اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های اروپا است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : ایران ایر
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 7 شب

هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
اسپانیا
Rate Rate Rate Rate
BB
790 یورو
1,390 یورو
690 یورو
390 یورو
5 روزه _ 28 آذر _ ترکیش ایر _ 4شب بارسلون

*نرخ پرواز جداگانه محاسبه و از مسافر دریافت میگردد*

فرانسه
Rate Rate Rate Rate
BB
890 یورو
1,490 یورو
790 یورو
390 یورو
8 روزه _ 9و16و23 آذر _ ایران ایر _ 7شب پاریس

*نرخ پرواز جداگانه محاسبه و از مسافر دریافت میگردد*

انگلستان
Rate Rate Rate Rate
BB
1,090 یورو
1,690 یورو
990 یورو
490 یورو
5 روزه _ 18 آذر _ ایران ایر_ 4شب لندن

*نرخ پرواز جداگانه محاسبه و از مسافر دریافت میگردد*

اسپانیا
Rate Rate Rate Rate
BB
1,390 یورو
2,490 یورو
1,290 یورو
690 یورو
11 روزه _ 9 آذر _ ترکیش ایر _ 2شب مادرید-کوردوبا + 1شب سویل + 2شب گرانادا + 2شب والنسیا + 3شب بارسلون

*نرخ پرواز جداگانه محاسبه و از مسافر دریافت میگردد*

انگلستان
Rate Rate Rate Rate
BB
1,390 یورو
2,290 یورو
1,290 یورو
590 یورو
8 روزه _ 18 آذر _ ایران ایر_ 7شب لندن

*نرخ پرواز جداگانه محاسبه و از مسافر دریافت میگردد*

مجارستان+فرانسه
Rate Rate Rate Rate
BB
1,390 یورو
2,290 یورو
1,290 یورو
790 یورو
7 روزه _ 19 آذر _ ترکیش ایر_ 3شب بوداپست+3شب پاریس

*نرخ پرواز جداگانه محاسبه و از مسافر دریافت میگردد*

سوئیس+هلند
Rate Rate Rate Rate
BB
1,490 یورو
2,590 یورو
1,390 یورو
790 یورو
8روزه _ 15 آذر _ ترکیش ایر_ 4شب زوریخ+ 3شب آمستردام

*نرخ پرواز جداگانه محاسبه و از مسافر دریافت میگردد*

فرانسه + ایتالیا
Rate Rate Rate Rate
BB
1,690 یورو
2,390 یورو
1,490 یورو
790 یورو
9 روزه _ 20 آذر _ ترکیش ایر _ 4شب پاریس + 4شب رم

*نرخ پرواز جداگانه محاسبه و از مسافر دریافت میگردد*

ایتالیا-اسپانیا
Rate Rate Rate Rate
BB
1,690 یورو
2,390 یورو
1,490 یورو
790 یورو
9 روزه _ 24 آذر _ آلیتالیا _ 4شب رم + 4شب بارسلون

*نرخ پرواز جداگانه محاسبه و از مسافر دریافت میگردد*

سوئیس+فرانسه
Rate Rate Rate Rate
BB
1,690 یورو
2,390 یورو
1,490 یورو
790 یورو
9روزه _ 16 آذر _ ترکیش ایر_ 4شب زوریخ+ 4شب پاریس

*نرخ پرواز جداگانه محاسبه و از مسافر دریافت میگردد*

اسپانیا+پرتغال
Rate Rate Rate Rate
BB
1,890 یورو
2,990 یورو
1,790 یورو
790 یورو
10 روزه _ 9 آذر _ ترکیش ایر_ 2شب مادرید+4شب بارسلون+3شب لیسبون

*نرخ پرواز جداگانه محاسبه و از مسافر دریافت میگردد*

فرانسه-اسپانیا-ایتالیا
Rate Rate Rate Rate
BB
1,990 یورو
2,990 یورو
1,890 یورو
890 یورو
10 روزه _ 9 آذر _ آلیتالیا _ 3شب پاریس + 3شب بارسلون + 3شب رم

*نرخ پرواز جداگانه محاسبه و از مسافر دریافت میگردد*

فرانسه + ایتالیا + اسپانیا
Rate Rate Rate Rate
BB
1,990 یورو
2,990 یورو
1,890 یورو
890 یورو
10 روزه _ 20 آذر _ آلیتالیا _ 3شب پاریس + 3شب رم + 3شب بارسلون

*نرخ پرواز جداگانه محاسبه و از مسافر دریافت میگردد*

سوئیس+آلمان+اتریش
Rate Rate Rate Rate
BB
2,090 یورو
3,190 یورو
1,890 یورو
890 یورو
12 روزه _ 23 آذر _ ترکیش ایر_ 2شب ژنو+ 3شب لوسرن+ 3شب مونیخ+3شب وین

*نرخ پرواز جداگانه محاسبه و از مسافر دریافت میگردد*

ایتالیا-اسپانیا
Rate Rate Rate Rate
BB
2,190 یورو
3,290 یورو
1,990 یورو
890 یورو
12 روزه _ 14 آذر _ آلیتالیا _ 2شب ونیز + 2شب فلورانس + 3شب رم + 4شب بارسلون

*نرخ پرواز جداگانه محاسبه و از مسافر دریافت میگردد*

ایتالیا + فرانسه
Rate Rate Rate Rate
BB
2,290 یورو
3,290 یورو
1,990 یورو
890 یورو
12 روزه _ 14 آذر _ آلیتالیا _ 2شب ونیز + 2شب فلورانس + 3شب رم + 4شب پاریس

*نرخ پرواز جداگانه محاسبه و از مسافر دریافت میگردد*

سوئیس+فرانسه+ایتالیا
Rate Rate Rate Rate
BB
2,490 یورو
3,690 یورو
2,290 یورو
990 یورو
13 روزه _ 16 آذر _ ترکیش ایر_ 4شب زوریخ+ 4شب پاریس+ 4شب رم

*نرخ پرواز جداگانه محاسبه و از مسافر دریافت میگردد*

سوئیس+فرانسه+ایتالیا+اسپانیا
Rate Rate Rate Rate
BB
2,990 یورو
4,290 یورو
2,790 یورو
1,590 یورو
17 روزه _ 16 آذر _ ترکیش ایر_ 4شب زوریخ+ 4شب پاریس+ 4شب رم+4شب بارسلون

*نرخ پرواز جداگانه محاسبه و از مسافر دریافت میگردد*

نام هتل اسپانیا
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 790 یورو 1,390 یورو 690 یورو 390 یورو
توضیحات 5 روزه _ 28 آذر _ ترکیش ایر _ 4شب بارسلون

*نرخ پرواز جداگانه محاسبه و از مسافر دریافت میگردد*

نام هتل فرانسه
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 890 یورو 1,490 یورو 790 یورو 390 یورو
توضیحات 8 روزه _ 9و16و23 آذر _ ایران ایر _ 7شب پاریس

*نرخ پرواز جداگانه محاسبه و از مسافر دریافت میگردد*

نام هتل انگلستان
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,090 یورو 1,690 یورو 990 یورو 490 یورو
توضیحات 5 روزه _ 18 آذر _ ایران ایر_ 4شب لندن

*نرخ پرواز جداگانه محاسبه و از مسافر دریافت میگردد*

نام هتل اسپانیا
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,390 یورو 2,490 یورو 1,290 یورو 690 یورو
توضیحات 11 روزه _ 9 آذر _ ترکیش ایر _ 2شب مادرید-کوردوبا + 1شب سویل + 2شب گرانادا + 2شب والنسیا + 3شب بارسلون

*نرخ پرواز جداگانه محاسبه و از مسافر دریافت میگردد*

نام هتل انگلستان
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,390 یورو 2,290 یورو 1,290 یورو 590 یورو
توضیحات 8 روزه _ 18 آذر _ ایران ایر_ 7شب لندن

*نرخ پرواز جداگانه محاسبه و از مسافر دریافت میگردد*

نام هتل مجارستان+فرانسه
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,390 یورو 2,290 یورو 1,290 یورو 790 یورو
توضیحات 7 روزه _ 19 آذر _ ترکیش ایر_ 3شب بوداپست+3شب پاریس

*نرخ پرواز جداگانه محاسبه و از مسافر دریافت میگردد*

نام هتل سوئیس+هلند
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,490 یورو 2,590 یورو 1,390 یورو 790 یورو
توضیحات 8روزه _ 15 آذر _ ترکیش ایر_ 4شب زوریخ+ 3شب آمستردام

*نرخ پرواز جداگانه محاسبه و از مسافر دریافت میگردد*

نام هتل فرانسه + ایتالیا
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,690 یورو 2,390 یورو 1,490 یورو 790 یورو
توضیحات 9 روزه _ 20 آذر _ ترکیش ایر _ 4شب پاریس + 4شب رم

*نرخ پرواز جداگانه محاسبه و از مسافر دریافت میگردد*

نام هتل ایتالیا-اسپانیا
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,690 یورو 2,390 یورو 1,490 یورو 790 یورو
توضیحات 9 روزه _ 24 آذر _ آلیتالیا _ 4شب رم + 4شب بارسلون

*نرخ پرواز جداگانه محاسبه و از مسافر دریافت میگردد*

نام هتل سوئیس+فرانسه
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,690 یورو 2,390 یورو 1,490 یورو 790 یورو
توضیحات 9روزه _ 16 آذر _ ترکیش ایر_ 4شب زوریخ+ 4شب پاریس

*نرخ پرواز جداگانه محاسبه و از مسافر دریافت میگردد*

نام هتل اسپانیا+پرتغال
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,890 یورو 2,990 یورو 1,790 یورو 790 یورو
توضیحات 10 روزه _ 9 آذر _ ترکیش ایر_ 2شب مادرید+4شب بارسلون+3شب لیسبون

*نرخ پرواز جداگانه محاسبه و از مسافر دریافت میگردد*

نام هتل فرانسه-اسپانیا-ایتالیا
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,990 یورو 2,990 یورو 1,890 یورو 890 یورو
توضیحات 10 روزه _ 9 آذر _ آلیتالیا _ 3شب پاریس + 3شب بارسلون + 3شب رم

*نرخ پرواز جداگانه محاسبه و از مسافر دریافت میگردد*

نام هتل فرانسه + ایتالیا + اسپانیا
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,990 یورو 2,990 یورو 1,890 یورو 890 یورو
توضیحات 10 روزه _ 20 آذر _ آلیتالیا _ 3شب پاریس + 3شب رم + 3شب بارسلون

*نرخ پرواز جداگانه محاسبه و از مسافر دریافت میگردد*

نام هتل سوئیس+آلمان+اتریش
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,090 یورو 3,190 یورو 1,890 یورو 890 یورو
توضیحات 12 روزه _ 23 آذر _ ترکیش ایر_ 2شب ژنو+ 3شب لوسرن+ 3شب مونیخ+3شب وین

*نرخ پرواز جداگانه محاسبه و از مسافر دریافت میگردد*

نام هتل ایتالیا-اسپانیا
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,190 یورو 3,290 یورو 1,990 یورو 890 یورو
توضیحات 12 روزه _ 14 آذر _ آلیتالیا _ 2شب ونیز + 2شب فلورانس + 3شب رم + 4شب بارسلون

*نرخ پرواز جداگانه محاسبه و از مسافر دریافت میگردد*

نام هتل ایتالیا + فرانسه
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,290 یورو 3,290 یورو 1,990 یورو 890 یورو
توضیحات 12 روزه _ 14 آذر _ آلیتالیا _ 2شب ونیز + 2شب فلورانس + 3شب رم + 4شب پاریس

*نرخ پرواز جداگانه محاسبه و از مسافر دریافت میگردد*

نام هتل سوئیس+فرانسه+ایتالیا
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,490 یورو 3,690 یورو 2,290 یورو 990 یورو
توضیحات 13 روزه _ 16 آذر _ ترکیش ایر_ 4شب زوریخ+ 4شب پاریس+ 4شب رم

*نرخ پرواز جداگانه محاسبه و از مسافر دریافت میگردد*

نام هتل سوئیس+فرانسه+ایتالیا+اسپانیا
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990 یورو 4,290 یورو 2,790 یورو 1,590 یورو
توضیحات 17 روزه _ 16 آذر _ ترکیش ایر_ 4شب زوریخ+ 4شب پاریس+ 4شب رم+4شب بارسلون

*نرخ پرواز جداگانه محاسبه و از مسافر دریافت میگردد*

مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 پاریس 7
ردیف 1
به پاریس
مدت اقامت 7
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک شرط
1 اصل پاسپورت باحداقل 7 ماه اعتباراززمان سفر + کپی پاسپورت و کپی ویزاهای قبل الزامی
2 مشخصات مسافر( شغل، سمت، زمینه فعالیت، نام شرکت)، آدرس محل کار، آدرس منزل با ذکر شماره تلفن ها الزامی
3 2 قطعه عکس جدید رنگی زمینه سفید سایز 4.5 × 3.5 الزامی
4 کلیه اسنادمالی اصل وکپی (پرینت گردش حساب 3 الی 6 ماهه اخیرباحداقل مانده بالای 50 میلیون تومان برای هر نفر + نامه تمکن مالی از بانک به انگلیسی) الزامی
5 کلیه اسنادشغلی اصل وکپی (روزنامه رسمی، اساسنامه،پروانه کسب،گواهی اشتغال به کار+ تاییدیه بیمه تامین اجتماعی، گواهی اشتغال به تحصیل و ...) (دار الترجمه رسمی) الزامی
6 ضمانت برگشت الزامی
ردیف 1
مدرک اصل پاسپورت باحداقل 7 ماه اعتباراززمان سفر + کپی پاسپورت و کپی ویزاهای قبل
شرط الزامی
ردیف 2
مدرک مشخصات مسافر( شغل، سمت، زمینه فعالیت، نام شرکت)، آدرس محل کار، آدرس منزل با ذکر شماره تلفن ها
شرط الزامی
ردیف 3
مدرک 2 قطعه عکس جدید رنگی زمینه سفید سایز 4.5 × 3.5
شرط الزامی
ردیف 4
مدرک کلیه اسنادمالی اصل وکپی (پرینت گردش حساب 3 الی 6 ماهه اخیرباحداقل مانده بالای 50 میلیون تومان برای هر نفر + نامه تمکن مالی از بانک به انگلیسی)
شرط الزامی
ردیف 5
مدرک کلیه اسنادشغلی اصل وکپی (روزنامه رسمی، اساسنامه،پروانه کسب،گواهی اشتغال به کار+ تاییدیه بیمه تامین اجتماعی، گواهی اشتغال به تحصیل و ...) (دار الترجمه رسمی)
شرط الزامی
ردیف 6
مدرک ضمانت برگشت
شرط الزامی
خدمات آژانس
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 ترانسفر فرودگاهی
3 لیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
5 راهنمای محلی زبان
ردیف 1
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت ترانسفر فرودگاهی
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت لیدر فارسی زبان
تعداد
توضیحات
ردیف 4
خدمت بیمه مسافرتی
تعداد
توضیحات
ردیف 5
خدمت راهنمای محلی زبان
تعداد
توضیحات
مسئولین تور
خانم ارجمندی
خانم شهسواری
توضیحات

***الفبای سفر مجری مستقیم تورهای اروپایی***

 *** توضیحات تکمیلی ***

1.  با توجه به نوسانات نرخ ارز در صورت افزایش قیمت پرواز ما به التفاوت از مسافر دریافت خواهد شد. 
2. مسافران میبایست جهت انگشت نگاری در موعد مقرر در محل سفارت حظور بهم رسانند.
3. ضمانت لازم جهت بازگشت الزامی است.
4. در صورت تغییر در برنامه پروازی و یا ایرلاین مربوطه مراتب متعاقبا به مسافران محترم اعلام خواهد شد.