4,800,000 تومان
دارای استخر آب گرم
DELPHINE BE GRAND
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
9,750,000 تومان
14,090,000 تومان
7,350,000 تومان
4,800,000 تومان
دارای استخر آب گرم
CORNELIA DIAMOND
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
10,230,000 تومان
15,590,000 تومان
5,990,000 تومان
4,800,000 تومان
دارای استخر آب گرم
KAYA PALAZZO GOLF BELEK
Rate Rate Rate Rate Rate
All
10,230,000 تومان
14,955,000 تومان
7,590,000 تومان
4,800,000 تومان
دارای استخر آب گرم
RIXOS SUNGATE
Rate Rate Rate Rate Rate
All
10,350,000 تومان
16,470,000 تومان
5,990,000 تومان
4,800,000 تومان
دارای استخر آب گرم
TITANIC DELUXE
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
10,350,000 تومان
15,170,000 تومان
7,650,000 تومان
4,800,000 تومان
دارای استخر آب گرم
ROYAL HOLIDAY PALACE
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
10,410,000 تومان
15,280,000 تومان
7,680,000 تومان
4,800,000 تومان
دارای استخر آب گرم
ROYAL SEGINUS
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
10,410,000 تومان
15,280,000 تومان
7,680,000 تومان
4,800,000 تومان
LARA
DELPHIN IMPERIAL
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
10,470,000 تومان
15,390,000 تومان
7,710,000 تومان
4,800,000 تومان
دارای استخر آب گرم
SUNEO SIDE
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
10,950,000 تومان
16,250,000 تومان
7,950,000 تومان
4,800,000 تومان
دارای استخر آب گرم
CALISTA LUXURY
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
11,250,000 تومان
16,790,000 تومان
8,100,000 تومان
4,800,000 تومان
دارای استخر آب گرم
RIXOS PREMIUM
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
12,570,000 تومان
20,995,000 تومان
5,990,000 تومان
4,800,000 تومان
دارای استخر آب گرم
THE LAND OF LEGEND
Rate Rate Rate Rate Rate
All
13,230,000 تومان
22,345,000 تومان
5,990,000 تومان
4,800,000 تومان
دارای استخر آب گرم
MAXX ROYAL
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
19,230,000 تومان
34,585,000 تومان
12,090,000 تومان
4,800,000 تومان
دارای استخر آب گرم
نام هتل LARA HADRIANUS
Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,090,000 تومان 7,510,000 تومان 5,520,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات LARA
نام هتل CENDER
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,090,000 تومان 7,510,000 تومان 5,520,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات CENTER
نام هتل LIMAK LIMRA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,690,000 تومان 8,790,000 تومان 5,820,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات دارای استخر آب گرم
PARK ROOM
نام هتل KARMIR RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,870,000 تومان 9,370,000 تومان 5,910,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات دارای استخر آب گرم
نام هتل AKKA ALLINDA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,930,000 تومان 9,015,000 تومان 5,940,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات KEMER
نام هتل GRAND PARK LARA
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,990,000 تومان 9,370,000 تومان 5,970,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات دارای استخر آب گرم
نام هتل AKKA ANTEDON
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,410,000 تومان 9,880,000 تومان 6,180,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات KEMER
نام هتل CRYSTAL DELUXE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,470,000 تومان 9,990,000 تومان 6,210,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات KEMER
نام هتل SHERWOOD DREAMS RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,470,000 تومان 9,990,000 تومان 6,210,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات BELEK
نام هتل PALOMA FORESTA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,650,000 تومان 10,310,000 تومان 5,990,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات دارای استخر آب گرم
نام هتل KERVANSARAY LARA
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,650,000 تومان 10,310,000 تومان 6,300,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات دارای استخر آب گرم
نام هتل CRYSTAL SUNRISE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,650,000 تومان 10,310,000 تومان 6,300,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات دارای استخر آب گرم
SIDE
نام هتل KAYA BELEK
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,830,000 تومان 10,635,000 تومان 6,390,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات دارای استخر آب گرم
نام هتل BAIA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,070,000 تومان 11,070,000 تومان 5,990,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات دارای استخر آب گرم
نام هتل SPICE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,430,000 تومان 11,715,000 تومان 5,990,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات دارای استخر آب گرم
نام هتل TRENDY LARA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,550,000 تومان 12,365,000 تومان 6,750,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات دارای استخر آب گرم
نام هتل SHERWOOD BREEZES LARA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,670,000 تومان 12,150,000 تومان 6,810,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات دارای استخر آب گرم
نام هتل XANADU RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,850,000 تومان 12,940,000 تومان 6,900,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات دارای استخر آب گرم
نام هتل RIXOS BELDIBI
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,850,000 تومان 13,410,000 تومان 5,990,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات KEMER
نام هتل AMARA DOLCEVITA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,910,000 تومان 12,580,000 تومان 6,930,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات دارای استخر آب گرم
نام هتل SUSESI
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,970,000 تومان 12,690,000 تومان 6,960,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات BELEK
Special
نام هتل
TITANIC BEACH LARA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,150,000 تومان 13,010,000 تومان 5,990,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات دارای استخر آب گرم
نام هتل RIXOS DOWN TOWN
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,150,000 تومان 14,020,000 تومان 5,990,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات CENTER
Special
نام هتل
GRANADA LUXURY BELEK HOTEL
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,270,000 تومان 13,230,000 تومان 5,990,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات دارای استخر آب گرم
نام هتل CORNELIA DELUXE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,510,000 تومان 14,210,000 تومان 5,990,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات دارای استخر آب گرم
نام هتل DELPHINE BE GRAND
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,750,000 تومان 14,090,000 تومان 7,350,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات دارای استخر آب گرم
نام هتل CORNELIA DIAMOND
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,230,000 تومان 15,590,000 تومان 5,990,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات دارای استخر آب گرم
نام هتل KAYA PALAZZO GOLF BELEK
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,230,000 تومان 14,955,000 تومان 7,590,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات دارای استخر آب گرم
نام هتل RIXOS SUNGATE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,350,000 تومان 16,470,000 تومان 5,990,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات دارای استخر آب گرم
نام هتل TITANIC DELUXE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,350,000 تومان 15,170,000 تومان 7,650,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات دارای استخر آب گرم
نام هتل ROYAL HOLIDAY PALACE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,410,000 تومان 15,280,000 تومان 7,680,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات دارای استخر آب گرم
نام هتل ROYAL SEGINUS
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,410,000 تومان 15,280,000 تومان 7,680,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات LARA
نام هتل DELPHIN IMPERIAL
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,470,000 تومان 15,390,000 تومان 7,710,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات دارای استخر آب گرم
نام هتل SUNEO SIDE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,950,000 تومان 16,250,000 تومان 7,950,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات دارای استخر آب گرم
نام هتل CALISTA LUXURY
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,250,000 تومان 16,790,000 تومان 8,100,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات دارای استخر آب گرم
نام هتل RIXOS PREMIUM
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,570,000 تومان 20,995,000 تومان 5,990,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات دارای استخر آب گرم
نام هتل THE LAND OF LEGEND
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,230,000 تومان 22,345,000 تومان 5,990,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات دارای استخر آب گرم
نام هتل MAXX ROYAL
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 19,230,000 تومان 34,585,000 تومان 12,090,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات دارای استخر آب گرم
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6 تاریخ رفت : 28 اسفند - 6و7و8و9و10و11 فروردین /

اعتبار پکیج تا 19 اسفند
ردیف 1
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات تاریخ رفت : 28 اسفند - 6و7و8و9و10و11 فروردین /

اعتبار پکیج تا 19 اسفند
مدارک لازم
ردیف مدرک شرط
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار الزامی
ردیف 1
مدرک گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
شرط الزامی
خدمات آژانس
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 تور لیدر فارسی زبان
3 بلیط رفت و برگشت
4 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت تور لیدر فارسی زبان
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 4
خدمت بیمه مسافرتی
تعداد
توضیحات
مسئولین تور
خانم رحمانی
خانم اصفهانی
آقای پرک
خانم ارجمندی
آقای قاسملو
توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور آنتالیا به صورت هفتگی با قیمت مناسب***

مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
نرخ کودک زیر 2 سال 400/000 تومان می باشد. 

تاریخ رفت : 28 اسفند -  6و7و8و9و10و11 فروردین 

در هتل های زنجیره ای رویال و کارمیر کودک بالای 9 سال بزرگسال محسوب می شود.

برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***

جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات غیر اداری با شماره  09195666203 تماس حاصل فرمایید.