اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های بانکوک پاتایا است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : ماهان
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 7 شب


هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
H2
Rate Rate Rate
MARINE PARADISE

BB
BB
5,385,000 تومان
6,280,000 تومان
5,185,000 تومان
5,085,000 تومان


تاریخ رفت : 16 اسفند

تمامی هتل های تایلند ON REQUEST می باشند.

THE HERITAGE SATHORN
Rate Rate Rate
THE SUN RESORT
Rate Rate Rate
BB
BB
5,440,000 تومان
6,385,000 تومان
5,240,000 تومان
5,140,000 تومان
H RESIDDENCE
Rate Rate Rate
TYCOON
Rate Rate Rate
BB
BB
5,545,000 تومان
6,585,000 تومان
5,345,000 تومان
5,245,000 تومان
SHADI HOME
Rate Rate Rate
WIZ
Rate Rate Rate
BB
BB
5,785,000 تومان
7,055,000 تومان
-
5,485,000 تومان
Special
MY HOTEL
Rate Rate Rate
THE GRAND DAY NIGHT HOTEL
Rate Rate Rate
BB
BB
5,960,000 تومان
7,410,000 تومان
5,760,000 تومان
5,660,000 تومان
Special
MIRAMAR
Rate Rate Rate Rate
FX HOTEL
Rate Rate Rate Rate
BB
BB
6,025,000 تومان
7,525,000 تومان
-
5,725,000 تومان
FORUM PARK
Rate Rate Rate
MIND RESORT
Rate Rate Rate
BB
BB
6,035,000 تومان
7,535,000 تومان
-
5,735,000 تومان
LEFENIX
Rate Rate Rate
JOMTTIEN PLAZA
Rate Rate Rate
BB
BB
6,285,000 تومان
8,030,000 تومان
-
5,985,000 تومان
FX MAKKASAN
Rate Rate Rate
JOMTTIEN THANI
Rate Rate Rate Rate
BB
BB
6,455,000 تومان
8,370,000 تومان
-
6,155,000 تومان
BANGKOK PALACE
Rate Rate Rate Rate
THE RIZIN
Rate Rate Rate Rate
BB
BB
6,555,000 تومان
8,570,000 تومان
-
6,255,000 تومان
PRINCE PALACE
Rate Rate Rate Rate
SELECTION
Rate Rate Rate Rate
BB
BB
6,840,000 تومان
9,095,000 تومان
-
6,540,000 تومان
MERCURE MAKKASAN
Rate Rate Rate Rate
FLORAL DOLPHIN
Rate Rate Rate Rate
BB
BB
7,200,000 تومان
9,850,000 تومان
7,000,000 تومان
6,900,000 تومان
MANDARIN CENTER
Rate Rate Rate Rate
CENTRA PATTAYA
Rate Rate Rate Rate
BB
BB
7,325,000 تومان
10,090,000 تومان
-
7,025,000 تومان
AVANI ATRIUM BANKOK
Rate Rate Rate Rate Rate
CITRUS GRANDE
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
BB
7,550,000 تومان
10,535,000 تومان
-
7,250,000 تومان
AL MEROZ
Rate Rate Rate Rate Rate
CENTARA GRAND PHRATAMNAK
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
BB
8,000,000 تومان
11,435,000 تومان
-
7,700,000 تومان
ANANTARA SATHORN
Rate Rate Rate Rate Rate
DUSIT THANI
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
BB
9,200,000 تومان
13,820,000 تومان
-
8,900,000 تومان
LAND MARK LAND CASTER
Rate Rate Rate Rate Rate
INTERCONTINENTAL PATTAYA
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
BB
10,590,000 تومان
16,585,000 تومان
10,390,000 تومان
10,290,000 تومان
نام هتل H2
Rate Rate Rate
MARINE PARADISE

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,385,000 تومان 6,280,000 تومان 5,185,000 تومان 5,085,000 تومان
توضیحات

تاریخ رفت : 16 اسفند

تمامی هتل های تایلند ON REQUEST می باشند.

نام هتل THE HERITAGE SATHORN
Rate Rate Rate
THE SUN RESORT
Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,440,000 تومان 6,385,000 تومان 5,240,000 تومان 5,140,000 تومان
توضیحات
نام هتل H RESIDDENCE
Rate Rate Rate
TYCOON
Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,545,000 تومان 6,585,000 تومان 5,345,000 تومان 5,245,000 تومان
توضیحات
نام هتل SHADI HOME
Rate Rate Rate
WIZ
Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,785,000 تومان 7,055,000 تومان - 5,485,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
MY HOTEL
Rate Rate Rate
THE GRAND DAY NIGHT HOTEL
Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,960,000 تومان 7,410,000 تومان 5,760,000 تومان 5,660,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
MIRAMAR
Rate Rate Rate Rate
FX HOTEL
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,025,000 تومان 7,525,000 تومان - 5,725,000 تومان
توضیحات
نام هتل FORUM PARK
Rate Rate Rate
MIND RESORT
Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,035,000 تومان 7,535,000 تومان - 5,735,000 تومان
توضیحات
نام هتل LEFENIX
Rate Rate Rate
JOMTTIEN PLAZA
Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,285,000 تومان 8,030,000 تومان - 5,985,000 تومان
توضیحات
نام هتل FX MAKKASAN
Rate Rate Rate
JOMTTIEN THANI
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,455,000 تومان 8,370,000 تومان - 6,155,000 تومان
توضیحات
نام هتل BANGKOK PALACE
Rate Rate Rate Rate
THE RIZIN
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,555,000 تومان 8,570,000 تومان - 6,255,000 تومان
توضیحات
نام هتل PRINCE PALACE
Rate Rate Rate Rate
SELECTION
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,840,000 تومان 9,095,000 تومان - 6,540,000 تومان
توضیحات
نام هتل MERCURE MAKKASAN
Rate Rate Rate Rate
FLORAL DOLPHIN
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,200,000 تومان 9,850,000 تومان 7,000,000 تومان 6,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل MANDARIN CENTER
Rate Rate Rate Rate
CENTRA PATTAYA
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,325,000 تومان 10,090,000 تومان - 7,025,000 تومان
توضیحات
نام هتل AVANI ATRIUM BANKOK
Rate Rate Rate Rate Rate
CITRUS GRANDE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,550,000 تومان 10,535,000 تومان - 7,250,000 تومان
توضیحات
نام هتل AL MEROZ
Rate Rate Rate Rate Rate
CENTARA GRAND PHRATAMNAK
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,000,000 تومان 11,435,000 تومان - 7,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل ANANTARA SATHORN
Rate Rate Rate Rate Rate
DUSIT THANI
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,200,000 تومان 13,820,000 تومان - 8,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل LAND MARK LAND CASTER
Rate Rate Rate Rate Rate
INTERCONTINENTAL PATTAYA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,590,000 تومان 16,585,000 تومان 10,390,000 تومان 10,290,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 بانکوک 3
2 پاتایا 4
ردیف 1
به بانکوک
مدت اقامت 3
توضیحات
ردیف 2
به پاتایا
مدت اقامت 4
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک شرط
1 عکس 3*4 الزامی
2 کپی شناسنامه الزامی
3 کپی کارت ملی الزامی
4 پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار الزامی
5 آدرس+ شغل و شماره تلفن الزامی
6 صورتحساب بانکی الزامی
7 پر کردن فرم مشخصات فردی الزامی
ردیف 1
مدرک عکس 3*4
شرط الزامی
ردیف 2
مدرک کپی شناسنامه
شرط الزامی
ردیف 3
مدرک کپی کارت ملی
شرط الزامی
ردیف 4
مدرک پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
شرط الزامی
ردیف 5
مدرک آدرس+ شغل و شماره تلفن
شرط الزامی
ردیف 6
مدرک صورتحساب بانکی
شرط الزامی
ردیف 7
مدرک پر کردن فرم مشخصات فردی
شرط الزامی
خدمات آژانس
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 لیدر فارسی زبان
3 بلیط رفت و برگشت
4 ویزای گروهی
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت لیدر فارسی زبان
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 4
خدمت ویزای گروهی
تعداد
توضیحات
مسئولین تور
خانم ارجمندی
خانم شهسواری
آقای قاسملو
توضیحات

*** تور تایلند پاتایا و تور ترکیبی تایلند با مناسب ترین قیمت با الفبای سفر ***

1-نرخ کودک زیر 2 سال 990/000 تومان می باشد.
2-مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
3.کلیه پکیجها به صورت چارتری می باشد و در صورت کنسلی از طرف مسافرین عزیز سوخت کامل می باشد. 

4.برخی از هتلها کودک با تخت پذیرش نمیکنند , برای همین برای آنها نرخی درج نشده است.

5.بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و بعهده مسافر میباشد .
6.پرداخت 50% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است .
7.هتل و پرواز به صورت چارتر وغیر قابل استرداد می باشند .

***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***