اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های کیش است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : زاگرس
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 2 شب
بلیط رفت و برگشت - اقامت با صبحانه - استقبال فرودگاهی - تخفیف کلیه تفریحات دریایی - پارک دلفین ها و باغ پرندگان و رستوران ها /پکیج آخر هفته و ایام تعطیلات دارای افزایش نرخ میباشد
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) توضیحات
هتل خاتم کیش
Rate Rate Rate
BB
1,000,000 تومان
1,060,000 تومان
995,000 تومان
هتل ستاره طلایی کیش
Rate Rate
BB
1,035,000 تومان
1,115,000 تومان
1,010,000 تومان
هتل فانوس کیش
Rate Rate
BB
1,040,000 تومان
1,110,000 تومان
1,025,000 تومان
هتل تماشا کیش
Rate Rate
BB
1,045,000 تومان
1,135,000 تومان
1,030,000 تومان
هتل ققنوس کیش
Rate Rate
BB
1,045,000 تومان
1,135,000 تومان
1,030,000 تومان
سوئیت شخصی شهرک صدف

BB
1,045,000 تومان
1,135,000 تومان
1,030,000 تومان
محوطه ارم
Rate Rate Rate
BB
1,050,000 تومان
1,145,000 تومان
1,035,000 تومان
هتل پانیذ کیش
Rate Rate
BB
1,050,000 تومان
1,145,000 تومان
1,040,000 تومان
هتل ستاره کیش
Rate Rate
BB
1,050,000 تومان
1,145,000 تومان
1,030,000 تومان
هتل سیمرغ کیش
Rate Rate Rate
BB
1,055,000 تومان
1,155,000 تومان
1,035,000 تومان
هتل لوتوس کیش
Rate Rate Rate
BB
1,065,000 تومان
1,175,000 تومان
1,040,000 تومان
قائم 1
Rate Rate Rate
BB
1,080,000 تومان
1,210,000 تومان
1,050,000 تومان
هتل شباویز کیش
Rate Rate Rate
BB
1,080,000 تومان
1,210,000 تومان
1,050,000 تومان
گراند
Rate Rate Rate
BB
1,085,000 تومان
1,215,000 تومان
1,055,000 تومان
هتل آرامیس کیش
Rate Rate Rate Rate
BB
1,110,000 تومان
1,265,000 تومان
1,085,000 تومان
هتل جام جم کیش
Rate Rate Rate
BB
1,110,000 تومان
1,265,000 تومان
1,070,000 تومان
هتل تعطیلات کیش
Rate Rate Rate
BB
1,115,000 تومان
1,275,000 تومان
1,080,000 تومان
هتل بزرگ ارم کیش
Rate Rate Rate Rate
BB
1,125,000 تومان
1,295,000 تومان
1,100,000 تومان
هتل آنا کیش
Rate Rate Rate
BB
1,125,000 تومان
1,295,000 تومان
1,090,000 تومان
هتل آرامش کیش
Rate Rate Rate
BB
1,140,000 تومان
1,325,000 تومان
1,110,000 تومان
هتل سارا کیش
Rate Rate Rate Rate
BB
1,160,000 تومان
1,365,000 تومان
1,125,000 تومان
فلامینگو
Rate Rate Rate Rate
BB
1,175,000 تومان
1,395,000 تومان
1,170,000 تومان
ویلایی
هلیا
Rate Rate Rate Rate
BB
1,180,000 تومان
1,410,000 تومان
1,140,000 تومان
پارمیدا
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
1,230,000 تومان
1,510,000 تومان
1,160,000 تومان
صدف
Rate Rate Rate Rate
BB
1,350,000 تومان
1,615,000 تومان
-
هتل شایان کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
1,355,000 تومان
1,755,000 تومان
1,290,000 تومان
کابانا
هتل سورینت مریم کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
1,385,000 تومان
1,815,000 تومان
-
هتل پارمیس کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
HB
1,390,000 تومان
1,825,000 تومان
1,345,000 تومان
استاندارد
هتل ایران کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
1,610,000 تومان
2,255,000 تومان
1,420,000 تومان
هتل مارینا پارک کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
HB
1,685,000 تومان
2,415,000 تومان
-
استاندارد
ترنج
Rate Rate Rate Rate Rate
HB
2,155,000 تومان
3,355,000 تومان
-
استاندارد
نام هتل هتل خاتم کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,000,000 تومان 1,060,000 تومان 995,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ستاره طلایی کیش
Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,035,000 تومان 1,115,000 تومان 1,010,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل فانوس کیش
Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,040,000 تومان 1,110,000 تومان 1,025,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل تماشا کیش
Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,045,000 تومان 1,135,000 تومان 1,030,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ققنوس کیش
Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,045,000 تومان 1,135,000 تومان 1,030,000 تومان
توضیحات
نام هتل سوئیت شخصی شهرک صدف

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,045,000 تومان 1,135,000 تومان 1,030,000 تومان
توضیحات
نام هتل محوطه ارم
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,050,000 تومان 1,145,000 تومان 1,035,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پانیذ کیش
Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,050,000 تومان 1,145,000 تومان 1,040,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ستاره کیش
Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,050,000 تومان 1,145,000 تومان 1,030,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سیمرغ کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,055,000 تومان 1,155,000 تومان 1,035,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل لوتوس کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,065,000 تومان 1,175,000 تومان 1,040,000 تومان
توضیحات
نام هتل قائم 1
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,080,000 تومان 1,210,000 تومان 1,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل شباویز کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,080,000 تومان 1,210,000 تومان 1,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل گراند
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,085,000 تومان 1,215,000 تومان 1,055,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آرامیس کیش
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,110,000 تومان 1,265,000 تومان 1,085,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل جام جم کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,110,000 تومان 1,265,000 تومان 1,070,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل تعطیلات کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,115,000 تومان 1,275,000 تومان 1,080,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل بزرگ ارم کیش
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,125,000 تومان 1,295,000 تومان 1,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آنا کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,125,000 تومان 1,295,000 تومان 1,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آرامش کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,140,000 تومان 1,325,000 تومان 1,110,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سارا کیش
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,160,000 تومان 1,365,000 تومان 1,125,000 تومان
توضیحات
نام هتل فلامینگو
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,175,000 تومان 1,395,000 تومان 1,170,000 تومان
توضیحات ویلایی
نام هتل هلیا
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,180,000 تومان 1,410,000 تومان 1,140,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارمیدا
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,230,000 تومان 1,510,000 تومان 1,160,000 تومان
توضیحات
نام هتل صدف
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,350,000 تومان 1,615,000 تومان -
توضیحات
نام هتل هتل شایان کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,355,000 تومان 1,755,000 تومان 1,290,000 تومان
توضیحات کابانا
نام هتل هتل سورینت مریم کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,385,000 تومان 1,815,000 تومان -
توضیحات
نام هتل هتل پارمیس کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,390,000 تومان 1,825,000 تومان 1,345,000 تومان
توضیحات استاندارد
نام هتل هتل ایران کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,610,000 تومان 2,255,000 تومان 1,420,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل مارینا پارک کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,685,000 تومان 2,415,000 تومان -
توضیحات استاندارد
نام هتل ترنج
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,155,000 تومان 3,355,000 تومان -
توضیحات استاندارد
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کیش 2 بلیط رفت و برگشت - اقامت با صبحانه - استقبال فرودگاهی - تخفیف کلیه تفریحات دریایی - پارک دلفین ها و باغ پرندگان و رستوران ها

/پکیج آخر هفته و ایام تعطیلات دارای افزایش نرخ میباشد
ردیف 1
به کیش
مدت اقامت 2
توضیحات بلیط رفت و برگشت - اقامت با صبحانه - استقبال فرودگاهی - تخفیف کلیه تفریحات دریایی - پارک دلفین ها و باغ پرندگان و رستوران ها

/پکیج آخر هفته و ایام تعطیلات دارای افزایش نرخ میباشد
مدارک لازم
ردیف مدرک شرط
1 شناسنامه الزامی
2 کارت ملی الزامی
ردیف 1
مدرک شناسنامه
شرط الزامی
ردیف 2
مدرک کارت ملی
شرط الزامی
خدمات آژانس
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 2 شب و 3 روز اقامت
ردیف 1
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت 2 شب و 3 روز اقامت
تعداد
توضیحات
مسئولین تور
خانم رضایی
آقای موسوی
خانم پور حنیف
توضیحات ***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور کیش به صورت هفتگی با قیمت مناسب***
هتل ها گارانتی و پروازها چارتر بوده و غیر قابل کنسلی میباشد.
ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه 12:00 می باشد.

(نرخ کودک 2 تا 5سال فقط هزینه پرواز را شامل میشود)
(کودک 5سال به بالا بزرگسال محسوب میشود)
*پکیج برای آخر هفته و ایام خاص و نمایشگاه ها دارای افزایش نرخ میباشد*
برای کسب اطلاعات بیشتر و یا رزرو در ایام تعطیل و ساعات غیر کاری با شماره 5666202-0919 تماس حاصل فرمایید.
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 19. پنج شنبه و جمعه ها 9 صبح الی 14.***