تور ارمنستان اسفند 95

تهران
  • تاریخ رفت : 1395/12/08
(روزهای پروازی: یکشنیه و دو شنبه و سه شنبه ) پرواز ماهان
ایروان
  • تاریخ پایان : 1395/12/30
  • ایرلاین : ماهان
  • نوع سفر : هوایی
  • مدت اقامت : 3 شب
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 ایروان 3 (روزهای پروازی: یکشنیه و دو شنبه و سه شنبه )

پرواز ماهان
ردیف 1
به ایروان
مدت اقامت 3
توضیحات (روزهای پروازی: یکشنیه و دو شنبه و سه شنبه )

پرواز ماهان
ردیف مدرک شرط
1 پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار الزامی
ردیف 1
مدرک پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
شرط الزامی
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 بلیط رفت و برگشت
3 بیمه مسافرتی
4 لیدر فارسی زبان
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
تعداد
توضیحات
ردیف 4
خدمت لیدر فارسی زبان
تعداد
توضیحات
خانم افتخاری
*** تور ارمنستان و لحظه آخری ارمنستان به صورت روزانه با قیمت مناسب ***

*** نرخ هتل ها برحسب دلار می باشد که طبق نرخ روز محاسبه می گردد.
***پرواز point بوده در صورت تغییر نرخ پرواز،پکیج تغییر نرخ خواهد داشت.
***نرخ کودک زیر دو سال 200.000 تومان می باشد.


***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 19. پنج شنبه و جمعه ها 9 صبح الی 14.***
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
SILACHI


BB
1,175,000 تومان 1,350,000 تومان 1,050,000 تومان 830,000 تومان
HRAZDAN


BB
1,230,000 تومان 1,395,000 تومان 1,050,000 تومان 830,000 تومان
IMPERIAL PALACE


BB
1,290,000 تومان 1,590,000 تومان 1,140,000 تومان 830,000 تومان
ANI PLAZA


BB
1,330,000 تومان 1,650,000 تومان --- 830,000 تومان
FORUM


BB
1,330,000 تومان 1,680,000 تومان 1,050,000 تومان 830,000 تومان
ARARAT


BB
1,350,000 تومان 1,650,000 تومان 1,050,000 تومان 830,000 تومان
CONGRESS


BB
1,380,000 تومان 1,650,000 تومان 1,050,000 تومان 830,000 تومان
NATIONAL


BB
1,680,000 تومان 2,250,000 تومان 1,080,000 تومان 830,000 تومان
نام هتل SILACHI

خدمت
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,175,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 830,000 تومان
توضیحات
نام هتل HRAZDAN

خدمت
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 830,000 تومان
توضیحات
نام هتل IMPERIAL PALACE

خدمت
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 830,000 تومان
توضیحات
نام هتل ANI PLAZA

خدمت
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) ---
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 830,000 تومان
توضیحات
نام هتل FORUM

خدمت
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 830,000 تومان
توضیحات
نام هتل ARARAT

خدمت
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 830,000 تومان
توضیحات
نام هتل CONGRESS

خدمت
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 830,000 تومان
توضیحات
نام هتل NATIONAL

خدمت
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 830,000 تومان
توضیحات