اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های کیش است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : کاسپین
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 3 شب
بلیط رفت و برگشت - اقامت با صبحانه - استقبال فرودگاهی - تخفیف کلیه تفریحات دریایی - پارک دلفین ها و باغ پرندگان و رستوران ها /پکیج آخر هفته و ایام تعطیلات دارای افزایش نرخ میباشد
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) توضیحات
هتل ستاره طلایی کیش
Rate Rate
BB
630,000 تومان
750,000 تومان
600,000 تومان
هتل تماشا کیش
Rate Rate
BB
645,000 تومان
780,000 تومان
620,000 تومان
محوطه ارم
Rate Rate Rate
BB
655,000 تومان
795,000 تومان
630,000 تومان
ON REQUEST
هتل گاردنیا کیش
Rate Rate Rate
BB
660,000 تومان
810,000 تومان
645,000 تومان
ویلایی
هتل ققنوس کیش
Rate Rate
BB
660,000 تومان
810,000 تومان
635,000 تومان
ON REQUEST
هتل فانوس کیش
Rate Rate
BB
660,000 تومان
780,000 تومان
635,000 تومان
سوئیت شخصی شهرک صدف

N/A
660,000 تومان
810,000 تومان
615,000 تومان
هتل قائم کیش
Rate Rate Rate
BB
660,000 تومان
850,000 تومان
615,000 تومان
هتل لوتوس کیش
Rate Rate Rate
BB
675,000 تومان
840,000 تومان
640,000 تومان
هتل پانیذ کیش
Rate Rate
BB
700,000 تومان
885,000 تومان
635,000 تومان
گراند
Rate Rate Rate
BB
735,000 تومان
960,000 تومان
660,000 تومان
ON REQUEST
هتل تعطیلات کیش
Rate Rate Rate
BB
735,000 تومان
960,000 تومان
690,000 تومان
ON REQUEST
هتل بزرگ ارم کیش
Rate Rate Rate Rate
BB
765,000 تومان
1,020,000 تومان
730,000 تومان
ON REQUEST
هتل پارسیان کیش
Rate Rate Rate
BB
770,000 تومان
1,030,000 تومان
725,000 تومان
هتل آنا کیش
Rate Rate Rate
BB
775,000 تومان
1,035,000 تومان
710,000 تومان
هتل جام جم کیش
Rate Rate Rate
BB
775,000 تومان
1,035,000 تومان
685,000 تومان
هتل سیمرغ کیش
Rate Rate Rate
BB
790,000 تومان
1,065,000 تومان
695,000 تومان
هتل آرامش کیش
Rate Rate Rate
BB
840,000 تومان
1,170,000 تومان
780,000 تومان
ON REQUEST
فلامینگو
Rate Rate Rate Rate
BB
840,000 تومان
1,170,000 تومان
830,000 تومان


ویلایی

ON REQUEST

گامبرون
Rate Rate Rate
BB
885,000 تومان
1,260,000 تومان
800,000 تومان
هتل آرامیس کیش
Rate Rate Rate Rate
BB
900,000 تومان
1,290,000 تومان
770,000 تومان
ON REQUEST
هتل سورینت مریم کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
1,125,000 تومان
1,215,000 تومان
-
هتل پارمیس کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
HB
1,165,000 تومان
1,820,000 تومان
1,095,000 تومان


استاندارد

هتل ایران کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
1,260,000 تومان
2,010,000 تومان
1,210,000 تومان
ON REQUEST
هتل شایان کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
1,265,000 تومان
2,020,000 تومان
1,145,000 تومان


استاندارد

ON REQUEST

بین المللی کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
1,355,000 تومان
1,425,000 تومان
1,390,000 تومان
هتل داریوش کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
1,500,000 تومان
2,485,000 تومان
-
هتل مارینا پارک کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
HB
1,545,000 تومان
2,580,000 تومان
-


استاندارد

ON REQUEST

ترنج
Rate Rate Rate Rate Rate
HB
2,335,000 تومان
4,160,000 تومان
-


استاندارد

ON REQUEST

نام هتل هتل ستاره طلایی کیش
Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 630,000 تومان 750,000 تومان 600,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل تماشا کیش
Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 645,000 تومان 780,000 تومان 620,000 تومان
توضیحات
نام هتل محوطه ارم
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 655,000 تومان 795,000 تومان 630,000 تومان
توضیحات ON REQUEST
نام هتل هتل گاردنیا کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 660,000 تومان 810,000 تومان 645,000 تومان
توضیحات ویلایی
نام هتل هتل ققنوس کیش
Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 660,000 تومان 810,000 تومان 635,000 تومان
توضیحات ON REQUEST
نام هتل هتل فانوس کیش
Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 660,000 تومان 780,000 تومان 635,000 تومان
توضیحات
نام هتل سوئیت شخصی شهرک صدف

خدمت N/A
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 660,000 تومان 810,000 تومان 615,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل قائم کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 660,000 تومان 850,000 تومان 615,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل لوتوس کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 675,000 تومان 840,000 تومان 640,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پانیذ کیش
Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 700,000 تومان 885,000 تومان 635,000 تومان
توضیحات
نام هتل گراند
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 735,000 تومان 960,000 تومان 660,000 تومان
توضیحات ON REQUEST
نام هتل هتل تعطیلات کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 735,000 تومان 960,000 تومان 690,000 تومان
توضیحات ON REQUEST
نام هتل هتل بزرگ ارم کیش
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 765,000 تومان 1,020,000 تومان 730,000 تومان
توضیحات ON REQUEST
نام هتل هتل پارسیان کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 770,000 تومان 1,030,000 تومان 725,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آنا کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 775,000 تومان 1,035,000 تومان 710,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل جام جم کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 775,000 تومان 1,035,000 تومان 685,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سیمرغ کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 790,000 تومان 1,065,000 تومان 695,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آرامش کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 840,000 تومان 1,170,000 تومان 780,000 تومان
توضیحات ON REQUEST
نام هتل فلامینگو
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 840,000 تومان 1,170,000 تومان 830,000 تومان
توضیحات

ویلایی

ON REQUEST

نام هتل گامبرون
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 885,000 تومان 1,260,000 تومان 800,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آرامیس کیش
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 900,000 تومان 1,290,000 تومان 770,000 تومان
توضیحات ON REQUEST
نام هتل هتل سورینت مریم کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,125,000 تومان 1,215,000 تومان -
توضیحات
نام هتل هتل پارمیس کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,165,000 تومان 1,820,000 تومان 1,095,000 تومان
توضیحات

استاندارد

نام هتل هتل ایران کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,260,000 تومان 2,010,000 تومان 1,210,000 تومان
توضیحات ON REQUEST
نام هتل هتل شایان کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,265,000 تومان 2,020,000 تومان 1,145,000 تومان
توضیحات

استاندارد

ON REQUEST

نام هتل بین المللی کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,355,000 تومان 1,425,000 تومان 1,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل داریوش کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,500,000 تومان 2,485,000 تومان -
توضیحات
نام هتل هتل مارینا پارک کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,545,000 تومان 2,580,000 تومان -
توضیحات

استاندارد

ON REQUEST

نام هتل ترنج
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,335,000 تومان 4,160,000 تومان -
توضیحات

استاندارد

ON REQUEST

مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کیش 3 بلیط رفت و برگشت - اقامت با صبحانه - استقبال فرودگاهی - تخفیف کلیه تفریحات دریایی - پارک دلفین ها و باغ پرندگان و رستوران ها

/پکیج آخر هفته و ایام تعطیلات دارای افزایش نرخ میباشد
ردیف 1
به کیش
مدت اقامت 3
توضیحات بلیط رفت و برگشت - اقامت با صبحانه - استقبال فرودگاهی - تخفیف کلیه تفریحات دریایی - پارک دلفین ها و باغ پرندگان و رستوران ها

/پکیج آخر هفته و ایام تعطیلات دارای افزایش نرخ میباشد
مدارک لازم
ردیف مدرک شرط
1 شناسنامه الزامی
2 کارت ملی الزامی
ردیف 1
مدرک شناسنامه
شرط الزامی
ردیف 2
مدرک کارت ملی
شرط الزامی
خدمات آژانس
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 3 شب و 4 روز اقامت
ردیف 1
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت 3 شب و 4 روز اقامت
تعداد
توضیحات
مسئولین تور
خانم رضایی
آقای موسوی
خانم پور حنیف
توضیحات ***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور کیش به صورت هفتگی با قیمت مناسب***
هتل ها گارانتی و پروازها چارتر بوده و غیر قابل کنسلی میباشد.
ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه 12:00 می باشد.

(نرخ کودک 2 تا 5سال فقط هزینه پرواز را شامل میشود)
(کودک 5سال به بالا بزرگسال محسوب میشود)
*پکیج برای آخر هفته و ایام خاص و نمایشگاه ها دارای افزایش نرخ میباشد*
برای کسب اطلاعات بیشتر و یا رزرو در ایام تعطیل و ساعات غیر کاری با شماره 5666202-0919 تماس حاصل فرمایید.
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 19. پنج شنبه و جمعه ها 9 صبح الی 14.***