اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های کیش است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : ساها ایر
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 3 شب
بلیط رفت و برگشت - اقامت با صبحانه - استقبال فرودگاهی - تخفیف کلیه تفریحات دریایی - پارک دلفین ها و باغ پرندگان و رستوران ها
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) توضیحات
سوئیت شخصی شهرک صدف

N/A
735,000 تومان
960,000 تومان
665,000 تومان


ON REQUEST

هتل خاتم کیش
Rate Rate Rate
BB
740,000 تومان
970,000 تومان
700,000 تومان


ON REQUEST

هتل فانوس کیش
Rate Rate
BB
755,000 تومان
940,000 تومان
700,000 تومان


ON REQUEST

هتل گلدیس کیش
Rate Rate
BB
760,000 تومان
1,010,000 تومان
690,000 تومان


ON REQUEST

محوطه ارم
Rate Rate Rate
BB
775,000 تومان
1,035,000 تومان
720,000 تومان


ON REQUEST

هتل ققنوس کیش
Rate Rate
BB
790,000 تومان
1,070,000 تومان
705,000 تومان


ON REQUEST

هتل آفتاب شرق کیش
Rate Rate Rate
BB
805,000 تومان
1,100,000 تومان
755,000 تومان


ON REQUEST

هتل شباویز کیش
Rate Rate Rate
BB
840,000 تومان
1,170,000 تومان
730,000 تومان


ON REQUEST

هتل تماشا کیش
Rate Rate
BB
865,000 تومان
1,220,000 تومان
780,000 تومان


ON REQUEST

هتل جام جم کیش
Rate Rate Rate
BB
895,000 تومان
1,275,000 تومان
810,000 تومان


ON REQUEST

هتل تعطیلات کیش
Rate Rate Rate
BB
895,000 تومان
1,280,000 تومان
795,000 تومان


ON REQUEST

هتل لوتوس کیش
Rate Rate Rate
BB
910,000 تومان
1,310,000 تومان
810,000 تومان


ON REQUEST

هتل سان رایز کیش
Rate Rate Rate
BB
940,000 تومان
1,365,000 تومان
865,000 تومان


ON REQUEST

هتل قائم کیش
Rate Rate Rate
BB
950,000 تومان
1,390,000 تومان
805,000 تومان


ON REQUEST

گامبرون
Rate Rate Rate
BB
960,000 تومان
1,410,000 تومان
910,000 تومان


ON REQUEST

گراند
Rate Rate Rate
BB
965,000 تومان
1,420,000 تومان
855,000 تومان


ON REQUEST

هتل بزرگ ارم کیش
Rate Rate Rate Rate
BB
990,000 تومان
1,460,000 تومان
895,000 تومان


ON REQUEST

هتل آرامش کیش
Rate Rate Rate
BB
1,005,000 تومان
1,495,000 تومان
880,000 تومان


ON REQUEST

هتل پارسیان کیش
Rate Rate Rate
BB
1,020,000 تومان
1,525,000 تومان
900,000 تومان


ON REQUEST

فلامینگو
Rate Rate Rate Rate
BB
1,040,000 تومان
1,570,000 تومان
965,000 تومان


ویلایی

ON REQUEST

هتل سورینت مریم کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
1,195,000 تومان
1,880,000 تومان
1,055,000 تومان


ON REQUEST

صدف
Rate Rate Rate Rate
BB
1,210,000 تومان
1,910,000 تومان
-


ON REQUEST

هتل شایگان کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
1,240,000 تومان
1,970,000 تومان
1,045,000 تومان


ON REQUEST

هتل شایان کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
1,260,000 تومان
2,010,000 تومان
-


اتاق کابانا

ON REQUEST

هتل پارمیس کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
1,535,000 تومان
2,560,000 تومان
1,395,000 تومان


اتاق استاندارد

ON REQUEST

هتل داریوش کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
1,615,000 تومان
2,720,000 تومان
-


ON REQUEST

هتل مارینا پارک کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
1,795,000 تومان
3,080,000 تومان
-


اتاق استاندارد

ON REQUEST

Special
هتل ترنج کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
2,310,000 تومان
4,110,000 تومان
-


اتاق استاندارد

ON REQUEST

نام هتل سوئیت شخصی شهرک صدف

خدمت N/A
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 735,000 تومان 960,000 تومان 665,000 تومان
توضیحات

ON REQUEST

نام هتل هتل خاتم کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 740,000 تومان 970,000 تومان 700,000 تومان
توضیحات

ON REQUEST

نام هتل هتل فانوس کیش
Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 755,000 تومان 940,000 تومان 700,000 تومان
توضیحات

ON REQUEST

نام هتل هتل گلدیس کیش
Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 760,000 تومان 1,010,000 تومان 690,000 تومان
توضیحات

ON REQUEST

نام هتل محوطه ارم
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 775,000 تومان 1,035,000 تومان 720,000 تومان
توضیحات

ON REQUEST

نام هتل هتل ققنوس کیش
Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 790,000 تومان 1,070,000 تومان 705,000 تومان
توضیحات

ON REQUEST

نام هتل هتل آفتاب شرق کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 805,000 تومان 1,100,000 تومان 755,000 تومان
توضیحات

ON REQUEST

نام هتل هتل شباویز کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 840,000 تومان 1,170,000 تومان 730,000 تومان
توضیحات

ON REQUEST

نام هتل هتل تماشا کیش
Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 865,000 تومان 1,220,000 تومان 780,000 تومان
توضیحات

ON REQUEST

نام هتل هتل جام جم کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 895,000 تومان 1,275,000 تومان 810,000 تومان
توضیحات

ON REQUEST

نام هتل هتل تعطیلات کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 895,000 تومان 1,280,000 تومان 795,000 تومان
توضیحات

ON REQUEST

نام هتل هتل لوتوس کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 910,000 تومان 1,310,000 تومان 810,000 تومان
توضیحات

ON REQUEST

نام هتل هتل سان رایز کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 940,000 تومان 1,365,000 تومان 865,000 تومان
توضیحات

ON REQUEST

نام هتل هتل قائم کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 950,000 تومان 1,390,000 تومان 805,000 تومان
توضیحات

ON REQUEST

نام هتل گامبرون
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 960,000 تومان 1,410,000 تومان 910,000 تومان
توضیحات

ON REQUEST

نام هتل گراند
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 965,000 تومان 1,420,000 تومان 855,000 تومان
توضیحات

ON REQUEST

نام هتل هتل بزرگ ارم کیش
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 990,000 تومان 1,460,000 تومان 895,000 تومان
توضیحات

ON REQUEST

نام هتل هتل آرامش کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,005,000 تومان 1,495,000 تومان 880,000 تومان
توضیحات

ON REQUEST

نام هتل هتل پارسیان کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,020,000 تومان 1,525,000 تومان 900,000 تومان
توضیحات

ON REQUEST

نام هتل فلامینگو
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,040,000 تومان 1,570,000 تومان 965,000 تومان
توضیحات

ویلایی

ON REQUEST

نام هتل هتل سورینت مریم کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,195,000 تومان 1,880,000 تومان 1,055,000 تومان
توضیحات

ON REQUEST

نام هتل صدف
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,210,000 تومان 1,910,000 تومان -
توضیحات

ON REQUEST

نام هتل هتل شایگان کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,240,000 تومان 1,970,000 تومان 1,045,000 تومان
توضیحات

ON REQUEST

نام هتل هتل شایان کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,260,000 تومان 2,010,000 تومان -
توضیحات

اتاق کابانا

ON REQUEST

نام هتل هتل پارمیس کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,535,000 تومان 2,560,000 تومان 1,395,000 تومان
توضیحات

اتاق استاندارد

ON REQUEST

نام هتل هتل داریوش کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,615,000 تومان 2,720,000 تومان -
توضیحات

ON REQUEST

نام هتل هتل مارینا پارک کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,795,000 تومان 3,080,000 تومان -
توضیحات

اتاق استاندارد

ON REQUEST

Special
نام هتل
هتل ترنج کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,310,000 تومان 4,110,000 تومان -
توضیحات

اتاق استاندارد

ON REQUEST

مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کیش 3 بلیط رفت و برگشت - اقامت با صبحانه - استقبال فرودگاهی - تخفیف کلیه تفریحات دریایی - پارک دلفین ها و باغ پرندگان و رستوران ها
ردیف 1
به کیش
مدت اقامت 3
توضیحات بلیط رفت و برگشت - اقامت با صبحانه - استقبال فرودگاهی - تخفیف کلیه تفریحات دریایی - پارک دلفین ها و باغ پرندگان و رستوران ها
مدارک لازم
ردیف مدرک شرط
1 شناسنامه الزامی
2 کارت ملی الزامی
ردیف 1
مدرک شناسنامه
شرط الزامی
ردیف 2
مدرک کارت ملی
شرط الزامی
خدمات آژانس
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
ردیف 1
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
مسئولین تور
خانم رضایی
آقای موسوی
خانم پور حنیف
توضیحات ***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور کیش به صورت هفتگی با قیمت مناسب***
هتل ها گارانتی و پروازها چارتر بوده و غیر قابل کنسلی میباشد.
ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه 12:00 می باشد.

(نرخ کودک 2 تا 5سال فقط هزینه پرواز را شامل میشود)
(کودک 5سال به بالا بزرگسال محسوب میشود)
*پکیج برای آخر هفته و ایام خاص و نمایشگاه ها دارای افزایش نرخ میباشد*
برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***