اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های کیش است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : آسمان
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 3 شب
تاریخ رفت : 26 آذر / بلیط رفت و برگشت - اقامت با صبحانه - استقبال فرودگاهی - تخفیف کلیه تفریحات دریایی - پارک دلفین ها و باغ پرندگان و رستوران ها
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) توضیحات
هتل ستاره طلایی کیش
Rate Rate
BB
710,000 تومان
830,000 تومان
675,000 تومان


ON REQUEST

هتل ققنوس کیش
Rate Rate
BB
755,000 تومان
935,000 تومان
720,000 تومان


ON REQUEST

هتل گلدیس کیش
Rate Rate
BB
770,000 تومان
965,000 تومان
725,000 تومان


ON REQUEST

هتل آفتاب شرق کیش
Rate Rate Rate
BB
775,000 تومان
970,000 تومان
750,000 تومان


ON REQUEST

محوطه ارم
Rate Rate Rate
BB
795,000 تومان
1,010,000 تومان
760,000 تومان


ON REQUEST

هتل ستاره کیش
Rate Rate
BB
810,000 تومان
1,030,000 تومان
750,000 تومان


ON REQUEST

هتل پارس نیک کیش
Rate Rate Rate
BB
815,000 تومان
1,055,000 تومان
765,000 تومان


ON REQUEST

سوئیت شخصی شهرک صدف

N/A
830,000 تومان
1,085,000 تومان
750,000 تومان


ON REQUEST

هتل شباویز کیش
Rate Rate Rate
BB
835,000 تومان
1,090,000 تومان
780,000 تومان


ON REQUEST

هتل تماشا کیش
Rate Rate
BB
875,000 تومان
1,175,000 تومان
810,000 تومان


ON REQUEST

هتل گاردنیا کیش
Rate Rate Rate
BB
895,000 تومان
1,210,000 تومان
840,000 تومان


ON REQUEST

هتل لوتوس کیش
Rate Rate Rate
BB
925,000 تومان
1,270,000 تومان
840,000 تومان


ON REQUEST

هتل بزرگ ارم کیش
Rate Rate Rate Rate
BB
965,000 تومان
1,345,000 تومان
910,000 تومان


ON REQUEST

هتل جام جم کیش
Rate Rate Rate
BB
975,000 تومان
1,370,000 تومان
885,000 تومان


ON REQUEST

هتل آریان کیش
Rate Rate Rate Rate
BB
985,000 تومان
1,390,000 تومان
900,000 تومان


ON REQUEST

هتل آنا کیش
Rate Rate Rate
BB
985,000 تومان
1,390,000 تومان
890,000 تومان


ON REQUEST

گراند
Rate Rate Rate
BB
990,000 تومان
1,400,000 تومان
910,000 تومان


ON REQUEST

فلامینگو
Rate Rate Rate Rate
BB
995,000 تومان
1,410,000 تومان
955,000 تومان
ویلایی

ON REQUEST

هتل تعطیلات کیش
Rate Rate Rate
BB
1,000,000 تومان
1,420,000 تومان
890,000 تومان


ON REQUEST

هتل آرامش کیش
Rate Rate Rate
BB
1,015,000 تومان
1,450,000 تومان
920,000 تومان


ON REQUEST

گامبرون
Rate Rate Rate
BB
1,030,000 تومان
1,480,000 تومان
980,000 تومان


ON REQUEST

هتل سیمرغ کیش
Rate Rate Rate
BB
1,040,000 تومان
1,500,000 تومان
920,000 تومان


ON REQUEST

هتل سانرایز
Rate Rate Rate
BB
1,045,000 تومان
1,510,000 تومان
-


ON REQUEST

صدف
Rate Rate Rate Rate
BB
1,080,000 تومان
1,580,000 تومان
-


ON REQUEST

هتل پارسیان کیش
Rate Rate Rate
BB
1,095,000 تومان
1,610,000 تومان
975,000 تومان


ON REQUEST

هتل آرامیس کیش
Rate Rate Rate Rate
BB
1,195,000 تومان
1,810,000 تومان
1,065,000 تومان


ON REQUEST

هتل سورینت مریم کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
1,255,000 تومان
1,930,000 تومان
1,065,000 تومان


ON REQUEST

هتل پارمیس کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
1,360,000 تومان
2,140,000 تومان
1,280,000 تومان


اتاق استاندارد

ON REQUEST

هتل ایران کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
1,555,000 تومان
2,530,000 تومان
1,430,000 تومان


ON REQUEST

بین المللی کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
1,615,000 تومان
1,620,000 تومان
1,580,000 تومان


ON REQUEST

هتل داریوش کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
1,785,000 تومان
2,990,000 تومان
-


ON REQUEST

هتل مارینا پارک کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
1,980,000 تومان
3,380,000 تومان
-


اتاق استاندارد

ON REQUEST

هتل ترنج کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
2,380,000 تومان
4,180,000 تومان
-


اتاق استاندارد

ON REQUEST

نام هتل هتل ستاره طلایی کیش
Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 710,000 تومان 830,000 تومان 675,000 تومان
توضیحات

ON REQUEST

نام هتل هتل ققنوس کیش
Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 755,000 تومان 935,000 تومان 720,000 تومان
توضیحات

ON REQUEST

نام هتل هتل گلدیس کیش
Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 770,000 تومان 965,000 تومان 725,000 تومان
توضیحات

ON REQUEST

نام هتل هتل آفتاب شرق کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 775,000 تومان 970,000 تومان 750,000 تومان
توضیحات

ON REQUEST

نام هتل محوطه ارم
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 795,000 تومان 1,010,000 تومان 760,000 تومان
توضیحات

ON REQUEST

نام هتل هتل ستاره کیش
Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 810,000 تومان 1,030,000 تومان 750,000 تومان
توضیحات

ON REQUEST

نام هتل هتل پارس نیک کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 815,000 تومان 1,055,000 تومان 765,000 تومان
توضیحات

ON REQUEST

نام هتل سوئیت شخصی شهرک صدف

خدمت N/A
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 830,000 تومان 1,085,000 تومان 750,000 تومان
توضیحات

ON REQUEST

نام هتل هتل شباویز کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 835,000 تومان 1,090,000 تومان 780,000 تومان
توضیحات

ON REQUEST

نام هتل هتل تماشا کیش
Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 875,000 تومان 1,175,000 تومان 810,000 تومان
توضیحات

ON REQUEST

نام هتل هتل گاردنیا کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 895,000 تومان 1,210,000 تومان 840,000 تومان
توضیحات

ON REQUEST

نام هتل هتل لوتوس کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 925,000 تومان 1,270,000 تومان 840,000 تومان
توضیحات

ON REQUEST

نام هتل هتل بزرگ ارم کیش
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 965,000 تومان 1,345,000 تومان 910,000 تومان
توضیحات

ON REQUEST

نام هتل هتل جام جم کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 975,000 تومان 1,370,000 تومان 885,000 تومان
توضیحات

ON REQUEST

نام هتل هتل آریان کیش
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 985,000 تومان 1,390,000 تومان 900,000 تومان
توضیحات

ON REQUEST

نام هتل هتل آنا کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 985,000 تومان 1,390,000 تومان 890,000 تومان
توضیحات

ON REQUEST

نام هتل گراند
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 990,000 تومان 1,400,000 تومان 910,000 تومان
توضیحات

ON REQUEST

نام هتل فلامینگو
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 995,000 تومان 1,410,000 تومان 955,000 تومان
توضیحات ویلایی

ON REQUEST

نام هتل هتل تعطیلات کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,000,000 تومان 1,420,000 تومان 890,000 تومان
توضیحات

ON REQUEST

نام هتل هتل آرامش کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,015,000 تومان 1,450,000 تومان 920,000 تومان
توضیحات

ON REQUEST

نام هتل گامبرون
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,030,000 تومان 1,480,000 تومان 980,000 تومان
توضیحات

ON REQUEST

نام هتل هتل سیمرغ کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,040,000 تومان 1,500,000 تومان 920,000 تومان
توضیحات

ON REQUEST

نام هتل هتل سانرایز
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,045,000 تومان 1,510,000 تومان -
توضیحات

ON REQUEST

نام هتل صدف
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,080,000 تومان 1,580,000 تومان -
توضیحات

ON REQUEST

نام هتل هتل پارسیان کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,095,000 تومان 1,610,000 تومان 975,000 تومان
توضیحات

ON REQUEST

نام هتل هتل آرامیس کیش
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,195,000 تومان 1,810,000 تومان 1,065,000 تومان
توضیحات

ON REQUEST

نام هتل هتل سورینت مریم کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,255,000 تومان 1,930,000 تومان 1,065,000 تومان
توضیحات

ON REQUEST

نام هتل هتل پارمیس کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,360,000 تومان 2,140,000 تومان 1,280,000 تومان
توضیحات

اتاق استاندارد

ON REQUEST

نام هتل هتل ایران کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,555,000 تومان 2,530,000 تومان 1,430,000 تومان
توضیحات

ON REQUEST

نام هتل بین المللی کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,615,000 تومان 1,620,000 تومان 1,580,000 تومان
توضیحات

ON REQUEST

نام هتل هتل داریوش کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,785,000 تومان 2,990,000 تومان -
توضیحات

ON REQUEST

نام هتل هتل مارینا پارک کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,980,000 تومان 3,380,000 تومان -
توضیحات

اتاق استاندارد

ON REQUEST

نام هتل هتل ترنج کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,380,000 تومان 4,180,000 تومان -
توضیحات

اتاق استاندارد

ON REQUEST

مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کیش 3 تاریخ رفت : 26 آذر / بلیط رفت و برگشت - اقامت با صبحانه - استقبال فرودگاهی - تخفیف کلیه تفریحات دریایی - پارک دلفین ها و باغ پرندگان و رستوران ها
ردیف 1
به کیش
مدت اقامت 3
توضیحات تاریخ رفت : 26 آذر / بلیط رفت و برگشت - اقامت با صبحانه - استقبال فرودگاهی - تخفیف کلیه تفریحات دریایی - پارک دلفین ها و باغ پرندگان و رستوران ها
مدارک لازم
ردیف مدرک شرط
1 شناسنامه الزامی
2 کارت ملی الزامی
ردیف 1
مدرک شناسنامه
شرط الزامی
ردیف 2
مدرک کارت ملی
شرط الزامی
خدمات آژانس
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 3 شب و 4 روز اقامت
ردیف 1
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت 3 شب و 4 روز اقامت
تعداد
توضیحات
مسئولین تور
خانم رضایی
آقای موسوی
خانم پور حنیف
توضیحات ***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور کیش به صورت هفتگی با قیمت مناسب***
هتل ها گارانتی و پروازها چارتر بوده و غیر قابل کنسلی میباشد.
ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه 12:00 می باشد.

(نرخ کودک 2 تا 5سال فقط هزینه پرواز را شامل میشود)
(کودک 5سال به بالا بزرگسال محسوب میشود)
*پکیج برای آخر هفته و ایام خاص و نمایشگاه ها دارای افزایش نرخ میباشد*
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 19. پنج شنبه و جمعه ها 9 صبح الی 14.***