اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های مشهد است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : کاسپین
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 4 شب
پکیج آخر هفته و ایام تعطیلات و نمایشگاه ها دارای افزایش نرخ میباشد.
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) توضیحات
رازی
Rate Rate
FB
1,000,000 تومان
1,160,000 تومان
1,000,000 تومان
تبسم

FB
1,100,000 تومان
1,335,000 تومان
1,100,000 تومان
سخاوت

FB
1,100,000 تومان
1,360,000 تومان
1,100,000 تومان
آپادانا
Rate Rate Rate
FB
1,190,000 تومان
1,550,000 تومان
1,190,000 تومان
عماد
Rate Rate Rate Rate
FB
1,310,000 تومان
1,790,000 تومان
1,310,000 تومان
مینو
Rate Rate Rate Rate
FB
1,340,000 تومان
1,840,000 تومان
1,340,000 تومان
مشهد
Rate Rate Rate Rate
FB
1,540,000 تومان
2,190,000 تومان
1,540,000 تومان
ایران
Rate Rate Rate Rate
FB
1,560,000 تومان
2,745,000 تومان
1,560,000 تومان
نام هتل رازی
Rate Rate
خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,000,000 تومان 1,160,000 تومان 1,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل تبسم

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,100,000 تومان 1,335,000 تومان 1,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل سخاوت

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,100,000 تومان 1,360,000 تومان 1,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل آپادانا
Rate Rate Rate
خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,190,000 تومان 1,550,000 تومان 1,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل عماد
Rate Rate Rate Rate
خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,310,000 تومان 1,790,000 تومان 1,310,000 تومان
توضیحات
نام هتل مینو
Rate Rate Rate Rate
خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,340,000 تومان 1,840,000 تومان 1,340,000 تومان
توضیحات
نام هتل مشهد
Rate Rate Rate Rate
خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,540,000 تومان 2,190,000 تومان 1,540,000 تومان
توضیحات
نام هتل ایران
Rate Rate Rate Rate
خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,560,000 تومان 2,745,000 تومان 1,560,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مشهد 4 پکیج آخر هفته و ایام تعطیلات و نمایشگاه ها دارای افزایش نرخ میباشد.
ردیف 1
به مشهد
مدت اقامت 4
توضیحات پکیج آخر هفته و ایام تعطیلات و نمایشگاه ها دارای افزایش نرخ میباشد.
مدارک لازم
ردیف مدرک شرط
1 کارت ملی الزامی
2 شناسنامه الزامی
ردیف 1
مدرک کارت ملی
شرط الزامی
ردیف 2
مدرک شناسنامه
شرط الزامی
خدمات آژانس
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
ردیف 1
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
مسئولین تور
خانم رضایی
آقای موسوی
خانم پور حنیف
توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور مشهد به صورت روزانه با قیمت مناسب*** 

تورها چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد. 
ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه 12:00 می باشد. 
تورهای آخر هفته دارای 60 هزار تومان افزایش نرخ میباشد.((تورهای آخر هفته: شامل تمامی تورهایی می شود که برگشت آنها در روزهای جمعه و شنبه صورت پذیرد.)) 

برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***