اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های کیش است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : زاگرس
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 3 شب
بلیط رفت و برگشت - اقامت با صبحانه - استقبال فرودگاهی - تخفیف کلیه تفریحات دریایی - پارک دلفین ها و باغ پرندگان و رستوران ها پکیج آخر هفته و ایام خاص دارای افزایش نرخ میباشد
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) توضیحات
هتل ققنوس کیش
Rate Rate
BB
790,000 تومان
880,000 تومان
780,000 تومان
هتل خاتم کیش
Rate Rate Rate
BB
790,000 تومان
865,000 تومان
785,000 تومان
هتل فانوس کیش
Rate Rate
BB
815,000 تومان
910,000 تومان
805,000 تومان
هتل ستاره طلایی کیش
Rate Rate
BB
820,000 تومان
925,000 تومان
795,000 تومان
هتل پانیذ کیش
Rate Rate
BB
830,000 تومان
940,000 تومان
810,000 تومان
محوطه ارم
Rate Rate Rate
BB
830,000 تومان
945,000 تومان
810,000 تومان
هتل تماشا کیش
Rate Rate
BB
835,000 تومان
955,000 تومان
815,000 تومان
هتل پارس نیک کیش
Rate Rate Rate
BB
835,000 تومان
955,000 تومان
805,000 تومان
سیمرغ
Rate Rate Rate
BB
835,000 تومان
955,000 تومان
805,000 تومان
هتل آفتاب شرق کیش
Rate Rate Rate
BB
845,000 تومان
975,000 تومان
820,000 تومان
هتل گلدیس کیش
Rate Rate
BB
850,000 تومان
985,000 تومان
805,000 تومان
هتل لوتوس کیش
Rate Rate Rate
BB
850,000 تومان
985,000 تومان
815,000 تومان
هتل ستاره کیش
Rate Rate
BB
860,000 تومان
1,000,000 تومان
830,000 تومان
سوئیت شخصی شهرک صدف

N/A
865,000 تومان
1,015,000 تومان
815,000 تومان
هتل جام جم کیش
Rate Rate Rate
BB
875,000 تومان
1,025,000 تومان
850,000 تومان
هتل گاردنیا کیش
Rate Rate Rate
BB
880,000 تومان
1,045,000 تومان
865,000 تومان
هتل تعطیلات کیش
Rate Rate Rate
BB
880,000 تومان
1,045,000 تومان
845,000 تومان
هتل شباویز کیش
Rate Rate Rate
BB
880,000 تومان
1,045,000 تومان
835,000 تومان
هتل قائم کیش
Rate Rate Rate
BB
890,000 تومان
1,065,000 تومان
850,000 تومان
گراند
Rate Rate Rate
BB
895,000 تومان
1,075,000 تومان
855,000 تومان
هتل آنا کیش
Rate Rate Rate
BB
895,000 تومان
1,075,000 تومان
865,000 تومان
هتل پارسیان کیش
Rate Rate Rate
BB
940,000 تومان
1,165,000 تومان
890,000 تومان
هتل بزرگ ارم کیش
Rate Rate Rate Rate
BB
950,000 تومان
1,185,000 تومان
895,000 تومان
هتل آرامش کیش
Rate Rate Rate
BB
950,000 تومان
1,180,000 تومان
910,000 تومان
هتل آرامیس کیش
Rate Rate Rate Rate
BB
965,000 تومان
1,210,000 تومان
930,000 تومان
هتل سارا کیش
Rate Rate Rate Rate
BB
980,000 تومان
1,240,000 تومان
920,000 تومان
هتل سان رایز کیش
Rate Rate Rate
BB
1,000,000 تومان
1,285,000 تومان
975,000 تومان
پارمیدا
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
1,030,000 تومان
1,345,000 تومان
925,000 تومان
هتل آریان کیش
Rate Rate Rate Rate
BB
1,040,000 تومان
1,360,000 تومان
960,000 تومان
فلامینگو
Rate Rate Rate Rate
BB
1,045,000 تومان
1,375,000 تومان
1,035,000 تومان
ویلایی
صدف
Rate Rate Rate Rate
BB
1,085,000 تومان
1,390,000 تومان
-
هتل سورینت مریم کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
1,165,000 تومان
1,615,000 تومان
-
هتل شایان کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
1,180,000 تومان
1,645,000 تومان
1,105,000 تومان
اتاق کابانا
هتل شایگان کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
1,205,000 تومان
1,690,000 تومان
1,075,000 تومان
هتل ایران کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
1,240,000 تومان
1,765,000 تومان
1,265,000 تومان
هتل پارمیس کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
1,375,000 تومان
2,025,000 تومان
1,305,000 تومان
اتاق استاندارد
هتل مارینا پارک کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
1,750,000 تومان
2,785,000 تومان
1,650,000 تومان
اتاق استاندارد
ترنج
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
2,515,000 تومان
4,315,000 تومان
2,115,000 تومان
اتاق استاندارد
نام هتل هتل ققنوس کیش
Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 790,000 تومان 880,000 تومان 780,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل خاتم کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 790,000 تومان 865,000 تومان 785,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل فانوس کیش
Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 815,000 تومان 910,000 تومان 805,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ستاره طلایی کیش
Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 820,000 تومان 925,000 تومان 795,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پانیذ کیش
Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 830,000 تومان 940,000 تومان 810,000 تومان
توضیحات
نام هتل محوطه ارم
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 830,000 تومان 945,000 تومان 810,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل تماشا کیش
Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 835,000 تومان 955,000 تومان 815,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پارس نیک کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 835,000 تومان 955,000 تومان 805,000 تومان
توضیحات
نام هتل سیمرغ
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 835,000 تومان 955,000 تومان 805,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آفتاب شرق کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 845,000 تومان 975,000 تومان 820,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل گلدیس کیش
Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 850,000 تومان 985,000 تومان 805,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل لوتوس کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 850,000 تومان 985,000 تومان 815,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ستاره کیش
Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 860,000 تومان 1,000,000 تومان 830,000 تومان
توضیحات
نام هتل سوئیت شخصی شهرک صدف

خدمت N/A
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 865,000 تومان 1,015,000 تومان 815,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل جام جم کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 875,000 تومان 1,025,000 تومان 850,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل گاردنیا کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 880,000 تومان 1,045,000 تومان 865,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل تعطیلات کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 880,000 تومان 1,045,000 تومان 845,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل شباویز کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 880,000 تومان 1,045,000 تومان 835,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل قائم کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 890,000 تومان 1,065,000 تومان 850,000 تومان
توضیحات
نام هتل گراند
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 895,000 تومان 1,075,000 تومان 855,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آنا کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 895,000 تومان 1,075,000 تومان 865,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پارسیان کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 940,000 تومان 1,165,000 تومان 890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل بزرگ ارم کیش
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 950,000 تومان 1,185,000 تومان 895,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آرامش کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 950,000 تومان 1,180,000 تومان 910,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آرامیس کیش
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 965,000 تومان 1,210,000 تومان 930,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سارا کیش
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 980,000 تومان 1,240,000 تومان 920,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سان رایز کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,000,000 تومان 1,285,000 تومان 975,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارمیدا
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,030,000 تومان 1,345,000 تومان 925,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آریان کیش
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,040,000 تومان 1,360,000 تومان 960,000 تومان
توضیحات
نام هتل فلامینگو
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,045,000 تومان 1,375,000 تومان 1,035,000 تومان
توضیحات ویلایی
نام هتل صدف
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,085,000 تومان 1,390,000 تومان -
توضیحات
نام هتل هتل سورینت مریم کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,165,000 تومان 1,615,000 تومان -
توضیحات
نام هتل هتل شایان کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,180,000 تومان 1,645,000 تومان 1,105,000 تومان
توضیحات اتاق کابانا
نام هتل هتل شایگان کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,205,000 تومان 1,690,000 تومان 1,075,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ایران کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,240,000 تومان 1,765,000 تومان 1,265,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پارمیس کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,375,000 تومان 2,025,000 تومان 1,305,000 تومان
توضیحات اتاق استاندارد
نام هتل هتل مارینا پارک کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,750,000 تومان 2,785,000 تومان 1,650,000 تومان
توضیحات اتاق استاندارد
نام هتل ترنج
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,515,000 تومان 4,315,000 تومان 2,115,000 تومان
توضیحات اتاق استاندارد
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کیش 3 بلیط رفت و برگشت - اقامت با صبحانه - استقبال فرودگاهی - تخفیف کلیه تفریحات دریایی - پارک دلفین ها و باغ پرندگان و رستوران ها

پکیج آخر هفته و ایام خاص دارای افزایش نرخ میباشد
ردیف 1
به کیش
مدت اقامت 3
توضیحات بلیط رفت و برگشت - اقامت با صبحانه - استقبال فرودگاهی - تخفیف کلیه تفریحات دریایی - پارک دلفین ها و باغ پرندگان و رستوران ها

پکیج آخر هفته و ایام خاص دارای افزایش نرخ میباشد
مدارک لازم
ردیف مدرک شرط
1 شناسنامه الزامی
2 کارت ملی الزامی
ردیف 1
مدرک شناسنامه
شرط الزامی
ردیف 2
مدرک کارت ملی
شرط الزامی
خدمات آژانس
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 3 شب و 4 روز اقامت
ردیف 1
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت 3 شب و 4 روز اقامت
تعداد
توضیحات
مسئولین تور
خانم رضایی
آقای موسوی
خانم پور حنیف
توضیحات ***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور کیش به صورت هفتگی با قیمت مناسب***
هتل ها گارانتی و پروازها چارتر بوده و غیر قابل کنسلی میباشد.
ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه 12:00 می باشد.

(نرخ کودک 2 تا 5سال فقط هزینه پرواز را شامل میشود)
(کودک 5سال به بالا بزرگسال محسوب میشود)
*پکیج برای آخر هفته و ایام خاص و نمایشگاه ها دارای افزایش نرخ میباشد*
برای کسب اطلاعات بیشتر و یا رزرو در ایام تعطیل و ساعات غیر کاری با شماره 5666202-0919 تماس حاصل فرمایید.
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 19. پنج شنبه و جمعه ها 9 صبح الی 14.***