اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های استانبول است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : معراج
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 6 شب
روزهای رفت پرواز معراج : یک شنبه و جمعه ها - ساعت رفت : 19.55 - ساعت برگشت 23.59 / دوشنبه و چهارشنبه ها : ساعت رفت 13.55 - ساعت برگشت 17.50
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
GORUR
Rate Rate Rate
BB
1,995,000 تومان
2,690,000 تومان
1,685,000 تومان
1,440,000 تومان


اون کاپانی

SABENA
Rate Rate Rate
BB
2,095,000 تومان
2,915,000 تومان
1,835,000 تومان
1,440,000 تومان
توپکاپی
ARACH
Rate Rate Rate
BB
2,275,000 تومان
3,215,000 تومان
2,060,000 تومان
1,440,000 تومان
هاربیه
Special
BY MURAT CROWN
Rate Rate Rate
BB
2,485,000 تومان
3,635,000 تومان
2,050,000 تومان
1,440,000 تومان
انتهای استقلال
KAJ
Rate Rate Rate Rate
BB
2,485,000 تومان
3,635,000 تومان
2,050,000 تومان
1,440,000 تومان
هاربیه
DORA
Rate Rate Rate Rate
BB
2,565,000 تومان
3,790,000 تومان
2,060,000 تومان
1,440,000 تومان
دولاب دره
GRAND HILARIUM
Rate Rate Rate Rate
BB
2,710,000 تومان
4,075,000 تومان
2,210,000 تومان
1,440,000 تومان
ینی کاپی
LION
Rate Rate Rate Rate
BB
2,780,000 تومان
4,220,000 تومان
2,210,000 تومان
1,440,000 تومان
تکسیم
MARMARAY
Rate Rate Rate Rate
BB
2,845,000 تومان
4,355,000 تومان
2,125,000 تومان
1,440,000 تومان
ینی کاپی
ALL SEASONS
Rate Rate Rate Rate
BB
2,855,000 تومان
4,365,000 تومان
2,210,000 تومان
1,440,000 تومان
فیندیک زاده
Special
KERVANSARAY
Rate Rate Rate Rate
BB
2,880,000 تومان
4,340,000 تومان
2,315,000 تومان
1,440,000 تومان
تکسیم
FERONIYA
Rate Rate Rate Rate
BB
2,925,000 تومان
4,510,000 تومان
2,420,000 تومان
1,440,000 تومان
تکسیم
LAMARTIN
Rate Rate Rate Rate
BB
3,140,000 تومان
4,940,000 تومان
2,420,000 تومان
1,440,000 تومان
تکسیم
Special
GOLDEN AGE1
Rate Rate Rate Rate
BB
3,210,000 تومان
5,065,000 تومان
2,720,000 تومان
1,440,000 تومان
تکسیم
Special
CENTRAL PALACE
Rate Rate Rate Rate
BB
3,285,000 تومان
5,230,000 تومان
2,800,000 تومان
1,440,000 تومان
تکسیم
Special
TITANIC BUSINESS BAYRAMPASA
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
3,295,000 تومان
5,240,000 تومان
2,790,000 تومان
1,440,000 تومان
بایرام پاشا
Special
TITANIC DOWNTOWN Beyoğlu
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
3,440,000 تومان
5,525,000 تومان
2,575,000 تومان
1,440,000 تومان
بی اوغلو
GRAND CEVAHIR
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
3,800,000 تومان
6,245,000 تومان
2,575,000 تومان
1,440,000 تومان
شیشلی
Special
PALAZZO DONIZETTI
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
3,945,000 تومان
6,535,000 تومان
2,645,000 تومان
1,440,000 تومان
پرا
Special
TITANIC CITY
Rate Rate Rate Rate
BB
4,015,000 تومان
6,685,000 تومان
2,880,000 تومان
1,440,000 تومان
تکسیم
MERCURE BOMONTI
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
4,110,000 تومان
6,780,000 تومان
2,890,000 تومان
1,440,000 تومان
عثمان بی , بومونتی
Special
Holiday Inn Şişli
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
4,265,000 تومان
7,185,000 تومان
2,970,000 تومان
1,440,000 تومان
شیشلی
Elite World Istanbul Hotel
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
4,510,000 تومان
7,590,000 تومان
2,730,000 تومان
1,440,000 تومان
تکسیم
Hilton Istanbul Bosphorus Hotel
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
5,885,000 تومان
10,425,000 تومان
4,755,000 تومان
1,440,000 تومان
تکسیم , هاربیه
Special
CVK PARK BOSPHORUS
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
6,210,000 تومان
11,070,000 تومان
3,620,000 تومان
1,440,000 تومان
تکسیم
نام هتل GORUR
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,995,000 تومان 2,690,000 تومان 1,685,000 تومان 1,440,000 تومان
توضیحات

اون کاپانی

نام هتل SABENA
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,095,000 تومان 2,915,000 تومان 1,835,000 تومان 1,440,000 تومان
توضیحات توپکاپی
نام هتل ARACH
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,275,000 تومان 3,215,000 تومان 2,060,000 تومان 1,440,000 تومان
توضیحات هاربیه
Special
نام هتل
BY MURAT CROWN
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,485,000 تومان 3,635,000 تومان 2,050,000 تومان 1,440,000 تومان
توضیحات انتهای استقلال
نام هتل KAJ
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,485,000 تومان 3,635,000 تومان 2,050,000 تومان 1,440,000 تومان
توضیحات هاربیه
نام هتل DORA
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,565,000 تومان 3,790,000 تومان 2,060,000 تومان 1,440,000 تومان
توضیحات دولاب دره
نام هتل GRAND HILARIUM
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,710,000 تومان 4,075,000 تومان 2,210,000 تومان 1,440,000 تومان
توضیحات ینی کاپی
نام هتل LION
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,780,000 تومان 4,220,000 تومان 2,210,000 تومان 1,440,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل MARMARAY
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,845,000 تومان 4,355,000 تومان 2,125,000 تومان 1,440,000 تومان
توضیحات ینی کاپی
نام هتل ALL SEASONS
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,855,000 تومان 4,365,000 تومان 2,210,000 تومان 1,440,000 تومان
توضیحات فیندیک زاده
Special
نام هتل
KERVANSARAY
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,880,000 تومان 4,340,000 تومان 2,315,000 تومان 1,440,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل FERONIYA
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,925,000 تومان 4,510,000 تومان 2,420,000 تومان 1,440,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل LAMARTIN
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,140,000 تومان 4,940,000 تومان 2,420,000 تومان 1,440,000 تومان
توضیحات تکسیم
Special
نام هتل
GOLDEN AGE1
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,210,000 تومان 5,065,000 تومان 2,720,000 تومان 1,440,000 تومان
توضیحات تکسیم
Special
نام هتل
CENTRAL PALACE
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,285,000 تومان 5,230,000 تومان 2,800,000 تومان 1,440,000 تومان
توضیحات تکسیم
Special
نام هتل
TITANIC BUSINESS BAYRAMPASA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,295,000 تومان 5,240,000 تومان 2,790,000 تومان 1,440,000 تومان
توضیحات بایرام پاشا
Special
نام هتل
TITANIC DOWNTOWN Beyoğlu
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,440,000 تومان 5,525,000 تومان 2,575,000 تومان 1,440,000 تومان
توضیحات بی اوغلو
نام هتل GRAND CEVAHIR
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,800,000 تومان 6,245,000 تومان 2,575,000 تومان 1,440,000 تومان
توضیحات شیشلی
Special
نام هتل
PALAZZO DONIZETTI
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,945,000 تومان 6,535,000 تومان 2,645,000 تومان 1,440,000 تومان
توضیحات پرا
Special
نام هتل
TITANIC CITY
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,015,000 تومان 6,685,000 تومان 2,880,000 تومان 1,440,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل MERCURE BOMONTI
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,110,000 تومان 6,780,000 تومان 2,890,000 تومان 1,440,000 تومان
توضیحات عثمان بی , بومونتی
Special
نام هتل
Holiday Inn Şişli
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,265,000 تومان 7,185,000 تومان 2,970,000 تومان 1,440,000 تومان
توضیحات شیشلی
نام هتل Elite World Istanbul Hotel
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,510,000 تومان 7,590,000 تومان 2,730,000 تومان 1,440,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل Hilton Istanbul Bosphorus Hotel
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,885,000 تومان 10,425,000 تومان 4,755,000 تومان 1,440,000 تومان
توضیحات تکسیم , هاربیه
Special
نام هتل
CVK PARK BOSPHORUS
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,210,000 تومان 11,070,000 تومان 3,620,000 تومان 1,440,000 تومان
توضیحات تکسیم
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 استانبول 6 روزهای رفت پرواز معراج : یک شنبه و جمعه ها - ساعت رفت : 19.55 - ساعت برگشت 23.59 /

دوشنبه و چهارشنبه ها : ساعت رفت 13.55 - ساعت برگشت 17.50
ردیف 1
به استانبول
مدت اقامت 6
توضیحات روزهای رفت پرواز معراج : یک شنبه و جمعه ها - ساعت رفت : 19.55 - ساعت برگشت 23.59 /

دوشنبه و چهارشنبه ها : ساعت رفت 13.55 - ساعت برگشت 17.50
مدارک لازم
ردیف مدرک شرط
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار الزامی
ردیف 1
مدرک گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
شرط الزامی
خدمات آژانس
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 لیدر فارسی زبان
3 بلیط رفت و برگشت
4 بیمه مسافرتی
5 گشت خرید رایگان با ناهار
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت لیدر فارسی زبان
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 4
خدمت بیمه مسافرتی
تعداد
توضیحات
ردیف 5
خدمت گشت خرید رایگان با ناهار
تعداد
توضیحات
مسئولین تور
اقای لطفیان
خانم کنعانی
آقای عظیمی
آقای بهراد
خانم رحمانی
خانم کوهی
خانم اصفهانی
آقای پرک
توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور استانبول به صورت هفتگی با قیمت مناسب***

مجری مستقیم تور استانبول گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری استانبول و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر استانبول با پرواز معراج
نرخ کودک زیر 2 سال 199.000 تومان می باشد.


***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 9 صبح الی 14.***