اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های استانبول است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : قشم ایر
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 5 شب
پکیج در ایام تعطیلات دارای افزایش نرخ میباشد.
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
MONARCH
Rate Rate Rate
BB
2,290,000 تومان
3,040,000 تومان
1,990,000 تومان
1,790,000 تومان

پکیج برای برگشت پنجشنبه 50/000 تومان و جمعه 100/000 تومان افزایش دارد.

فاتیح

SABENA
Rate Rate Rate
BB
2,455,000 تومان
3,280,000 تومان
2,380,000 تومان
1,790,000 تومان
توپکاپی
KAYAMADRID
Rate Rate Rate
BB
2,530,000 تومان
3,430,000 تومان
2,380,000 تومان
1,790,000 تومان
آکسارای
Special
ARACH
Rate Rate Rate
BB
2,610,000 تومان
3,580,000 تومان
2,380,000 تومان
1,790,000 تومان
هاربیه
Prens
Rate Rate Rate
BB
2,830,000 تومان
4,030,000 تومان
2,230,000 تومان
1,790,000 تومان
فاتیح
WHITE MONARCH
Rate Rate Rate Rate
BB
2,830,000 تومان
4,030,000 تومان
2,230,000 تومان
1,790,000 تومان
شیشلی
VIZON
Rate Rate Rate
BB
2,830,000 تومان
4,030,000 تومان
2,230,000 تومان
1,790,000 تومان
عثمان بی
Special
BY MURAT CROWN
Rate Rate Rate
BB
2,980,000 تومان
4,330,000 تومان
2,380,000 تومان
1,790,000 تومان
تکسیم , گالاتا
DORA
Rate Rate Rate Rate
BB
2,990,000 تومان
4,340,000 تومان
2,615,000 تومان
1,790,000 تومان
دلاب دره , هاربیه
GRAND HILARIUM
Rate Rate Rate Rate
BB
3,065,000 تومان
4,490,000 تومان
2,540,000 تومان
1,790,000 تومان
ینی کاپی
ALFA
Rate Rate Rate
BB
3,065,000 تومان
4,490,000 تومان
2,315,000 تومان
1,790,000 تومان
آکسارای , یوسف پاشا
Tulip City
Rate Rate Rate Rate
BB
3,140,000 تومان
4,640,000 تومان
2,315,000 تومان
1,790,000 تومان
تکسیم , پرا
PERA ROSE
Rate Rate Rate
BB
3,140,000 تومان
4,640,000 تومان
2,315,000 تومان
1,790,000 تومان
تکسیم , پرا
TAKSIM EXPRESS
Rate Rate Rate Rate
BB
3,140,000 تومان
4,640,000 تومان
2,315,000 تومان
1,790,000 تومان
تکسیم , هاربیه
MARMARAY
Rate Rate Rate Rate
BB
3,215,000 تومان
4,790,000 تومان
2,465,000 تومان
1,790,000 تومان
ینی کاپی
ALL SEASONS
Rate Rate Rate Rate
BB
3,215,000 تومان
4,790,000 تومان
2,540,000 تومان
1,790,000 تومان
فندق زاده
TULIP PERA
Rate Rate Rate Rate
BB
3,365,000 تومان
5,015,000 تومان
2,390,000 تومان
1,790,000 تومان
تکسیم , پرا
FERONIYA
Rate Rate Rate Rate
BB
3,365,000 تومان
5,090,000 تومان
2,840,000 تومان
1,790,000 تومان
تکسیم
GREEN PARK MERTER
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
3,365,000 تومان
5,015,000 تومان
2,390,000 تومان
1,790,000 تومان
مرتر
NOVA PLAZA Hotel Istanbul
Rate Rate Rate Rate
BB
3,425,000 تومان
5,210,000 تومان
3,000,000 تومان
1,790,000 تومان
تکسیم
LAMARTIN
Rate Rate Rate Rate
BB
3,515,000 تومان
5,390,000 تومان
2,765,000 تومان
1,790,000 تومان
تکسیم
KLASS
Rate Rate Rate Rate
BB
3,590,000 تومان
5,540,000 تومان
2,990,000 تومان
1,790,000 تومان
لاللی
GRAND HALIC
Rate Rate Rate Rate
BB
3,740,000 تومان
5,840,000 تومان
2,690,000 تومان
1,790,000 تومان
تکسیم , شیشانه
BVS
Rate Rate Rate Rate
BB
3,740,000 تومان
5,840,000 تومان
2,840,000 تومان
1,790,000 تومان
تکسیم
TITANIC BUSINESS BAYRAMPASA
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
3,750,000 تومان
5,850,000 تومان
3,000,000 تومان
1,790,000 تومان
بایرام پاشا
Special
CENTRAL PALACE
Rate Rate Rate Rate
BB
3,765,000 تومان
5,890,000 تومان
3,170,000 تومان
1,790,000 تومان
تکسیم
DEDEMAN
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
3,825,000 تومان
6,000,000 تومان
2,925,000 تومان
1,790,000 تومان
گایرا تپه
Riva Hotel Istanbul
Rate Rate Rate Rate
BB
3,850,000 تومان
6,060,000 تومان
2,915,000 تومان
1,790,000 تومان
تکسیم
TITANIC DOWN TOWN Beyoğlu Hotel Istanbul
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
3,900,000 تومان
6,150,000 تومان
2,850,000 تومان
1,790,000 تومان
بی اوغلو
Special
GOLDEN AGE1
Rate Rate Rate Rate
BB
4,020,000 تومان
6,400,000 تومان
3,000,000 تومان
1,790,000 تومان
تکسیم
AVANTGARDE
Rate Rate Rate Rate
BB
4,020,000 تومان
6,400,000 تومان
2,830,000 تومان
1,790,000 تومان
تکسیم
Special
PALAZZO DONIZETTI
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
4,350,000 تومان
7,050,000 تومان
3,000,000 تومان
1,790,000 تومان
تکسیم , پرا
Special
Grand Cevahir Hotel Istanbul
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
4,500,000 تومان
7,350,000 تومان
3,075,000 تومان
1,790,000 تومان
شیشلی
MERCURE BOMONTI
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
4,540,000 تومان
7,345,000 تومان
3,265,000 تومان
1,790,000 تومان
عثمان بی , بومونتی
TITANIC CITY
Rate Rate Rate Rate
BB
4,615,000 تومان
7,250,000 تومان
3,085,000 تومان
1,790,000 تومان
تکسیم
Special
Holiday Inn Şişli
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
4,710,000 تومان
7,770,000 تومان
3,350,000 تومان
1,790,000 تومان
شیشلی
Elite World Istanbul Hotel
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
4,880,000 تومان
8,110,000 تومان
3,095,000 تومان
1,790,000 تومان
تکسیم
Hilton Istanbul Bosphorus Hotel
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
6,410,000 تومان
11,170,000 تومان
5,220,000 تومان
1,790,000 تومان
تکسیم , هاربیه
Special
CVK PARK BOSPHORUS
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
6,750,000 تومان
11,850,000 تومان
4,030,000 تومان
1,790,000 تومان
تکسیم
نام هتل MONARCH
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,290,000 تومان 3,040,000 تومان 1,990,000 تومان 1,790,000 تومان
توضیحات
پکیج برای برگشت پنجشنبه 50/000 تومان و جمعه 100/000 تومان افزایش دارد.

فاتیح

نام هتل SABENA
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,455,000 تومان 3,280,000 تومان 2,380,000 تومان 1,790,000 تومان
توضیحات توپکاپی
نام هتل KAYAMADRID
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,530,000 تومان 3,430,000 تومان 2,380,000 تومان 1,790,000 تومان
توضیحات آکسارای
Special
نام هتل
ARACH
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,610,000 تومان 3,580,000 تومان 2,380,000 تومان 1,790,000 تومان
توضیحات هاربیه
نام هتل Prens
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,830,000 تومان 4,030,000 تومان 2,230,000 تومان 1,790,000 تومان
توضیحات فاتیح
نام هتل WHITE MONARCH
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,830,000 تومان 4,030,000 تومان 2,230,000 تومان 1,790,000 تومان
توضیحات شیشلی
نام هتل VIZON
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,830,000 تومان 4,030,000 تومان 2,230,000 تومان 1,790,000 تومان
توضیحات عثمان بی
Special
نام هتل
BY MURAT CROWN
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,980,000 تومان 4,330,000 تومان 2,380,000 تومان 1,790,000 تومان
توضیحات تکسیم , گالاتا
نام هتل DORA
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان 4,340,000 تومان 2,615,000 تومان 1,790,000 تومان
توضیحات دلاب دره , هاربیه
نام هتل GRAND HILARIUM
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,065,000 تومان 4,490,000 تومان 2,540,000 تومان 1,790,000 تومان
توضیحات ینی کاپی
نام هتل ALFA
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,065,000 تومان 4,490,000 تومان 2,315,000 تومان 1,790,000 تومان
توضیحات آکسارای , یوسف پاشا
نام هتل Tulip City
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,140,000 تومان 4,640,000 تومان 2,315,000 تومان 1,790,000 تومان
توضیحات تکسیم , پرا
نام هتل PERA ROSE
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,140,000 تومان 4,640,000 تومان 2,315,000 تومان 1,790,000 تومان
توضیحات تکسیم , پرا
نام هتل TAKSIM EXPRESS
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,140,000 تومان 4,640,000 تومان 2,315,000 تومان 1,790,000 تومان
توضیحات تکسیم , هاربیه
نام هتل MARMARAY
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,215,000 تومان 4,790,000 تومان 2,465,000 تومان 1,790,000 تومان
توضیحات ینی کاپی
نام هتل ALL SEASONS
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,215,000 تومان 4,790,000 تومان 2,540,000 تومان 1,790,000 تومان
توضیحات فندق زاده
نام هتل TULIP PERA
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,365,000 تومان 5,015,000 تومان 2,390,000 تومان 1,790,000 تومان
توضیحات تکسیم , پرا
نام هتل FERONIYA
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,365,000 تومان 5,090,000 تومان 2,840,000 تومان 1,790,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل GREEN PARK MERTER
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,365,000 تومان 5,015,000 تومان 2,390,000 تومان 1,790,000 تومان
توضیحات مرتر
نام هتل NOVA PLAZA Hotel Istanbul
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,425,000 تومان 5,210,000 تومان 3,000,000 تومان 1,790,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل LAMARTIN
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,515,000 تومان 5,390,000 تومان 2,765,000 تومان 1,790,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل KLASS
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,590,000 تومان 5,540,000 تومان 2,990,000 تومان 1,790,000 تومان
توضیحات لاللی
نام هتل GRAND HALIC
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,740,000 تومان 5,840,000 تومان 2,690,000 تومان 1,790,000 تومان
توضیحات تکسیم , شیشانه
نام هتل BVS
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,740,000 تومان 5,840,000 تومان 2,840,000 تومان 1,790,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل TITANIC BUSINESS BAYRAMPASA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,750,000 تومان 5,850,000 تومان 3,000,000 تومان 1,790,000 تومان
توضیحات بایرام پاشا
Special
نام هتل
CENTRAL PALACE
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,765,000 تومان 5,890,000 تومان 3,170,000 تومان 1,790,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل DEDEMAN
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,825,000 تومان 6,000,000 تومان 2,925,000 تومان 1,790,000 تومان
توضیحات گایرا تپه
نام هتل Riva Hotel Istanbul
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,850,000 تومان 6,060,000 تومان 2,915,000 تومان 1,790,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل TITANIC DOWN TOWN Beyoğlu Hotel Istanbul
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,900,000 تومان 6,150,000 تومان 2,850,000 تومان 1,790,000 تومان
توضیحات بی اوغلو
Special
نام هتل
GOLDEN AGE1
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,020,000 تومان 6,400,000 تومان 3,000,000 تومان 1,790,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل AVANTGARDE
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,020,000 تومان 6,400,000 تومان 2,830,000 تومان 1,790,000 تومان
توضیحات تکسیم
Special
نام هتل
PALAZZO DONIZETTI
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,350,000 تومان 7,050,000 تومان 3,000,000 تومان 1,790,000 تومان
توضیحات تکسیم , پرا
Special
نام هتل
Grand Cevahir Hotel Istanbul
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,500,000 تومان 7,350,000 تومان 3,075,000 تومان 1,790,000 تومان
توضیحات شیشلی
نام هتل MERCURE BOMONTI
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,540,000 تومان 7,345,000 تومان 3,265,000 تومان 1,790,000 تومان
توضیحات عثمان بی , بومونتی
نام هتل TITANIC CITY
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,615,000 تومان 7,250,000 تومان 3,085,000 تومان 1,790,000 تومان
توضیحات تکسیم
Special
نام هتل
Holiday Inn Şişli
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,710,000 تومان 7,770,000 تومان 3,350,000 تومان 1,790,000 تومان
توضیحات شیشلی
نام هتل Elite World Istanbul Hotel
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,880,000 تومان 8,110,000 تومان 3,095,000 تومان 1,790,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل Hilton Istanbul Bosphorus Hotel
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,410,000 تومان 11,170,000 تومان 5,220,000 تومان 1,790,000 تومان
توضیحات تکسیم , هاربیه
Special
نام هتل
CVK PARK BOSPHORUS
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,750,000 تومان 11,850,000 تومان 4,030,000 تومان 1,790,000 تومان
توضیحات تکسیم
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 استانبول 5 پکیج در ایام تعطیلات دارای افزایش نرخ میباشد.
ردیف 1
به استانبول
مدت اقامت 5
توضیحات پکیج در ایام تعطیلات دارای افزایش نرخ میباشد.
مدارک لازم
ردیف مدرک شرط
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار الزامی
ردیف 1
مدرک گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
شرط الزامی
خدمات آژانس
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 لیدر فارسی زبان
3 بلیط رفت و برگشت
4 بیمه مسافرتی
5 گشت خرید رایگان با ناهار
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت لیدر فارسی زبان
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 4
خدمت بیمه مسافرتی
تعداد
توضیحات
ردیف 5
خدمت گشت خرید رایگان با ناهار
تعداد
توضیحات
مسئولین تور
اقای لطفیان
آقای عظیمی
آقای بهراد
خانم کوهی
خانم کنعانی
خانم رحمانی
خانم اصفهانی
آقای پرک
توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور استانبول به صورت هفتگی با قیمت مناسب***

مجری مستقیم تور استانبول گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری استانبول و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر استانبول با پرواز قشم ایر
نرخ کودک زیر 2 سال 199.000 تومان می باشد.


***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 9 صبح الی 14.***