اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های آنتالیا است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : ماهان و ایران ایر
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 6 شب
تاریخ رفت : 24 و 25 آبان / تمامی هتل های آنتالیا ON REQUEST می باشند ( فرودگاه دنیزلی)
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
MERA PARK
Rate Rate Rate
BB
1,390,000 تومان
2,290,000 تومان
1,595,000 تومان
1,595,000 تومان


آفر ویژه

LARA HADRIANUS
Rate Rate Rate
HB
1,590,000 تومان
3,090,000 تومان
1,595,000 تومان
1,595,000 تومان


آفر ویژه

BELKON
Rate Rate Rate Rate
All
1,690,000 تومان
3,090,000 تومان
1,595,000 تومان
1,595,000 تومان


آفر ویژه

LARA HADRIANUS
Rate Rate Rate
BB
1,790,000 تومان
3,190,000 تومان
1,595,000 تومان
1,595,000 تومان


آفر ویژه

LARA HADRIANUS
Rate Rate Rate
All
1,990,000 تومان
3,390,000 تومان
1,595,000 تومان
1,595,000 تومان


آفر ویژه

Special
SENSITIVE PREMIUM BELEK
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
2,240,000 تومان
3,990,000 تومان
1,595,000 تومان
1,595,000 تومان


آفر ویژه

LARA DINC
Rate Rate Rate
All
2,570,000 تومان
3,390,000 تومان
2,040,000 تومان
1,595,000 تومان
CITY
GRAND PARK LARA
Rate Rate Rate Rate
All
2,890,000 تومان
5,340,000 تومان
2,240,000 تومان
1,595,000 تومان


FAMILY 4 PX: 3/790/000

FAMILY 5,6 PX: 3/690/000

ORANGE COUNTY KEMER
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
2,895,000 تومان
4,690,000 تومان
1,595,000 تومان
1,595,000 تومان


آفر ویژه

CENDER
Rate Rate Rate Rate
All
3,045,000 تومان
3,990,000 تومان
2,190,000 تومان
1,595,000 تومان
CITY
KERVANSARAY LARA
Rate Rate Rate Rate
All
3,495,000 تومان
4,890,000 تومان
1,595,000 تومان
1,595,000 تومان


آفر ویژه

CLUB SERA
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
3,590,000 تومان
4,790,000 تومان
2,690,000 تومان
1,595,000 تومان
LARA
Special
GRANADA LUXURY BELEK HOTEL
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
3,890,000 تومان
7,240,000 تومان
3,390,000 تومان
1,595,000 تومان
BELEK
SHERWOOD DREAMS RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
3,970,000 تومان
5,490,000 تومان
2,790,000 تومان
1,595,000 تومان
BELEK
Special
ADALYA ELITE LARA
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
4,045,000 تومان
5,990,000 تومان
1,595,000 تومان
1,595,000 تومان


آفر ویژه

Special
FAME RESIDENCE LARA
Rate Rate Rate Rate Rate
All
4,370,000 تومان
6,090,000 تومان
2,990,000 تومان
1,595,000 تومان
LARA
SHERWOOD BREEZES LARA
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
4,765,000 تومان
6,690,000 تومان
3,190,000 تومان
1,595,000 تومان
LARA
TITANIC BEACH LARA
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
5,440,000 تومان
7,690,000 تومان
3,490,000 تومان
1,595,000 تومان
LARA
TITANIC DELUXE
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
5,440,000 تومان
7,690,000 تومان
3,490,000 تومان
1,595,000 تومان
BELEK
DELPHINE BE GRAND
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
5,640,000 تومان
7,990,000 تومان
3,640,000 تومان
1,595,000 تومان
BELEK
ELA QUALITY
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
6,120,000 تومان
8,690,000 تومان
3,790,000 تومان
1,595,000 تومان
BELEK
نام هتل MERA PARK
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,390,000 تومان 2,290,000 تومان 1,595,000 تومان 1,595,000 تومان
توضیحات

آفر ویژه

نام هتل LARA HADRIANUS
Rate Rate Rate
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,590,000 تومان 3,090,000 تومان 1,595,000 تومان 1,595,000 تومان
توضیحات

آفر ویژه

نام هتل BELKON
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,690,000 تومان 3,090,000 تومان 1,595,000 تومان 1,595,000 تومان
توضیحات

آفر ویژه

نام هتل LARA HADRIANUS
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,790,000 تومان 3,190,000 تومان 1,595,000 تومان 1,595,000 تومان
توضیحات

آفر ویژه

نام هتل LARA HADRIANUS
Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,990,000 تومان 3,390,000 تومان 1,595,000 تومان 1,595,000 تومان
توضیحات

آفر ویژه

Special
نام هتل
SENSITIVE PREMIUM BELEK
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,240,000 تومان 3,990,000 تومان 1,595,000 تومان 1,595,000 تومان
توضیحات

آفر ویژه

نام هتل LARA DINC
Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,570,000 تومان 3,390,000 تومان 2,040,000 تومان 1,595,000 تومان
توضیحات CITY
نام هتل GRAND PARK LARA
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,890,000 تومان 5,340,000 تومان 2,240,000 تومان 1,595,000 تومان
توضیحات

FAMILY 4 PX: 3/790/000

FAMILY 5,6 PX: 3/690/000

نام هتل ORANGE COUNTY KEMER
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,895,000 تومان 4,690,000 تومان 1,595,000 تومان 1,595,000 تومان
توضیحات

آفر ویژه

نام هتل CENDER
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,045,000 تومان 3,990,000 تومان 2,190,000 تومان 1,595,000 تومان
توضیحات CITY
نام هتل KERVANSARAY LARA
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,495,000 تومان 4,890,000 تومان 1,595,000 تومان 1,595,000 تومان
توضیحات

آفر ویژه

نام هتل CLUB SERA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,590,000 تومان 4,790,000 تومان 2,690,000 تومان 1,595,000 تومان
توضیحات LARA
Special
نام هتل
GRANADA LUXURY BELEK HOTEL
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,890,000 تومان 7,240,000 تومان 3,390,000 تومان 1,595,000 تومان
توضیحات BELEK
نام هتل SHERWOOD DREAMS RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,970,000 تومان 5,490,000 تومان 2,790,000 تومان 1,595,000 تومان
توضیحات BELEK
Special
نام هتل
ADALYA ELITE LARA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,045,000 تومان 5,990,000 تومان 1,595,000 تومان 1,595,000 تومان
توضیحات

آفر ویژه

Special
نام هتل
FAME RESIDENCE LARA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,370,000 تومان 6,090,000 تومان 2,990,000 تومان 1,595,000 تومان
توضیحات LARA
نام هتل SHERWOOD BREEZES LARA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,765,000 تومان 6,690,000 تومان 3,190,000 تومان 1,595,000 تومان
توضیحات LARA
نام هتل TITANIC BEACH LARA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,440,000 تومان 7,690,000 تومان 3,490,000 تومان 1,595,000 تومان
توضیحات LARA
نام هتل TITANIC DELUXE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,440,000 تومان 7,690,000 تومان 3,490,000 تومان 1,595,000 تومان
توضیحات BELEK
نام هتل DELPHINE BE GRAND
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,640,000 تومان 7,990,000 تومان 3,640,000 تومان 1,595,000 تومان
توضیحات BELEK
نام هتل ELA QUALITY
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,120,000 تومان 8,690,000 تومان 3,790,000 تومان 1,595,000 تومان
توضیحات BELEK
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6 تاریخ رفت : 24 و 25 آبان /

تمامی هتل های آنتالیا ON REQUEST می باشند ( فرودگاه دنیزلی)
ردیف 1
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات تاریخ رفت : 24 و 25 آبان /

تمامی هتل های آنتالیا ON REQUEST می باشند ( فرودگاه دنیزلی)
مدارک لازم
ردیف مدرک شرط
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار الزامی
ردیف 1
مدرک گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
شرط الزامی
خدمات آژانس
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 تور لیدر فارسی زبان
3 بلیط رفت و برگشت
4 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت تور لیدر فارسی زبان
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 4
خدمت بیمه مسافرتی
تعداد
توضیحات
مسئولین تور
خانم کنعانی
خانم رحمانی
خانم اصفهانی
توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور آنتالیا به صورت هفتگی با قیمت مناسب***

مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا

نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

* نرخ کودک زیر 2 سال 195.000 تومان می باشد. 

برای افراد بالای 60 سال، بیمه آکسا الزامی و هزینه آنبه عهده مسافر می باشد.
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 9 صبح الی 14.***

***استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.

***ترنسفر از فرودگاه دنیزلی تا هتل زمینی میباشد.

در ساعات غیر اداری با شماره  09195666203 تماس حاصل فرمایید.