اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های گرجستان است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : قشم ایر
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 3 شب
تاریخ رفت : 30 دی
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
SALI
Rate Rate Rate
BB
1,525,000 تومان
1,600,000 تومان
1,525,000 تومان
1,490,000 تومان
DALIDA
Rate Rate Rate
BB
1,565,000 تومان
1,675,000 تومان
1,565,000 تومان
1,490,000 تومان
EURASIA
Rate Rate Rate
BB
1,565,000 تومان
1,675,000 تومان
1,565,000 تومان
1,490,000 تومان
LIKE
Rate Rate Rate
BB
1,600,000 تومان
1,750,000 تومان
1,600,000 تومان
1,490,000 تومان
DEJAVU
Rate Rate Rate
BB
1,650,000 تومان
1,800,000 تومان
1,650,000 تومان
1,490,000 تومان
VILA VICTORIA
Rate Rate Rate
BB
1,650,000 تومان
1,800,000 تومان
1,650,000 تومان
1,490,000 تومان
GRAND GMP
Rate Rate Rate Rate
BB
1,800,000 تومان
2,100,000 تومان
1,765,000 تومان
1,490,000 تومان
GNG
Rate Rate Rate Rate
BB
1,840,000 تومان
2,175,000 تومان
1,840,000 تومان
1,490,000 تومان
TOSCANO
Rate Rate Rate Rate
BB
1,875,000 تومان
2,250,000 تومان
1,800,000 تومان
1,490,000 تومان
Special
COLOMBI
Rate Rate Rate Rate
BB
2,025,000 تومان
2,550,000 تومان
1,875,000 تومان
1,490,000 تومان
GREEN QUEEN
Rate Rate Rate Rate
BB
2,100,000 تومان
2,700,000 تومان
1,950,000 تومان
1,490,000 تومان
SPORT TIME
Rate Rate Rate Rate
BB
2,100,000 تومان
2,700,000 تومان
1,950,000 تومان
1,490,000 تومان
DOLABAURI
Rate Rate Rate Rate
BB
2,290,000 تومان
3,040,000 تومان
2,025,000 تومان
1,490,000 تومان
RAMADA ENCORE
Rate Rate Rate Rate
BB
2,625,000 تومان
3,750,000 تومان
-
1,490,000 تومان
AMERI
Rate Rate Rate Rate
BB
2,665,000 تومان
3,825,000 تومان
2,440,000 تومان
1,490,000 تومان
نام هتل SALI
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,525,000 تومان 1,600,000 تومان 1,525,000 تومان 1,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل DALIDA
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,565,000 تومان 1,675,000 تومان 1,565,000 تومان 1,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل EURASIA
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,565,000 تومان 1,675,000 تومان 1,565,000 تومان 1,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل LIKE
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,600,000 تومان 1,750,000 تومان 1,600,000 تومان 1,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل DEJAVU
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,650,000 تومان 1,800,000 تومان 1,650,000 تومان 1,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل VILA VICTORIA
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,650,000 تومان 1,800,000 تومان 1,650,000 تومان 1,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل GRAND GMP
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,800,000 تومان 2,100,000 تومان 1,765,000 تومان 1,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل GNG
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,840,000 تومان 2,175,000 تومان 1,840,000 تومان 1,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل TOSCANO
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,875,000 تومان 2,250,000 تومان 1,800,000 تومان 1,490,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
COLOMBI
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,025,000 تومان 2,550,000 تومان 1,875,000 تومان 1,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل GREEN QUEEN
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,100,000 تومان 2,700,000 تومان 1,950,000 تومان 1,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل SPORT TIME
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,100,000 تومان 2,700,000 تومان 1,950,000 تومان 1,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل DOLABAURI
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,290,000 تومان 3,040,000 تومان 2,025,000 تومان 1,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل RAMADA ENCORE
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,625,000 تومان 3,750,000 تومان - 1,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل AMERI
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,665,000 تومان 3,825,000 تومان 2,440,000 تومان 1,490,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 تفلیس 3 تاریخ رفت : 30 دی
ردیف 1
به تفلیس
مدت اقامت 3
توضیحات تاریخ رفت : 30 دی
مدارک لازم
ردیف مدرک شرط
1 پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار الزامی
ردیف 1
مدرک پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
شرط الزامی
خدمات آژانس
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 بلیط رفت و برگشت
3 لیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت لیدر فارسی زبان
تعداد
توضیحات
ردیف 4
خدمت بیمه مسافرتی
تعداد
توضیحات
مسئولین تور
آقای پرک
توضیحات ***الفبای سفر مجری و چارتر کننده تور گرجستان به صورت روزانه *** 
1--نرخ کودک زیر 2 سال 390/000 تومان می باشد. 
2-مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافرمیباشد. 
3-پرواز و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد می باشد. 
4- بیمه مسافرتی برای مسافرین بالای 60 سال الزامیست.