اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های استانبول است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : معراج
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 4 شب
روزهای رفت پرواز معراج : یک شنبه و جمعه ها - ساعت رفت : 19.40 - ساعت برگشت 23.45 / دوشنبه و چهارشنبه ها : ساعت رفت 13.30 - ساعت برگشت 17.50
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
GORUR
Rate Rate Rate
BB
2,325,000 تومان
2,840,000 تومان
2,280,000 تومان
1,995,000 تومان

فاتیح ، اون کاپانی

SABENA
Rate Rate Rate
BB
2,390,000 تومان
2,950,000 تومان
2,280,000 تومان
1,995,000 تومان
توپکاپی
Special
KAYA MADRID
Rate Rate Rate
BB
2,445,000 تومان
3,065,000 تومان
2,335,000 تومان
1,995,000 تومان
آکسارای
GRAND LIZA
Rate Rate Rate
BB
2,500,000 تومان
3,175,000 تومان
2,445,000 تومان
1,995,000 تومان
آکسارای
Prens
Rate Rate Rate
BB
2,500,000 تومان
3,175,000 تومان
2,500,000 تومان
1,995,000 تومان
ینی کاپی
LA GARDEN
Rate Rate Rate
BB
2,625,000 تومان
3,295,000 تومان
2,455,000 تومان
1,995,000 تومان
آکسارای ، یوسف پاشا
WHITE MONARCH
Rate Rate Rate Rate
BB
2,680,000 تومان
3,520,000 تومان
2,345,000 تومان
1,995,000 تومان
شیشلی
BLUEWAY CITY
Rate Rate Rate
BB
2,735,000 تومان
3,635,000 تومان
2,345,000 تومان
1,995,000 تومان
دولاب دره
DORA
Rate Rate Rate Rate
BB
2,795,000 تومان
3,745,000 تومان
2,625,000 تومان
1,995,000 تومان
دولاب دره
GRAND HILARIUM
Rate Rate Rate Rate
BB
2,795,000 تومان
3,745,000 تومان
2,735,000 تومان
1,995,000 تومان
ینی کاپی
ALL SEASONS
Rate Rate Rate Rate
BB
2,850,000 تومان
3,855,000 تومان
2,455,000 تومان
1,995,000 تومان
فیندیک زاده
Grand Unal Hotel Istanbul
Rate Rate Rate
BB
2,910,000 تومان
3,970,000 تومان
2,905,000 تومان
1,995,000 تومان
ینی کاپی
Special
KERVANSARAY
Rate Rate Rate Rate
BB
2,930,000 تومان
4,015,000 تومان
2,480,000 تومان
1,995,000 تومان
تکسیم
My Bade Hotel Istanbul
Rate Rate Rate Rate
BB
2,960,000 تومان
4,080,000 تومان
2,455,000 تومان
1,995,000 تومان
شیشلی
LION
Rate Rate Rate Rate
BB
3,015,000 تومان
4,195,000 تومان
2,515,000 تومان
1,995,000 تومان
تکسیم
GRAND HALIC
Rate Rate Rate Rate
BB
3,075,000 تومان
4,310,000 تومان
2,515,000 تومان
1,995,000 تومان
شیشانه
MARMARAY
Rate Rate Rate Rate
BB
3,075,000 تومان
4,310,000 تومان
2,515,000 تومان
1,995,000 تومان
ینی کاپی
CUENTO
Rate Rate Rate
BB
3,075,000 تومان
4,310,000 تومان
2,625,000 تومان
1,995,000 تومان
GREEN PARK MERTER
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
3,085,000 تومان
4,315,000 تومان
2,580,000 تومان
1,995,000 تومان
مرتر
LAMARTIN
Rate Rate Rate Rate
BB
3,240,000 تومان
4,530,000 تومان
2,515,000 تومان
1,995,000 تومان
تکسیم
GREEN PARK TAKSIM
Rate Rate Rate Rate
BB
3,240,000 تومان
4,640,000 تومان
2,625,000 تومان
1,995,000 تومان
تکسیم
Special
GOLDEN AGE1
Rate Rate Rate Rate
BB
3,250,000 تومان
4,655,000 تومان
2,930,000 تومان
1,995,000 تومان
تکسیم
Special
CENTRAL PALACE
Rate Rate Rate Rate
BB
3,250,000 تومان
4,655,000 تومان
2,930,000 تومان
1,995,000 تومان
تکسیم
Special
TITANIC BUSINESS BAYRAMPASA
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
3,250,000 تومان
4,650,000 تومان
2,745,000 تومان
1,995,000 تومان


بایرام پاشا

GRAND OZTANIK
Rate Rate Rate Rate
BB
3,315,000 تومان
4,785,000 تومان
2,675,000 تومان
1,995,000 تومان
تکسیم
Special
SEMINAL
Rate Rate Rate Rate
BB
3,315,000 تومان
4,785,000 تومان
2,675,000 تومان
1,995,000 تومان
Special
PALAZZO DONIZETTI
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
3,420,000 تومان
4,985,000 تومان
2,800,000 تومان
1,995,000 تومان
نزدیک تکسیم
KLASS
Rate Rate Rate Rate
BB
3,520,000 تومان
4,640,000 تومان
2,795,000 تومان
1,995,000 تومان
لاللی
Special
TITANIC DOWNTOWN Beyoğlu
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
3,530,000 تومان
5,210,000 تومان
2,800,000 تومان
1,995,000 تومان


بی اغلو

Special
Holiday Inn Şişli
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
3,710,000 تومان
5,565,000 تومان
2,940,000 تومان
1,995,000 تومان
شیشلی
Special
GRAND CEVAHIR
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
3,755,000 تومان
5,435,000 تومان
2,915,000 تومان
1,995,000 تومان
شیشلی
MERCURE BOMONTI
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
3,770,000 تومان
5,690,000 تومان
2,940,000 تومان
1,995,000 تومان
عثمان بی ، بومونتی
Special
TITANIC CITY
Rate Rate Rate Rate
BB
3,825,000 تومان
5,810,000 تومان
2,930,000 تومان
1,995,000 تومان


تکسیم

Elite World Istanbul Hotel
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
4,410,000 تومان
6,330,000 تومان
3,195,000 تومان
1,995,000 تومان
تکسیم
Special
CVK PARK BOSPHORUS
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
5,370,000 تومان
8,890,000 تومان
3,645,000 تومان
1,995,000 تومان
تکسیم
نام هتل GORUR
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,325,000 تومان 2,840,000 تومان 2,280,000 تومان 1,995,000 تومان
توضیحات
فاتیح ، اون کاپانی

نام هتل SABENA
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,390,000 تومان 2,950,000 تومان 2,280,000 تومان 1,995,000 تومان
توضیحات توپکاپی
Special
نام هتل
KAYA MADRID
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,445,000 تومان 3,065,000 تومان 2,335,000 تومان 1,995,000 تومان
توضیحات آکسارای
نام هتل GRAND LIZA
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,500,000 تومان 3,175,000 تومان 2,445,000 تومان 1,995,000 تومان
توضیحات آکسارای
نام هتل Prens
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,500,000 تومان 3,175,000 تومان 2,500,000 تومان 1,995,000 تومان
توضیحات ینی کاپی
نام هتل LA GARDEN
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,625,000 تومان 3,295,000 تومان 2,455,000 تومان 1,995,000 تومان
توضیحات آکسارای ، یوسف پاشا
نام هتل WHITE MONARCH
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,680,000 تومان 3,520,000 تومان 2,345,000 تومان 1,995,000 تومان
توضیحات شیشلی
نام هتل BLUEWAY CITY
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,735,000 تومان 3,635,000 تومان 2,345,000 تومان 1,995,000 تومان
توضیحات دولاب دره
نام هتل DORA
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,795,000 تومان 3,745,000 تومان 2,625,000 تومان 1,995,000 تومان
توضیحات دولاب دره
نام هتل GRAND HILARIUM
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,795,000 تومان 3,745,000 تومان 2,735,000 تومان 1,995,000 تومان
توضیحات ینی کاپی
نام هتل ALL SEASONS
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,850,000 تومان 3,855,000 تومان 2,455,000 تومان 1,995,000 تومان
توضیحات فیندیک زاده
نام هتل Grand Unal Hotel Istanbul
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,910,000 تومان 3,970,000 تومان 2,905,000 تومان 1,995,000 تومان
توضیحات ینی کاپی
Special
نام هتل
KERVANSARAY
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,930,000 تومان 4,015,000 تومان 2,480,000 تومان 1,995,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل My Bade Hotel Istanbul
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,960,000 تومان 4,080,000 تومان 2,455,000 تومان 1,995,000 تومان
توضیحات شیشلی
نام هتل LION
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,015,000 تومان 4,195,000 تومان 2,515,000 تومان 1,995,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل GRAND HALIC
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,075,000 تومان 4,310,000 تومان 2,515,000 تومان 1,995,000 تومان
توضیحات شیشانه
نام هتل MARMARAY
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,075,000 تومان 4,310,000 تومان 2,515,000 تومان 1,995,000 تومان
توضیحات ینی کاپی
نام هتل CUENTO
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,075,000 تومان 4,310,000 تومان 2,625,000 تومان 1,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل GREEN PARK MERTER
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,085,000 تومان 4,315,000 تومان 2,580,000 تومان 1,995,000 تومان
توضیحات مرتر
نام هتل LAMARTIN
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,240,000 تومان 4,530,000 تومان 2,515,000 تومان 1,995,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل GREEN PARK TAKSIM
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,240,000 تومان 4,640,000 تومان 2,625,000 تومان 1,995,000 تومان
توضیحات تکسیم
Special
نام هتل
GOLDEN AGE1
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,250,000 تومان 4,655,000 تومان 2,930,000 تومان 1,995,000 تومان
توضیحات تکسیم
Special
نام هتل
CENTRAL PALACE
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,250,000 تومان 4,655,000 تومان 2,930,000 تومان 1,995,000 تومان
توضیحات تکسیم
Special
نام هتل
TITANIC BUSINESS BAYRAMPASA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,250,000 تومان 4,650,000 تومان 2,745,000 تومان 1,995,000 تومان
توضیحات

بایرام پاشا

نام هتل GRAND OZTANIK
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,315,000 تومان 4,785,000 تومان 2,675,000 تومان 1,995,000 تومان
توضیحات تکسیم
Special
نام هتل
SEMINAL
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,315,000 تومان 4,785,000 تومان 2,675,000 تومان 1,995,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
PALAZZO DONIZETTI
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,420,000 تومان 4,985,000 تومان 2,800,000 تومان 1,995,000 تومان
توضیحات نزدیک تکسیم
نام هتل KLASS
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,520,000 تومان 4,640,000 تومان 2,795,000 تومان 1,995,000 تومان
توضیحات لاللی
Special
نام هتل
TITANIC DOWNTOWN Beyoğlu
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,530,000 تومان 5,210,000 تومان 2,800,000 تومان 1,995,000 تومان
توضیحات

بی اغلو

Special
نام هتل
Holiday Inn Şişli
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,710,000 تومان 5,565,000 تومان 2,940,000 تومان 1,995,000 تومان
توضیحات شیشلی
Special
نام هتل
GRAND CEVAHIR
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,755,000 تومان 5,435,000 تومان 2,915,000 تومان 1,995,000 تومان
توضیحات شیشلی
نام هتل MERCURE BOMONTI
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,770,000 تومان 5,690,000 تومان 2,940,000 تومان 1,995,000 تومان
توضیحات عثمان بی ، بومونتی
Special
نام هتل
TITANIC CITY
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,825,000 تومان 5,810,000 تومان 2,930,000 تومان 1,995,000 تومان
توضیحات

تکسیم

نام هتل Elite World Istanbul Hotel
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,410,000 تومان 6,330,000 تومان 3,195,000 تومان 1,995,000 تومان
توضیحات تکسیم
Special
نام هتل
CVK PARK BOSPHORUS
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,370,000 تومان 8,890,000 تومان 3,645,000 تومان 1,995,000 تومان
توضیحات تکسیم
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 استانبول 4 روزهای رفت پرواز معراج : یک شنبه و جمعه ها - ساعت رفت : 19.40 - ساعت برگشت 23.45 /

دوشنبه و چهارشنبه ها : ساعت رفت 13.30 - ساعت برگشت 17.50
ردیف 1
به استانبول
مدت اقامت 4
توضیحات روزهای رفت پرواز معراج : یک شنبه و جمعه ها - ساعت رفت : 19.40 - ساعت برگشت 23.45 /

دوشنبه و چهارشنبه ها : ساعت رفت 13.30 - ساعت برگشت 17.50
مدارک لازم
ردیف مدرک شرط
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار الزامی
ردیف 1
مدرک گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
شرط الزامی
خدمات آژانس
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 لیدر فارسی زبان
3 بلیط رفت و برگشت
4 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت لیدر فارسی زبان
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 4
خدمت بیمه مسافرتی
تعداد
توضیحات
مسئولین تور
اقای لطفیان
آقای عظیمی
آقای بهراد
خانم کوهی
خانم اصفهانی
آقای پرک
خانم میرحمزه
خانم ابراهیمی
آقای اعتمادی
خانم سلطانی
توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور استانبول به صورت هفتگی با قیمت مناسب***

مجری مستقیم تور استانبول گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری استانبول و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر استانبول با پرواز معراج
نرخ کودک زیر 2 سال 199.000 تومان می باشد.


***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***